Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Watari-Kun No Xx Ga Houkai Sunzen

Watari-Kun No Xx Ga Houkai Sunzen

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Harem , Romance , School Life , Seinen , Slice of Life

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 22

Nguồn:

Lượt xem: 1315

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Watari-Kun No Xx Ga Houkai Sunzen

T̶̶ừ̶ ̶k̶̶h̶̶i̶ ̶c̶̶h̶̶a̶ ̶m̶̶ẹ̶ ̶q̶̶u̶̶a̶ ̶đ̶̶ờ̶̶i̶, ̶t̶̶r̶̶ọ̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶â̶̶m̶ ̶c̶̶u̶̶ộ̶̶c̶ ̶s̶̶ố̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶W̶̶a̶̶t̶̶a̶̶r̶̶i̶ ̶N̶̶a̶̶o̶̶t̶̶o̶ ̶x̶̶o̶̶a̶̶y̶ ̶q̶̶u̶̶a̶̶n̶̶h̶ ̶e̶̶m̶ ̶g̶̶á̶̶i̶ ̶m̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶̶.̶ ̶C̶̶ậ̶̶u̶ ̶b̶̶ỏ̶ ̶h̶̶ế̶̶t̶ ̶m̶̶ọ̶̶i̶ ̶h̶̶o̶̶ạ̶̶t̶ ̶đ̶̶ộ̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶g̶̶o̶̶ạ̶̶i̶ ̶k̶̶h̶̶ó̶̶a̶ ̶đ̶̶ể̶ ̶d̶̶à̶̶n̶̶h̶ ̶t̶̶h̶̶ờ̶̶i̶ ̶g̶̶i̶̶a̶̶n̶ ̶c̶̶h̶̶o̶ ̶e̶̶m̶ ̶g̶̶á̶̶i̶, ̶k̶̶h̶̶i̶̶ế̶̶n̶ ̶b̶̶ạ̶̶n̶ ̶b̶̶è̶ ̶c̶̶h̶̶o̶ ̶r̶̶ằ̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ậ̶̶u̶ ̶l̶̶à̶ ̶m̶̶ộ̶̶t̶ ̶t̶̶ê̶̶n̶ ̶s̶̶i̶̶s̶̶-c̶̶o̶̶n̶̶.̶ ̶N̶̶h̶̶ư̶̶n̶̶g̶ ̶m̶̶i̶̶ễ̶̶n̶ ̶l̶̶à̶ ̶e̶̶m̶ ̶g̶̶á̶̶i̶ ̶m̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶đ̶̶ư̶̶ợ̶̶c̶ ̶h̶̶ạ̶̶n̶̶h̶ ̶p̶̶h̶̶ú̶̶c̶, ̶c̶̶ậ̶̶u̶ ̶s̶̶ẵ̶̶n̶ ̶s̶̶à̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ỏ̶ ̶̶n̶̶g̶̶o̶̶à̶̶i̶ ̶t̶̶a̶̶i̶ ̶̶t̶̶ấ̶̶t̶ ̶c̶̶ả̶ ̶m̶̶ọ̶̶i̶ ̶n̶̶h̶̶ậ̶̶n̶ ̶x̶̶é̶̶t̶ k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶h̶̶a̶̶y̶ ̶v̶̶ề̶ ̶m̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶̶.̶̶T̶̶u̶̶y̶ ̶n̶̶h̶̶i̶̶ê̶̶n̶ ̶c̶̶u̶̶ộ̶̶c̶ ̶s̶̶ố̶̶n̶̶g̶ ̶ấ̶̶y̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶c̶̶ậ̶̶u̶ ̶l̶̶ạ̶̶i̶ ̶m̶̶ộ̶̶t̶ ̶l̶̶ầ̶̶n̶ ̶n̶̶ữ̶̶a̶ ̶b̶̶ị̶ ̶đ̶̶e̶ ̶d̶̶ọ̶̶a̶ ̶b̶̶ở̶̶i̶ ̶c̶̶ơ̶̶n̶ ̶á̶̶c̶ ̶m̶̶ộ̶̶n̶̶g̶ ̶đ̶̶ã̶ ̶p̶̶h̶̶á̶ ̶t̶̶a̶̶n̶ ̶̶k̶̶h̶̶o̶̶ả̶̶n̶̶h̶ ̶k̶̶h̶̶ắ̶̶c̶ ̶h̶̶ạ̶̶n̶̶h̶ ̶p̶̶h̶̶ú̶̶c̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶c̶̶ậ̶̶u̶ ̶c̶̶á̶̶c̶̶h̶ ̶đ̶̶â̶̶y̶ ̶6̶ ̶n̶̶ă̶̶m….

Watari-Kun No Xx Ga Houkai Sunzen - TruyenTranhTop.Net

Một cậu học sinh bị cưỡng… hôn đến chết. Hết.


Bình luận Facebook

Danh sách chương Watari-Kun No Xx Ga Houkai Sunzen

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Watari-Kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 22 13/03/2017 12
2 Watari-Kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 21 13/03/2017 12
3 Watari-Kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 20 13/03/2017 8
4 Watari-Kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 19 13/03/2017 9
5 Watari-Kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 18 13/03/2017 12
6 Watari-Kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 17 13/03/2017 9
7 Watari-Kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 16 10/03/2017 14
8 Watari-Kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 15 09/03/2017 9
9 Watari-Kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 14 09/03/2017 10
10 Watari-Kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 13 03/07/2016 82
11 Watari-Kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 12: 01/07/2016 67
12 Watari-Kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 11: 01/07/2016 60
13 Watari-Kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 10: 01/07/2016 71
14 Watari-Kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 9: 01/07/2016 52
15 Watari-Kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 8: 01/07/2016 56
16 Watari-Kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 7: 01/07/2016 47
17 Watari-Kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 6: 01/07/2016 56
18 Watari-Kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 5: 01/07/2016 55
19 Watari-Kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 4: 01/07/2016 56
20 Watari-Kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 3: 01/07/2016 71
21 Watari-Kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 2: 01/07/2016 89
22 Watari-Kun No Xx Ga Houkai Sunzen Chap 1: 01/07/2016 136
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing