Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Tác giả: ,

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Mystery

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 93

Nguồn:

Lượt xem: 15444

Đánh giá truyện:

Loading...

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Ỷ Thiên Đồ Long Ký là truyện thuộc thể loại võ thuật. Kiếm Ỷ Thiên là thanh kiếm được Quách Tĩnh và Hoàng Dung rèn thành cùng với Đồ Long đao. Trong kiếm Ỷ Thiên được Quách Tĩnh và Hoàng Dung cất giấu bí mật là pho võ công thượng đẳng Cửu Âm Chân Kinh. Bộ Võ Mục Di Thư được giấu trong Đồ Long đao, nhờ đó mà đánh thắng quân Nguyên. Kiếm sắc bén vô cùng không vũ khí nào so bì được. Vì thế giang hồ có câu. Ỷ Thiên bất xuất, thùy mã tranh phong. Cây kiếm về sau được lưu truyền bởi Quách Tương, người sáng lập ra phái Nga Mi và truyền nhiều đời cho chưởng môn của giáo phái. Sau khi bị Triệu Mẫn cướp, kiếm lại bị Chu Chỉ Nhược dùng mưu mẹo ăn cắp và khám phá ra bí mật của kiếm để từ đó luyện thành Cửu Âm Bạch Cốt trảo. Về sau kiếm bị gãy.

Ỷ Thiên Đồ Long Ký - TruyenTranhTop.Net
Bình luận Facebook

Danh sách chương Ỷ Thiên Đồ Long Ký

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 93 30/10/2015 187
2 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 92 30/10/2015 97
3 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 91 13/10/2015 171
4 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 90 13/10/2015 182
5 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 89 13/10/2015 96
6 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 88 13/10/2015 132
7 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 87 26/09/2015 167
8 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 86 26/09/2015 125
9 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 85 26/09/2015 147
10 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 84 26/09/2015 145
11 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 83 26/09/2015 156
12 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 82 26/09/2015 130
13 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 81 26/09/2015 127
14 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 80 26/09/2015 134
15 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 79 26/09/2015 142
16 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 78 26/09/2015 171
17 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 77 26/09/2015 146
18 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 76 26/09/2015 199
19 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 75 26/09/2015 184
20 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 74 26/09/2015 181
21 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 73 26/09/2015 122
22 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 72 26/09/2015 197
23 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 71 26/09/2015 122
24 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 70 26/09/2015 153
25 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 69 26/09/2015 162
26 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 68 26/09/2015 139
27 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 67 26/09/2015 137
28 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 66 26/09/2015 170
29 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 65 26/09/2015 146
30 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 64 26/09/2015 152
31 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 63 26/09/2015 119
32 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 62 26/09/2015 146
33 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 61 26/09/2015 148
34 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 60 26/09/2015 165
35 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 59 26/09/2015 127
36 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 58 26/09/2015 127
37 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 57 26/09/2015 161
38 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 56 26/09/2015 191
39 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 55 26/09/2015 167
40 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 54 26/09/2015 174
41 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 53 26/09/2015 177
42 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 52 26/09/2015 120
43 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 51 26/09/2015 127
44 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 50 26/09/2015 151
45 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 49 26/09/2015 177
46 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 48 26/09/2015 177
47 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 47 26/09/2015 151
48 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 46 26/09/2015 111
49 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 45 26/09/2015 178
50 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 44 26/09/2015 139
51 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 43 26/09/2015 130
52 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 42 26/09/2015 138
53 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 41 26/09/2015 200
54 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 40 26/09/2015 165
55 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 39 26/09/2015 146
56 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 38 26/09/2015 169
57 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 37 26/09/2015 156
58 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 36 26/09/2015 142
59 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 35 26/09/2015 114
60 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 34 26/09/2015 111
61 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 33 26/09/2015 194
62 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 32 26/09/2015 155
63 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 31 26/09/2015 187
64 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 30 26/09/2015 187
65 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 29 26/09/2015 155
66 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 28 26/09/2015 170
67 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 27 26/09/2015 164
68 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 26 26/09/2015 143
69 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 25 26/09/2015 153
70 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 24 26/09/2015 130
71 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 23 26/09/2015 191
72 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 22 26/09/2015 126
73 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 21 26/09/2015 164
74 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 20 26/09/2015 117
75 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 19 26/09/2015 181
76 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 18 26/09/2015 141
77 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 17 26/09/2015 160
78 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 16 26/09/2015 174
79 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 15 26/09/2015 192
80 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 14 26/09/2015 169
81 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 13 26/09/2015 135
82 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 12 26/09/2015 162
83 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 11 26/09/2015 148
84 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 10 26/09/2015 180
85 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 9 26/09/2015 157
86 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 8 26/09/2015 192
87 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 7 26/09/2015 209
88 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 6 26/09/2015 180
89 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 5 26/09/2015 192
90 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 4 26/09/2015 176
91 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 3 26/09/2015 157
92 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 2 26/09/2015 180
93 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 1 26/09/2015 264
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan