Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Thiết Huyết Nam Nhi

Thiết Huyết Nam Nhi

Tác giả: ,

Thể loại: Action , Adventure , Manga , Martial Arts , Mature , Sci-fi , Seinen , Supernatural

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 72

Nguồn:

Lượt xem: 3715

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Thiết Huyết Nam Nhi

Phái Thanh Thành vốn là một trong những kiếm phái lâu đời của Trung Hoa. Nơi sản sinh ra biết bao kiếm thủ tiếng tăm lừng lẫy giang hồ. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ Dương Tiểu Lưu – một đệ tử phái Thanh Thành trong một lần được xuống núi rèn luyện…

Thiết Huyết Nam Nhi - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook

Danh sách chương Thiết Huyết Nam Nhi

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Thiết Huyết Nam Nhi chap 79 04/02/2017 13
2 Thiết Huyết Nam Nhi chap 78 04/02/2017 9
3 Thiết Huyết Nam Nhi chap 77 04/02/2017 12
4 Thiết Huyết Nam Nhi chap 77 04/02/2017 12
5 Thiết Huyết Nam Nhi chap 76 04/02/2017 13
6 Thiết Huyết Nam Nhi chap 75 04/02/2017 10
7 Thiết Huyết Nam Nhi chap 74 04/02/2017 11
8 Thiết Huyết Nam Nhi chap 74 04/02/2017 12
9 Thiết Huyết Nam Nhi chap 73 04/02/2017 13
10 Thiết Huyết Nam Nhi chap 63.2 04/02/2017 11
11 Thiết Huyết Nam Nhi chap 72 25/10/2016 39
12 Thiết Huyết Nam Nhi chap 71 22/10/2016 37
13 Thiết Huyết Nam Nhi chap 70.3 22/10/2016 37
14 Thiết Huyết Nam Nhi chap 70.2 22/10/2016 34
15 Thiết Huyết Nam Nhi chap 70.1 22/10/2016 37
16 Thiết Huyết Nam Nhi chap 69 22/10/2016 29
17 Thiết Huyết Nam Nhi chap 68.2 22/10/2016 28
18 Thiết Huyết Nam Nhi chap 68.1 22/10/2016 41
19 Thiết Huyết Nam Nhi chap 67 22/10/2016 40
20 Thiết Huyết Nam Nhi chap 66 22/10/2016 45
21 Thiết Huyết Nam Nhi chap 65 22/10/2016 34
22 Thiết Huyết Nam Nhi chap 64.2 22/10/2016 38
23 Thiết Huyết Nam Nhi chap 64.1 22/10/2016 36
24 Thiết Huyết Nam Nhi chap 63 22/10/2016 44
25 Thiết Huyết Nam Nhi chap 62.2 22/10/2016 42
26 Thiết Huyết Nam Nhi chap 62.1 22/10/2016 40
27 Thiết Huyết Nam Nhi chap 61 22/10/2016 40
28 Thiết Huyết Nam Nhi chap 60 22/10/2016 40
29 Thiết Huyết Nam Nhi chap 59 22/10/2016 45
30 Thiết Huyết Nam Nhi chap 58 22/10/2016 35
31 Thiết Huyết Nam Nhi chap 57 22/10/2016 36
32 Thiết Huyết Nam Nhi chap 56.3 22/10/2016 31
33 Thiết Huyết Nam Nhi chap 56.2 22/10/2016 34
34 Thiết Huyết Nam Nhi chap 56.1 22/10/2016 41
35 Thiết Huyết Nam Nhi chap 55 22/10/2016 34
36 Thiết Huyết Nam Nhi chap 54 22/10/2016 30
37 Thiết Huyết Nam Nhi chap 53 22/10/2016 30
38 Thiết Huyết Nam Nhi chap 52 22/10/2016 43
39 Thiết Huyết Nam Nhi chap 51 22/10/2016 31
40 Thiết Huyết Nam Nhi chap 50 22/10/2016 34
41 Thiết Huyết Nam Nhi chap 49 22/10/2016 34
42 Thiết Huyết Nam Nhi chap 48 22/10/2016 29
43 Thiết Huyết Nam Nhi chap 47 22/10/2016 35
44 Thiết Huyết Nam Nhi chap 46 22/10/2016 31
45 Thiết Huyết Nam Nhi chap 45 22/10/2016 33
46 Thiết Huyết Nam Nhi chap 44 22/10/2016 30
47 Thiết Huyết Nam Nhi chap 43 22/10/2016 38
48 Thiết Huyết Nam Nhi chap 42 22/10/2016 46
49 Thiết Huyết Nam Nhi chap 41 22/10/2016 28
50 Thiết Huyết Nam Nhi chap 40 22/10/2016 25
51 Thiết Huyết Nam Nhi chap 39 22/10/2016 35
52 Thiết Huyết Nam Nhi chap 38 22/10/2016 29
53 Thiết Huyết Nam Nhi chap 37 22/10/2016 29
54 Thiết Huyết Nam Nhi chap 36 22/10/2016 25
55 Thiết Huyết Nam Nhi chap 35 22/10/2016 24
56 Thiết Huyết Nam Nhi chap 34 22/10/2016 29
57 Thiết Huyết Nam Nhi chap 33 22/10/2016 27
58 Thiết Huyết Nam Nhi chap 32 22/10/2016 27
59 Thiết Huyết Nam Nhi chap 31.2 22/10/2016 23
60 Thiết Huyết Nam Nhi chap 31.1 22/10/2016 29
61 Thiết Huyết Nam Nhi chap 31 22/10/2016 29
62 Thiết Huyết Nam Nhi chap 30.2 22/10/2016 26
63 Thiết Huyết Nam Nhi chap 30.1 22/10/2016 26
64 Thiết Huyết Nam Nhi chap 30 22/10/2016 25
65 Thiết Huyết Nam Nhi chap 29.2 22/10/2016 24
66 Thiết Huyết Nam Nhi chap 29.1 22/10/2016 30
67 Thiết Huyết Nam Nhi chap 29 22/10/2016 35
68 Thiết Huyết Nam Nhi chap 28.2 22/10/2016 28
69 Thiết Huyết Nam Nhi chap 28.1 22/10/2016 34
70 Thiết Huyết Nam Nhi chap 28 22/10/2016 29
71 Thiết Huyết Nam Nhi chap 27.2 22/10/2016 29
72 Thiết Huyết Nam Nhi chap 27.1 22/10/2016 28
73 Thiết Huyết Nam Nhi chap 27 22/10/2016 30
74 Thiết Huyết Nam Nhi chap 26.2 22/10/2016 29
75 Thiết Huyết Nam Nhi chap 26.1 22/10/2016 30
76 Thiết Huyết Nam Nhi chap 26 22/10/2016 29
77 Thiết Huyết Nam Nhi chap 25 22/10/2016 35
78 Thiết Huyết Nam Nhi chap 24.2 22/10/2016 30
79 Thiết Huyết Nam Nhi chap 24.1 22/10/2016 28
80 Thiết Huyết Nam Nhi chap 24 22/10/2016 54
81 Thiết Huyết Nam Nhi chap 23 22/10/2016 28
82 Thiết Huyết Nam Nhi chap 22 22/10/2016 35
83 Thiết Huyết Nam Nhi chap 21 22/10/2016 31
84 Thiết Huyết Nam Nhi chap 20 22/10/2016 36
85 Thiết Huyết Nam Nhi chap 19 22/10/2016 33
86 Thiết Huyết Nam Nhi chap 18 22/10/2016 38
87 Thiết Huyết Nam Nhi chap 17 22/10/2016 31
88 Thiết Huyết Nam Nhi chap 16 22/10/2016 38
89 Thiết Huyết Nam Nhi chap 15 22/10/2016 31
90 Thiết Huyết Nam Nhi chap 14 22/10/2016 32
91 Thiết Huyết Nam Nhi chap 13 22/10/2016 34
92 Thiết Huyết Nam Nhi chap 12 22/10/2016 35
93 Thiết Huyết Nam Nhi chap 11 22/10/2016 41
94 Thiết Huyết Nam Nhi chap 10 22/10/2016 39
95 Thiết Huyết Nam Nhi chap 9 22/10/2016 41
96 Thiết Huyết Nam Nhi chap 8 22/10/2016 38
97 Thiết Huyết Nam Nhi chap 7 22/10/2016 48
98 Thiết Huyết Nam Nhi chap 6 22/10/2016 57
99 Thiết Huyết Nam Nhi chap 5 22/10/2016 53
100 Thiết Huyết Nam Nhi chap 4 22/10/2016 54
101 Thiết Huyết Nam Nhi chap 3 22/10/2016 53
102 Thiết Huyết Nam Nhi chap 2 22/10/2016 72
103 Thiết Huyết Nam Nhi chap 1 22/10/2016 102
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan