Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

The Moon That Rise In The Day

The Moon That Rise In The Day

Tác giả:

Thể loại: Drama , Historical , Josei , Manhwa , Romance , Supernatural , Truyện Màu

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 110

Nguồn:

Lượt xem: 3916

Đánh giá truyện:

  • 7.2/10
  • 5 ratings
5 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
20% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 0% 40%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện The Moon That Rise In The Day

Một người đàn ông mà thời gian đã dừng lại, một người phụ nữ thời gian trôi chảy như một dòng sông. Câu chuyện về sự xung đột đến và đi trong quá khứ và trong hiện tại.

The Moon That Rise In The Day - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook

Danh sách chương The Moon That Rise In The Day

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 The Moon That Rise In The Day Chap 110 31/08/2016 71
2 The Moon That Rise In The Day Chap 109 31/08/2016 24
3 The Moon That Rise In The Day Chap 108 31/08/2016 19
4 The Moon That Rise In The Day Chap 107 31/08/2016 21
5 The Moon That Rise In The Day Chap 106 31/08/2016 27
6 The Moon That Rise In The Day Chap 105 31/08/2016 23
7 The Moon That Rise In The Day Chap 104 31/08/2016 26
8 The Moon That Rise In The Day Chap 103 31/08/2016 25
9 The Moon That Rise In The Day Chap 102 29/08/2016 16
10 The Moon That Rise In The Day Chap 101 27/08/2016 47
11 The Moon That Rise In The Day Chap 100 27/08/2016 27
12 The Moon That Rise In The Day Chap 99 27/08/2016 26
13 The Moon That Rise In The Day Chap 98 27/08/2016 20
14 The Moon That Rise In The Day Chap 97 27/08/2016 22
15 The Moon That Rise In The Day Chap 96 27/08/2016 15
16 The Moon That Rise In The Day Chap 95 27/08/2016 18
17 The Moon That Rise In The Day Chap 94 27/08/2016 21
18 The Moon That Rise In The Day Chap 93 27/08/2016 19
19 The Moon That Rise In The Day Chap 92 27/08/2016 23
20 The Moon That Rise In The Day Chap 91 24/08/2016 59
21 The Moon That Rise In The Day Chap 90 24/08/2016 26
22 The Moon That Rise In The Day Chap 89 24/08/2016 28
23 The Moon That Rise In The Day Chap 88 24/08/2016 18
24 The Moon That Rise In The Day Chap 87 24/08/2016 18
25 The Moon That Rise In The Day Chap 86 24/08/2016 21
26 The Moon That Rise In The Day Chap 85 24/08/2016 19
27 The Moon That Rise In The Day Chap 84 23/08/2016 60
28 The Moon That Rise In The Day Chap 83 23/08/2016 23
29 The Moon That Rise In The Day Chap 82 23/08/2016 20
30 The Moon That Rise In The Day Chap 81 23/08/2016 23
31 The Moon That Rise In The Day Chap 80 22/08/2016 23
32 The Moon That Rise In The Day Chap 79 22/08/2016 19
33 The Moon That Rise In The Day Chap 78 21/08/2016 21
34 The Moon That Rise In The Day Chap 77 21/08/2016 28
35 The Moon That Rise In The Day Chap 76 21/08/2016 19
36 The Moon That Rise In The Day Chap 75 19/08/2016 26
37 The Moon That Rise In The Day Chap 74 19/08/2016 22
38 The Moon That Rise In The Day Chap 73 19/08/2016 20
39 The Moon That Rise In The Day Chap 72 18/08/2016 49
40 The Moon That Rise In The Day Chap 71 18/08/2016 22
41 The Moon That Rise In The Day Chap 70 18/08/2016 23
42 The Moon That Rise In The Day Chap 69 18/08/2016 23
43 The Moon That Rise In The Day Chap 68 17/08/2016 52
44 The Moon That Rise In The Day Chap 67 16/08/2016 28
45 The Moon That Rise In The Day Chap 66 15/08/2016 33
46 The Moon That Rise In The Day Chap 65.5 15/08/2016 25
47 The Moon That Rise In The Day Chap 65 15/08/2016 19
48 The Moon That Rise In The Day Chap 64 12/08/2016 27
49 The Moon That Rise In The Day Chap 63 12/08/2016 23
50 The Moon That Rise In The Day Chap 62 11/08/2016 28
51 The Moon That Rise In The Day Chap 61 11/08/2016 25
52 The Moon That Rise In The Day Chap 60 10/08/2016 25
53 The Moon That Rise In The Day Chap 59 10/08/2016 26
54 The Moon That Rise In The Day Chap 58 10/08/2016 37
55 The Moon That Rise In The Day Chap 57 10/08/2016 27
56 The Moon That Rise In The Day Chap 56 08/08/2016 23
57 The Moon That Rise In The Day Chap 55 07/08/2016 26
58 The Moon That Rise In The Day Chap 54 07/08/2016 21
59 The Moon That Rise In The Day Chap 53 04/08/2016 25
60 The Moon That Rise In The Day Chap 52 04/08/2016 18
61 The Moon That Rise In The Day Chap 51 04/08/2016 19
62 The Moon That Rise In The Day Chap 50 02/08/2016 23
63 The Moon That Rise In The Day Chap 49 01/08/2016 25
64 The Moon That Rise In The Day Chap 48 01/08/2016 18
65 The Moon That Rise In The Day Chap 47 30/07/2016 18
66 The Moon That Rise In The Day Chap 46 29/07/2016 25
67 The Moon That Rise In The Day Chap 45 28/07/2016 29
68 The Moon That Rise In The Day Chap 44: 27/07/2016 21
69 The Moon That Rise In The Day Chap 43: 27/07/2016 22
70 The Moon That Rise In The Day Chap 42: 27/07/2016 20
71 The Moon That Rise In The Day Chap 41: 27/07/2016 21
72 The Moon That Rise In The Day Chap 40: 27/07/2016 18
73 The Moon That Rise In The Day Chap 39: 27/07/2016 22
74 The Moon That Rise In The Day Chap 38: 27/07/2016 25
75 The Moon That Rise In The Day Chap 37: 27/07/2016 23
76 The Moon That Rise In The Day Chap 36: 27/07/2016 21
77 The Moon That Rise In The Day Chap 35: 27/07/2016 21
78 The Moon That Rise In The Day Chap 34: 27/07/2016 24
79 The Moon That Rise In The Day Chap 33: 27/07/2016 31
80 The Moon That Rise In The Day Chap 32: 27/07/2016 33
81 The Moon That Rise In The Day Chap 31: 27/07/2016 35
82 The Moon That Rise In The Day Chap 30: 27/07/2016 26
83 The Moon That Rise In The Day Chap 29: 27/07/2016 24
84 The Moon That Rise In The Day Chap 28: 27/07/2016 23
85 The Moon That Rise In The Day Chap 27: 27/07/2016 24
86 The Moon That Rise In The Day Chap 26: 27/07/2016 17
87 The Moon That Rise In The Day Chap 25: 27/07/2016 18
88 The Moon That Rise In The Day Chap 24: 27/07/2016 24
89 The Moon That Rise In The Day Chap 23: 27/07/2016 21
90 The Moon That Rise In The Day Chap 22: 27/07/2016 25
91 The Moon That Rise In The Day Chap 21: 27/07/2016 27
92 The Moon That Rise In The Day Chap 20: 27/07/2016 25
93 The Moon That Rise In The Day Chap 19: 27/07/2016 24
94 The Moon That Rise In The Day Chap 17: 27/07/2016 24
95 The Moon That Rise In The Day Chap 16: 27/07/2016 26
96 The Moon That Rise In The Day Chap 15: 27/07/2016 25
97 The Moon That Rise In The Day Chap 14: 27/07/2016 17
98 The Moon That Rise In The Day Chap 13: 27/07/2016 23
99 The Moon That Rise In The Day Chap 12: 27/07/2016 22
100 The Moon That Rise In The Day Chap 11: 27/07/2016 25
101 The Moon That Rise In The Day Chap 10: 27/07/2016 19
102 The Moon That Rise In The Day Chap 9: 23/06/2016 117
103 The Moon That Rise In The Day Chap 8: 23/06/2016 39
104 The Moon That Rise In The Day Chap 7: 23/06/2016 48
105 The Moon That Rise In The Day Chap 6: 23/06/2016 45
106 The Moon That Rise In The Day Chap 5: 23/06/2016 56
107 The Moon That Rise In The Day Chap 4: 23/06/2016 55
108 The Moon That Rise In The Day Chap 3: 23/06/2016 67
109 The Moon That Rise In The Day Chap 2: 23/06/2016 84
110 The Moon That Rise In The Day Chap 1: 23/06/2016 91
111 The Moon That Rise In The Day Chap 0.5: 23/06/2016 116
112 The Moon That Rise In The Day Chap 0.1: 23/06/2016 141
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan