Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Loading...
Thần Tượng Điểm Zero

Thần Tượng Điểm Zero

Tác giả:

Thể loại: Manhua , Shoujo , Truyện Màu

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 68

Nguồn: ,

Lượt xem: 37908

Đánh giá truyện:

  • 8.4/10
  • 32 ratings
32 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
9.4% 0% 0% 0% 6.3% 0% 3.1% 6.3% 25% 50%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Nội dung truyện Thần Tượng Điểm Zero

Truyện nói về một thần tượng siêu đẹp trai nhưng không được "thông minh" và một cô gái quê mùa nhưng siêu học giỏi…

Thần Tượng Điểm Zero - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook
Truyện này được tìm thấy bởi từ khóa: thần tượng điểm zero truyện chữ, thần tượng điểm zero truyên chữ

Danh sách chương Thần Tượng Điểm Zero

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Thần Tượng Điểm Zero Chap 68 09/06/2017 41
2 Thần Tượng Điểm Zero Chap 67 27/05/2017 45
3 Thần Tượng Điểm Zero Chap 66 24/05/2017 44
4 Thần Tượng Điểm Zero Chap 65 21/05/2017 69
5 Thần Tượng Điểm Zero Chap 64 06/05/2017 107
6 Thần Tượng Điểm Zero Chap 63 06/05/2017 87
7 Thần Tượng Điểm Zero Chap 62 06/05/2017 91
8 Thần Tượng Điểm Zero Chap 61 22/01/2017 569
9 Thần Tượng Điểm Zero Chap 60 16/01/2017 395
10 Thần Tượng Điểm Zero Chap 59.5 16/01/2017 285
11 Thần Tượng Điểm Zero Chap 59 13/12/2016 499
12 Thần Tượng Điểm Zero Chap 58 05/12/2016 379
13 Thần Tượng Điểm Zero Chap 57 28/11/2016 407
14 Thần Tượng Điểm Zero Chap 56 28/11/2016 376
15 Thần Tượng Điểm Zero Chap 55 28/11/2016 356
16 Thần Tượng Điểm Zero Chap 54 28/11/2016 324
17 Thần Tượng Điểm Zero Chap 53 28/11/2016 368
18 Thần Tượng Điểm Zero Chap 52 26/10/2016 365
19 Thần Tượng Điểm Zero Chap 51 21/10/2016 358
20 Thần Tượng Điểm Zero Chap 50 13/10/2016 436
21 Thần Tượng Điểm Zero Chap 49 13/10/2016 373
22 Thần Tượng Điểm Zero Chap 48.5 13/10/2016 358
23 Thần Tượng Điểm Zero Chap 48 13/10/2016 379
24 Thần Tượng Điểm Zero Chap 47 13/09/2016 405
25 Thần Tượng Điểm Zero Chap 46 06/09/2016 546
26 Thần Tượng Điểm Zero Chap 45 29/08/2016 363
27 Thần Tượng Điểm Zero Chap 44 25/08/2016 438
28 Thần Tượng Điểm Zero Chap 43 24/08/2016 429
29 Thần Tượng Điểm Zero Chap 42 16/08/2016 493
30 Thần Tượng Điểm Zero Chap 41 12/08/2016 454
31 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 40 12/08/2016 523
32 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 39: 05/08/2016 448
33 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 38: 05/08/2016 422
34 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 37: 05/08/2016 551
35 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 36: 05/08/2016 524
36 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 35: 05/08/2016 433
37 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 34: 05/08/2016 451
38 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 33: 05/08/2016 418
39 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 32: 05/08/2016 428
40 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 31: 05/08/2016 419
41 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 30: 05/08/2016 407
42 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 29: 05/08/2016 456
43 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 28: 05/08/2016 431
44 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 27: 05/08/2016 448
45 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 26.5: 05/08/2016 439
46 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 26: 05/08/2016 415
47 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 25: 05/08/2016 458
48 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 24: 05/08/2016 446
49 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 23: 05/08/2016 477
50 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 22: 05/08/2016 484
51 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 21: 05/08/2016 552
52 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 20: 05/08/2016 539
53 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 19: 05/08/2016 524
54 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 18: 05/08/2016 553
55 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 17: 05/08/2016 549
56 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 16: 05/08/2016 546
57 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 15: 05/08/2016 609
58 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 14: 05/08/2016 518
59 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 13: 05/08/2016 593
60 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 12: 05/08/2016 566
61 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 11: 05/08/2016 589
62 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 10: 05/08/2016 603
63 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 9: 05/08/2016 632
64 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 8: 05/08/2016 622
65 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 7: 05/08/2016 609
66 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 6: 05/08/2016 639
67 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 5: 05/08/2016 662
68 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 4: 05/08/2016 786
69 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 3: 05/08/2016 869
70 Thần Tượng Điểm Zero(Yêu Tiếng Hoa) Chap 1: 05/08/2016 1982
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing

Loading...