Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Loading...
Thiết Huyết Nam Nhi

Thiết Huyết Nam Nhi

Tác giả: ,

Thể loại: Action , Adventure , Manga , Martial Arts , Mature , Sci-fi , Seinen , Supernatural

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 79

Nguồn:

Lượt xem: 6008

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Nội dung truyện Thiết Huyết Nam Nhi

Phái Thanh Thành vốn là một trong những kiếm phái lâu đời của Trung Hoa. Nơi sản sinh ra biết bao kiếm thủ tiếng tăm lừng lẫy giang hồ. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ Dương Tiểu Lưu – một đệ tử phái Thanh Thành trong một lần được xuống núi rèn luyện…

Thiết Huyết Nam Nhi - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook

Danh sách chương Thiết Huyết Nam Nhi

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Thiết Huyết Nam Nhi chap 79 04/02/2017 42
2 Thiết Huyết Nam Nhi chap 78 04/02/2017 30
3 Thiết Huyết Nam Nhi chap 77 04/02/2017 25
4 Thiết Huyết Nam Nhi chap 76 04/02/2017 33
5 Thiết Huyết Nam Nhi chap 75 04/02/2017 30
6 Thiết Huyết Nam Nhi chap 74 04/02/2017 28
7 Thiết Huyết Nam Nhi chap 73 04/02/2017 34
8 Thiết Huyết Nam Nhi chap 72 25/10/2016 59
9 Thiết Huyết Nam Nhi chap 71 22/10/2016 52
10 Thiết Huyết Nam Nhi chap 70.3 22/10/2016 50
11 Thiết Huyết Nam Nhi chap 70.2 22/10/2016 47
12 Thiết Huyết Nam Nhi chap 70.1 22/10/2016 58
13 Thiết Huyết Nam Nhi chap 69 22/10/2016 45
14 Thiết Huyết Nam Nhi chap 68.2 22/10/2016 43
15 Thiết Huyết Nam Nhi chap 68.1 22/10/2016 60
16 Thiết Huyết Nam Nhi chap 67 22/10/2016 53
17 Thiết Huyết Nam Nhi chap 66 22/10/2016 63
18 Thiết Huyết Nam Nhi chap 65 22/10/2016 57
19 Thiết Huyết Nam Nhi chap 64.2 22/10/2016 53
20 Thiết Huyết Nam Nhi chap 64.1 22/10/2016 51
21 Thiết Huyết Nam Nhi chap 63 22/10/2016 58
22 Thiết Huyết Nam Nhi chap 62.2 22/10/2016 59
23 Thiết Huyết Nam Nhi chap 62.1 22/10/2016 62
24 Thiết Huyết Nam Nhi chap 61 22/10/2016 57
25 Thiết Huyết Nam Nhi chap 60 22/10/2016 58
26 Thiết Huyết Nam Nhi chap 59 22/10/2016 62
27 Thiết Huyết Nam Nhi chap 58 22/10/2016 54
28 Thiết Huyết Nam Nhi chap 57 22/10/2016 53
29 Thiết Huyết Nam Nhi chap 56.3 22/10/2016 47
30 Thiết Huyết Nam Nhi chap 56.2 22/10/2016 52
31 Thiết Huyết Nam Nhi chap 56.1 22/10/2016 58
32 Thiết Huyết Nam Nhi chap 55 22/10/2016 52
33 Thiết Huyết Nam Nhi chap 54 22/10/2016 45
34 Thiết Huyết Nam Nhi chap 53 22/10/2016 46
35 Thiết Huyết Nam Nhi chap 52 22/10/2016 60
36 Thiết Huyết Nam Nhi chap 51 22/10/2016 50
37 Thiết Huyết Nam Nhi chap 50 22/10/2016 58
38 Thiết Huyết Nam Nhi chap 49 22/10/2016 56
39 Thiết Huyết Nam Nhi chap 48 22/10/2016 51
40 Thiết Huyết Nam Nhi chap 47 22/10/2016 52
41 Thiết Huyết Nam Nhi chap 46 22/10/2016 54
42 Thiết Huyết Nam Nhi chap 45 22/10/2016 57
43 Thiết Huyết Nam Nhi chap 44 22/10/2016 45
44 Thiết Huyết Nam Nhi chap 43 22/10/2016 60
45 Thiết Huyết Nam Nhi chap 42 22/10/2016 74
46 Thiết Huyết Nam Nhi chap 41 22/10/2016 46
47 Thiết Huyết Nam Nhi chap 40 22/10/2016 42
48 Thiết Huyết Nam Nhi chap 39 22/10/2016 59
49 Thiết Huyết Nam Nhi chap 38 22/10/2016 51
50 Thiết Huyết Nam Nhi chap 37 22/10/2016 54
51 Thiết Huyết Nam Nhi chap 36 22/10/2016 47
52 Thiết Huyết Nam Nhi chap 35 22/10/2016 45
53 Thiết Huyết Nam Nhi chap 34 22/10/2016 45
54 Thiết Huyết Nam Nhi chap 33 22/10/2016 42
55 Thiết Huyết Nam Nhi chap 32 22/10/2016 44
56 Thiết Huyết Nam Nhi chap 31.2 22/10/2016 37
57 Thiết Huyết Nam Nhi chap 31.1 22/10/2016 48
58 Thiết Huyết Nam Nhi chap 31 22/10/2016 46
59 Thiết Huyết Nam Nhi chap 30.2 22/10/2016 40
60 Thiết Huyết Nam Nhi chap 30.1 22/10/2016 41
61 Thiết Huyết Nam Nhi chap 30 22/10/2016 43
62 Thiết Huyết Nam Nhi chap 29.2 22/10/2016 41
63 Thiết Huyết Nam Nhi chap 29.1 22/10/2016 46
64 Thiết Huyết Nam Nhi chap 29 22/10/2016 59
65 Thiết Huyết Nam Nhi chap 28.2 22/10/2016 49
66 Thiết Huyết Nam Nhi chap 28.1 22/10/2016 52
67 Thiết Huyết Nam Nhi chap 28 22/10/2016 49
68 Thiết Huyết Nam Nhi chap 27.2 22/10/2016 50
69 Thiết Huyết Nam Nhi chap 27.1 22/10/2016 48
70 Thiết Huyết Nam Nhi chap 27 22/10/2016 48
71 Thiết Huyết Nam Nhi chap 26.2 22/10/2016 45
72 Thiết Huyết Nam Nhi chap 26.1 22/10/2016 43
73 Thiết Huyết Nam Nhi chap 26 22/10/2016 43
74 Thiết Huyết Nam Nhi chap 25 22/10/2016 50
75 Thiết Huyết Nam Nhi chap 24.2 22/10/2016 56
76 Thiết Huyết Nam Nhi chap 24.1 22/10/2016 48
77 Thiết Huyết Nam Nhi chap 24 22/10/2016 97
78 Thiết Huyết Nam Nhi chap 23 22/10/2016 48
79 Thiết Huyết Nam Nhi chap 22 22/10/2016 52
80 Thiết Huyết Nam Nhi chap 21 22/10/2016 48
81 Thiết Huyết Nam Nhi chap 20 22/10/2016 55
82 Thiết Huyết Nam Nhi chap 19 22/10/2016 64
83 Thiết Huyết Nam Nhi chap 18 22/10/2016 57
84 Thiết Huyết Nam Nhi chap 17 22/10/2016 53
85 Thiết Huyết Nam Nhi chap 16 22/10/2016 58
86 Thiết Huyết Nam Nhi chap 15 22/10/2016 47
87 Thiết Huyết Nam Nhi chap 14 22/10/2016 50
88 Thiết Huyết Nam Nhi chap 13 22/10/2016 63
89 Thiết Huyết Nam Nhi chap 12 22/10/2016 55
90 Thiết Huyết Nam Nhi chap 11 22/10/2016 68
91 Thiết Huyết Nam Nhi chap 10 22/10/2016 60
92 Thiết Huyết Nam Nhi chap 9 22/10/2016 67
93 Thiết Huyết Nam Nhi chap 8 22/10/2016 65
94 Thiết Huyết Nam Nhi chap 7 22/10/2016 80
95 Thiết Huyết Nam Nhi chap 6 22/10/2016 85
96 Thiết Huyết Nam Nhi chap 5 22/10/2016 75
97 Thiết Huyết Nam Nhi chap 4 22/10/2016 81
98 Thiết Huyết Nam Nhi chap 3 22/10/2016 89
99 Thiết Huyết Nam Nhi chap 2 22/10/2016 111
100 Thiết Huyết Nam Nhi chap 1 22/10/2016 188
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing

Loading...