Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Zombie Brother – Thi Huynh

Zombie Brother – Thi Huynh

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Drama , Fantasy , Horror , Manhua , Psychological , Supernatural

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 125

Nguồn:

Lượt xem: 16559

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Zombie Brother – Thi Huynh

2 tên trộm mộ vào 1 ngôi làng bị nguyền rủa và đào lên được 1 chiếc quan tài…Trong khi lái xe say rượu đã làm rơi chiếc quan tài xuống sông… khiến cho cả dòng nước bị ô nhiễm… Những ai uống nước sẽ biến thành Zombie, nhưng cũng có 1 số người uống nước không biến thành zombie mà thức tỉnh những khả năng kỳ lạ … Cuộc chiến giữa dị năng giả cùng con người với zombie thế nào ? Hãy cùng hamtruyen.com tìm hiểu nhé

Zombie Brother - Thi Huynh - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook

Danh sách chương Zombie Brother – Thi Huynh

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 125 29/10/2015 190
2 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 124 27/10/2015 175
3 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 123 21/10/2015 107
4 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 122 21/10/2015 112
5 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 121 21/10/2015 107
6 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 120 21/10/2015 140
7 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 119 21/10/2015 143
8 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 118 21/10/2015 108
9 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 117 21/10/2015 131
10 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 116 21/10/2015 143
11 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 115 21/10/2015 117
12 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 114 21/10/2015 112
13 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 113 21/10/2015 116
14 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 112 21/10/2015 115
15 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 111 21/10/2015 114
16 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 110 21/10/2015 115
17 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 109 21/10/2015 105
18 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 108 21/10/2015 104
19 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 107 21/10/2015 122
20 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 106 21/10/2015 113
21 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 105 21/10/2015 123
22 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 104 21/10/2015 150
23 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 103 21/10/2015 103
24 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 102 21/10/2015 112
25 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 101 21/10/2015 114
26 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 100 21/10/2015 180
27 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 99 21/10/2015 126
28 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 98 21/10/2015 113
29 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 97 21/10/2015 112
30 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 96 21/10/2015 130
31 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 95 21/10/2015 111
32 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 94 21/10/2015 115
33 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 93 21/10/2015 121
34 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 92 21/10/2015 117
35 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 91 21/10/2015 130
36 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 90 21/10/2015 105
37 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 89 21/10/2015 113
38 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 88 21/10/2015 111
39 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 87 21/10/2015 118
40 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 86 21/10/2015 139
41 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 85 21/10/2015 110
42 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 84 21/10/2015 115
43 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 83 21/10/2015 146
44 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 82 21/10/2015 116
45 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 81 21/10/2015 114
46 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 80 21/10/2015 119
47 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 79 21/10/2015 125
48 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 78 21/10/2015 126
49 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 77 21/10/2015 161
50 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 76 21/10/2015 126
51 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 75 21/10/2015 145
52 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 74 21/10/2015 166
53 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 73 21/10/2015 110
54 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 72 21/10/2015 116
55 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 71 21/10/2015 116
56 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 70 21/10/2015 109
57 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 69 21/10/2015 152
58 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 68 21/10/2015 119
59 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 67 21/10/2015 126
60 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 66 21/10/2015 143
61 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 65 21/10/2015 114
62 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 64 21/10/2015 144
63 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 63 21/10/2015 110
64 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 62 21/10/2015 153
65 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 61 21/10/2015 127
66 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 60 21/10/2015 189
67 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 59 21/10/2015 148
68 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 58 21/10/2015 109
69 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 57 21/10/2015 157
70 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 56 21/10/2015 135
71 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 55 21/10/2015 109
72 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 54 21/10/2015 168
73 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 53 21/10/2015 116
74 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 52 21/10/2015 119
75 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 51 21/10/2015 127
76 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 50 21/10/2015 156
77 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 49 21/10/2015 115
78 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 48 21/10/2015 119
79 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 47 21/10/2015 120
80 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 46 21/10/2015 115
81 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 45 21/10/2015 128
82 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 44 21/10/2015 132
83 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 43 21/10/2015 142
84 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 42 21/10/2015 104
85 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 41 21/10/2015 117
86 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 40 21/10/2015 109
87 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 39 21/10/2015 127
88 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 38 21/10/2015 140
89 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 37 21/10/2015 122
90 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 36 21/10/2015 121
91 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 35 21/10/2015 113
92 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 34 21/10/2015 112
93 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 33 21/10/2015 120
94 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 32 21/10/2015 124
95 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 31 21/10/2015 163
96 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 30 21/10/2015 176
97 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 29 21/10/2015 150
98 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 28 21/10/2015 183
99 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 27 21/10/2015 136
100 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 26 21/10/2015 112
101 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 25 21/10/2015 120
102 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 24 21/10/2015 111
103 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 23 21/10/2015 126
104 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 22 21/10/2015 109
105 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 21 21/10/2015 114
106 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 20 21/10/2015 138
107 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 19 21/10/2015 121
108 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 18 21/10/2015 115
109 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 17 21/10/2015 111
110 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 16 21/10/2015 165
111 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 15 21/10/2015 128
112 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 14 21/10/2015 123
113 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 13 21/10/2015 143
114 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 12 21/10/2015 129
115 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 11 21/10/2015 131
116 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 10 21/10/2015 131
117 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 9 21/10/2015 116
118 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 8 21/10/2015 148
119 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 7 21/10/2015 148
120 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 6 21/10/2015 125
121 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 5 21/10/2015 164
122 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 3 21/10/2015 159
123 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 2 21/10/2015 133
124 Zombie Brother – Thi Huynh Chap 1 21/10/2015 229
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing