Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Tiểu Hòa Thượng

Tiểu Hòa Thượng

Tác giả:

Thể loại: Action , Comedy , Drama , Fantasy , Manhua

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 158

Nguồn:

Lượt xem: 5113

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Tiểu Hòa Thượng

Truyện kể về nhóc Tiểu Hoà Thượng tên Nhất Viên đi tìm 12 linh thú và dùng sức mạnh của linh thú kết hợp với sức mạnh 12 sao tà, 12 đệ tử của Tiên Đạo Môn để chống lại Kasa đang dần trở lại sau 500 năm….Liệu Nhất Viên có thành công??? Xem truyện sẽ rõ.

Tiểu Hòa Thượng - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook
Truyện này được tìm thấy bởi từ khóa: truyện 12 linh thú, tieu hòa thượng

Danh sách chương Tiểu Hòa Thượng

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Tiểu Hòa Thượng Chap 158: 17/09/2016 100
2 Tiểu Hòa Thượng Chap 157: 17/09/2016 52
3 Tiểu Hòa Thượng Chap 156: 17/09/2016 45
4 Tiểu Hòa Thượng Chap 155: 17/09/2016 51
5 Tiểu Hòa Thượng Chap 154: 17/09/2016 44
6 Tiểu Hòa Thượng Chap 153: 17/09/2016 60
7 Tiểu Hòa Thượng Chap 152: 17/09/2016 50
8 Tiểu Hòa Thượng Chap 151: 17/09/2016 32
9 Tiểu Hòa Thượng Chap 150: 17/09/2016 32
10 Tiểu Hòa Thượng Chap 149: 17/09/2016 34
11 Tiểu Hòa Thượng Chap 148: 17/09/2016 27
12 Tiểu Hòa Thượng Chap 147: 17/09/2016 33
13 Tiểu Hòa Thượng Chap 146: 17/09/2016 33
14 Tiểu Hòa Thượng Chap 145: 17/09/2016 31
15 Tiểu Hòa Thượng Chap 144: 17/09/2016 25
16 Tiểu Hòa Thượng Chap 143: 17/09/2016 31
17 Tiểu Hòa Thượng Chap 142: 17/09/2016 30
18 Tiểu Hòa Thượng Chap 141: 17/09/2016 29
19 Tiểu Hòa Thượng Chap 140: 17/09/2016 29
20 Tiểu Hòa Thượng Chap 139: 17/09/2016 30
21 Tiểu Hòa Thượng Chap 138: 17/09/2016 31
22 Tiểu Hòa Thượng Chap 137: 17/09/2016 24
23 Tiểu Hòa Thượng Chap 136: 17/09/2016 27
24 Tiểu Hòa Thượng Chap 135: 17/09/2016 29
25 Tiểu Hòa Thượng Chap 134: 17/09/2016 33
26 Tiểu Hòa Thượng Chap 133: 17/09/2016 30
27 Tiểu Hòa Thượng Chap 132: 17/09/2016 22
28 Tiểu Hòa Thượng Chap 131: 17/09/2016 31
29 Tiểu Hòa Thượng Chap 130: 17/09/2016 34
30 Tiểu Hòa Thượng Chap 129: 17/09/2016 37
31 Tiểu Hòa Thượng Chap 128: 17/09/2016 31
32 Tiểu Hòa Thượng Chap 127: 17/09/2016 34
33 Tiểu Hòa Thượng Chap 126: 17/09/2016 33
34 Tiểu Hòa Thượng Chap 125: 17/09/2016 29
35 Tiểu Hòa Thượng Chap 124: 17/09/2016 32
36 Tiểu Hòa Thượng Chap 123: 17/09/2016 31
37 Tiểu Hòa Thượng Chap 122: 17/09/2016 33
38 Tiểu Hòa Thượng Chap 121: 17/09/2016 32
39 Tiểu Hòa Thượng Chap 120: 17/09/2016 29
40 Tiểu Hòa Thượng Chap 119: 17/09/2016 26
41 Tiểu Hòa Thượng Chap 118: 17/09/2016 31
42 Tiểu Hòa Thượng Chap 117: 17/09/2016 36
43 Tiểu Hòa Thượng Chap 116: 17/09/2016 27
44 Tiểu Hòa Thượng Chap 115: 17/09/2016 31
45 Tiểu Hòa Thượng Chap 114: 17/09/2016 26
46 Tiểu Hòa Thượng Chap 113: 17/09/2016 35
47 Tiểu Hòa Thượng Chap 112: 17/09/2016 27
48 Tiểu Hòa Thượng Chap 111: 17/09/2016 32
49 Tiểu Hòa Thượng Chap 110: 17/09/2016 32
50 Tiểu Hòa Thượng Chap 109: 17/09/2016 28
51 Tiểu Hòa Thượng Chap 108: 17/09/2016 36
52 Tiểu Hòa Thượng Chap 107: 17/09/2016 28
53 Tiểu Hòa Thượng Chap 106: 17/09/2016 28
54 Tiểu Hòa Thượng Chap 105: 17/09/2016 29
55 Tiểu Hòa Thượng Chap 104: 17/09/2016 30
56 Tiểu Hòa Thượng Chap 103: 17/09/2016 36
57 Tiểu Hòa Thượng Chap 102: 17/09/2016 24
58 Tiểu Hòa Thượng Chap 101: 17/09/2016 25
59 Tiểu Hòa Thượng Chap 100: 17/09/2016 30
60 Tiểu Hòa Thượng Chap 99: 17/09/2016 29
61 Tiểu Hòa Thượng Chap 98: 17/09/2016 25
62 Tiểu Hòa Thượng Chap 97: 17/09/2016 29
63 Tiểu Hòa Thượng Chap 96: 17/09/2016 27
64 Tiểu Hòa Thượng Chap 95: 17/09/2016 22
65 Tiểu Hòa Thượng Chap 94: 17/09/2016 28
66 Tiểu Hòa Thượng Chap 93: 17/09/2016 20
67 Tiểu Hòa Thượng Chap 92: 17/09/2016 20
68 Tiểu Hòa Thượng Chap 91: 17/09/2016 30
69 Tiểu Hòa Thượng Chap 90: 17/09/2016 25
70 Tiểu Hòa Thượng Chap 89: 17/09/2016 27
71 Tiểu Hòa Thượng Chap 88: 17/09/2016 30
72 Tiểu Hòa Thượng Chap 87: 17/09/2016 18
73 Tiểu Hòa Thượng Chap 86: 17/09/2016 21
74 Tiểu Hòa Thượng Chap 85: 17/09/2016 31
75 Tiểu Hòa Thượng Chap 84: 17/09/2016 26
76 Tiểu Hòa Thượng Chap 83: 17/09/2016 26
77 Tiểu Hòa Thượng Chap 82: 17/09/2016 26
78 Tiểu Hòa Thượng Chap 81: 17/09/2016 27
79 Tiểu Hòa Thượng Chap 80: 17/09/2016 27
80 Tiểu Hòa Thượng Chap 79: 17/09/2016 23
81 Tiểu Hòa Thượng Chap 78: 17/09/2016 19
82 Tiểu Hòa Thượng Chap 77: 17/09/2016 22
83 Tiểu Hòa Thượng Chap 75: 17/09/2016 24
84 Tiểu Hòa Thượng Chap 76: 17/09/2016 22
85 Tiểu Hòa Thượng Chap 74: 17/09/2016 23
86 Tiểu Hòa Thượng Chap 73: 17/09/2016 25
87 Tiểu Hòa Thượng Chap 72: 17/09/2016 31
88 Tiểu Hòa Thượng Chap 71: 17/09/2016 21
89 Tiểu Hòa Thượng Chap 70: 17/09/2016 28
90 Tiểu Hòa Thượng Chap 69: 17/09/2016 26
91 Tiểu Hòa Thượng Chap 68: 17/09/2016 32
92 Tiểu Hòa Thượng Chap 67: 17/09/2016 30
93 Tiểu Hòa Thượng Chap 66: 17/09/2016 24
94 Tiểu Hòa Thượng Chap 65: 17/09/2016 24
95 Tiểu Hòa Thượng Chap 64: 17/09/2016 27
96 Tiểu Hòa Thượng Chap 63: 17/09/2016 30
97 Tiểu Hòa Thượng Chap 62: 17/09/2016 23
98 Tiểu Hòa Thượng Chap 61: 17/09/2016 21
99 Tiểu Hòa Thượng Chap 60: 17/09/2016 32
100 Tiểu Hòa Thượng Chap 59: 17/09/2016 36
101 Tiểu Hòa Thượng Chap 58: 17/09/2016 25
102 Tiểu Hòa Thượng Chap 57: 17/09/2016 26
103 Tiểu Hòa Thượng Chap 56: 17/09/2016 35
104 Tiểu Hòa Thượng Chap 55: 17/09/2016 35
105 Tiểu Hòa Thượng Chap 54: 17/09/2016 23
106 Tiểu Hòa Thượng Chap 53: 17/09/2016 26
107 Tiểu Hòa Thượng Chap 52: 17/09/2016 25
108 Tiểu Hòa Thượng Chap 51: 17/09/2016 26
109 Tiểu Hòa Thượng Chap 50: 17/09/2016 21
110 Tiểu Hòa Thượng Chap 49: 17/09/2016 29
111 Tiểu Hòa Thượng Chap 48: 17/09/2016 25
112 Tiểu Hòa Thượng Chap 47: 17/09/2016 29
113 Tiểu Hòa Thượng Chap 46: 17/09/2016 25
114 Tiểu Hòa Thượng Chap 45: 17/09/2016 24
115 Tiểu Hòa Thượng Chap 44: 17/09/2016 36
116 Tiểu Hòa Thượng Chap 43: 17/09/2016 24
117 Tiểu Hòa Thượng Chap 42: 17/09/2016 41
118 Tiểu Hòa Thượng Chap 41: 17/09/2016 28
119 Tiểu Hòa Thượng Chap 40: 17/09/2016 28
120 Tiểu Hòa Thượng Chap 39: 17/09/2016 21
121 Tiểu Hòa Thượng Chap 38: 17/09/2016 22
122 Tiểu Hòa Thượng Chap 37: 17/09/2016 26
123 Tiểu Hòa Thượng Chap 36: 17/09/2016 26
124 Tiểu Hòa Thượng Chap 35: 17/09/2016 25
125 Tiểu Hòa Thượng Chap 34: 17/09/2016 24
126 Tiểu Hòa Thượng Chap 33: 17/09/2016 40
127 Tiểu Hòa Thượng Chap 32: 17/09/2016 26
128 Tiểu Hòa Thượng Chap 31: 17/09/2016 25
129 Tiểu Hòa Thượng Chap 30: 17/09/2016 36
130 Tiểu Hòa Thượng Chap 29: 17/09/2016 33
131 Tiểu Hòa Thượng Chap 28: 17/09/2016 33
132 Tiểu Hòa Thượng Chap 27: 17/09/2016 31
133 Tiểu Hòa Thượng Chap 26: 17/09/2016 36
134 Tiểu Hòa Thượng Chap 25: 17/09/2016 33
135 Tiểu Hòa Thượng Chap 24: 17/09/2016 31
136 Tiểu Hòa Thượng Chap 23: 17/09/2016 37
137 Tiểu Hòa Thượng Chap 22: 17/09/2016 36
138 Tiểu Hòa Thượng Chap 21: 17/09/2016 35
139 Tiểu Hòa Thượng Chap 20: 17/09/2016 46
140 Tiểu Hòa Thượng Chap 19: 17/09/2016 44
141 Tiểu Hòa Thượng Chap 18: 17/09/2016 45
142 Tiểu Hòa Thượng Chap 17: 17/09/2016 38
143 Tiểu Hòa Thượng Chap 16: 17/09/2016 45
144 Tiểu Hòa Thượng Chap 15: 17/09/2016 37
145 Tiểu Hòa Thượng Chap 14: 17/09/2016 55
146 Tiểu Hòa Thượng Chap 13: 17/09/2016 32
147 Tiểu Hòa Thượng Chap 12: 17/09/2016 36
148 Tiểu Hòa Thượng Chap 11: 17/09/2016 39
149 Tiểu Hòa Thượng Chap 10: 17/09/2016 41
150 Tiểu Hòa Thượng Chap 9: 17/09/2016 30
151 Tiểu Hòa Thượng Chap 8: 17/09/2016 40
152 Tiểu Hòa Thượng Chap 7: 17/09/2016 39
153 Tiểu Hòa Thượng Chap 6: 17/09/2016 37
154 Tiểu Hòa Thượng Chap 5: 17/09/2016 31
155 Tiểu Hòa Thượng Chap 4: 17/09/2016 26
156 Tiểu Hòa Thượng Chap 3: 17/09/2016 33
157 Tiểu Hòa Thượng Chap 2: 17/09/2016 34
158 Tiểu Hòa Thượng Chap 1: 17/09/2016 36
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan