Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản

Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản

Tác giả: ,,

Thể loại: Action , Comic , Fantasy , Historical , Manhua , Martial Arts , Supernatural

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 130

Nguồn:

Lượt xem: 18240

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản

3000 năm trước, đời thứ 28 nhà Thương, Trụ Vương là hôn quân bạo ngược, hoang dâm vô độ, mê man Đắc kỹ là hồ yêu tuyệt diễm, bày đủ trò vui, Hoàng Thành trở thành cung vàng điện ngọc, khiến sinh linh lầm than.
Nước chư hầu phương Tây đã có một đứa bé đầy đủ long khí, chân mạng thiên tử giáng sinh, Trụ Vương phái binh chinh chiến, Tây Bá Hầu Cơ Xương chỉ là chư hầu nhỏ, binh ít thế yếu, vì bảo vệ con yêu là tiểu Cơ Phát, đã lập kỳ trận, mong xoay chuyển mệnh trời, đối phó Trụ Vương…

Thiên Tử Truyền Kỳ I - Cơ Phát Khai Chu Bản - TruyenTranhTop.Net

Phần 1 – Cơ Phát Khai Chu Bản
Phần 2 – Tần Vương Doanh Chính
Phần 3 – Lưu Manh Thiên Tử
Phần 4 – Đại Đường Uy Long
Phần 5 – Như Lai Thần Chưởng
Phần 6 – Hồng Vũ Đại Đế
Phần 7 – Tam Quốc Kiêu Hoàng
Phần 8 – Thương Thiên Bá Hoàng

Bình luận

Danh sách chương Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 130 12/11/2015 212
2 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 129 12/11/2015 101
3 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 128 05/11/2015 110
4 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 127 01/11/2015 155
5 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 126 31/10/2015 105
6 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 125 31/10/2015 161
7 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 124 28/10/2015 163
8 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 123 18/10/2015 195
9 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 122 18/10/2015 194
10 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 121 12/10/2015 257
11 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 120 12/10/2015 148
12 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 119 11/10/2015 150
13 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 118 11/10/2015 106
14 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 117 11/10/2015 129
15 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 116 11/10/2015 89
16 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 115 11/10/2015 113
17 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 114 11/10/2015 100
18 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 113 11/10/2015 107
19 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 112 11/10/2015 112
20 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 111 11/10/2015 91
21 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 110 11/10/2015 139
22 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 109 11/10/2015 91
23 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 108 11/10/2015 129
24 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 107 11/10/2015 91
25 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 106 11/10/2015 136
26 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 105 11/10/2015 124
27 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 104 11/10/2015 151
28 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 103 11/10/2015 117
29 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 102 11/10/2015 126
30 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 101 11/10/2015 103
31 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 100 11/10/2015 141
32 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 99 11/10/2015 92
33 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 98 11/10/2015 91
34 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 97 11/10/2015 109
35 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 96 11/10/2015 98
36 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 95 11/10/2015 146
37 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 94 11/10/2015 132
38 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 93 11/10/2015 100
39 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 92 11/10/2015 178
40 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 91 11/10/2015 116
41 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 90 11/10/2015 124
42 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 89 11/10/2015 124
43 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 88 11/10/2015 112
44 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 87 11/10/2015 113
45 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 86 11/10/2015 128
46 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 85 11/10/2015 123
47 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 84 11/10/2015 156
48 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 83 11/10/2015 113
49 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 82 11/10/2015 120
50 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 81 11/10/2015 107
51 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 80 11/10/2015 109
52 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 79 11/10/2015 123
53 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 78 11/10/2015 102
54 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 77 11/10/2015 110
55 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 76 11/10/2015 111
56 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 75 11/10/2015 107
57 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 74 11/10/2015 103
58 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 73 11/10/2015 126
59 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 72 11/10/2015 104
60 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 71 11/10/2015 113
61 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 70 11/10/2015 181
62 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 69 11/10/2015 108
63 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 68 11/10/2015 95
64 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 67 11/10/2015 108
65 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 66 11/10/2015 110
66 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 65 11/10/2015 119
67 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 64 11/10/2015 124
68 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 63 11/10/2015 115
69 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 62 11/10/2015 91
70 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 61 11/10/2015 105
71 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 60 11/10/2015 110
72 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 59 11/10/2015 101
73 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 58 11/10/2015 108
74 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 57 11/10/2015 117
75 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 56 11/10/2015 116
76 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 55 11/10/2015 117
77 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 54 11/10/2015 97
78 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 53 11/10/2015 114
79 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 52 11/10/2015 106
80 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 51 11/10/2015 103
81 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 50 11/10/2015 161
82 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 49 11/10/2015 129
83 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 48 11/10/2015 112
84 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 47 11/10/2015 153
85 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 46 11/10/2015 121
86 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 45 11/10/2015 151
87 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 44 11/10/2015 140
88 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 43 11/10/2015 157
89 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 42 11/10/2015 125
90 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 41 11/10/2015 207
91 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 40 11/10/2015 154
92 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 39 11/10/2015 148
93 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 38 11/10/2015 130
94 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 37 11/10/2015 143
95 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 36 11/10/2015 143
96 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 35 11/10/2015 129
97 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 34 11/10/2015 173
98 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 33 11/10/2015 155
99 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 32 11/10/2015 132
100 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 31 11/10/2015 142
101 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 30 11/10/2015 194
102 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 29 11/10/2015 136
103 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 28 11/10/2015 130
104 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 27 11/10/2015 137
105 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 26 11/10/2015 139
106 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 25 11/10/2015 143
107 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 24 11/10/2015 150
108 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 23 11/10/2015 134
109 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 22 11/10/2015 201
110 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 21 11/10/2015 161
111 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 20 11/10/2015 130
112 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 19 11/10/2015 156
113 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 18 11/10/2015 141
114 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 17 11/10/2015 148
115 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 16 11/10/2015 147
116 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 15 11/10/2015 168
117 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 14 11/10/2015 134
118 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 13 11/10/2015 134
119 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 12 11/10/2015 142
120 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 11 11/10/2015 137
121 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 10 11/10/2015 152
122 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 9 11/10/2015 165
123 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 8 11/10/2015 176
124 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 7 11/10/2015 171
125 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 6 11/10/2015 165
126 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 5 11/10/2015 168
127 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 4 11/10/2015 157
128 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 3 11/10/2015 151
129 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 2 11/10/2015 224
130 Thiên Tử Truyền Kỳ I – Cơ Phát Khai Chu Bản Chap 1 11/10/2015 192
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing