Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Tru Tiên

Tru Tiên

Tác giả:

Thể loại: Action , Fantasy , Manhua , Romance

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 160

Nguồn:

Lượt xem: 8609

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Nội dung truyện Tru Tiên

Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Câu chuyện này, bắt đầu từ "Thanh Vân Môn". Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đã cợt đùa với hắn không chỉ một lần…

Tru Tiên - TruyenTranhTop.Net
Bình luận Facebook
Truyện này được tìm thấy bởi từ khóa: truyện tranh đam mỹ cổ trang

Danh sách chương Tru Tiên

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Tru Tiên Chap 160: 13/09/2016 87
2 Tru Tiên Chap 159: 13/09/2016 44
3 Tru Tiên Chap 158: 13/09/2016 64
4 Tru Tiên Chap 157: 13/09/2016 47
5 Tru Tiên Chap 156: 13/09/2016 40
6 Tru Tiên Chap 154: 13/09/2016 37
7 Tru Tiên Chap 153: 13/09/2016 43
8 Tru Tiên Chap 152: 13/09/2016 52
9 Tru Tiên Chap 151.5: 13/09/2016 66
10 Tru Tiên Chap 151: 13/09/2016 60
11 Tru Tiên Chap 150: 13/09/2016 55
12 Tru Tiên Chap 149: 13/09/2016 47
13 Tru Tiên Chap 148: 13/09/2016 57
14 Tru Tiên Chap 147: 13/09/2016 52
15 Tru Tiên Chap 146: 13/09/2016 42
16 Tru Tiên Chap 145: 13/09/2016 43
17 Tru Tiên Chap 144: 13/09/2016 44
18 Tru Tiên Chap 143: 13/09/2016 52
19 Tru Tiên Chap 142: 13/09/2016 47
20 Tru Tiên Chap 141: 13/09/2016 56
21 Tru Tiên Chap 140: 13/09/2016 65
22 Tru Tiên Chap 139: 13/09/2016 52
23 Tru Tiên Chap 138: 13/09/2016 50
24 Tru Tiên Chap 137: 13/09/2016 48
25 Tru Tiên Chap 136: 13/09/2016 50
26 Tru Tiên Chap 135: 13/09/2016 52
27 Tru Tiên Chap 134: 13/09/2016 56
28 Tru Tiên Chap 133: 13/09/2016 50
29 Tru Tiên Chap 132: 13/09/2016 51
30 Tru Tiên Chap 131: 13/09/2016 42
31 Tru Tiên Chap 130: 13/09/2016 54
32 Tru Tiên Chap 129: 13/09/2016 53
33 Tru Tiên Chap 128: 13/09/2016 51
34 Tru Tiên Chap 127: 13/09/2016 52
35 Tru Tiên Chap 126: 13/09/2016 52
36 Tru Tiên Chap 125: 13/09/2016 42
37 Tru Tiên Chap 124: 13/09/2016 44
38 Tru Tiên Chap 123: 13/09/2016 40
39 Tru Tiên Chap 122: 13/09/2016 56
40 Tru Tiên Chap 121: 13/09/2016 52
41 Tru Tiên Chap 120: 13/09/2016 55
42 Tru Tiên Chap 119: 13/09/2016 45
43 Tru Tiên Chap 118: 13/09/2016 54
44 Tru Tiên Chap 117: 13/09/2016 50
45 Tru Tiên Chap 116: 13/09/2016 56
46 Tru Tiên Chap 115: 13/09/2016 47
47 Tru Tiên Chap 114: 13/09/2016 40
48 Tru Tiên Chap 113: 13/09/2016 42
49 Tru Tiên Chap 112: 13/09/2016 40
50 Tru Tiên Chap 111: 13/09/2016 41
51 Tru Tiên Chap 110: 13/09/2016 45
52 Tru Tiên Chap 109: 13/09/2016 41
53 Tru Tiên Chap 108: 13/09/2016 37
54 Tru Tiên Chap 107: 13/09/2016 39
55 Tru Tiên Chap 106: 13/09/2016 43
56 Tru Tiên Chap 105: 13/09/2016 51
57 Tru Tiên Chap 104: 13/09/2016 42
58 Tru Tiên Chap 103: 13/09/2016 44
59 Tru Tiên Chap 102: 13/09/2016 43
60 Tru Tiên Chap 101: 13/09/2016 44
61 Tru Tiên Chap 100: 13/09/2016 46
62 Tru Tiên Chap 99: 13/09/2016 59
63 Tru Tiên Chap 98: 13/09/2016 42
64 Tru Tiên Chap 97: 13/09/2016 45
65 Tru Tiên Chap 96: 13/09/2016 48
66 Tru Tiên Chap 95: 13/09/2016 51
67 Tru Tiên Chap 94: 13/09/2016 51
68 Tru Tiên Chap 93: 13/09/2016 48
69 Tru Tiên Chap 92: 13/09/2016 43
70 Tru Tiên Chap 91: 13/09/2016 50
71 Tru Tiên Chap 90: 13/09/2016 50
72 Tru Tiên Chap 89: 13/09/2016 48
73 Tru Tiên Chap 88: 13/09/2016 48
74 Tru Tiên Chap 87: 13/09/2016 45
75 Tru Tiên Chap 86: 13/09/2016 52
76 Tru Tiên Chap 85: 13/09/2016 58
77 Tru Tiên Chap 84: 13/09/2016 45
78 Tru Tiên Chap 83: 13/09/2016 48
79 Tru Tiên Chap 82: 13/09/2016 49
80 Tru Tiên Chap 81: 13/09/2016 56
81 Tru Tiên Chap 80: 13/09/2016 51
82 Tru Tiên Chap 79: 13/09/2016 71
83 Tru Tiên Chap 78: 13/09/2016 49
84 Tru Tiên Chap 77: 13/09/2016 51
85 Tru Tiên Chap 76: 13/09/2016 42
86 Tru Tiên Chap 75: 13/09/2016 50
87 Tru Tiên Chap 74: 13/09/2016 55
88 Tru Tiên Chap 73: 13/09/2016 49
89 Tru Tiên Chap 72: 13/09/2016 44
90 Tru Tiên Chap 71: 13/09/2016 50
91 Tru Tiên Chap 70: 13/09/2016 47
92 Tru Tiên Chap 69: 13/09/2016 56
93 Tru Tiên Chap 68: 13/09/2016 67
94 Tru Tiên Chap 67: 13/09/2016 57
95 Tru Tiên Chap 66: 13/09/2016 50
96 Tru Tiên Chap 65: 13/09/2016 52
97 Tru Tiên Chap 64: 13/09/2016 51
98 Tru Tiên Chap 63: 13/09/2016 61
99 Tru Tiên Chap 62: 13/09/2016 64
100 Tru Tiên Chap 61: 13/09/2016 57
101 Tru Tiên Chap 60: 13/09/2016 97
102 Tru Tiên Chap 59: 13/09/2016 47
103 Tru Tiên Chap 58: 13/09/2016 48
104 Tru Tiên Chap 57: 13/09/2016 50
105 Tru Tiên Chap 56: 13/09/2016 47
106 Tru Tiên Chap 55: 13/09/2016 60
107 Tru Tiên Chap 54: 13/09/2016 47
108 Tru Tiên Chap 53: 13/09/2016 56
109 Tru Tiên Chap 52: 13/09/2016 62
110 Tru Tiên Chap 51: 13/09/2016 55
111 Tru Tiên Chap 50: 13/09/2016 60
112 Tru Tiên Chap 49: 13/09/2016 47
113 Tru Tiên Chap 48: 13/09/2016 66
114 Tru Tiên Chap 47: 13/09/2016 50
115 Tru Tiên Chap 46: 13/09/2016 43
116 Tru Tiên Chap 45: 13/09/2016 41
117 Tru Tiên Chap 44: 13/09/2016 68
118 Tru Tiên Chap 43: 13/09/2016 49
119 Tru Tiên Chap 42: 13/09/2016 40
120 Tru Tiên Chap 41: 13/09/2016 42
121 Tru Tiên Chap 40: 13/09/2016 54
122 Tru Tiên Chap 39: 13/09/2016 36
123 Tru Tiên Chap 38: 13/09/2016 44
124 Tru Tiên Chap 37: 13/09/2016 54
125 Tru Tiên Chap 36: 13/09/2016 49
126 Tru Tiên Chap 35: 13/09/2016 37
127 Tru Tiên Chap 34: 13/09/2016 50
128 Tru Tiên Chap 33: 13/09/2016 46
129 Tru Tiên Chap 32: 13/09/2016 42
130 Tru Tiên Chap 31: 13/09/2016 52
131 Tru Tiên Chap 30: 13/09/2016 47
132 Tru Tiên Chap 29: 13/09/2016 39
133 Tru Tiên Chap 28: 13/09/2016 43
134 Tru Tiên Chap 27: 13/09/2016 50
135 Tru Tiên Chap 26: 13/09/2016 43
136 Tru Tiên Chap 25: 13/09/2016 38
137 Tru Tiên Chap 24: 13/09/2016 37
138 Tru Tiên Chap 23: 13/09/2016 40
139 Tru Tiên Chap 22: 13/09/2016 46
140 Tru Tiên Chap 21: 13/09/2016 127
141 Tru Tiên Chap 20: 13/09/2016 57
142 Tru Tiên Chap 19: 13/09/2016 45
143 Tru Tiên Chap 18: 13/09/2016 40
144 Tru Tiên Chap 17: 13/09/2016 55
145 Tru Tiên Chap 16: 13/09/2016 50
146 Tru Tiên Chap 15: 13/09/2016 51
147 Tru Tiên Chap 14: 13/09/2016 41
148 Tru Tiên Chap 13: 13/09/2016 43
149 Tru Tiên Chap 12: 13/09/2016 40
150 Tru Tiên Chap 11: 13/09/2016 43
151 Tru Tiên Chap 10: 13/09/2016 45
152 Tru Tiên Chap 9: 13/09/2016 60
153 Tru Tiên Chap 8: 13/09/2016 47
154 Tru Tiên Chap 7: 13/09/2016 62
155 Tru Tiên Chap 6: 13/09/2016 69
156 Tru Tiên Chap 5: 13/09/2016 63
157 Tru Tiên Chap 4: 13/09/2016 75
158 Tru Tiên Chap 3: 13/09/2016 68
159 Tru Tiên Chap 2: 13/09/2016 74
160 Tru Tiên Chap 1: 13/09/2016 106
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing

Loading...