Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Tru Tiên

Tru Tiên

Tác giả:

Thể loại: Action , Fantasy , Manhua , Romance

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 160

Nguồn:

Lượt xem: 4183

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Tru Tiên

Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Câu chuyện này, bắt đầu từ "Thanh Vân Môn". Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đã cợt đùa với hắn không chỉ một lần…

Tru Tiên - TruyenTranhTop.Net
Bình luận Facebook
Truyện này được tìm thấy bởi từ khóa: truyện tranh đam mỹ cổ trang, blog, shoujo manga blogtruyen, truyện tranh màu tru tiên, đọc truyện tranh romantic japan

Danh sách chương Tru Tiên

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Tru Tiên Chap 160: 13/09/2016 34
2 Tru Tiên Chap 159: 13/09/2016 22
3 Tru Tiên Chap 158: 13/09/2016 22
4 Tru Tiên Chap 157: 13/09/2016 22
5 Tru Tiên Chap 156: 13/09/2016 21
6 Tru Tiên Chap 154: 13/09/2016 22
7 Tru Tiên Chap 153: 13/09/2016 22
8 Tru Tiên Chap 152: 13/09/2016 22
9 Tru Tiên Chap 151.5: 13/09/2016 27
10 Tru Tiên Chap 151: 13/09/2016 25
11 Tru Tiên Chap 150: 13/09/2016 27
12 Tru Tiên Chap 149: 13/09/2016 22
13 Tru Tiên Chap 148: 13/09/2016 35
14 Tru Tiên Chap 147: 13/09/2016 24
15 Tru Tiên Chap 146: 13/09/2016 18
16 Tru Tiên Chap 145: 13/09/2016 21
17 Tru Tiên Chap 144: 13/09/2016 25
18 Tru Tiên Chap 143: 13/09/2016 29
19 Tru Tiên Chap 142: 13/09/2016 22
20 Tru Tiên Chap 141: 13/09/2016 20
21 Tru Tiên Chap 140: 13/09/2016 23
22 Tru Tiên Chap 139: 13/09/2016 22
23 Tru Tiên Chap 138: 13/09/2016 22
24 Tru Tiên Chap 137: 13/09/2016 18
25 Tru Tiên Chap 136: 13/09/2016 23
26 Tru Tiên Chap 135: 13/09/2016 21
27 Tru Tiên Chap 134: 13/09/2016 30
28 Tru Tiên Chap 133: 13/09/2016 22
29 Tru Tiên Chap 132: 13/09/2016 22
30 Tru Tiên Chap 131: 13/09/2016 21
31 Tru Tiên Chap 130: 13/09/2016 22
32 Tru Tiên Chap 129: 13/09/2016 25
33 Tru Tiên Chap 128: 13/09/2016 23
34 Tru Tiên Chap 127: 13/09/2016 26
35 Tru Tiên Chap 126: 13/09/2016 23
36 Tru Tiên Chap 125: 13/09/2016 22
37 Tru Tiên Chap 124: 13/09/2016 21
38 Tru Tiên Chap 123: 13/09/2016 23
39 Tru Tiên Chap 122: 13/09/2016 31
40 Tru Tiên Chap 121: 13/09/2016 26
41 Tru Tiên Chap 120: 13/09/2016 24
42 Tru Tiên Chap 119: 13/09/2016 24
43 Tru Tiên Chap 118: 13/09/2016 27
44 Tru Tiên Chap 117: 13/09/2016 26
45 Tru Tiên Chap 116: 13/09/2016 28
46 Tru Tiên Chap 115: 13/09/2016 25
47 Tru Tiên Chap 114: 13/09/2016 18
48 Tru Tiên Chap 113: 13/09/2016 22
49 Tru Tiên Chap 112: 13/09/2016 19
50 Tru Tiên Chap 111: 13/09/2016 19
51 Tru Tiên Chap 110: 13/09/2016 21
52 Tru Tiên Chap 109: 13/09/2016 21
53 Tru Tiên Chap 108: 13/09/2016 19
54 Tru Tiên Chap 107: 13/09/2016 19
55 Tru Tiên Chap 106: 13/09/2016 18
56 Tru Tiên Chap 105: 13/09/2016 30
57 Tru Tiên Chap 104: 13/09/2016 20
58 Tru Tiên Chap 103: 13/09/2016 23
59 Tru Tiên Chap 102: 13/09/2016 20
60 Tru Tiên Chap 101: 13/09/2016 20
61 Tru Tiên Chap 100: 13/09/2016 24
62 Tru Tiên Chap 99: 13/09/2016 27
63 Tru Tiên Chap 98: 13/09/2016 23
64 Tru Tiên Chap 97: 13/09/2016 22
65 Tru Tiên Chap 96: 13/09/2016 28
66 Tru Tiên Chap 95: 13/09/2016 19
67 Tru Tiên Chap 94: 13/09/2016 24
68 Tru Tiên Chap 93: 13/09/2016 27
69 Tru Tiên Chap 92: 13/09/2016 21
70 Tru Tiên Chap 91: 13/09/2016 25
71 Tru Tiên Chap 90: 13/09/2016 26
72 Tru Tiên Chap 89: 13/09/2016 22
73 Tru Tiên Chap 88: 13/09/2016 26
74 Tru Tiên Chap 87: 13/09/2016 21
75 Tru Tiên Chap 86: 13/09/2016 27
76 Tru Tiên Chap 85: 13/09/2016 29
77 Tru Tiên Chap 84: 13/09/2016 24
78 Tru Tiên Chap 83: 13/09/2016 21
79 Tru Tiên Chap 82: 13/09/2016 22
80 Tru Tiên Chap 81: 13/09/2016 33
81 Tru Tiên Chap 80: 13/09/2016 23
82 Tru Tiên Chap 79: 13/09/2016 34
83 Tru Tiên Chap 78: 13/09/2016 24
84 Tru Tiên Chap 77: 13/09/2016 28
85 Tru Tiên Chap 76: 13/09/2016 19
86 Tru Tiên Chap 75: 13/09/2016 25
87 Tru Tiên Chap 74: 13/09/2016 28
88 Tru Tiên Chap 73: 13/09/2016 23
89 Tru Tiên Chap 72: 13/09/2016 25
90 Tru Tiên Chap 71: 13/09/2016 21
91 Tru Tiên Chap 70: 13/09/2016 20
92 Tru Tiên Chap 69: 13/09/2016 28
93 Tru Tiên Chap 68: 13/09/2016 31
94 Tru Tiên Chap 67: 13/09/2016 25
95 Tru Tiên Chap 66: 13/09/2016 24
96 Tru Tiên Chap 65: 13/09/2016 26
97 Tru Tiên Chap 64: 13/09/2016 27
98 Tru Tiên Chap 63: 13/09/2016 31
99 Tru Tiên Chap 62: 13/09/2016 26
100 Tru Tiên Chap 61: 13/09/2016 26
101 Tru Tiên Chap 60: 13/09/2016 42
102 Tru Tiên Chap 59: 13/09/2016 25
103 Tru Tiên Chap 58: 13/09/2016 24
104 Tru Tiên Chap 57: 13/09/2016 23
105 Tru Tiên Chap 56: 13/09/2016 20
106 Tru Tiên Chap 55: 13/09/2016 20
107 Tru Tiên Chap 54: 13/09/2016 27
108 Tru Tiên Chap 53: 13/09/2016 24
109 Tru Tiên Chap 52: 13/09/2016 39
110 Tru Tiên Chap 51: 13/09/2016 27
111 Tru Tiên Chap 50: 13/09/2016 31
112 Tru Tiên Chap 49: 13/09/2016 27
113 Tru Tiên Chap 48: 13/09/2016 36
114 Tru Tiên Chap 47: 13/09/2016 25
115 Tru Tiên Chap 46: 13/09/2016 23
116 Tru Tiên Chap 45: 13/09/2016 21
117 Tru Tiên Chap 44: 13/09/2016 37
118 Tru Tiên Chap 43: 13/09/2016 35
119 Tru Tiên Chap 42: 13/09/2016 20
120 Tru Tiên Chap 41: 13/09/2016 21
121 Tru Tiên Chap 40: 13/09/2016 21
122 Tru Tiên Chap 39: 13/09/2016 19
123 Tru Tiên Chap 38: 13/09/2016 24
124 Tru Tiên Chap 37: 13/09/2016 29
125 Tru Tiên Chap 36: 13/09/2016 24
126 Tru Tiên Chap 35: 13/09/2016 18
127 Tru Tiên Chap 34: 13/09/2016 26
128 Tru Tiên Chap 33: 13/09/2016 26
129 Tru Tiên Chap 32: 13/09/2016 22
130 Tru Tiên Chap 31: 13/09/2016 30
131 Tru Tiên Chap 30: 13/09/2016 25
132 Tru Tiên Chap 29: 13/09/2016 21
133 Tru Tiên Chap 28: 13/09/2016 21
134 Tru Tiên Chap 27: 13/09/2016 28
135 Tru Tiên Chap 26: 13/09/2016 22
136 Tru Tiên Chap 25: 13/09/2016 16
137 Tru Tiên Chap 24: 13/09/2016 16
138 Tru Tiên Chap 23: 13/09/2016 15
139 Tru Tiên Chap 22: 13/09/2016 16
140 Tru Tiên Chap 21: 13/09/2016 62
141 Tru Tiên Chap 20: 13/09/2016 29
142 Tru Tiên Chap 19: 13/09/2016 24
143 Tru Tiên Chap 18: 13/09/2016 18
144 Tru Tiên Chap 17: 13/09/2016 35
145 Tru Tiên Chap 16: 13/09/2016 24
146 Tru Tiên Chap 15: 13/09/2016 23
147 Tru Tiên Chap 14: 13/09/2016 16
148 Tru Tiên Chap 13: 13/09/2016 20
149 Tru Tiên Chap 12: 13/09/2016 23
150 Tru Tiên Chap 11: 13/09/2016 26
151 Tru Tiên Chap 10: 13/09/2016 23
152 Tru Tiên Chap 9: 13/09/2016 35
153 Tru Tiên Chap 8: 13/09/2016 24
154 Tru Tiên Chap 7: 13/09/2016 34
155 Tru Tiên Chap 6: 13/09/2016 36
156 Tru Tiên Chap 5: 13/09/2016 37
157 Tru Tiên Chap 4: 13/09/2016 38
158 Tru Tiên Chap 3: 13/09/2016 36
159 Tru Tiên Chap 2: 13/09/2016 37
160 Tru Tiên Chap 1: 13/09/2016 46
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing