Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính

Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính

Tác giả: ,

Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Martial Arts

Tình trạng: Hoàn Thành

Chương: Full

Nguồn:

Lượt xem: 9954

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính

Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính nói về cuộc đời Tần Thủy Hoàng.

Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính - TruyenTranhTop.Net

 

Phần 1 – Cơ Phát Khai Chu Bản
Phần 2 – Tần Vương Doanh Chính
Phần 3 – Lưu Manh Thiên Tử
Phần 4 – Đại Đường Uy Long
Phần 5 – Như Lai Thần Chưởng
Phần 6 – Hồng Vũ Đại Đế
Phần 7 – Tam Quốc Kiêu Hoàng
Phần 8 – Thương Thiên Bá Hoàng


Bình luận Facebook

Danh sách chương Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 67 – End 11/10/2015 206
2 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 66 11/10/2015 195
3 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 65 11/10/2015 126
4 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 64 11/10/2015 119
5 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 63 11/10/2015 110
6 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 62 11/10/2015 114
7 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 61 11/10/2015 126
8 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 60 11/10/2015 122
9 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 59 11/10/2015 131
10 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 58 11/10/2015 126
11 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 57 11/10/2015 121
12 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 56 11/10/2015 113
13 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 55 11/10/2015 130
14 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 54 11/10/2015 150
15 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 53 11/10/2015 129
16 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 52 11/10/2015 121
17 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 51 11/10/2015 120
18 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 50 11/10/2015 170
19 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 49 11/10/2015 108
20 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 48 11/10/2015 106
21 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 47 11/10/2015 115
22 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 46 11/10/2015 195
23 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 45 11/10/2015 121
24 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 44 11/10/2015 135
25 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 43 11/10/2015 127
26 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 42 11/10/2015 118
27 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 41 11/10/2015 128
28 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 40 11/10/2015 111
29 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 39 11/10/2015 123
30 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 38 11/10/2015 113
31 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 37 11/10/2015 125
32 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 36 11/10/2015 114
33 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 35 11/10/2015 112
34 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 34 11/10/2015 135
35 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 33 11/10/2015 146
36 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 32 11/10/2015 163
37 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 31 11/10/2015 112
38 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 30 11/10/2015 121
39 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 29.2 11/10/2015 117
40 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 29.1 11/10/2015 151
41 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 28 11/10/2015 139
42 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 27 11/10/2015 110
43 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 26 11/10/2015 126
44 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 25 11/10/2015 170
45 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 24 11/10/2015 138
46 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 23 11/10/2015 199
47 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 22 11/10/2015 129
48 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 21 11/10/2015 134
49 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 20 11/10/2015 147
50 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 19 11/10/2015 123
51 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 18 11/10/2015 116
52 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 17 11/10/2015 157
53 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 16 11/10/2015 154
54 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 15 11/10/2015 110
55 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 14 11/10/2015 119
56 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 13 11/10/2015 154
57 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 12 11/10/2015 122
58 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 11 11/10/2015 125
59 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 10 11/10/2015 125
60 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 9 11/10/2015 132
61 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 8 11/10/2015 125
62 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 7 11/10/2015 135
63 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 6 11/10/2015 134
64 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 5 11/10/2015 148
65 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 4 11/10/2015 172
66 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 3 11/10/2015 212
67 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 2 11/10/2015 184
68 Thiên Tử Truyền Kỳ II – Tần Vương Doanh Chính Chap 1 11/10/2015 229
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing