Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Loading...
Thâu Hồn

Thâu Hồn

Tác giả:

Thể loại: Horror , Manhwa

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 85

Nguồn:

Lượt xem: 13064

Đánh giá truyện:

  • 4/10
  • 3 ratings
3 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
66.7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33.3%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Nội dung truyện Thâu Hồn

Truyện về một con nam pháp sư dính với một thằng nữ bánh bèo cũng không có gì khác thường chỉ được cái máu liều và đê tiện… số nhọ đi tới đâu gặp ma tới đó :)))). Truyện này dự báo là bá bệnh và bá lầy! Nếu muốn xem cái gì đó lầy, mới, bá thì vào đây!

Thâu Hồn - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook

Danh sách chương Thâu Hồn

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Thâu Hồn Chap 85 15/09/2016 170
2 Thâu Hồn Chap 84 15/09/2016 111
3 Thâu Hồn Chap 83 15/09/2016 108
4 Thâu Hồn Chap 82 15/09/2016 123
5 Thâu Hồn Chap 81 15/09/2016 104
6 Thâu Hồn Chap 80 15/09/2016 103
7 Thâu Hồn Chap 79 15/09/2016 138
8 Thâu Hồn Chap 78 15/09/2016 99
9 Thâu Hồn Chap 77 15/09/2016 87
10 Thâu Hồn Chap 76 15/09/2016 74
11 Thâu Hồn Chap 75 15/09/2016 92
12 Thâu Hồn Chap 74 15/07/2016 113
13 Thâu Hồn Chap 73 15/07/2016 206
14 Thâu Hồn Chap 72 15/07/2016 104
15 Thâu Hồn Chap 71 07/07/2016 121
16 Thâu Hồn Chap 70 06/07/2016 114
17 Thâu Hồn Chap 69 06/07/2016 120
18 Thâu Hồn Chap 68 06/07/2016 111
19 Thâu Hồn Chap 67 06/07/2016 96
20 Thâu Hồn Chap 66 06/07/2016 124
21 Thâu Hồn Chap 65 01/07/2016 98
22 Thâu Hồn Chap 64 30/06/2016 100
23 Thâu Hồn Chap 63 30/06/2016 108
24 Thâu Hồn Chap 62 30/06/2016 128
25 Thâu Hồn Chap 61 30/06/2016 126
26 Thâu Hồn Chap 60.5 26/06/2016 108
27 Thâu Hồn Chap 60 26/06/2016 106
28 Thâu Hồn Chap 59 26/06/2016 127
29 Thâu Hồn Chap 58 26/06/2016 126
30 Thâu Hồn Chap 57 26/06/2016 115
31 Thâu Hồn Chap 56 26/06/2016 107
32 Thâu Hồn Chap 55 26/06/2016 112
33 Thâu Hồn Chap 54 26/06/2016 131
34 Thâu Hồn Chap 53 19/06/2016 119
35 Thâu Hồn Chap 52 19/06/2016 110
36 Thâu Hồn Chap 51 19/06/2016 191
37 Thâu Hồn Chap 50 19/06/2016 120
38 Thâu Hồn Chap 49 19/06/2016 122
39 Thâu Hồn Chap 48 19/06/2016 127
40 Thâu Hồn Chap 47 13/06/2016 131
41 Thâu Hồn Chap 46 13/06/2016 108
42 Thâu Hồn Chap 45 13/06/2016 145
43 Thâu Hồn Chap 44 13/06/2016 132
44 Thâu Hồn Chap 43 13/06/2016 130
45 Thâu Hồn Chap 42 13/06/2016 128
46 Thâu Hồn Chap 41 13/06/2016 150
47 Thâu Hồn Chap 40 13/06/2016 134
48 Thâu Hồn Chap 39 13/06/2016 122
49 Thâu Hồn Chap 38 13/06/2016 122
50 Thâu Hồn Chap 37 13/06/2016 143
51 Thâu Hồn Chap 36 13/06/2016 124
52 Thâu Hồn Chap 35 13/06/2016 123
53 Thâu Hồn Chap 34 13/06/2016 120
54 Thâu Hồn Chap 33 13/06/2016 128
55 Thâu Hồn Chap 32 13/06/2016 131
56 Thâu Hồn Chap 31 13/06/2016 114
57 Thâu Hồn Chap 30 13/06/2016 120
58 Thâu Hồn Chap 29 13/06/2016 135
59 Thâu Hồn Chap 28 13/06/2016 105
60 Thâu Hồn Chap 27 13/06/2016 176
61 Thâu Hồn Chap 26 13/06/2016 143
62 Thâu Hồn Chap 25 13/06/2016 140
63 Thâu Hồn Chap 24 13/06/2016 131
64 Thâu Hồn Chap 23 13/06/2016 130
65 Thâu Hồn Chap 22 13/06/2016 153
66 Thâu Hồn Chap 21 13/06/2016 143
67 Thâu Hồn Chap 20 13/06/2016 129
68 Thâu Hồn Chap 19 13/06/2016 150
69 Thâu Hồn Chap 18 13/06/2016 143
70 Thâu Hồn Chap 17 13/06/2016 180
71 Thâu Hồn Chap 16 13/06/2016 137
72 Thâu Hồn Chap 15 13/06/2016 137
73 Thâu Hồn Chap 14 13/06/2016 144
74 Thâu Hồn Chap 13 13/06/2016 139
75 Thâu Hồn Chap 12 13/06/2016 131
76 Thâu Hồn Chap 11 13/06/2016 145
77 Thâu Hồn Chap 10 13/06/2016 150
78 Thâu Hồn Chap 9 13/06/2016 175
79 Thâu Hồn Chap 8 13/06/2016 223
80 Thâu Hồn Chap 6 13/06/2016 193
81 Thâu Hồn Chap 5 13/06/2016 197
82 Thâu Hồn Chap 4 13/06/2016 229
83 Thâu Hồn Chap 3 13/06/2016 257
84 Thâu Hồn Chap 2 13/06/2016 282
85 Thâu Hồn Chap 1 13/06/2016 578
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan

Loading...