Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Thâu Hồn

Thâu Hồn

Tác giả:

Thể loại: Horror , Manhwa

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 85

Nguồn:

Lượt xem: 6305

Đánh giá truyện:

  • 1/10
  • 1 lượt đánh giá
1 lượt đánh giáX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Thâu Hồn

Truyện về một con nam pháp sư dính với một thằng nữ bánh bèo cũng không có gì khác thường chỉ được cái máu liều và đê tiện… số nhọ đi tới đâu gặp ma tới đó :)))). Truyện này dự báo là bá bệnh và bá lầy! Nếu muốn xem cái gì đó lầy, mới, bá thì vào đây!

Thâu Hồn - TruyenTranhTop.Net
Bình luận
Truyện này được tìm thấy bởi từ khóa: thâu hồn

Danh sách chương Thâu Hồn

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Thâu Hồn Chap 85 15/09/2016 30
2 Thâu Hồn Chap 84 15/09/2016 20
3 Thâu Hồn Chap 83 15/09/2016 22
4 Thâu Hồn Chap 82 15/09/2016 18
5 Thâu Hồn Chap 81 15/09/2016 19
6 Thâu Hồn Chap 80 15/09/2016 16
7 Thâu Hồn Chap 79 15/09/2016 19
8 Thâu Hồn Chap 78 15/09/2016 17
9 Thâu Hồn Chap 77 15/09/2016 17
10 Thâu Hồn Chap 76 15/09/2016 14
11 Thâu Hồn Chap 75 15/09/2016 20
12 Thâu Hồn Chap 74 15/07/2016 57
13 Thâu Hồn Chap 73 15/07/2016 95
14 Thâu Hồn Chap 72 15/07/2016 45
15 Thâu Hồn Chap 71 07/07/2016 57
16 Thâu Hồn Chap 70 06/07/2016 61
17 Thâu Hồn Chap 69 06/07/2016 55
18 Thâu Hồn Chap 68 06/07/2016 50
19 Thâu Hồn Chap 67 06/07/2016 49
20 Thâu Hồn Chap 66 06/07/2016 58
21 Thâu Hồn Chap 65 01/07/2016 54
22 Thâu Hồn Chap 64 30/06/2016 51
23 Thâu Hồn Chap 63 30/06/2016 56
24 Thâu Hồn Chap 62 30/06/2016 63
25 Thâu Hồn Chap 61 30/06/2016 68
26 Thâu Hồn Chap 60.5 26/06/2016 57
27 Thâu Hồn Chap 60 26/06/2016 55
28 Thâu Hồn Chap 59 26/06/2016 64
29 Thâu Hồn Chap 58 26/06/2016 64
30 Thâu Hồn Chap 57 26/06/2016 62
31 Thâu Hồn Chap 56 26/06/2016 53
32 Thâu Hồn Chap 55 26/06/2016 55
33 Thâu Hồn Chap 54 26/06/2016 72
34 Thâu Hồn Chap 53 19/06/2016 71
35 Thâu Hồn Chap 52 19/06/2016 62
36 Thâu Hồn Chap 51 19/06/2016 110
37 Thâu Hồn Chap 50 19/06/2016 60
38 Thâu Hồn Chap 49 19/06/2016 66
39 Thâu Hồn Chap 48 19/06/2016 75
40 Thâu Hồn Chap 47 13/06/2016 75
41 Thâu Hồn Chap 46 13/06/2016 56
42 Thâu Hồn Chap 45 13/06/2016 70
43 Thâu Hồn Chap 44 13/06/2016 70
44 Thâu Hồn Chap 43 13/06/2016 79
45 Thâu Hồn Chap 42 13/06/2016 71
46 Thâu Hồn Chap 41 13/06/2016 81
47 Thâu Hồn Chap 40 13/06/2016 74
48 Thâu Hồn Chap 39 13/06/2016 63
49 Thâu Hồn Chap 38 13/06/2016 64
50 Thâu Hồn Chap 37 13/06/2016 73
51 Thâu Hồn Chap 36 13/06/2016 64
52 Thâu Hồn Chap 35 13/06/2016 67
53 Thâu Hồn Chap 34 13/06/2016 61
54 Thâu Hồn Chap 33 13/06/2016 69
55 Thâu Hồn Chap 32 13/06/2016 71
56 Thâu Hồn Chap 31 13/06/2016 64
57 Thâu Hồn Chap 30 13/06/2016 64
58 Thâu Hồn Chap 29 13/06/2016 74
59 Thâu Hồn Chap 28 13/06/2016 52
60 Thâu Hồn Chap 27 13/06/2016 113
61 Thâu Hồn Chap 26 13/06/2016 79
62 Thâu Hồn Chap 25 13/06/2016 75
63 Thâu Hồn Chap 24 13/06/2016 74
64 Thâu Hồn Chap 23 13/06/2016 74
65 Thâu Hồn Chap 22 13/06/2016 88
66 Thâu Hồn Chap 21 13/06/2016 77
67 Thâu Hồn Chap 20 13/06/2016 70
68 Thâu Hồn Chap 19 13/06/2016 78
69 Thâu Hồn Chap 18 13/06/2016 82
70 Thâu Hồn Chap 17 13/06/2016 95
71 Thâu Hồn Chap 16 13/06/2016 71
72 Thâu Hồn Chap 15 13/06/2016 81
73 Thâu Hồn Chap 14 13/06/2016 67
74 Thâu Hồn Chap 13 13/06/2016 72
75 Thâu Hồn Chap 12 13/06/2016 69
76 Thâu Hồn Chap 11 13/06/2016 73
77 Thâu Hồn Chap 10 13/06/2016 81
78 Thâu Hồn Chap 9 13/06/2016 88
79 Thâu Hồn Chap 8 13/06/2016 78
80 Thâu Hồn Chap 6 13/06/2016 97
81 Thâu Hồn Chap 5 13/06/2016 91
82 Thâu Hồn Chap 4 13/06/2016 98
83 Thâu Hồn Chap 3 13/06/2016 115
84 Thâu Hồn Chap 2 13/06/2016 135
85 Thâu Hồn Chap 1 13/06/2016 279
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan