Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh

Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh

Tác giả:

Thể loại: Harem , Horror , Manhua

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 138

Nguồn:

Lượt xem: 2760

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh

Tên khác: Thần Quỷ Kinh Kỳ

Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh - TruyenTranhTop.Net

Tuyển tập những câu truyện ma, nên đọc buổi tối.


Bình luận Facebook

Danh sách chương Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 138 17/08/2016 20
2 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 137 10/08/2016 19
3 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 136 06/08/2016 14
4 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 135 04/08/2016 24
5 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 134 04/08/2016 23
6 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 133 04/08/2016 18
7 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 132: 30/07/2016 18
8 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 131: 30/07/2016 19
9 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 130: 30/07/2016 16
10 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 129: 30/07/2016 22
11 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 128: 30/07/2016 23
12 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 127: 30/07/2016 22
13 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 126: 30/07/2016 23
14 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 125: 30/07/2016 18
15 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 124: 30/07/2016 25
16 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 123: 30/07/2016 19
17 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 122: 30/07/2016 22
18 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 121: 30/07/2016 23
19 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 120: 30/07/2016 29
20 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 119: 30/07/2016 15
21 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 118: 30/07/2016 22
22 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 117: 30/07/2016 22
23 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 116: 30/07/2016 14
24 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 115: 30/07/2016 20
25 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 114: 30/07/2016 22
26 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 113: 30/07/2016 20
27 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 112: 30/07/2016 14
28 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 111: 30/07/2016 21
29 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 110: 30/07/2016 21
30 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 109: 30/07/2016 16
31 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 108: 30/07/2016 19
32 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 107: 30/07/2016 15
33 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 106: 30/07/2016 21
34 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 105: 30/07/2016 21
35 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 104: 30/07/2016 21
36 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 103: 30/07/2016 18
37 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 102: 30/07/2016 13
38 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 101: 30/07/2016 21
39 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 100: 30/07/2016 14
40 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 99: 30/07/2016 21
41 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 98: 30/07/2016 13
42 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 97: 30/07/2016 18
43 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 96: 30/07/2016 18
44 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 95: 30/07/2016 18
45 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 94: 30/07/2016 19
46 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 93: 30/07/2016 20
47 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 92: 30/07/2016 20
48 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 91: 30/07/2016 17
49 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 90: 30/07/2016 14
50 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 89: 30/07/2016 13
51 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 88: 30/07/2016 15
52 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 87: 30/07/2016 20
53 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 86: 30/07/2016 18
54 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 85: 30/07/2016 15
55 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 84: 30/07/2016 20
56 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 83: 30/07/2016 20
57 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 82: 30/07/2016 19
58 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 81: 30/07/2016 12
59 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 80: 30/07/2016 22
60 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 79: 30/07/2016 20
61 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 78: 30/07/2016 19
62 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 77: 30/07/2016 19
63 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 76: 30/07/2016 23
64 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 75: 30/07/2016 14
65 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 74: 30/07/2016 19
66 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 73: 30/07/2016 19
67 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 72: 30/07/2016 19
68 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 71: 30/07/2016 19
69 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 70: 30/07/2016 24
70 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 69: 30/07/2016 15
71 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 68: 30/07/2016 21
72 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 67: 30/07/2016 19
73 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 66: 30/07/2016 15
74 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 65: 30/07/2016 15
75 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 64: 30/07/2016 16
76 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 63: 30/07/2016 18
77 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 62: 30/07/2016 19
78 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 61: 30/07/2016 21
79 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 60: 30/07/2016 17
80 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 59: 30/07/2016 21
81 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 58: 30/07/2016 14
82 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 57: 30/07/2016 19
83 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 56: 30/07/2016 22
84 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 55: 30/07/2016 20
85 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 54: 30/07/2016 14
86 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 53: 30/07/2016 20
87 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 52: 30/07/2016 21
88 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 51: 30/07/2016 14
89 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 50: 30/07/2016 21
90 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 49: 30/07/2016 16
91 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 48: 30/07/2016 16
92 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 47: 30/07/2016 16
93 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 46: 30/07/2016 15
94 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 45: 30/07/2016 17
95 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 44: 30/07/2016 18
96 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 43: 30/07/2016 21
97 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 42: 30/07/2016 25
98 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 41: 30/07/2016 21
99 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 40: 30/07/2016 22
100 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 39: 30/07/2016 22
101 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 38: 30/07/2016 22
102 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 37: 30/07/2016 24
103 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 36: 30/07/2016 17
104 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 35: 30/07/2016 21
105 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 34: 30/07/2016 14
106 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 33: 30/07/2016 22
107 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 32: 30/07/2016 14
108 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 31: 30/07/2016 19
109 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 30: 30/07/2016 23
110 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 29: 30/07/2016 15
111 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 28: 30/07/2016 15
112 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 27: 30/07/2016 16
113 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 26: 30/07/2016 14
114 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 25: 30/07/2016 23
115 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 24: 30/07/2016 19
116 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 23: 30/07/2016 24
117 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 22: 30/07/2016 24
118 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 21: 30/07/2016 24
119 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 20: 30/07/2016 21
120 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 19: 30/07/2016 22
121 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 18: 30/07/2016 15
122 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 17: 30/07/2016 21
123 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 16: 30/07/2016 13
124 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 15: 30/07/2016 15
125 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 14: 30/07/2016 21
126 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 13: 30/07/2016 23
127 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 12: 30/07/2016 20
128 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 11: 30/07/2016 15
129 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 10: 30/07/2016 23
130 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 9: 30/07/2016 15
131 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 8: 30/07/2016 23
132 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 7: 30/07/2016 18
133 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 6: 30/07/2016 16
134 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 5: 30/07/2016 17
135 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 4: 30/07/2016 22
136 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 3: 30/07/2016 16
137 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 2: 30/07/2016 21
138 Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 1: 30/07/2016 26
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing