Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Loading...
Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Tác giả: ,

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Mystery

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 100

Nguồn:

Lượt xem: 19662

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Nội dung truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Ỷ Thiên Đồ Long Ký là truyện thuộc thể loại võ thuật. Kiếm Ỷ Thiên là thanh kiếm được Quách Tĩnh và Hoàng Dung rèn thành cùng với Đồ Long đao. Trong kiếm Ỷ Thiên được Quách Tĩnh và Hoàng Dung cất giấu bí mật là pho võ công thượng đẳng Cửu Âm Chân Kinh. Bộ Võ Mục Di Thư được giấu trong Đồ Long đao, nhờ đó mà đánh thắng quân Nguyên. Kiếm sắc bén vô cùng không vũ khí nào so bì được. Vì thế giang hồ có câu. Ỷ Thiên bất xuất, thùy mã tranh phong. Cây kiếm về sau được lưu truyền bởi Quách Tương, người sáng lập ra phái Nga Mi và truyền nhiều đời cho chưởng môn của giáo phái. Sau khi bị Triệu Mẫn cướp, kiếm lại bị Chu Chỉ Nhược dùng mưu mẹo ăn cắp và khám phá ra bí mật của kiếm để từ đó luyện thành Cửu Âm Bạch Cốt trảo. Về sau kiếm bị gãy.

Ỷ Thiên Đồ Long Ký - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook

Danh sách chương Ỷ Thiên Đồ Long Ký

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 100 23/06/2017 14
2 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 99 23/06/2017 13
3 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 98 23/06/2017 14
4 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 97 23/06/2017 13
5 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 96 23/06/2017 12
6 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 95 23/06/2017 11
7 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 94 23/06/2017 13
8 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 93 30/10/2015 250
9 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 92 30/10/2015 136
10 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 91 13/10/2015 209
11 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 90 13/10/2015 226
12 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 89 13/10/2015 133
13 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 88 13/10/2015 172
14 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 87 26/09/2015 204
15 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 86 26/09/2015 157
16 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 85 26/09/2015 174
17 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 84 26/09/2015 172
18 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 83 26/09/2015 184
19 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 82 26/09/2015 164
20 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 81 26/09/2015 157
21 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 80 26/09/2015 164
22 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 79 26/09/2015 179
23 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 78 26/09/2015 201
24 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 77 26/09/2015 182
25 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 76 26/09/2015 228
26 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 75 26/09/2015 220
27 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 74 26/09/2015 221
28 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 73 26/09/2015 165
29 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 72 26/09/2015 230
30 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 71 26/09/2015 152
31 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 70 26/09/2015 189
32 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 69 26/09/2015 196
33 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 68 26/09/2015 178
34 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 67 26/09/2015 158
35 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 66 26/09/2015 207
36 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 65 26/09/2015 175
37 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 64 26/09/2015 181
38 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 63 26/09/2015 150
39 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 62 26/09/2015 178
40 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 61 26/09/2015 181
41 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 60 26/09/2015 198
42 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 59 26/09/2015 156
43 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 58 26/09/2015 161
44 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 57 26/09/2015 193
45 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 56 26/09/2015 237
46 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 55 26/09/2015 216
47 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 54 26/09/2015 247
48 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 53 26/09/2015 262
49 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 52 26/09/2015 147
50 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 51 26/09/2015 149
51 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 50 26/09/2015 188
52 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 49 26/09/2015 206
53 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 48 26/09/2015 207
54 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 47 26/09/2015 184
55 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 46 26/09/2015 134
56 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 45 26/09/2015 202
57 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 44 26/09/2015 163
58 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 43 26/09/2015 181
59 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 42 26/09/2015 176
60 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 41 26/09/2015 246
61 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 40 26/09/2015 200
62 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 39 26/09/2015 172
63 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 38 26/09/2015 199
64 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 37 26/09/2015 199
65 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 36 26/09/2015 158
66 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 35 26/09/2015 135
67 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 34 26/09/2015 138
68 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 33 26/09/2015 216
69 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 32 26/09/2015 180
70 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 31 26/09/2015 215
71 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 30 26/09/2015 221
72 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 29 26/09/2015 177
73 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 28 26/09/2015 204
74 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 27 26/09/2015 202
75 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 26 26/09/2015 174
76 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 25 26/09/2015 186
77 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 24 26/09/2015 175
78 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 23 26/09/2015 219
79 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 22 26/09/2015 158
80 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 21 26/09/2015 201
81 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 20 26/09/2015 176
82 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 19 26/09/2015 228
83 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 18 26/09/2015 206
84 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 17 26/09/2015 213
85 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 16 26/09/2015 227
86 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 15 26/09/2015 240
87 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 14 26/09/2015 223
88 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 13 26/09/2015 184
89 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 12 26/09/2015 215
90 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 11 26/09/2015 199
91 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 10 26/09/2015 236
92 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 9 26/09/2015 202
93 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 8 26/09/2015 244
94 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 7 26/09/2015 257
95 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 6 26/09/2015 238
96 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 5 26/09/2015 249
97 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 4 26/09/2015 250
98 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 3 26/09/2015 217
99 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 2 26/09/2015 275
100 Ỷ Thiên Đồ Long Ký Chap 1 26/09/2015 423
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan

Loading...