Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Loading...
Song Hùng Kỳ Hiệp

Song Hùng Kỳ Hiệp

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Shounen , Supernatural , Truyện Màu

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 237

Nguồn: ,

Lượt xem: 19158

Đánh giá truyện:

  • 5/10
  • 1 lượt đánh giá
1 lượt đánh giáX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Nội dung truyện Song Hùng Kỳ Hiệp

Một người thông minh xuất thân từ Ác Nhân Cốc. Một cao thủ từ Di Hoa Cung là biểu tượng chánh đạo. Một chánh một tà, từng là tình thâm nghĩa trọng nhưng lại quyết chiến một sống một còn: Giang Tiểu Ngư và Hoa Vô Khuyết. Pj do ManhuaVn thực hiện.

Song Hùng Kỳ Hiệp - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook
Truyện này được tìm thấy bởi từ khóa: song hùng kỳ hiệp truyện chữ, song hùng kỳ hiệp cổ long, Truyện chữ song hùng kì hiệp

Danh sách chương Song Hùng Kỳ Hiệp

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 237 19/06/2017 29
2 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 236 10/06/2017 24
3 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 235 25/05/2017 39
4 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 234 25/05/2017 28
5 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 233 08/05/2017 40
6 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 232 08/05/2017 44
7 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 231 26/04/2017 58
8 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 230 24/04/2017 53
9 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 229 16/04/2017 55
10 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 228 16/04/2017 52
11 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 227 11/04/2017 73
12 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 226 11/04/2017 64
13 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 225 11/04/2017 72
14 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 224 11/04/2017 56
15 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 223 11/04/2017 55
16 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 222 16/03/2017 90
17 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 221 16/03/2017 59
18 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 220 05/03/2017 69
19 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 219 05/03/2017 48
20 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 218 05/03/2017 62
21 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 217 05/03/2017 46
22 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 216 05/03/2017 47
23 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 215 05/03/2017 54
24 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 214 05/03/2017 46
25 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 213 05/03/2017 61
26 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 212 05/03/2017 43
27 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 211 05/03/2017 42
28 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 210 05/03/2017 53
29 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 209 05/03/2017 48
30 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 208 05/03/2017 44
31 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 207 05/03/2017 50
32 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 206 05/03/2017 69
33 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 205 05/03/2017 45
34 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 204 05/03/2017 53
35 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 203 16/09/2016 175
36 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 202 15/09/2016 129
37 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 201 13/09/2016 108
38 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 200 01/09/2016 299
39 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 199 29/08/2016 247
40 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 198 29/08/2016 129
41 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 197 29/08/2016 127
42 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 196 25/08/2016 156
43 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 195: 24/08/2016 169
44 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 194: 24/08/2016 114
45 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 193: 24/08/2016 115
46 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 192: 24/08/2016 94
47 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 191: 24/08/2016 89
48 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 190: 24/08/2016 104
49 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 189: 24/08/2016 106
50 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 188: 24/08/2016 87
51 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 187: 24/08/2016 87
52 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 186: 24/08/2016 134
53 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 185: 24/08/2016 83
54 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 184: 24/08/2016 92
55 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 183: 24/08/2016 104
56 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 182: 24/08/2016 112
57 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 181: 24/08/2016 88
58 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 180: 24/08/2016 99
59 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 179: 24/08/2016 110
60 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 178: 24/08/2016 124
61 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 177: 24/08/2016 132
62 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 176: 24/08/2016 139
63 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 175: 24/08/2016 105
64 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 174: 24/08/2016 97
65 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 173: 24/08/2016 120
66 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 172: 24/08/2016 86
67 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 171: 24/08/2016 84
68 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 170: 24/08/2016 95
69 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 169: 24/08/2016 88
70 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 168: 24/08/2016 95
71 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 167: 24/08/2016 94
72 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 166: 24/08/2016 69
73 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 165: 24/08/2016 80
74 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 164: 24/08/2016 69
75 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 163: 24/08/2016 69
76 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 162: 24/08/2016 75
77 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 161: 24/08/2016 87
78 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 160: 24/08/2016 87
79 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 159: 24/08/2016 69
80 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 158: 24/08/2016 85
81 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 157: 24/08/2016 75
82 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 156: 24/08/2016 82
83 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 155: 24/08/2016 73
84 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 154: 24/08/2016 73
85 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 153: 24/08/2016 76
86 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 152: 24/08/2016 87
87 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 151: 24/08/2016 100
88 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 150: 24/08/2016 85
89 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 149: 24/08/2016 85
90 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 148: 24/08/2016 76
91 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 147: 24/08/2016 80
92 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 146: 24/08/2016 82
93 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 145: 24/08/2016 95
94 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 144: 24/08/2016 80
95 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 143: 24/08/2016 82
96 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 142: 24/08/2016 84
97 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 141: 24/08/2016 94
98 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 140: 24/08/2016 94
99 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 139: 24/08/2016 78
100 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 138: 24/08/2016 69
101 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 137: 24/08/2016 91
102 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 136: 24/08/2016 73
103 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 135: 24/08/2016 85
104 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 134: 24/08/2016 94
105 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 133: 24/08/2016 98
106 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 132: 24/08/2016 83
107 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 131: 24/08/2016 83
108 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 130: 24/08/2016 72
109 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 129: 24/08/2016 91
110 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 128: 24/08/2016 100
111 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 127: 24/08/2016 95
112 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 126: 24/08/2016 100
113 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 125: 24/08/2016 139
114 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 124: 24/08/2016 92
115 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 123: 24/08/2016 80
116 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 122: 24/08/2016 112
117 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 121: 24/08/2016 102
118 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 120: 24/08/2016 94
119 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 119: 24/08/2016 98
120 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 118: 24/08/2016 80
121 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 117: 24/08/2016 73
122 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 116: 24/08/2016 80
123 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 115: 24/08/2016 254
124 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 114: 24/08/2016 87
125 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 113: 24/08/2016 79
126 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 112: 24/08/2016 124
127 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 111: 24/08/2016 76
128 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 110: 24/08/2016 96
129 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 109: 24/08/2016 102
130 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 108: 24/08/2016 83
131 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 107: 24/08/2016 116
132 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 106: 24/08/2016 82
133 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 105: 24/08/2016 76
134 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 104: 24/08/2016 94
135 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 103: 24/08/2016 159
136 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 102: 24/08/2016 161
137 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 101: 24/08/2016 66
138 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 100: 24/08/2016 88
139 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 99: 24/08/2016 53
140 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 98: 24/08/2016 45
141 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 97: 24/08/2016 54
142 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 96: 24/08/2016 55
143 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 95: 24/08/2016 52
144 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 94: 24/08/2016 53
145 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 93: 24/08/2016 56
146 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 92: 24/08/2016 44
147 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 91: 24/08/2016 52
148 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 90: 24/08/2016 58
149 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 89: 24/08/2016 62
150 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 88: 24/08/2016 65
151 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 87: 24/08/2016 51
152 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 86: 24/08/2016 70
153 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 85: 24/08/2016 61
154 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 84: 24/08/2016 65
155 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 83: 24/08/2016 50
156 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 82: 24/08/2016 58
157 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 81: 24/08/2016 53
158 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 80: 24/08/2016 60
159 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 79: 24/08/2016 62
160 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 78: 24/08/2016 57
161 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 77: 24/08/2016 72
162 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 76: 24/08/2016 78
163 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 75: 24/08/2016 68
164 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 74: 24/08/2016 58
165 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 73: 24/08/2016 64
166 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 72: 24/08/2016 78
167 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 71: 24/08/2016 63
168 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 70: 24/08/2016 115
169 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 69: 24/08/2016 71
170 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 68: 24/08/2016 68
171 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 67: 24/08/2016 63
172 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 66: 24/08/2016 71
173 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 65: 24/08/2016 65
174 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 64: 24/08/2016 55
175 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 63: 24/08/2016 57
176 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 62: 24/08/2016 58
177 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 61: 24/08/2016 52
178 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 60: 24/08/2016 76
179 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 59: 24/08/2016 53
180 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 58: 24/08/2016 62
181 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 57: 24/08/2016 61
182 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 56: 24/08/2016 63
183 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 55: 24/08/2016 59
184 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 54: 24/08/2016 54
185 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 53: 24/08/2016 44
186 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 52: 24/08/2016 58
187 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 51: 24/08/2016 56
188 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 50: 24/08/2016 61
189 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 49: 24/08/2016 59
190 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 48: 24/08/2016 56
191 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 47: 24/08/2016 55
192 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 46: 24/08/2016 53
193 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 45: 24/08/2016 67
194 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 44: 24/08/2016 60
195 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 43: 24/08/2016 62
196 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 42: 24/08/2016 57
197 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 41: 24/08/2016 59
198 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 40: 24/08/2016 54
199 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 39: 24/08/2016 53
200 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 38: 24/08/2016 47
201 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 37: 24/08/2016 45
202 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 36: 24/08/2016 55
203 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 35: 24/08/2016 62
204 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 34: 24/08/2016 55
205 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 33: 24/08/2016 79
206 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 32: 24/08/2016 41
207 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 31: 24/08/2016 50
208 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 30: 24/08/2016 57
209 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 29: 24/08/2016 51
210 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 28: 24/08/2016 48
211 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 27: 24/08/2016 61
212 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 26: 24/08/2016 55
213 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 25: 24/08/2016 56
214 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 24: 24/08/2016 48
215 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 23: 24/08/2016 47
216 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 22: 24/08/2016 55
217 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 21: 24/08/2016 49
218 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 20: 24/08/2016 59
219 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 19: 24/08/2016 89
220 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 18: 24/08/2016 53
221 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 17: 24/08/2016 48
222 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 16: 24/08/2016 52
223 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 15: 24/08/2016 58
224 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 14: 24/08/2016 57
225 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 13: 24/08/2016 71
226 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 12: 24/08/2016 54
227 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 11: 24/08/2016 55
228 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 10: 24/08/2016 56
229 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 9: 24/08/2016 70
230 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 8: 24/08/2016 78
231 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 7: 24/08/2016 74
232 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 6: 24/08/2016 66
233 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 5: 24/08/2016 66
234 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 4: 24/08/2016 69
235 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 3: 24/08/2016 69
236 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 2: 24/08/2016 108
237 Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 1: 24/08/2016 175
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan

Loading...