Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Tử Vong Hồi

Tử Vong Hồi

Tác giả:

Thể loại: Ecchi , Horror , Manhua , Supernatural

Tình trạng: Hoàn Thành

Chương: Full

Nguồn:

Lượt xem: 25246

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Tử Vong Hồi

Câu chuyện về một sinh viên FA lâu năm có khả năng nhìn thấy lại quá trình diễn ra của vụ án mạng, cộng thêm cô cảnh sát xinh đẹp có khả năng nhìn thấy trước tử thần sẽ tới với người nào, cặp đôi song kiếm hợp bích như chó với mèo này sẽ làm gì để phá án?!

Tử Vong Hồi - TruyenTranhTop.Net
Bình luận

Danh sách chương Tử Vong Hồi

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Tử Vong Hồi Chap 115 02/10/2015 242
2 Tử Vong Hồi Chap 114.2 02/10/2015 172
3 Tử Vong Hồi Chap 114.1 02/10/2015 185
4 Tử Vong Hồi Chap 113 02/10/2015 174
5 Tử Vong Hồi Chap 112.2 02/10/2015 155
6 Tử Vong Hồi Chap 112.1 02/10/2015 194
7 Tử Vong Hồi Chap 111.2 02/10/2015 212
8 Tử Vong Hồi Chap 111.1 02/10/2015 164
9 Tử Vong Hồi Chap 110.2 02/10/2015 153
10 Tử Vong Hồi Chap 110.1 02/10/2015 153
11 Tử Vong Hồi Chap 109.2 02/10/2015 185
12 Tử Vong Hồi Chap 109.1 02/10/2015 208
13 Tử Vong Hồi Chap 108 02/10/2015 166
14 Tử Vong Hồi Chap 107 02/10/2015 176
15 Tử Vong Hồi Chap 106 02/10/2015 174
16 Tử Vong Hồi Chap 105 02/10/2015 226
17 Tử Vong Hồi Chap 104.2 02/10/2015 183
18 Tử Vong Hồi Chap 104.1 02/10/2015 159
19 Tử Vong Hồi Chap 103 02/10/2015 157
20 Tử Vong Hồi Chap 102 02/10/2015 182
21 Tử Vong Hồi Chap 101 02/10/2015 164
22 Tử Vong Hồi Chap 100 02/10/2015 186
23 Tử Vong Hồi Chap 99 02/10/2015 194
24 Tử Vong Hồi Chap 98 02/10/2015 160
25 Tử Vong Hồi Chap 97 02/10/2015 190
26 Tử Vong Hồi Chap 96 02/10/2015 150
27 Tử Vong Hồi Chap 95 02/10/2015 165
28 Tử Vong Hồi Chap 94 02/10/2015 155
29 Tử Vong Hồi Chap 93 02/10/2015 150
30 Tử Vong Hồi Chap 92 02/10/2015 165
31 Tử Vong Hồi Chap 91 02/10/2015 153
32 Tử Vong Hồi Chap 90 02/10/2015 157
33 Tử Vong Hồi Chap 89 02/10/2015 173
34 Tử Vong Hồi Chap 88 02/10/2015 204
35 Tử Vong Hồi Chap 87 02/10/2015 171
36 Tử Vong Hồi Chap 86 02/10/2015 159
37 Tử Vong Hồi Chap 85 02/10/2015 214
38 Tử Vong Hồi Chap 84 02/10/2015 164
39 Tử Vong Hồi Chap 83 02/10/2015 172
40 Tử Vong Hồi Chap 82 02/10/2015 167
41 Tử Vong Hồi Chap 81 02/10/2015 199
42 Tử Vong Hồi Chap 80 02/10/2015 182
43 Tử Vong Hồi Chap 79 02/10/2015 160
44 Tử Vong Hồi Chap 78 02/10/2015 179
45 Tử Vong Hồi Chap 77 02/10/2015 156
46 Tử Vong Hồi Chap 76 02/10/2015 182
47 Tử Vong Hồi Chap 75 02/10/2015 176
48 Tử Vong Hồi Chap 74 02/10/2015 165
49 Tử Vong Hồi Chap 73 02/10/2015 179
50 Tử Vong Hồi Chap 72 02/10/2015 179
51 Tử Vong Hồi Chap 71 02/10/2015 169
52 Tử Vong Hồi Chap 70 02/10/2015 175
53 Tử Vong Hồi Chap 69 02/10/2015 219
54 Tử Vong Hồi Chap 68 02/10/2015 171
55 Tử Vong Hồi Chap 67 02/10/2015 217
56 Tử Vong Hồi Chap 66 02/10/2015 194
57 Tử Vong Hồi Chap 65 02/10/2015 200
58 Tử Vong Hồi Chap 64 02/10/2015 159
59 Tử Vong Hồi Chap 63 02/10/2015 175
60 Tử Vong Hồi Chap 62 02/10/2015 160
61 Tử Vong Hồi Chap 61 02/10/2015 176
62 Tử Vong Hồi Chap 60 02/10/2015 171
63 Tử Vong Hồi Chap 59 02/10/2015 176
64 Tử Vong Hồi Chap 58 02/10/2015 182
65 Tử Vong Hồi Chap 57 02/10/2015 184
66 Tử Vong Hồi Chap 56 02/10/2015 173
67 Tử Vong Hồi Chap 55 02/10/2015 161
68 Tử Vong Hồi Chap 54 02/10/2015 161
69 Tử Vong Hồi Chap 53 02/10/2015 164
70 Tử Vong Hồi Chap 52 02/10/2015 192
71 Tử Vong Hồi Chap 51 02/10/2015 218
72 Tử Vong Hồi Chap 50 02/10/2015 177
73 Tử Vong Hồi Chap 49 02/10/2015 190
74 Tử Vong Hồi Chap 48 02/10/2015 219
75 Tử Vong Hồi Chap 47 02/10/2015 190
76 Tử Vong Hồi Chap 46 02/10/2015 197
77 Tử Vong Hồi Chap 45 02/10/2015 206
78 Tử Vong Hồi Chap 44 02/10/2015 178
79 Tử Vong Hồi Chap 43 02/10/2015 214
80 Tử Vong Hồi Chap 42 02/10/2015 197
81 Tử Vong Hồi Chap 41 02/10/2015 178
82 Tử Vong Hồi Chap 40 02/10/2015 182
83 Tử Vong Hồi Chap 39 02/10/2015 180
84 Tử Vong Hồi Chap 38 02/10/2015 190
85 Tử Vong Hồi Chap 37 02/10/2015 192
86 Tử Vong Hồi Chap 36 02/10/2015 260
87 Tử Vong Hồi Chap 35 02/10/2015 176
88 Tử Vong Hồi Chap 34 02/10/2015 182
89 Tử Vong Hồi Chap 33 02/10/2015 199
90 Tử Vong Hồi Chap 32 02/10/2015 241
91 Tử Vong Hồi Chap 31 02/10/2015 190
92 Tử Vong Hồi Chap 30 02/10/2015 209
93 Tử Vong Hồi Chap 29 02/10/2015 189
94 Tử Vong Hồi Chap 28 02/10/2015 195
95 Tử Vong Hồi Chap 27 02/10/2015 211
96 Tử Vong Hồi Chap 26 02/10/2015 229
97 Tử Vong Hồi Chap 25 02/10/2015 209
98 Tử Vong Hồi Chap 24 02/10/2015 204
99 Tử Vong Hồi Chap 23 02/10/2015 204
100 Tử Vong Hồi Chap 22 02/10/2015 223
101 Tử Vong Hồi Chap 21 02/10/2015 209
102 Tử Vong Hồi Chap 20 02/10/2015 209
103 Tử Vong Hồi Chap 19 02/10/2015 192
104 Tử Vong Hồi Chap 18 02/10/2015 210
105 Tử Vong Hồi Chap 17 02/10/2015 211
106 Tử Vong Hồi Chap 16 02/10/2015 221
107 Tử Vong Hồi Chap 15 02/10/2015 236
108 Tử Vong Hồi Chap 14 02/10/2015 222
109 Tử Vong Hồi Chap 13 02/10/2015 237
110 Tử Vong Hồi Chap 12 02/10/2015 258
111 Tử Vong Hồi Chap 11 02/10/2015 243
112 Tử Vong Hồi Chap 10 02/10/2015 269
113 Tử Vong Hồi Chap 9 02/10/2015 278
114 Tử Vong Hồi Chap 8 02/10/2015 268
115 Tử Vong Hồi Chap 7 02/10/2015 280
116 Tử Vong Hồi Chap 6 02/10/2015 347
117 Tử Vong Hồi Chap 5 02/10/2015 303
118 Tử Vong Hồi Chap 4 02/10/2015 338
119 Tử Vong Hồi Chap 3 02/10/2015 352
120 Tử Vong Hồi Chap 2 02/10/2015 398
121 Tử Vong Hồi Chap 1 02/10/2015 458
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing