Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Suicide Island – Đảo Tự Sát

Suicide Island – Đảo Tự Sát

Tác giả:

Thể loại: Drama , Horror , Mature , Psychological , Romance , Seinen , Tragedy

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 113

Nguồn: ,

Lượt xem: 3390

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Suicide Island – Đảo Tự Sát

Suicide Island:

Một câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống. Chết có phải là hết và liệu con người ta có đủ can đảm để làm việc đó. Hãy cùng những nhân vật của chúng đi tìm lại ý nghĩa cuộc sống trên một hoang đảo( nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết).

Suicide Island - Đảo Tự Sát - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook

Danh sách chương Suicide Island – Đảo Tự Sát

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 113 02/09/2016 15
2 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 112 27/08/2016 34
3 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 111 26/08/2016 23
4 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 110 15/08/2016 36
5 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 109 15/08/2016 21
6 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 108 13/08/2016 19
7 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 107 12/08/2016 27
8 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 106 12/08/2016 18
9 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 105 12/08/2016 28
10 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 104 11/08/2016 34
11 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 103 11/08/2016 17
12 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 102 11/08/2016 25
13 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 101 11/08/2016 19
14 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 100 09/08/2016 19
15 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 99 09/08/2016 23
16 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 98 09/08/2016 18
17 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 97 09/08/2016 22
18 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 96 09/08/2016 23
19 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 95 09/08/2016 24
20 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 94 09/08/2016 18
21 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 93 02/08/2016 24
22 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 92 02/08/2016 26
23 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 91 31/07/2016 24
24 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 90 28/07/2016 22
25 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 89 27/07/2016 25
26 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 88 26/07/2016 37
27 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 87 26/07/2016 51
28 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 86 26/07/2016 25
29 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 85 24/07/2016 21
30 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 84 24/07/2016 21
31 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 83 24/07/2016 26
32 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 82 24/07/2016 26
33 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 81 24/07/2016 31
34 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 80 24/07/2016 23
35 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 79 22/07/2016 24
36 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 78 20/07/2016 20
37 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 77 20/07/2016 21
38 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 76 20/07/2016 22
39 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 75 19/07/2016 23
40 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 74 19/07/2016 21
41 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 73 19/07/2016 30
42 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 72 19/07/2016 21
43 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 71 19/07/2016 23
44 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 70 17/07/2016 39
45 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 69 16/07/2016 26
46 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 68 16/07/2016 38
47 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 67 16/07/2016 21
48 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 66 16/07/2016 27
49 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 65 15/07/2016 32
50 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 64 15/07/2016 23
51 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 63 14/07/2016 32
52 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 62 12/07/2016 24
53 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 61 11/07/2016 35
54 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 60 11/07/2016 27
55 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 59 11/07/2016 37
56 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 58 11/07/2016 27
57 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 57 11/07/2016 27
58 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 56 09/07/2016 24
59 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 55 09/07/2016 27
60 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 54 09/07/2016 28
61 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 53 07/07/2016 32
62 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 52 07/07/2016 30
63 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 51 01/07/2016 33
64 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 050 30/06/2016 29
65 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 049 22/06/2016 34
66 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 048 22/06/2016 32
67 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 047 22/06/2016 28
68 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 046 22/06/2016 27
69 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 045 22/06/2016 28
70 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 044 22/06/2016 34
71 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 043 22/06/2016 28
72 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 042 22/06/2016 33
73 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 041 22/06/2016 29
74 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 040 22/06/2016 24
75 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 039 22/06/2016 34
76 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 038 22/06/2016 26
77 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 037 22/06/2016 24
78 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 036 22/06/2016 35
79 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 035 22/06/2016 28
80 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 034 22/06/2016 25
81 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 033 22/06/2016 42
82 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 032 22/06/2016 27
83 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 031 22/06/2016 26
84 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 030 22/06/2016 41
85 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 029 22/06/2016 38
86 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 028 22/06/2016 25
87 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 027 22/06/2016 22
88 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 026 22/06/2016 22
89 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 025 22/06/2016 22
90 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 024 22/06/2016 26
91 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 023 22/06/2016 32
92 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 022 22/06/2016 23
93 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 021 22/06/2016 23
94 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 020 22/06/2016 24
95 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 019 22/06/2016 35
96 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 018 22/06/2016 25
97 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 017 22/06/2016 24
98 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 016 22/06/2016 24
99 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 015 22/06/2016 25
100 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 014 22/06/2016 23
101 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 013 22/06/2016 24
102 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 012 22/06/2016 23
103 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 011 22/06/2016 27
104 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 010 22/06/2016 38
105 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 009 22/06/2016 28
106 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 008 22/06/2016 23
107 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 007 22/06/2016 40
108 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 006 22/06/2016 28
109 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 005 22/06/2016 45
110 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 004 22/06/2016 47
111 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 003 22/06/2016 37
112 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 002 22/06/2016 48
113 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 001 22/06/2016 43
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing