Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

The Bride Of The Water God

The Bride Of The Water God

Tác giả:

Thể loại: Drama , Fantasy , Historical , Romance , Shoujo

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 121

Nguồn:

Lượt xem: 14559

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện The Bride Of The Water God

The Bride Of The Water God là truyện thuộc thể loại tình cảm. Ngôi làng nghèo khổ của Soah quyết định hy sinh cô cho Thủy Thần Habaek với niềm tin sẽ kết thúc hạn hán, tin rằng một cô gái xinh đẹp có thể làm Thủy Thần nguôi giận và ban mưa. Nhưng không ngờ Thủy Thần muốn giữ chứ không phải giết Soah, và cô không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được chào đón tại cung điện của Thủy Thần, nơi mà một cuộc sống mới đang chờ đón cô.
Nhưng có một chuyện đáng ngạc nhiên hơn nữa, Thủy Thần… liệu Thủy Thần này khác với quái vật mà Soah tưởng tượng là bao ?

The Bride Of The Water God - TruyenTranhTop.Net
Bình luận

Danh sách chương The Bride Of The Water God

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 The Bride Of The Water God Chap 121 04/09/2015 184
2 The Bride Of The Water God Chap 120 04/09/2015 130
3 The Bride Of The Water God Chap 119 04/09/2015 133
4 The Bride Of The Water God Chap 118 04/09/2015 94
5 The Bride Of The Water God Chap 117 04/09/2015 118
6 The Bride Of The Water God Chap 116 04/09/2015 108
7 The Bride Of The Water God Chap 115 04/09/2015 106
8 The Bride Of The Water God Chap 114 04/09/2015 96
9 The Bride Of The Water God Chap 113 04/09/2015 119
10 The Bride Of The Water God Chap 112 04/09/2015 248
11 The Bride Of The Water God Chap 111 04/09/2015 104
12 The Bride Of The Water God Chap 110 04/09/2015 115
13 The Bride Of The Water God Chap 109 04/09/2015 110
14 The Bride Of The Water God Chap 108 04/09/2015 82
15 The Bride Of The Water God Chap 107 04/09/2015 101
16 The Bride Of The Water God Chap 106 04/09/2015 90
17 The Bride Of The Water God Chap 105 04/09/2015 92
18 The Bride Of The Water God Chap 104 04/09/2015 105
19 The Bride Of The Water God Chap 103 04/09/2015 86
20 The Bride Of The Water God Chap 102 04/09/2015 101
21 The Bride Of The Water God Chap 101 04/09/2015 133
22 The Bride Of The Water God Chap 100 04/09/2015 106
23 The Bride Of The Water God Chap 99 04/09/2015 103
24 The Bride Of The Water God Chap 98 04/09/2015 89
25 The Bride Of The Water God Chap 97 04/09/2015 102
26 The Bride Of The Water God Chap 96 04/09/2015 116
27 The Bride Of The Water God Chap 95 04/09/2015 112
28 The Bride Of The Water God Chap 94 04/09/2015 87
29 The Bride Of The Water God Chap 93 04/09/2015 105
30 The Bride Of The Water God Chap 92 04/09/2015 84
31 The Bride Of The Water God Chap 91 04/09/2015 103
32 The Bride Of The Water God Chap 90 04/09/2015 109
33 The Bride Of The Water God Chap 89 04/09/2015 115
34 The Bride Of The Water God Chap 88 04/09/2015 340
35 The Bride Of The Water God Chap 87 04/09/2015 105
36 The Bride Of The Water God Chap 86 04/09/2015 136
37 The Bride Of The Water God Chap 85 04/09/2015 105
38 The Bride Of The Water God Chap 84 04/09/2015 113
39 The Bride Of The Water God Chap 83 04/09/2015 102
40 The Bride Of The Water God Chap 82 04/09/2015 103
41 The Bride Of The Water God Chap 81 04/09/2015 149
42 The Bride Of The Water God Chap 80 04/09/2015 207
43 The Bride Of The Water God Chap 79 04/09/2015 100
44 The Bride Of The Water God Chap 78 04/09/2015 96
45 The Bride Of The Water God Chap 77 04/09/2015 105
46 The Bride Of The Water God Chap 76 04/09/2015 90
47 The Bride Of The Water God Chap 75 04/09/2015 100
48 The Bride Of The Water God Chap 74 04/09/2015 97
49 The Bride Of The Water God Chap 73 04/09/2015 107
50 The Bride Of The Water God Chap 72 04/09/2015 94
51 The Bride Of The Water God Chap 71 04/09/2015 86
52 The Bride Of The Water God Chap 70 04/09/2015 108
53 The Bride Of The Water God Chap 69 04/09/2015 89
54 The Bride Of The Water God Chap 68 04/09/2015 106
55 The Bride Of The Water God Chap 67 04/09/2015 95
56 The Bride Of The Water God Chap 66 04/09/2015 99
57 The Bride Of The Water God Chap 65 04/09/2015 109
58 The Bride Of The Water God Chap 64 04/09/2015 110
59 The Bride Of The Water God Chap 63 04/09/2015 105
60 The Bride Of The Water God Chap 62 04/09/2015 101
61 The Bride Of The Water God Chap 61 04/09/2015 107
62 The Bride Of The Water God Chap 60 04/09/2015 103
63 The Bride Of The Water God Chap 59 04/09/2015 100
64 The Bride Of The Water God Chap 58 04/09/2015 109
65 The Bride Of The Water God Chap 57 04/09/2015 110
66 The Bride Of The Water God Chap 56 04/09/2015 106
67 The Bride Of The Water God Chap 55 04/09/2015 109
68 The Bride Of The Water God Chap 54 04/09/2015 103
69 The Bride Of The Water God Chap 53 04/09/2015 114
70 The Bride Of The Water God Chap 52 04/09/2015 104
71 The Bride Of The Water God Chap 51 04/09/2015 104
72 The Bride Of The Water God Chap 50 04/09/2015 106
73 The Bride Of The Water God Chap 49 04/09/2015 110
74 The Bride Of The Water God Chap 48 04/09/2015 118
75 The Bride Of The Water God Chap 47 04/09/2015 102
76 The Bride Of The Water God Chap 46 04/09/2015 104
77 The Bride Of The Water God Chap 45 04/09/2015 92
78 The Bride Of The Water God Chap 44 04/09/2015 106
79 The Bride Of The Water God Chap 43 04/09/2015 112
80 The Bride Of The Water God Chap 42 04/09/2015 103
81 The Bride Of The Water God Chap 41 04/09/2015 120
82 The Bride Of The Water God Chap 40 04/09/2015 113
83 The Bride Of The Water God Chap 39 04/09/2015 103
84 The Bride Of The Water God Chap 38 04/09/2015 111
85 The Bride Of The Water God Chap 37 04/09/2015 107
86 The Bride Of The Water God Chap 36 04/09/2015 118
87 The Bride Of The Water God Chap 35 04/09/2015 112
88 The Bride Of The Water God Chap 34 04/09/2015 116
89 The Bride Of The Water God Chap 33 04/09/2015 114
90 The Bride Of The Water God Chap 32 04/09/2015 100
91 The Bride Of The Water God Chap 31 04/09/2015 122
92 The Bride Of The Water God Chap 30 04/09/2015 107
93 The Bride Of The Water God Chap 29 04/09/2015 115
94 The Bride Of The Water God Chap 28 04/09/2015 123
95 The Bride Of The Water God Chap 27 04/09/2015 102
96 The Bride Of The Water God Chap 26 04/09/2015 127
97 The Bride Of The Water God Chap 25 04/09/2015 109
98 The Bride Of The Water God Chap 24 04/09/2015 102
99 The Bride Of The Water God Chap 23 04/09/2015 105
100 The Bride Of The Water God Chap 22 04/09/2015 116
101 The Bride Of The Water God Chap 21 04/09/2015 119
102 The Bride Of The Water God Chap 20 04/09/2015 129
103 The Bride Of The Water God Chap 19 04/09/2015 131
104 The Bride Of The Water God Chap 18 04/09/2015 115
105 The Bride Of The Water God Chap 17 04/09/2015 110
106 The Bride Of The Water God Chap 16 04/09/2015 129
107 The Bride Of The Water God Chap 15 04/09/2015 105
108 The Bride Of The Water God Chap 14 04/09/2015 99
109 The Bride Of The Water God Chap 13 04/09/2015 118
110 The Bride Of The Water God Chap 12 04/09/2015 124
111 The Bride Of The Water God Chap 11 04/09/2015 132
112 The Bride Of The Water God Chap 10 04/09/2015 108
113 The Bride Of The Water God Chap 9 04/09/2015 133
114 The Bride Of The Water God Chap 8 04/09/2015 145
115 The Bride Of The Water God Chap 7 04/09/2015 120
116 The Bride Of The Water God Chap 6 04/09/2015 128
117 The Bride Of The Water God Chap 5 04/09/2015 136
118 The Bride Of The Water God Chap 4 04/09/2015 139
119 The Bride Of The Water God Chap 3 04/09/2015 146
120 The Bride Of The Water God Chap 2 04/09/2015 148
121 The Bride Of The Water God Chap 1 04/09/2015 276
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing