Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Terra ForMars

Terra ForMars

Tác giả:

Thể loại: Action , Horror , Mature , Sci-fi , Seinen , Tragedy

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 170

Nguồn:

Lượt xem: 3575

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Terra ForMars

Terra ForMars:

Trong dự án thám hiểm Sao Hỏa, các nhà khoa học thế kỷ 21 được giao nhiệm vụ làm tăng nhiệt độ trên bề mặt hành tinh để con người có thể sinh sống được. Giờ là năm 2577, con tàu có người lái đầu tiên đã đáp xuống Sao Hỏa với 6 phi hành gia được đưa đến để làm nhiệm vụ. Nhưng tất cả những gì họ thấy được là Những con Gián đột biến hình người với sức mạnh kinh hồn. Họ đã bị giết sạch, tuy nhiên, họ đã gửi được tín hiệu về Trái Đất.

Terra ForMars - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook

Danh sách chương Terra ForMars

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Terra ForMars Chap 170 16/10/2016 5
2 Terra ForMars Chap 169 16/10/2016 2
3 Terra ForMars Chap 168 16/10/2016 2
4 Terra ForMars Chap 167 16/10/2016 3
5 Terra ForMars Chap 166 16/10/2016 6
6 Terra ForMars Chap 165 16/09/2016 13
7 Terra ForMars Chap 164 25/08/2016 13
8 Terra ForMars Chap 163 21/08/2016 8
9 Terra ForMars Chap 162 19/08/2016 11
10 Terra ForMars Chap 161 15/08/2016 12
11 Terra ForMars Chap 160 08/08/2016 14
12 Terra ForMars Chap 159 24/07/2016 14
13 Terra ForMars Chap 158 22/07/2016 16
14 Terra ForMars Chap 157 06/07/2016 21
15 Terra ForMars Chap 156 29/06/2016 27
16 Terra ForMars Chap 155 29/06/2016 37
17 Terra ForMars Chap 154 29/06/2016 35
18 Terra ForMars Chap 153 26/06/2016 37
19 Terra ForMars Chap 152 26/06/2016 33
20 Terra ForMars Chap 151 26/06/2016 39
21 Terra ForMars Chap 150 26/06/2016 20
22 Terra ForMars Chap 149 26/06/2016 29
23 Terra ForMars Chap 148 26/06/2016 3
24 Terra ForMars Chap 147 26/06/2016 3
25 Terra ForMars Chap 146 26/06/2016 32
26 Terra ForMars Chap 145 26/06/2016 28
27 Terra ForMars Chap 144 26/06/2016 34
28 Terra ForMars Chap 142 26/06/2016 28
29 Terra ForMars Chap 141 26/06/2016 21
30 Terra ForMars Chap 138 26/06/2016 26
31 Terra ForMars Chap 137 26/06/2016 19
32 Terra ForMars Chap 136 26/06/2016 28
33 Terra ForMars Chap 135 26/06/2016 27
34 Terra ForMars Chap 134 26/06/2016 28
35 Terra ForMars Chap 131 26/06/2016 25
36 Terra ForMars Chap 129 26/06/2016 22
37 Terra ForMars Chap 128 26/06/2016 23
38 Terra ForMars Chap 127 26/06/2016 18
39 Terra ForMars Chap 126 26/06/2016 30
40 Terra ForMars Chap 125 26/06/2016 27
41 Terra ForMars Chap 123 26/06/2016 25
42 Terra ForMars Chap 122 26/06/2016 34
43 Terra ForMars Chap 121 26/06/2016 33
44 Terra ForMars Chap 118 26/06/2016 34
45 Terra ForMars Chap 117 26/06/2016 23
46 Terra ForMars Chap 116 26/06/2016 31
47 Terra ForMars Chap 114 26/06/2016 31
48 Terra ForMars Chap 113 26/06/2016 24
49 Terra ForMars Chap 112 26/06/2016 24
50 Terra ForMars Chap 111 26/06/2016 34
51 Terra ForMars Chap 110 26/06/2016 25
52 Terra ForMars Chap 109 26/06/2016 21
53 Terra ForMars Chap 106 26/06/2016 20
54 Terra ForMars Chap 107 26/06/2016 32
55 Terra ForMars Chap 104 26/06/2016 27
56 Terra ForMars Chap 103 26/06/2016 16
57 Terra ForMars Chap 102 26/06/2016 19
58 Terra ForMars Chap 101 26/06/2016 31
59 Terra ForMars Chap 100 26/06/2016 28
60 Terra ForMars Chap 098 26/06/2016 29
61 Terra ForMars Chap 099 26/06/2016 29
62 Terra ForMars Chap 096 26/06/2016 19
63 Terra ForMars Chap 097 26/06/2016 18
64 Terra ForMars Chap 095 26/06/2016 28
65 Terra ForMars Chap 094 26/06/2016 28
66 Terra ForMars Chap 093 26/06/2016 27
67 Terra ForMars Chap 092 26/06/2016 18
68 Terra ForMars Chap 091 26/06/2016 22
69 Terra ForMars Chap 089 – fix 26/06/2016 27
70 Terra ForMars Chap 088 – fix 26/06/2016 20
71 Terra ForMars Chap 086 26/06/2016 32
72 Terra ForMars Chap 083 26/06/2016 19
73 Terra ForMars Chap 084 26/06/2016 16
74 Terra ForMars Chap 085 26/06/2016 27
75 Terra ForMars Chap 081 26/06/2016 18
76 Terra ForMars Chap 079 26/06/2016 21
77 Terra ForMars Chap 080 26/06/2016 17
78 Terra ForMars Chap 077 26/06/2016 17
79 Terra ForMars Chap 078 26/06/2016 20
80 Terra ForMars Chap 076 26/06/2016 17
81 Terra ForMars Chap 075 26/06/2016 16
82 Terra ForMars Chap 074 26/06/2016 21
83 Terra ForMars Chap 073 26/06/2016 17
84 Terra ForMars Chap 072 26/06/2016 32
85 Terra ForMars Chap 071 26/06/2016 22
86 Terra ForMars Chap 070 26/06/2016 16
87 Terra ForMars Chap 069 26/06/2016 24
88 Terra ForMars Chap 068 26/06/2016 22
89 Terra ForMars Chap 067 26/06/2016 21
90 Terra Formars Chap 066 26/06/2016 15
91 Terra ForMars Chap 065 26/06/2016 20
92 Terra ForMars Chap 064 26/06/2016 24
93 Terra ForMars Chap 063 26/06/2016 22
94 Terra ForMars Chap 062 26/06/2016 14
95 Terra ForMars Chap 061 26/06/2016 30
96 Terra ForMars Chap 060 26/06/2016 31
97 Terra ForMars Chap 059 26/06/2016 16
98 Terra ForMars Chap 058 26/06/2016 14
99 Terra ForMars Chap 057 26/06/2016 18
100 Terra ForMars Chap 056 26/06/2016 37
101 Terra ForMars Chap 055 26/06/2016 18
102 Terra ForMars Chap 054 26/06/2016 19
103 Terra ForMars Chap 053 26/06/2016 16
104 Terra ForMars Chap 052 26/06/2016 19
105 Terra ForMars Chap 051 26/06/2016 24
106 Terra ForMars Chap 050 26/06/2016 27
107 Terra ForMars Chap 049 26/06/2016 19
108 Terra ForMars Chap 048 26/06/2016 23
109 Terra ForMars Chap 047 26/06/2016 21
110 Terra ForMars Chap 044 26/06/2016 27
111 Terra ForMars Chap 045 26/06/2016 16
112 Terra ForMars Chap 046 26/06/2016 16
113 Terra ForMars Chap 043 26/06/2016 23
114 Terra ForMars Chap 042 26/06/2016 20
115 Terra Formars Chap 041 26/06/2016 12
116 Terra ForMars Chap 040 26/06/2016 27
117 Terra ForMars Chap 039 26/06/2016 17
118 Terra ForMars Chap 038 26/06/2016 16
119 Terra ForMars Chap 037 26/06/2016 17
120 Terra ForMars Chap 036 26/06/2016 14
121 Terra ForMars Chap 035 26/06/2016 19
122 Terra ForMars Chap 034 26/06/2016 13
123 Terra ForMars Chap 033 26/06/2016 29
124 Terra ForMars Chap 032 26/06/2016 23
125 Terra ForMars Chap 031 26/06/2016 26
126 Terra ForMars Chap 030 26/06/2016 15
127 Terra ForMars Chap 029 26/06/2016 27
128 Terra ForMars Chap 028 26/06/2016 14
129 Terra ForMars Chap 027 26/06/2016 14
130 Terra ForMars Chap 026 26/06/2016 15
131 Terra ForMars Chap 025 26/06/2016 25
132 Terra ForMars Chap 024 26/06/2016 26
133 Terra ForMars Chap 023 26/06/2016 29
134 Terra ForMars Chap 022 26/06/2016 15
135 Terra ForMars Chap 021 26/06/2016 12
136 Terra ForMars Chap 020 26/06/2016 15
137 Terra ForMars Chap 019 26/06/2016 23
138 Terra ForMars Chap 018 26/06/2016 21
139 Terra ForMars Chap 017 26/06/2016 18
140 Terra ForMars Chap 016 26/06/2016 26
141 Terra ForMars Chap 015 26/06/2016 23
142 Terra ForMars Chap 014 26/06/2016 24
143 Terra ForMars Chap 013 26/06/2016 14
144 Terra ForMars Chap 012 26/06/2016 16
145 Terra ForMars Chap 011 26/06/2016 22
146 Terra ForMars Chap 010 26/06/2016 28
147 Terra ForMars Chap 009 26/06/2016 17
148 Terra ForMars Chap 008 26/06/2016 15
149 Terra ForMars Chap 007 26/06/2016 18
150 Terra ForMars Chap 006 26/06/2016 17
151 Terra ForMars Chap 005 26/06/2016 17
152 Terra Formars Chap 004 26/06/2016 23
153 Terra Formars Chap 003 26/06/2016 21
154 Terra Formars Chap 002 26/06/2016 68
155 Terra Formars Chap 001 26/06/2016 31
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing