Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan

Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Comedy , Shounen , Slice of Life

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 187

Nguồn: , ,

Lượt xem: 12041

Đánh giá truyện:

  • 10/10
  • 1 lượt đánh giá
1 lượt đánh giáX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan

Kazuma Azuma, một cậu bé nông thôn đến Tokyo với ước mơ: sẽ làm ra được Bánh Mì Nhật Bản, để nó sẽ là niềm tự hào của thế giới!! Cậu chọn hiệu bánh Pantasia để làm việc và gặp được nhiều người bạn như Kawachi, Tsukino, v.v… Trận chiến để tìm ra bánh Nhật Bản thực sự của cậu bắt đầu…

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook
Truyện này được tìm thấy bởi từ khóa: vua bánh mì full truyện

Danh sách chương Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 187: 02/09/2016 77
2 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 186: 02/09/2016 46
3 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 185: 02/09/2016 34
4 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 184: 02/09/2016 52
5 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 183: 02/09/2016 42
6 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 182: 02/09/2016 38
7 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 181: 02/09/2016 45
8 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 180: 02/09/2016 43
9 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 179: 02/09/2016 42
10 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 178: 02/09/2016 51
11 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 177: 02/09/2016 39
12 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 176: 02/09/2016 37
13 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 175: 02/09/2016 43
14 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 174: 02/09/2016 35
15 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 173: 02/09/2016 35
16 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 172: 02/09/2016 39
17 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 171: 02/09/2016 52
18 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 170: 02/09/2016 59
19 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 169: 02/09/2016 52
20 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 168: 02/09/2016 52
21 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 167: 02/09/2016 46
22 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 166: 02/09/2016 44
23 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 165: 02/09/2016 60
24 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 164: 02/09/2016 48
25 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 163: 02/09/2016 49
26 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 162: 02/09/2016 49
27 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 161: 02/09/2016 58
28 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 160: 02/09/2016 58
29 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 159: 02/09/2016 68
30 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 158: 02/09/2016 60
31 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 157: 02/09/2016 66
32 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 156: 02/09/2016 48
33 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 155: 02/09/2016 58
34 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 154: 02/09/2016 46
35 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 153: 02/09/2016 58
36 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 152: 02/09/2016 74
37 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 151: 02/09/2016 66
38 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 150: 02/09/2016 52
39 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 149: 02/09/2016 59
40 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 148: 02/09/2016 82
41 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 147: 02/09/2016 60
42 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 146: 02/09/2016 61
43 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 145: 02/09/2016 57
44 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 144: 02/09/2016 61
45 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 143: 02/09/2016 62
46 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 142: 02/09/2016 62
47 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 141: 02/09/2016 72
48 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 140: 02/09/2016 67
49 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 139: 02/09/2016 68
50 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 138: 02/09/2016 55
51 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 137: 02/09/2016 66
52 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 136: 02/09/2016 65
53 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 135: 02/09/2016 55
54 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 134: 02/09/2016 65
55 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 133: 02/09/2016 77
56 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 132: 02/09/2016 66
57 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 131: 02/09/2016 58
58 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 130: 02/09/2016 58
59 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 129: 02/09/2016 63
60 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 128: 02/09/2016 69
61 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 127: 02/09/2016 55
62 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 126: 02/09/2016 80
63 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 125: 02/09/2016 55
64 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 124: 02/09/2016 80
65 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 123: 02/09/2016 76
66 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 122: 02/09/2016 79
67 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 121: 02/09/2016 77
68 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 120: 02/09/2016 68
69 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 119: 02/09/2016 63
70 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 118: 02/09/2016 80
71 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 117: 02/09/2016 71
72 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 116: 02/09/2016 64
73 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 115: 02/09/2016 56
74 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 114: 02/09/2016 58
75 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 113: 02/09/2016 65
76 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 112: 02/09/2016 55
77 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 111: 02/09/2016 60
78 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 110: 02/09/2016 84
79 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 109: 02/09/2016 64
80 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 108: 02/09/2016 78
81 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 107: 02/09/2016 62
82 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 106: 02/09/2016 66
83 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 105: 02/09/2016 52
84 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 104: 02/09/2016 57
85 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 103: 02/09/2016 63
86 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 102: 02/09/2016 44
87 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 101: 02/09/2016 51
88 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 100: 02/09/2016 58
89 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 99: 02/09/2016 61
90 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 98: 02/09/2016 54
91 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 97: 02/09/2016 63
92 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 96: 02/09/2016 69
93 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 095a: 02/09/2016 55
94 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 095b: 02/09/2016 60
95 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 094a: 02/09/2016 71
96 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 094b: 02/09/2016 70
97 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 93: 02/09/2016 64
98 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 92: 02/09/2016 68
99 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 91: 02/09/2016 55
100 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 90: 02/09/2016 70
101 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 89: 02/09/2016 78
102 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 88: 02/09/2016 76
103 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 87: 02/09/2016 89
104 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 86: 02/09/2016 82
105 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 85: 02/09/2016 79
106 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 84: 02/09/2016 78
107 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 83: 02/09/2016 72
108 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 82: 02/09/2016 64
109 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 81: 02/09/2016 85
110 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 80: 02/09/2016 78
111 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 79: 02/09/2016 84
112 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 78: 02/09/2016 89
113 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 77: 02/09/2016 94
114 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 76: 02/09/2016 82
115 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 75: 02/09/2016 64
116 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 74: 02/09/2016 67
117 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 73: 02/09/2016 77
118 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 72: 02/09/2016 82
119 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 71: 02/09/2016 60
120 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 70: 02/09/2016 91
121 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 69: 02/09/2016 75
122 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 68: 02/09/2016 71
123 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 67: 02/09/2016 70
124 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 66: 02/09/2016 65
125 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 65: 02/09/2016 108
126 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 64: 02/09/2016 78
127 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 63: 02/09/2016 64
128 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 62: 02/09/2016 65
129 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 61: 02/09/2016 82
130 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 60: 02/09/2016 67
131 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 59: 02/09/2016 53
132 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 58: 02/09/2016 50
133 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 57: 02/09/2016 45
134 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 56: 02/09/2016 56
135 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 55: 02/09/2016 54
136 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 54: 02/09/2016 57
137 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 53: 02/09/2016 50
138 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 52: 02/09/2016 39
139 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 51: 02/09/2016 47
140 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 50: 02/09/2016 46
141 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 49: 02/09/2016 46
142 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 48: 02/09/2016 43
143 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 47: 02/09/2016 48
144 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 46: 02/09/2016 45
145 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 45: 02/09/2016 57
146 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 44: 02/09/2016 57
147 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 43: 02/09/2016 69
148 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 32: 02/09/2016 78
149 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 31: 02/09/2016 77
150 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 30: 02/09/2016 60
151 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 29: 02/09/2016 65
152 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 28: 02/09/2016 66
153 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 27: 02/09/2016 76
154 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 26: 02/09/2016 94
155 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 25: 02/09/2016 65
156 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 24: 02/09/2016 69
157 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 23: 02/09/2016 74
158 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 22: 02/09/2016 66
159 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 21: 02/09/2016 64
160 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 20: 02/09/2016 77
161 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 19: 02/09/2016 76
162 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 18: 02/09/2016 68
163 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 17: 02/09/2016 82
164 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 16: 02/09/2016 77
165 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 15: 02/09/2016 72
166 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 14: 02/09/2016 70
167 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 13: 02/09/2016 62
168 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 12: 02/09/2016 62
169 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 11: 02/09/2016 77
170 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 10: 02/09/2016 74
171 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 9: 02/09/2016 75
172 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 8: 02/09/2016 75
173 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 7: 02/09/2016 86
174 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 6: 02/09/2016 83
175 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 5: 02/09/2016 92
176 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 3: 02/09/2016 99
177 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 2: 02/09/2016 118
178 Vua Bánh Mì – Yakitate!! Japan Chap 1: 02/09/2016 232
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan

Loading...