Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Loading...
Yuusha Ga Shinda!

Yuusha Ga Shinda!

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Ecchi , Fantasy , Harem , Seinen , Shounen

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 88.2

Nguồn:

Lượt xem: 11629

Đánh giá truyện:

  • 8.5/10
  • 2 ratings
2 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Nội dung truyện Yuusha Ga Shinda!

đọc tóm tắt làm quái gì? vào đọc truyện cmnđ cho nó lành

Yuusha Ga Shinda! - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook

Danh sách chương Yuusha Ga Shinda!

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Yuusha Ga Shinda! Chap 88.2 20/06/2017 5
2 Yuusha Ga Shinda! Chap 88.1 20/06/2017 4
3 Yuusha Ga Shinda! Chap 87 12/06/2017 5
4 Yuusha Ga Shinda! Chap 86 12/06/2017 7
5 Yuusha Ga Shinda! Chap 85.2 29/05/2017 9
6 Yuusha Ga Shinda! Chap 85.1 29/05/2017 8
7 Yuusha Ga Shinda! Chap 84 29/05/2017 8
8 Yuusha Ga Shinda! Chap 83 29/05/2017 9
9 Yuusha Ga Shinda! Chap 82 29/05/2017 9
10 Yuusha Ga Shinda! Chap 81 05/05/2017 9
11 Yuusha Ga Shinda! Chap 80 18/04/2017 21
12 Yuusha Ga Shinda! Chap 79 18/04/2017 19
13 Yuusha Ga Shinda! Chap 78 10/04/2017 13
14 Yuusha Ga Shinda! Chap 77 02/04/2017 23
15 Yuusha Ga Shinda! Chap 76 21/03/2017 23
16 Yuusha Ga Shinda! Chap 75 21/03/2017 22
17 Yuusha Ga Shinda! Chap 74 24/02/2017 27
18 Yuusha Ga Shinda! chap 73 18/02/2017 22
19 Yuusha Ga Shinda! chap 72 11/02/2017 26
20 Yuusha Ga Shinda! chap 71 10/02/2017 32
21 Yuusha Ga Shinda! chap 70 05/02/2017 37
22 Yuusha Ga Shinda! chap 69 05/02/2017 35
23 Yuusha Ga Shinda! chap 68 05/02/2017 36
24 Yuusha Ga Shinda! chap 67 05/02/2017 32
25 Yuusha Ga Shinda! chap 66 05/02/2017 35
26 Yuusha Ga Shinda! chap 65 05/02/2017 27
27 Yuusha Ga Shinda! chap 64 04/02/2017 27
28 Yuusha Ga Shinda! chap 63.1 04/02/2017 30
29 Yuusha Ga Shinda! chap 63 04/02/2017 28
30 Yuusha Ga Shinda! chap 62 04/02/2017 36
31 Yuusha Ga Shinda! chap 61 04/02/2017 29
32 Yuusha Ga Shinda! chap 60 04/02/2017 27
33 Yuusha Ga Shinda! chap 59 04/02/2017 37
34 Yuusha Ga Shinda! chap 58 04/02/2017 33
35 Yuusha Ga Shinda! chap 57 04/02/2017 30
36 Yuusha Ga Shinda! chap 56 04/02/2017 27
37 Yuusha Ga Shinda! chap 55 04/02/2017 27
38 Yuusha Ga Shinda! chap 54 04/01/2017 39
39 Yuusha Ga Shinda! chap 53 31/12/2016 37
40 Yuusha Ga Shinda! chap 52 25/12/2016 41
41 Yuusha Ga Shinda! chap 51 23/12/2016 30
42 Yuusha Ga Shinda! chap 47.2 03/12/2016 31
43 YUUSHA GA SHINDA! chap 47.1 01/12/2016 31
44 YUUSHA GA SHINDA! chap 50 28/11/2016 48
45 YUUSHA GA SHINDA! chap 49 28/11/2016 64
46 YUUSHA GA SHINDA! chap 48 28/11/2016 63
47 YUUSHA GA SHINDA! chap 47.5 28/11/2016 43
48 YUUSHA GA SHINDA! chap 47 28/11/2016 40
49 YUUSHA GA SHINDA! chap 46 28/11/2016 49
50 YUUSHA GA SHINDA! chap 45 28/11/2016 71
51 YUUSHA GA SHINDA! chap 44 28/11/2016 47
52 YUUSHA GA SHINDA! chap 43 28/11/2016 62
53 YUUSHA GA SHINDA! chap 42 28/11/2016 53
54 YUUSHA GA SHINDA! chap 41 28/11/2016 54
55 YUUSHA GA SHINDA! chap 40 28/11/2016 40
56 YUUSHA GA SHINDA! chap 39 28/11/2016 42
57 YUUSHA GA SHINDA! chap 38 28/11/2016 33
58 YUUSHA GA SHINDA! chap 37 28/11/2016 38
59 YUUSHA GA SHINDA! chap 36 28/11/2016 37
60 YUUSHA GA SHINDA! chap 35.5 28/11/2016 59
61 YUUSHA GA SHINDA! chap 35.2 28/11/2016 37
62 YUUSHA GA SHINDA! chap 35.1 28/11/2016 39
63 YUUSHA GA SHINDA! chap 35 28/11/2016 60
64 YUUSHA GA SHINDA! chap 34 28/11/2016 47
65 YUUSHA GA SHINDA! chap 33 28/11/2016 76
66 YUUSHA GA SHINDA! chap 32 28/11/2016 63
67 Yuusha Ga Shinda! Chap 31 25/10/2015 234
68 Yuusha Ga Shinda! Chap 30 25/10/2015 183
69 Yuusha Ga Shinda! Chap 29 25/10/2015 218
70 Yuusha Ga Shinda! Chap 28.5 25/10/2015 195
71 Yuusha Ga Shinda! Chap 28 25/10/2015 206
72 Yuusha Ga Shinda! Chap 27 25/10/2015 160
73 Yuusha Ga Shinda! Chap 26 25/10/2015 210
74 Yuusha Ga Shinda! Chap 25 25/10/2015 205
75 Yuusha Ga Shinda! Chap 24.6 25/10/2015 206
76 Yuusha Ga Shinda! Chap 24.5 25/10/2015 173
77 Yuusha Ga Shinda! Chap 24 25/10/2015 201
78 Yuusha Ga Shinda! Chap 23 25/10/2015 173
79 Yuusha Ga Shinda! Chap 22 25/10/2015 134
80 Yuusha Ga Shinda! Chap 21 25/10/2015 146
81 Yuusha Ga Shinda! Chap 20 25/10/2015 217
82 Yuusha Ga Shinda! Chap 19 25/10/2015 165
83 Yuusha Ga Shinda! Chap 18 25/10/2015 178
84 Yuusha Ga Shinda! Chap 17 25/10/2015 193
85 Yuusha Ga Shinda! Chap 16.5 25/10/2015 162
86 Yuusha Ga Shinda! Chap 16 25/10/2015 168
87 Yuusha Ga Shinda! Chap 15 25/10/2015 148
88 Yuusha Ga Shinda! Chap 14 25/10/2015 212
89 Yuusha Ga Shinda! Chap 13 25/10/2015 202
90 Yuusha Ga Shinda! Chap 12 19/03/2015 207
91 Yuusha Ga Shinda! Chap 11 19/03/2015 211
92 Yuusha Ga Shinda! Chap 10 19/03/2015 203
93 Yuusha Ga Shinda! Chap 9 19/03/2015 227
94 Yuusha Ga Shinda! Chap 8 19/03/2015 221
95 Yuusha Ga Shinda! Chap 7 19/03/2015 294
96 Yuusha Ga Shinda! Chap 6 19/03/2015 240
97 Yuusha Ga Shinda! Chap 5 19/03/2015 218
98 Yuusha Ga Shinda! Chap 4 19/03/2015 270
99 Yuusha Ga Shinda! Chap 3 19/03/2015 288
100 Yuusha Ga Shinda! Chap 2 19/03/2015 336
101 Yuusha Ga Shinda! Chap 1 19/03/2015 609
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing

Loading...