Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

The Moon That Rise In The Day

The Moon That Rise In The Day

Tác giả:

Thể loại: Drama , Historical , Josei , Manhwa , Romance , Supernatural , Truyện Màu

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 110

Nguồn:

Lượt xem: 4777

Đánh giá truyện:

  • 7.2/10
  • 5 ratings
5 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
20% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 0% 40%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện The Moon That Rise In The Day

Một người đàn ông mà thời gian đã dừng lại, một người phụ nữ thời gian trôi chảy như một dòng sông. Câu chuyện về sự xung đột đến và đi trong quá khứ và trong hiện tại.

The Moon That Rise In The Day - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook

Danh sách chương The Moon That Rise In The Day

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 The Moon That Rise In The Day Chap 110 31/08/2016 82
2 The Moon That Rise In The Day Chap 109 31/08/2016 27
3 The Moon That Rise In The Day Chap 108 31/08/2016 23
4 The Moon That Rise In The Day Chap 107 31/08/2016 27
5 The Moon That Rise In The Day Chap 106 31/08/2016 33
6 The Moon That Rise In The Day Chap 105 31/08/2016 27
7 The Moon That Rise In The Day Chap 104 31/08/2016 33
8 The Moon That Rise In The Day Chap 103 31/08/2016 31
9 The Moon That Rise In The Day Chap 102 29/08/2016 20
10 The Moon That Rise In The Day Chap 101 27/08/2016 56
11 The Moon That Rise In The Day Chap 100 27/08/2016 31
12 The Moon That Rise In The Day Chap 99 27/08/2016 31
13 The Moon That Rise In The Day Chap 98 27/08/2016 26
14 The Moon That Rise In The Day Chap 97 27/08/2016 25
15 The Moon That Rise In The Day Chap 96 27/08/2016 18
16 The Moon That Rise In The Day Chap 95 27/08/2016 21
17 The Moon That Rise In The Day Chap 94 27/08/2016 29
18 The Moon That Rise In The Day Chap 93 27/08/2016 23
19 The Moon That Rise In The Day Chap 92 27/08/2016 27
20 The Moon That Rise In The Day Chap 91 24/08/2016 78
21 The Moon That Rise In The Day Chap 90 24/08/2016 30
22 The Moon That Rise In The Day Chap 89 24/08/2016 33
23 The Moon That Rise In The Day Chap 88 24/08/2016 21
24 The Moon That Rise In The Day Chap 87 24/08/2016 26
25 The Moon That Rise In The Day Chap 86 24/08/2016 30
26 The Moon That Rise In The Day Chap 85 24/08/2016 22
27 The Moon That Rise In The Day Chap 84 23/08/2016 69
28 The Moon That Rise In The Day Chap 83 23/08/2016 25
29 The Moon That Rise In The Day Chap 82 23/08/2016 22
30 The Moon That Rise In The Day Chap 81 23/08/2016 26
31 The Moon That Rise In The Day Chap 80 22/08/2016 27
32 The Moon That Rise In The Day Chap 79 22/08/2016 21
33 The Moon That Rise In The Day Chap 78 21/08/2016 28
34 The Moon That Rise In The Day Chap 77 21/08/2016 34
35 The Moon That Rise In The Day Chap 76 21/08/2016 24
36 The Moon That Rise In The Day Chap 75 19/08/2016 31
37 The Moon That Rise In The Day Chap 74 19/08/2016 26
38 The Moon That Rise In The Day Chap 73 19/08/2016 27
39 The Moon That Rise In The Day Chap 72 18/08/2016 55
40 The Moon That Rise In The Day Chap 71 18/08/2016 30
41 The Moon That Rise In The Day Chap 70 18/08/2016 32
42 The Moon That Rise In The Day Chap 69 18/08/2016 27
43 The Moon That Rise In The Day Chap 68 17/08/2016 64
44 The Moon That Rise In The Day Chap 67 16/08/2016 33
45 The Moon That Rise In The Day Chap 66 15/08/2016 37
46 The Moon That Rise In The Day Chap 65.5 15/08/2016 31
47 The Moon That Rise In The Day Chap 65 15/08/2016 24
48 The Moon That Rise In The Day Chap 64 12/08/2016 30
49 The Moon That Rise In The Day Chap 63 12/08/2016 27
50 The Moon That Rise In The Day Chap 62 11/08/2016 36
51 The Moon That Rise In The Day Chap 61 11/08/2016 27
52 The Moon That Rise In The Day Chap 60 10/08/2016 31
53 The Moon That Rise In The Day Chap 59 10/08/2016 31
54 The Moon That Rise In The Day Chap 58 10/08/2016 40
55 The Moon That Rise In The Day Chap 57 10/08/2016 34
56 The Moon That Rise In The Day Chap 56 08/08/2016 28
57 The Moon That Rise In The Day Chap 55 07/08/2016 34
58 The Moon That Rise In The Day Chap 54 07/08/2016 26
59 The Moon That Rise In The Day Chap 53 04/08/2016 30
60 The Moon That Rise In The Day Chap 52 04/08/2016 28
61 The Moon That Rise In The Day Chap 51 04/08/2016 22
62 The Moon That Rise In The Day Chap 50 02/08/2016 28
63 The Moon That Rise In The Day Chap 49 01/08/2016 29
64 The Moon That Rise In The Day Chap 48 01/08/2016 21
65 The Moon That Rise In The Day Chap 47 30/07/2016 22
66 The Moon That Rise In The Day Chap 46 29/07/2016 33
67 The Moon That Rise In The Day Chap 45 28/07/2016 36
68 The Moon That Rise In The Day Chap 44: 27/07/2016 22
69 The Moon That Rise In The Day Chap 43: 27/07/2016 23
70 The Moon That Rise In The Day Chap 42: 27/07/2016 25
71 The Moon That Rise In The Day Chap 41: 27/07/2016 26
72 The Moon That Rise In The Day Chap 40: 27/07/2016 22
73 The Moon That Rise In The Day Chap 39: 27/07/2016 27
74 The Moon That Rise In The Day Chap 38: 27/07/2016 31
75 The Moon That Rise In The Day Chap 37: 27/07/2016 26
76 The Moon That Rise In The Day Chap 36: 27/07/2016 27
77 The Moon That Rise In The Day Chap 35: 27/07/2016 29
78 The Moon That Rise In The Day Chap 34: 27/07/2016 28
79 The Moon That Rise In The Day Chap 33: 27/07/2016 37
80 The Moon That Rise In The Day Chap 32: 27/07/2016 39
81 The Moon That Rise In The Day Chap 31: 27/07/2016 43
82 The Moon That Rise In The Day Chap 30: 27/07/2016 32
83 The Moon That Rise In The Day Chap 29: 27/07/2016 28
84 The Moon That Rise In The Day Chap 28: 27/07/2016 30
85 The Moon That Rise In The Day Chap 27: 27/07/2016 30
86 The Moon That Rise In The Day Chap 26: 27/07/2016 22
87 The Moon That Rise In The Day Chap 25: 27/07/2016 26
88 The Moon That Rise In The Day Chap 24: 27/07/2016 33
89 The Moon That Rise In The Day Chap 23: 27/07/2016 23
90 The Moon That Rise In The Day Chap 22: 27/07/2016 31
91 The Moon That Rise In The Day Chap 21: 27/07/2016 45
92 The Moon That Rise In The Day Chap 20: 27/07/2016 30
93 The Moon That Rise In The Day Chap 19: 27/07/2016 32
94 The Moon That Rise In The Day Chap 17: 27/07/2016 28
95 The Moon That Rise In The Day Chap 16: 27/07/2016 32
96 The Moon That Rise In The Day Chap 15: 27/07/2016 32
97 The Moon That Rise In The Day Chap 14: 27/07/2016 25
98 The Moon That Rise In The Day Chap 13: 27/07/2016 30
99 The Moon That Rise In The Day Chap 12: 27/07/2016 28
100 The Moon That Rise In The Day Chap 11: 27/07/2016 30
101 The Moon That Rise In The Day Chap 10: 27/07/2016 25
102 The Moon That Rise In The Day Chap 9: 23/06/2016 130
103 The Moon That Rise In The Day Chap 8: 23/06/2016 48
104 The Moon That Rise In The Day Chap 7: 23/06/2016 54
105 The Moon That Rise In The Day Chap 6: 23/06/2016 58
106 The Moon That Rise In The Day Chap 5: 23/06/2016 63
107 The Moon That Rise In The Day Chap 4: 23/06/2016 70
108 The Moon That Rise In The Day Chap 3: 23/06/2016 80
109 The Moon That Rise In The Day Chap 2: 23/06/2016 100
110 The Moon That Rise In The Day Chap 1: 23/06/2016 110
111 The Moon That Rise In The Day Chap 0.5: 23/06/2016 138
112 The Moon That Rise In The Day Chap 0.1: 23/06/2016 170
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing

Loading...