Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Trạch Thiên Ký

Trạch Thiên Ký

Tác giả:

Thể loại: Action , Fantasy , Manhua , Romance , Truyện Màu

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 52.2

Nguồn:

Lượt xem: 4130

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing

Danh sách chương Trạch Thiên Ký

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Trạch Thiên Ký chap 52.2 18/10/2016 13
2 Trạch Thiên Ký Chap 52.1 14/10/2016 23
3 Trạch Thiên Ký Chap 51.2 14/10/2016 11
4 Trạch Thiên Ký Chap 51.1 14/10/2016 9
5 Trạch Thiên Ký Chap 50.2 14/10/2016 8
6 Trạch Thiên Ký Chap 50.1 14/10/2016 9
7 Trạch Thiên Ký Chap 49.2 14/10/2016 7
8 Trạch Thiên Ký Chap 49.1 14/10/2016 7
9 Trạch Thiên Ký Chap 48.2 14/10/2016 12
10 Trạch Thiên Ký Chap 48.1 14/10/2016 10
11 Trạch Thiên Ký Chap 47.2 14/10/2016 8
12 Trạch Thiên Ký Chap 47.1 14/10/2016 6
13 Trạch Thiên Ký Chap 46.2 14/10/2016 6
14 Trạch Thiên Ký Chap 46.1 08/08/2016 56
15 Trạch Thiên Ký Chap 45.2 08/08/2016 28
16 Trạch Thiên Ký Chap 45.1 08/08/2016 28
17 Trạch Thiên Ký Chap 44.2 04/08/2016 37
18 Trạch Thiên Ký Chap 44.1 04/08/2016 25
19 Trạch Thiên Ký Chap 43.2 02/08/2016 43
20 Trạch Thiên Ký Chap 43.1 01/08/2016 37
21 Trạch Thiên Ký Chap 42.2 31/07/2016 29
22 Trạch Thiên Ký Chap 42.1 31/07/2016 51
23 Trạch Thiên Ký Chap 41.2 31/07/2016 37
24 Trạch Thiên Ký Chap 41.1 28/07/2016 30
25 Trạch Thiên Ký Chap 40.2 28/07/2016 23
26 Trạch Thiên Ký Chap 40.1 27/07/2016 23
27 Trạch Thiên Ký Chap 39.2 27/07/2016 21
28 Trạch Thiên Ký Chap 39.1 27/07/2016 34
29 Trạch Thiên Ký Chap 38.2 27/07/2016 23
30 Trạch Thiên Ký Chap 38.1 27/07/2016 30
31 Trạch Thiên Ký Chap 37.2 27/07/2016 27
32 Trạch Thiên Ký Chap 37.1 27/07/2016 22
33 Trạch Thiên Ký Chap 36.2 27/07/2016 32
34 Trạch Thiên Ký Chap 36.1 27/07/2016 26
35 Trạch Thiên Ký Chap 35.2 27/07/2016 31
36 Trạch Thiên Ký Chap 35.1 27/07/2016 32
37 Trạch Thiên Ký Chap 34.2 27/07/2016 28
38 Trạch Thiên Ký Chap 34.1 27/07/2016 27
39 Trạch Thiên Ký Chap 33.2 27/07/2016 35
40 Trạch Thiên Ký Chap 33.1 27/07/2016 28
41 Trạch Thiên Ký Chap 32.2 27/07/2016 35
42 Trạch Thiên Ký Chap 32.1 27/07/2016 26
43 Trạch Thiên Ký Chap 31.2 27/07/2016 34
44 Trạch Thiên Ký Chap 31.1 27/07/2016 26
45 Trạch Thiên Ký Chap 30.5 27/07/2016 25
46 Trạch Thiên Ký Chap 30.2 27/07/2016 36
47 Trạch Thiên Ký Chap 30.1 27/07/2016 29
48 Trạch Thiên Ký Chap 29.2 27/07/2016 25
49 Trạch Thiên Ký Chap 29.1 27/07/2016 40
50 Trạch Thiên Ký Chap 28.2 27/07/2016 36
51 Trạch Thiên Ký Chap 28.1 27/07/2016 34
52 Trạch Thiên Ký Chap 27.5 27/07/2016 36
53 Trạch Thiên Ký Chap 27.2 27/07/2016 29
54 Trạch Thiên Ký Chap 27.1 27/07/2016 38
55 Trạch Thiên Ký Chap 26.5 27/07/2016 41
56 Trạch Thiên Ký Chap 26.2 27/07/2016 31
57 Trạch Thiên Ký Chap 26.1 27/07/2016 37
58 Trạch Thiên Ký Chap 25.2 27/07/2016 28
59 Trạch Thiên Ký Chap 25.1 27/07/2016 33
60 Trạch Thiên Ký Chap 24 27/07/2016 33
61 Trạch Thiên Ký Chap 23 27/07/2016 36
62 Trạch Thiên Ký Chap 22.2 27/07/2016 28
63 Trạch Thiên Ký Chap 22.1 27/07/2016 30
64 Trạch Thiên Ký Chap 21.2 27/07/2016 30
65 Trạch Thiên Ký Chap 21.1 27/07/2016 34
66 Trạch Thiên Ký Chap 20.2 27/07/2016 39
67 Trạch Thiên Ký Chap 20.1 27/07/2016 28
68 Trạch Thiên Ký Chap 19.2 27/07/2016 38
69 Trạch Thiên Ký Chap 19.1 27/07/2016 31
70 Trạch Thiên Ký Chap 18.2 27/07/2016 45
71 Trạch Thiên Ký Chap 18.1 27/07/2016 52
72 Trạch Thiên Ký Chap 17.2 27/07/2016 39
73 Trạch Thiên Ký Chap 17.1 27/07/2016 41
74 Trạch Thiên Ký Chap 16.2 27/07/2016 30
75 Trạch Thiên Ký Chap 16.1 27/07/2016 31
76 Trạch Thiên Ký Chap 15.2 27/07/2016 34
77 Trạch Thiên Ký Chap 15.1 27/07/2016 30
78 Trạch Thiên Ký Chap 14.2 27/07/2016 34
79 Trạch Thiên Ký Chap 14.1 27/07/2016 28
80 Trạch Thiên Ký Chap 13.2 27/07/2016 32
81 Trạch Thiên Ký Chap 13.1 27/07/2016 28
82 Trạch Thiên Ký Chap 12.2 27/07/2016 30
83 Trạch Thiên Ký Chap 12.1 27/07/2016 35
84 Trạch Thiên Ký Chap 11.2 27/07/2016 35
85 Trạch Thiên Ký Chap 11.1 27/07/2016 32
86 Trạch Thiên Ký Chap 10.2 27/07/2016 29
87 Trạch Thiên Ký Chap 10.1 27/07/2016 37
88 Trạch Thiên Ký Chap 9.2 27/07/2016 49
89 Trạch Thiên Ký Chap 9.1 27/07/2016 38
90 Trạch Thiên Ký Chap 8.2 27/07/2016 39
91 Trạch Thiên Ký Chap 8.1 27/07/2016 50
92 Trạch Thiên Ký Chap 7.2 27/07/2016 37
93 Trạch Thiên Ký Chap 7.1 27/07/2016 48
94 Trạch Thiên Ký Chap 6.2 27/07/2016 46
95 Trạch Thiên Ký Chap 6.1 27/07/2016 49
96 Trạch Thiên Ký Chap 5.2 27/07/2016 53
97 Trạch Thiên Ký Chap 5.1 27/07/2016 40
98 Trạch Thiên Ký Chap 4.2 27/07/2016 45
99 Trạch Thiên Ký Chap 4.1 27/07/2016 47
100 Trạch Thiên Ký Chap 3.2 27/07/2016 56
101 Trạch Thiên Ký Chap 3.1 27/07/2016 49
102 Trạch Thiên Ký Chap 2.2 27/07/2016 51
103 Trạch Thiên Ký Chap 2.1 27/07/2016 65
104 Trạch Thiên Ký Chap 1.2 27/07/2016 75
105 Trạch Thiên Ký Chap 1.1 27/07/2016 214
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing