Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Loading...
Terra ForMars

Terra ForMars

Tác giả:

Thể loại: Action , Horror , Mature , Sci-fi , Seinen , Tragedy

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 175

Nguồn:

Lượt xem: 9242

Đánh giá truyện:

  • 4/10
  • 2 ratings
2 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Nội dung truyện Terra ForMars

Terra ForMars:

Terra ForMars - TruyenTranhTop.Net

Trong dự án thám hiểm Sao Hỏa, các nhà khoa học thế kỷ 21 được giao nhiệm vụ làm tăng nhiệt độ trên bề mặt hành tinh để con người có thể sinh sống được. Giờ là năm 2577, con tàu có người lái đầu tiên đã đáp xuống Sao Hỏa với 6 phi hành gia được đưa đến để làm nhiệm vụ. Nhưng tất cả những gì họ thấy được là Những con Gián đột biến hình người với sức mạnh kinh hồn. Họ đã bị giết sạch, tuy nhiên, họ đã gửi được tín hiệu về Trái Đất.


Bình luận Facebook

Danh sách chương Terra ForMars

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Terra ForMars Chap 175 08/06/2017 7
2 Terra ForMars Chap 174 10/03/2017 32
3 Terra ForMars Chap 173 10/03/2017 24
4 Terra ForMars Chap 172 10/03/2017 26
5 Terra ForMars Chap 171 10/03/2017 22
6 Terra ForMars Chap 170 16/10/2016 56
7 Terra ForMars Chap 169 16/10/2016 56
8 Terra ForMars Chap 168 16/10/2016 51
9 Terra ForMars Chap 167 16/10/2016 52
10 Terra ForMars Chap 166 16/10/2016 60
11 Terra ForMars Chap 165 16/09/2016 69
12 Terra ForMars Chap 164 25/08/2016 62
13 Terra ForMars Chap 163 21/08/2016 54
14 Terra ForMars Chap 162 19/08/2016 63
15 Terra ForMars Chap 161 15/08/2016 60
16 Terra ForMars Chap 160 08/08/2016 60
17 Terra ForMars Chap 159 24/07/2016 57
18 Terra ForMars Chap 158 22/07/2016 56
19 Terra ForMars Chap 157 06/07/2016 69
20 Terra ForMars Chap 156 29/06/2016 78
21 Terra ForMars Chap 155 29/06/2016 83
22 Terra ForMars Chap 154 29/06/2016 85
23 Terra ForMars Chap 153 26/06/2016 79
24 Terra ForMars Chap 152 26/06/2016 70
25 Terra ForMars Chap 151 26/06/2016 83
26 Terra ForMars Chap 150 26/06/2016 75
27 Terra ForMars Chap 149 26/06/2016 67
28 Terra ForMars Chap 148 26/06/2016 42
29 Terra ForMars Chap 147 26/06/2016 46
30 Terra ForMars Chap 146 26/06/2016 158
31 Terra ForMars Chap 145 26/06/2016 72
32 Terra ForMars Chap 144 26/06/2016 111
33 Terra ForMars Chap 142 26/06/2016 66
34 Terra ForMars Chap 141 26/06/2016 54
35 Terra ForMars Chap 138 26/06/2016 56
36 Terra ForMars Chap 137 26/06/2016 46
37 Terra ForMars Chap 136 26/06/2016 74
38 Terra ForMars Chap 135 26/06/2016 63
39 Terra ForMars Chap 134 26/06/2016 70
40 Terra ForMars Chap 131 26/06/2016 75
41 Terra ForMars Chap 129 26/06/2016 61
42 Terra ForMars Chap 128 26/06/2016 74
43 Terra ForMars Chap 127 26/06/2016 51
44 Terra ForMars Chap 126 26/06/2016 76
45 Terra ForMars Chap 125 26/06/2016 90
46 Terra ForMars Chap 123 26/06/2016 54
47 Terra ForMars Chap 122 26/06/2016 71
48 Terra ForMars Chap 121 26/06/2016 64
49 Terra ForMars Chap 118 26/06/2016 66
50 Terra ForMars Chap 117 26/06/2016 54
51 Terra ForMars Chap 116 26/06/2016 70
52 Terra ForMars Chap 114 26/06/2016 63
53 Terra ForMars Chap 113 26/06/2016 65
54 Terra ForMars Chap 112 26/06/2016 56
55 Terra ForMars Chap 111 26/06/2016 71
56 Terra ForMars Chap 110 26/06/2016 51
57 Terra ForMars Chap 109 26/06/2016 56
58 Terra ForMars Chap 106 26/06/2016 46
59 Terra ForMars Chap 107 26/06/2016 57
60 Terra ForMars Chap 104 26/06/2016 58
61 Terra ForMars Chap 103 26/06/2016 37
62 Terra ForMars Chap 102 26/06/2016 42
63 Terra ForMars Chap 101 26/06/2016 50
64 Terra ForMars Chap 100 26/06/2016 55
65 Terra ForMars Chap 098 26/06/2016 54
66 Terra ForMars Chap 099 26/06/2016 51
67 Terra ForMars Chap 097 26/06/2016 49
68 Terra ForMars Chap 096 26/06/2016 48
69 Terra ForMars Chap 095 26/06/2016 56
70 Terra ForMars Chap 094 26/06/2016 56
71 Terra ForMars Chap 093 26/06/2016 52
72 Terra ForMars Chap 092 26/06/2016 40
73 Terra ForMars Chap 091 26/06/2016 45
74 Terra ForMars Chap 089 – fix 26/06/2016 55
75 Terra ForMars Chap 088 – fix 26/06/2016 44
76 Terra ForMars Chap 086 26/06/2016 63
77 Terra ForMars Chap 083 26/06/2016 53
78 Terra ForMars Chap 084 26/06/2016 39
79 Terra ForMars Chap 085 26/06/2016 50
80 Terra ForMars Chap 081 26/06/2016 48
81 Terra ForMars Chap 080 26/06/2016 64
82 Terra ForMars Chap 079 26/06/2016 64
83 Terra ForMars Chap 077 26/06/2016 46
84 Terra ForMars Chap 078 26/06/2016 51
85 Terra ForMars Chap 076 26/06/2016 47
86 Terra ForMars Chap 075 26/06/2016 48
87 Terra ForMars Chap 074 26/06/2016 49
88 Terra ForMars Chap 073 26/06/2016 54
89 Terra ForMars Chap 072 26/06/2016 61
90 Terra ForMars Chap 071 26/06/2016 50
91 Terra ForMars Chap 070 26/06/2016 42
92 Terra ForMars Chap 069 26/06/2016 54
93 Terra ForMars Chap 068 26/06/2016 55
94 Terra ForMars Chap 067 26/06/2016 44
95 Terra Formars Chap 066 26/06/2016 35
96 Terra ForMars Chap 065 26/06/2016 44
97 Terra ForMars Chap 064 26/06/2016 47
98 Terra ForMars Chap 063 26/06/2016 51
99 Terra ForMars Chap 062 26/06/2016 31
100 Terra ForMars Chap 061 26/06/2016 52
101 Terra ForMars Chap 060 26/06/2016 51
102 Terra ForMars Chap 059 26/06/2016 36
103 Terra ForMars Chap 058 26/06/2016 49
104 Terra ForMars Chap 057 26/06/2016 46
105 Terra ForMars Chap 056 26/06/2016 69
106 Terra ForMars Chap 055 26/06/2016 37
107 Terra ForMars Chap 054 26/06/2016 40
108 Terra ForMars Chap 053 26/06/2016 40
109 Terra ForMars Chap 052 26/06/2016 42
110 Terra ForMars Chap 051 26/06/2016 54
111 Terra ForMars Chap 050 26/06/2016 58
112 Terra ForMars Chap 049 26/06/2016 46
113 Terra ForMars Chap 048 26/06/2016 51
114 Terra ForMars Chap 047 26/06/2016 54
115 Terra ForMars Chap 044 26/06/2016 52
116 Terra ForMars Chap 046 26/06/2016 36
117 Terra ForMars Chap 045 26/06/2016 37
118 Terra ForMars Chap 043 26/06/2016 53
119 Terra ForMars Chap 042 26/06/2016 48
120 Terra Formars Chap 041 26/06/2016 39
121 Terra ForMars Chap 040 26/06/2016 49
122 Terra ForMars Chap 039 26/06/2016 48
123 Terra ForMars Chap 038 26/06/2016 51
124 Terra ForMars Chap 037 26/06/2016 48
125 Terra ForMars Chap 036 26/06/2016 51
126 Terra ForMars Chap 035 26/06/2016 51
127 Terra ForMars Chap 034 26/06/2016 41
128 Terra ForMars Chap 033 26/06/2016 51
129 Terra ForMars Chap 032 26/06/2016 45
130 Terra ForMars Chap 031 26/06/2016 64
131 Terra ForMars Chap 030 26/06/2016 45
132 Terra ForMars Chap 029 26/06/2016 57
133 Terra ForMars Chap 028 26/06/2016 42
134 Terra ForMars Chap 027 26/06/2016 42
135 Terra ForMars Chap 026 26/06/2016 46
136 Terra ForMars Chap 025 26/06/2016 54
137 Terra ForMars Chap 024 26/06/2016 59
138 Terra ForMars Chap 023 26/06/2016 59
139 Terra ForMars Chap 022 26/06/2016 48
140 Terra ForMars Chap 021 26/06/2016 41
141 Terra ForMars Chap 020 26/06/2016 43
142 Terra ForMars Chap 019 26/06/2016 48
143 Terra ForMars Chap 018 26/06/2016 56
144 Terra ForMars Chap 017 26/06/2016 57
145 Terra ForMars Chap 016 26/06/2016 65
146 Terra ForMars Chap 015 26/06/2016 58
147 Terra ForMars Chap 014 26/06/2016 58
148 Terra ForMars Chap 013 26/06/2016 42
149 Terra ForMars Chap 012 26/06/2016 49
150 Terra ForMars Chap 011 26/06/2016 59
151 Terra ForMars Chap 010 26/06/2016 59
152 Terra ForMars Chap 009 26/06/2016 46
153 Terra ForMars Chap 008 26/06/2016 42
154 Terra ForMars Chap 007 26/06/2016 50
155 Terra ForMars Chap 006 26/06/2016 48
156 Terra ForMars Chap 005 26/06/2016 55
157 Terra Formars Chap 004 26/06/2016 67
158 Terra Formars Chap 003 26/06/2016 48
159 Terra Formars Chap 002 26/06/2016 110
160 Terra Formars Chap 001 26/06/2016 80
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing

Loading...