Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Suicide Island – Đảo Tự Sát

Suicide Island – Đảo Tự Sát

Tác giả:

Thể loại: Drama , Horror , Mature , Psychological , Romance , Seinen , Tragedy

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 113

Nguồn: ,

Lượt xem: 5711

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Suicide Island – Đảo Tự Sát

Suicide Island:

Suicide Island - Đảo Tự Sát - TruyenTranhTop.Net

Một câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống. Chết có phải là hết và liệu con người ta có đủ can đảm để làm việc đó. Hãy cùng những nhân vật của chúng đi tìm lại ý nghĩa cuộc sống trên một hoang đảo( nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết).


Bình luận Facebook

Danh sách chương Suicide Island – Đảo Tự Sát

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 113 02/09/2016 33
2 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 112 27/08/2016 56
3 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 111 26/08/2016 45
4 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 110 15/08/2016 54
5 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 109 15/08/2016 37
6 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 108 13/08/2016 36
7 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 107 12/08/2016 63
8 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 106 12/08/2016 39
9 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 105 12/08/2016 51
10 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 104 11/08/2016 53
11 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 103 11/08/2016 36
12 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 102 11/08/2016 39
13 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 101 11/08/2016 39
14 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 100 09/08/2016 44
15 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 99 09/08/2016 42
16 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 98 09/08/2016 41
17 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 97 09/08/2016 42
18 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 96 09/08/2016 42
19 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 95 09/08/2016 41
20 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 94 09/08/2016 37
21 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 93 02/08/2016 40
22 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 92 02/08/2016 42
23 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 91 31/07/2016 41
24 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 90 28/07/2016 35
25 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 89 27/07/2016 49
26 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 88 26/07/2016 64
27 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 87 26/07/2016 70
28 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 86 26/07/2016 40
29 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 85 24/07/2016 37
30 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 84 24/07/2016 34
31 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 83 24/07/2016 44
32 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 82 24/07/2016 40
33 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 81 24/07/2016 46
34 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 80 24/07/2016 40
35 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 79 22/07/2016 42
36 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 78 20/07/2016 37
37 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 77 20/07/2016 31
38 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 76 20/07/2016 34
39 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 75 19/07/2016 46
40 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 74 19/07/2016 31
41 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 73 19/07/2016 47
42 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 72 19/07/2016 34
43 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 71 19/07/2016 38
44 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 70 17/07/2016 58
45 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 69 16/07/2016 43
46 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 68 16/07/2016 60
47 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 67 16/07/2016 32
48 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 66 16/07/2016 41
49 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 65 15/07/2016 53
50 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 64 15/07/2016 44
51 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 63 14/07/2016 48
52 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 62 12/07/2016 43
53 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 61 11/07/2016 49
54 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 60 11/07/2016 48
55 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 59 11/07/2016 68
56 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 58 11/07/2016 44
57 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 57 11/07/2016 43
58 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 56 09/07/2016 51
59 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 55 09/07/2016 47
60 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 54 09/07/2016 51
61 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 53 07/07/2016 54
62 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 52 07/07/2016 49
63 Suicide Island – Đảo Tự Sát Chap 51 01/07/2016 59
64 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 050 30/06/2016 47
65 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 049 22/06/2016 55
66 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 048 22/06/2016 53
67 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 047 22/06/2016 54
68 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 046 22/06/2016 47
69 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 045 22/06/2016 56
70 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 044 22/06/2016 50
71 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 043 22/06/2016 46
72 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 042 22/06/2016 50
73 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 041 22/06/2016 45
74 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 040 22/06/2016 40
75 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 039 22/06/2016 56
76 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 038 22/06/2016 47
77 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 037 22/06/2016 45
78 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 036 22/06/2016 53
79 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 035 22/06/2016 46
80 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 034 22/06/2016 42
81 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 033 22/06/2016 65
82 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 032 22/06/2016 47
83 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 031 22/06/2016 46
84 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 030 22/06/2016 65
85 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 029 22/06/2016 59
86 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 028 22/06/2016 40
87 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 027 22/06/2016 40
88 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 026 22/06/2016 37
89 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 025 22/06/2016 41
90 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 024 22/06/2016 43
91 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 023 22/06/2016 54
92 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 022 22/06/2016 41
93 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 021 22/06/2016 48
94 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 020 22/06/2016 46
95 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 019 22/06/2016 59
96 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 018 22/06/2016 41
97 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 017 22/06/2016 43
98 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 016 22/06/2016 44
99 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 015 22/06/2016 44
100 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 014 22/06/2016 37
101 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 013 22/06/2016 41
102 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 012 22/06/2016 43
103 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 011 22/06/2016 45
104 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 010 22/06/2016 65
105 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 009 22/06/2016 49
106 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 008 22/06/2016 44
107 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 007 22/06/2016 65
108 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 006 22/06/2016 47
109 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 005 22/06/2016 64
110 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 004 22/06/2016 72
111 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 003 22/06/2016 60
112 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 002 22/06/2016 72
113 Suicide Island – Đảo tự sát Chap 001 22/06/2016 73
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan

Loading...