Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Team Medical Dragon – Y Đội Rồng

Team Medical Dragon – Y Đội Rồng

Tác giả:

Thể loại: Drama , Mature , Seinen

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 94

Nguồn:

Lượt xem: 2205

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Team Medical Dragon – Y Đội Rồng

Bác sĩ Katou là một phụ nữ tràn đầy tham vọng cải tổ lại toàn bộ hệ thống y dược kém hiệu quả và mục ruỗng của Nhật Bản từ bên trong lòng nó bằng cách trở thành một giáo sư tại một bệnh viện thuộc đại học y quốc gia. Cô tìm cách tiếp cận bác sĩ tự do Asada Ryuutarou nhằm nhanh chóng đạt được chức vị giáo sư bằng công trình nghiên cứu với sự giúp đỡ của Asada. Sự từ chối thỏa hiệp với hệ thống y dược của Asada khiến không chỉ kế hoạch mà sự nghiệp của cô cũng có nguy cơ tiêu tan. Katou bất chấp tất cả, kể cả việc thỏa hiệp để đạt được mục đích nhưng sự thối nát của cả hệ thống dần dần được bóc trần ra bởi những hành động của bác sĩ Asada đã khiến cô thực sự tự vấn lại mục tiêu của mình…

Team Medical Dragon - Y Đội Rồng - TruyenTranhTop.Net
Bình luận

Danh sách chương Team Medical Dragon – Y Đội Rồng

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 94 13/08/2016 27
2 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 93 13/08/2016 26
3 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 92 31/07/2016 13
4 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 91 19/07/2016 11
5 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 90 16/07/2016 15
6 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 89 07/07/2016 43
7 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 88: 29/06/2016 29
8 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 87: 29/06/2016 17
9 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 86: 29/06/2016 15
10 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 85: 29/06/2016 24
11 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 84: 29/06/2016 17
12 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 82: 29/06/2016 24
13 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 83: 29/06/2016 15
14 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 81: 29/06/2016 24
15 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 80: 29/06/2016 20
16 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 79: 29/06/2016 21
17 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 78: 29/06/2016 24
18 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 77: 29/06/2016 21
19 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 76: 29/06/2016 20
20 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 75: 29/06/2016 22
21 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 74: 29/06/2016 22
22 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 73: 29/06/2016 27
23 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 72: 29/06/2016 24
24 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 71: 29/06/2016 25
25 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 70: 29/06/2016 25
26 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 69: 29/06/2016 24
27 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 68: 29/06/2016 25
28 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 67: 29/06/2016 23
29 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 66: 29/06/2016 33
30 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 65: 29/06/2016 22
31 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 64: 29/06/2016 20
32 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 63: 29/06/2016 20
33 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 62: 29/06/2016 23
34 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 61: 29/06/2016 21
35 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 60: 29/06/2016 19
36 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 59: 29/06/2016 22
37 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 58: 29/06/2016 36
38 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 57: 29/06/2016 23
39 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 56: 29/06/2016 18
40 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 55: 29/06/2016 23
41 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 54: 29/06/2016 22
42 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 53: 29/06/2016 22
43 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 52: 29/06/2016 21
44 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 51: 29/06/2016 21
45 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 50: 29/06/2016 22
46 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 49: 29/06/2016 24
47 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 48: 29/06/2016 32
48 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 47: 29/06/2016 24
49 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 46: 29/06/2016 21
50 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 45: 29/06/2016 20
51 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 44: 29/06/2016 23
52 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 43: 29/06/2016 25
53 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 42: 29/06/2016 21
54 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 41: 29/06/2016 22
55 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 40: 29/06/2016 20
56 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 39: 29/06/2016 21
57 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 38: 29/06/2016 26
58 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 37: 29/06/2016 14
59 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 36: 29/06/2016 24
60 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 35: 29/06/2016 22
61 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 34: 29/06/2016 17
62 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 33: 29/06/2016 24
63 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 32: 29/06/2016 24
64 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 31: 29/06/2016 22
65 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 30: 29/06/2016 22
66 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 29: 29/06/2016 21
67 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 28: 29/06/2016 21
68 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 27: 29/06/2016 25
69 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 26: 29/06/2016 23
70 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 25: 29/06/2016 22
71 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 24: 29/06/2016 34
72 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 23: 29/06/2016 23
73 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 21: 29/06/2016 22
74 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 22: 29/06/2016 23
75 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 20: 29/06/2016 17
76 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 19: 29/06/2016 23
77 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 18: 29/06/2016 18
78 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 17: 29/06/2016 22
79 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 16: 29/06/2016 21
80 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 15: 29/06/2016 18
81 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 14: 29/06/2016 25
82 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 13: 29/06/2016 23
83 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 12: 29/06/2016 19
84 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 11: 29/06/2016 21
85 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 10: 29/06/2016 21
86 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 9: 29/06/2016 14
87 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 8: 29/06/2016 22
88 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 7: 29/06/2016 19
89 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 6: 29/06/2016 19
90 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 5: 29/06/2016 17
91 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 4: 29/06/2016 25
92 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 3: 29/06/2016 23
93 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 2: 29/06/2016 25
94 Team Medical Dragon – Y Đội Rồng Chap 1: 29/06/2016 23
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan