Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Comedy , Fantasy , Historical , Manhua , Romance , Truyện Màu

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 129

Nguồn:

Lượt xem: 24061

Đánh giá truyện:

  • 10/10
  • 2 ratings
2 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Chuyện nói về tiểu chủ nhân Công Diệp Ẩn vì hoàn thành nhiệm vụ ủy thác mà xuyên duyệt qua các thời đại, những câu chuyện phát sinh sau khi tương ngộ với rất nhiều nhân vật trứ danh trong lịch sử.

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ - TruyenTranhTop.Net
Bình luận
Truyện này được tìm thấy bởi từ khóa: manhua, tầm trảo tiền thế chi lữ truyện chữ, truyen chu tam trao tien the chi lu, truyen tranh cua vivibear, tầm trảo tiền thế chi lữ vivibear, tác giả vivibear, đọc truyện chữ tầm trảo tiền thế chi lữ 1, tam trao tien the chi lu 1 full, tầm trảo tiền thế chi lữ chương 1, tầm trảo tiền thế chi lữ truyen convert chuong 42

Danh sách chương Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 129 11/10/2016 27
2 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 128 11/10/2016 12
3 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 127 08/09/2016 38
4 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 126 05/09/2016 31
5 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 125 28/08/2016 39
6 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 124 17/08/2016 47
7 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 123 05/08/2016 47
8 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 122 21/07/2016 69
9 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 121 16/07/2016 50
10 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 120 05/07/2016 75
11 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 119 29/06/2016 65
12 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 118 29/06/2016 49
13 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 117 29/06/2016 49
14 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 116 29/06/2016 51
15 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 115 29/06/2016 33
16 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 114 29/06/2016 49
17 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 113 29/06/2016 44
18 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 112 29/06/2016 47
19 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 111 29/06/2016 83
20 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 110 29/06/2016 74
21 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 109 29/06/2016 38
22 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 108 29/06/2016 39
23 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 107 29/06/2016 41
24 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 106 29/06/2016 55
25 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 105 29/06/2016 46
26 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 104 29/06/2016 42
27 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 103 29/06/2016 45
28 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 102 29/06/2016 53
29 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 101 29/06/2016 53
30 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 100 29/06/2016 54
31 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 99 29/06/2016 47
32 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 98 04/11/2015 610
33 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 97 23/10/2015 251
34 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 96 19/10/2015 183
35 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 95 19/10/2015 175
36 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 94 19/10/2015 170
37 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 93 19/10/2015 166
38 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 92 19/10/2015 195
39 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 91 19/10/2015 277
40 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 90 19/10/2015 175
41 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 89 19/10/2015 203
42 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 88 19/10/2015 183
43 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 87 19/10/2015 186
44 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 86 19/10/2015 195
45 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 85 19/10/2015 168
46 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 84 19/10/2015 187
47 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 83 19/10/2015 175
48 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 82 19/10/2015 205
49 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 81 19/10/2015 189
50 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 80 19/10/2015 210
51 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 79 19/10/2015 202
52 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 78 19/10/2015 177
53 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 77 19/10/2015 229
54 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 76 19/10/2015 185
55 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 75 19/10/2015 262
56 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 74 19/10/2015 195
57 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 73 19/10/2015 170
58 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 72 19/10/2015 207
59 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 71 19/10/2015 199
60 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 70 19/10/2015 222
61 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 69 19/10/2015 265
62 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 68 19/10/2015 278
63 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 67 19/10/2015 183
64 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 66 19/10/2015 274
65 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 65 19/10/2015 179
66 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 64 19/10/2015 173
67 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 63 19/10/2015 292
68 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 62 19/10/2015 174
69 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 61 19/10/2015 164
70 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 60 19/10/2015 164
71 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 59 19/10/2015 215
72 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 58 19/10/2015 156
73 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 57 19/10/2015 167
74 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 56 19/10/2015 246
75 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 55 19/10/2015 159
76 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 54 19/10/2015 175
77 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 53 19/10/2015 182
78 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 52 19/10/2015 161
79 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 51 19/10/2015 182
80 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 50 19/10/2015 160
81 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 49 19/10/2015 151
82 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 48 19/10/2015 188
83 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 47 19/10/2015 227
84 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 46 19/10/2015 186
85 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 45 19/10/2015 280
86 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 44 19/10/2015 159
87 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 43 19/10/2015 149
88 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 42 19/10/2015 213
89 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 41 19/10/2015 151
90 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 40 19/10/2015 163
91 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 39 19/10/2015 156
92 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 38 19/10/2015 173
93 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 37 19/10/2015 127
94 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 36 19/10/2015 156
95 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 35 19/10/2015 176
96 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 34 19/10/2015 171
97 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 33 19/10/2015 146
98 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 32 19/10/2015 149
99 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 31 19/10/2015 157
100 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 30 19/10/2015 182
101 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 29 19/10/2015 195
102 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 28 19/10/2015 211
103 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 27 19/10/2015 281
104 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 26 19/10/2015 205
105 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 25 19/10/2015 186
106 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 24 19/10/2015 164
107 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 23 19/10/2015 163
108 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 22 19/10/2015 361
109 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 21 19/10/2015 157
110 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 20 19/10/2015 449
111 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 19 19/10/2015 155
112 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 18 19/10/2015 157
113 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 17 19/10/2015 231
114 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 16 19/10/2015 158
115 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 15 19/10/2015 164
116 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 14 19/10/2015 201
117 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 13 19/10/2015 181
118 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 12 19/10/2015 185
119 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 11 19/10/2015 328
120 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 10 19/10/2015 155
121 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 9 19/10/2015 212
122 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 8 19/10/2015 214
123 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 7 19/10/2015 172
124 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 6 19/10/2015 245
125 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 5 19/10/2015 173
126 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 4 19/10/2015 239
127 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 3 19/10/2015 203
128 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 2 19/10/2015 261
129 Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Chap 1 19/10/2015 435
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing