Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Ubel Blatt

Ubel Blatt

Tác giả:

Thể loại: 18+ , Action , Adult , Adventure , Ecchi , Fantasy , Mature , Seinen , Supernatural

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 146.2

Nguồn:

Lượt xem: 3037

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Ubel Blatt

Khi Szaalanden bị đe dọa bởi cuộc xâm lược của Wischtech, Nhà vua đã cử 14 thanh niên với một sứ mệnh cao cả. 3 trong số đó đã hi sinh, 4 người phản bội được mang biệt danh " Mũi thương phản bội" được coi là đã chết. 7 người còn lại đã đánh bại được Wischtech và đem lại hòa bình cho xứ Szaalanden. Từ đó, huyền thoại về "7 vị anh hùng" bắt đầu…
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ 2 thập kỷ sau đó, khi mà những "Mũi thương phản bội" trỗi dậy…

Ubel Blatt - TruyenTranhTop.Net
Bình luận

Danh sách chương Ubel Blatt

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Ubel Blatt Chap 146.2 20/09/2016 9
2 Ubel Blatt Chap 146.1 19/09/2016 6
3 Ubel Blatt Chap 145 28/07/2016 56
4 Ubel Blatt Chap 144 19/07/2016 20
5 Ubel Blatt Chap 143: 09/07/2016 21
6 Ubel Blatt Chap 142b: 09/07/2016 9
7 Ubel Blatt Chap 142a: 09/07/2016 11
8 Ubel Blatt Chap 141: 09/07/2016 11
9 Ubel Blatt Chap 140: 09/07/2016 18
10 Ubel Blatt Chap 139: 09/07/2016 12
11 Ubel Blatt Chap 138: 09/07/2016 8
12 Ubel Blatt Chap 137: 09/07/2016 16
13 Ubel Blatt Chap 136: 09/07/2016 26
14 Ubel Blatt Chap 135: 09/07/2016 27
15 Ubel Blatt Chap 134: 09/07/2016 11
16 Ubel Blatt Chap 133: 09/07/2016 14
17 Ubel Blatt Chap 132: 09/07/2016 16
18 Ubel Blatt Chap 131: 09/07/2016 11
19 Ubel Blatt Chap 130: 09/07/2016 25
20 Ubel Blatt Chap 129: 09/07/2016 9
21 Ubel Blatt Chap 128: 09/07/2016 12
22 Ubel Blatt Chap 127: 09/07/2016 12
23 Ubel Blatt Chap 126: 09/07/2016 11
24 Ubel Blatt Chap 125: 09/07/2016 15
25 Ubel Blatt Chap 124: 09/07/2016 11
26 Ubel Blatt Chap 123: 09/07/2016 14
27 Ubel Blatt Chap 122: 09/07/2016 8
28 Ubel Blatt Chap 121: 09/07/2016 7
29 Ubel Blatt Chap 120: 09/07/2016 8
30 Ubel Blatt Chap 119: 09/07/2016 11
31 Ubel Blatt Chap 118: 09/07/2016 14
32 Ubel Blatt Chap 117: 09/07/2016 18
33 Ubel Blatt Chap 116: 09/07/2016 12
34 Ubel Blatt Chap 115: 09/07/2016 13
35 Ubel Blatt Chap 114: 09/07/2016 15
36 Ubel Blatt Chap 113: 09/07/2016 25
37 Ubel Blatt Chap 112: 09/07/2016 11
38 Ubel Blatt Chap 111: 09/07/2016 18
39 Ubel Blatt Chap 110: 09/07/2016 13
40 Ubel Blatt Chap 109: 09/07/2016 13
41 Ubel Blatt Chap 108: 09/07/2016 12
42 Ubel Blatt Chap 107: 09/07/2016 9
43 Ubel Blatt Chap 106: 09/07/2016 13
44 Ubel Blatt Chap 105: 09/07/2016 16
45 Ubel Blatt Chap 104: 09/07/2016 12
46 Ubel Blatt Chap 103: 09/07/2016 11
47 Ubel Blatt Chap 102: 09/07/2016 14
48 Ubel Blatt Chap 101: 09/07/2016 13
49 Ubel Blatt Chap 100: 09/07/2016 13
50 Ubel Blatt Chap 99: 09/07/2016 15
51 Ubel Blatt Chap 98: 09/07/2016 11
52 Ubel Blatt Chap 97: 09/07/2016 14
53 Ubel Blatt Chap 96: 09/07/2016 13
54 Ubel Blatt Chap 95: 09/07/2016 23
55 Ubel Blatt Chap 092-94: 09/07/2016 15
56 Ubel Blatt Chap 91: 09/07/2016 13
57 Ubel Blatt Chap 90: 09/07/2016 14
58 Ubel Blatt Chap 89: 09/07/2016 15
59 Ubel Blatt Chap 88: 09/07/2016 14
60 Ubel Blatt Chap 87: 09/07/2016 14
61 Ubel Blatt Chap 86: 09/07/2016 14
62 Ubel Blatt Chap 85: 09/07/2016 13
63 Ubel Blatt Chap 84: 09/07/2016 14
64 Ubel Blatt Chap 83: 09/07/2016 14
65 Ubel Blatt Chap 82: 09/07/2016 15
66 Ubel Blatt Chap 81: 09/07/2016 12
67 Ubel Blatt Chap 80: 09/07/2016 12
68 Ubel Blatt Chap 79: 09/07/2016 15
69 Ubel Blatt Chap 78: 09/07/2016 14
70 Ubel Blatt Chap 77: 09/07/2016 13
71 Ubel Blatt Chap 76: 09/07/2016 11
72 Ubel Blatt Chap 75: 09/07/2016 30
73 Ubel Blatt Chap 74: 09/07/2016 21
74 Ubel Blatt Chap 73: 09/07/2016 16
75 Ubel Blatt Chap 72: 09/07/2016 16
76 Ubel Blatt Chap 71: 09/07/2016 17
77 Ubel Blatt Chap 70: 09/07/2016 14
78 Ubel Blatt Chap 69: 09/07/2016 20
79 Ubel Blatt Chap 68: 09/07/2016 21
80 Ubel Blatt Chap 67: 09/07/2016 25
81 Ubel Blatt Chap 66: 09/07/2016 21
82 Ubel Blatt Chap 65: 09/07/2016 19
83 Ubel Blatt Chap 64: 09/07/2016 19
84 Ubel Blatt Chap 63: 09/07/2016 19
85 Ubel Blatt Chap 62: 09/07/2016 21
86 Ubel Blatt Chap 61: 09/07/2016 27
87 Ubel Blatt Chap 60: 09/07/2016 21
88 Ubel Blatt Chap 59: 09/07/2016 21
89 Ubel Blatt Chap 58: 09/07/2016 19
90 Ubel Blatt Chap 57: 09/07/2016 18
91 Ubel Blatt Chap 56: 09/07/2016 24
92 Ubel Blatt Chap 55: 09/07/2016 18
93 Ubel Blatt Chap 54: 09/07/2016 19
94 Ubel Blatt Chap 53: 09/07/2016 22
95 Ubel Blatt Chap 52: 09/07/2016 24
96 Ubel Blatt Chap 51: 09/07/2016 20
97 Ubel Blatt Chap 50: 09/07/2016 24
98 Ubel Blatt Chap 49: 09/07/2016 20
99 Ubel Blatt Chap 48: 09/07/2016 21
100 Ubel Blatt Chap 47: 09/07/2016 18
101 Ubel Blatt Chap 46: 09/07/2016 20
102 Ubel Blatt Chap 45: 09/07/2016 20
103 Ubel Blatt Chap 44: 09/07/2016 20
104 Ubel Blatt Chap 43: 09/07/2016 17
105 Ubel Blatt Chap 42: 09/07/2016 21
106 Ubel Blatt Chap 41: 09/07/2016 24
107 Ubel Blatt Chap 40: 09/07/2016 18
108 Ubel Blatt Chap 39: 09/07/2016 20
109 Ubel Blatt Chap 38: 09/07/2016 19
110 Ubel Blatt Chap 37: 09/07/2016 24
111 Ubel Blatt Chap 36: 09/07/2016 20
112 Ubel Blatt Chap 35: 09/07/2016 25
113 Ubel Blatt Chap 34: 09/07/2016 21
114 Ubel Blatt Chap 33: 09/07/2016 24
115 Ubel Blatt Chap 32: 09/07/2016 17
116 Ubel Blatt Chap 31: 09/07/2016 22
117 Ubel Blatt Chap 30: 09/07/2016 21
118 Ubel Blatt Chap 29: 09/07/2016 24
119 Ubel Blatt Chap 28: 09/07/2016 27
120 Ubel Blatt Chap 27: 09/07/2016 21
121 Ubel Blatt Chap 26: 09/07/2016 22
122 Ubel Blatt Chap 25: 09/07/2016 19
123 Ubel Blatt Chap 24: 09/07/2016 20
124 Ubel Blatt Chap 23: 09/07/2016 17
125 Ubel Blatt Chap 22: 09/07/2016 19
126 Ubel Blatt Chap 21: 09/07/2016 18
127 Ubel Blatt Chap 20: 09/07/2016 17
128 Ubel Blatt Chap 19: 09/07/2016 22
129 Ubel Blatt Chap 18: 09/07/2016 26
130 Ubel Blatt Chap 17: 09/07/2016 20
131 Ubel Blatt Chap 16: 09/07/2016 21
132 Ubel Blatt Chap 15: 09/07/2016 20
133 Ubel Blatt Chap 14: 09/07/2016 22
134 Ubel Blatt Chap 13: 09/07/2016 20
135 Ubel Blatt Chap 12: 09/07/2016 20
136 Ubel Blatt Chap 11: 09/07/2016 20
137 Ubel Blatt Chap 10: 09/07/2016 27
138 Ubel Blatt Chap 9: 09/07/2016 26
139 Ubel Blatt Chap 8: 09/07/2016 23
140 Ubel Blatt Chap 7: 09/07/2016 27
141 Ubel Blatt Chap 6: 09/07/2016 23
142 Ubel Blatt Chap 5: 09/07/2016 39
143 Ubel Blatt Chap 4: 09/07/2016 30
144 Ubel Blatt Chap 3: 09/07/2016 35
145 Ubel Blatt Chap 2: 09/07/2016 52
146 Ubel Blatt Chap 1: 09/07/2016 81
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan