Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Loading...
Vết Cắn Ngọt Ngào

Vết Cắn Ngọt Ngào

Tác giả:

Thể loại: Horror , Manhua , Truyện Màu

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 42

Nguồn:

Lượt xem: 156819

Đánh giá truyện:

  • 7.9/10
  • 297 ratings
297 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
8.8% 3% 3.4% 3% 0% 2.7% 4.4% 7.4% 28.3% 39.1%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing

Danh sách chương Vết Cắn Ngọt Ngào

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 42 17/06/2017 304
2 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 41 10/06/2017 310
3 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 40 29/05/2017 658
4 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 39 20/05/2017 853
5 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 38 17/05/2017 745
6 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 37 06/05/2017 1328
7 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 36 02/05/2017 1398
8 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 35 24/04/2017 1767
9 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 34 16/04/2017 1425
10 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 33 14/04/2017 1179
11 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 32 02/04/2017 1940
12 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 31 20/03/2017 2936
13 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 30 13/03/2017 2185
14 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 29 13/03/2017 1354
15 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 28 10/03/2017 1331
16 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 27.5 26/02/2017 1477
17 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 27 25/02/2017 1349
18 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 26 19/02/2017 1791
19 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 25 13/02/2017 1656
20 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 24 13/02/2017 1398
21 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 23 08/02/2017 1725
22 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 22 21/01/2017 1760
23 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 21 16/01/2017 2667
24 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 20 07/01/2017 2679
25 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 19 31/12/2016 2724
26 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 18 24/12/2016 2712
27 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 17.5 18/12/2016 2354
28 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 17 17/12/2016 2391
29 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 16 10/12/2016 2622
30 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 15 03/12/2016 2566
31 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 14 28/11/2016 2504
32 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 13.5 28/11/2016 2224
33 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 13 28/11/2016 2483
34 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 12 28/11/2016 2295
35 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 11 28/11/2016 2448
36 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 10 28/11/2016 2504
37 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 9 22/10/2016 2719
38 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 8 15/10/2016 3092
39 Vết Cắn Ngọt Ngào chap 7.5 15/10/2016 2614
40 Vết Cắn Ngọt Ngào Chap 7.2 09/10/2016 2744
41 Vết Cắn Ngọt Ngào Chap 7 09/10/2016 3081
42 Vết Cắn Ngọt Ngào Chap 6 09/10/2016 3104
43 Vết Cắn Ngọt Ngào Chap 5 09/10/2016 3294
44 Vết Cắn Ngọt Ngào Chap 4 18/09/2016 3417
45 Vết Cắn Ngọt Ngào Chap 3 10/09/2016 3850
46 Vết Cắn Ngọt Ngào Chap 2.6 10/09/2016 3711
47 Vết Cắn Ngọt Ngào Chap 2.5 05/09/2016 3679
48 Vết Cắn Ngọt Ngào Chap 2 04/09/2016 4580
49 Vết Cắn Ngọt Ngào Chap 1 27/08/2016 8499
50 Vết Cắn Ngọt Ngào Chap 0 26/08/2016 5577
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing

Loading...