Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Skip Beat

Skip Beat

Tác giả:

Thể loại: Anime , Comedy , Drama , Romance , Shoujo

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 223

Nguồn:

Lượt xem: 2001

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Skip Beat

Kyouko Mogami đã cùng đi theo người bạn từ thời ấu thơ của mình Shou Fuwa tới Tokyo để giúp anh ta thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ. Tại đây, Kyouko đã làm việc cực khổ để nuôi sống cả 2… nhưng sau khi nổi tiếng Shou đã gạt Kyouko sang một bên. Quyết không chịu trận trong im lặng, Kyouko đã xin vào làm ở công ty đối địch với công ty của Shou nhằm trở thành một diễn viên nổi tiếng để đánh bại Shou…

Skip Beat - TruyenTranhTop.Net
Bình luận
Truyện này được tìm thấy bởi từ khóa: Anime the loai Sensei, đọc truyện skip beat

Danh sách chương Skip Beat

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Skip Beat Chap 223: 13/09/2016 21
2 Skip Beat Chap 222: 13/09/2016 19
3 Skip Beat Chap 221: 13/09/2016 15
4 Skip Beat Chap 220: 13/09/2016 16
5 Skip Beat Chap 219: 13/09/2016 12
6 Skip Beat Chap 218: 13/09/2016 20
7 Skip Beat Chap 217: 13/09/2016 13
8 Skip Beat Chap 216: 13/09/2016 20
9 Skip Beat Chap 215: 13/09/2016 17
10 Skip Beat Chap 214: 13/09/2016 13
11 Skip Beat Chap 213: 13/09/2016 15
12 Skip Beat Chap 212: 13/09/2016 10
13 Skip Beat Chap 211: 13/09/2016 12
14 Skip Beat Chap 211-Omake: 13/09/2016 13
15 Skip Beat Chap 210: 13/09/2016 11
16 Skip Beat Chap 209: 13/09/2016 16
17 Skip Beat Chap 208: 13/09/2016 14
18 Skip Beat Chap 207: 13/09/2016 11
19 Skip Beat Chap 206: 13/09/2016 14
20 Skip Beat Chap 205: 13/09/2016 16
21 Skip Beat Chap 204: 13/09/2016 14
22 Skip Beat Chap 203: 13/09/2016 12
23 Skip Beat Chap 202: 13/09/2016 11
24 Skip Beat Chap 201: 13/09/2016 13
25 Skip Beat Chap 200: 13/09/2016 15
26 Skip Beat Chap 199: 13/09/2016 12
27 Skip Beat Chap 198: 13/09/2016 14
28 Skip Beat Chap 197: 13/09/2016 9
29 Skip Beat Chap 196: 13/09/2016 12
30 Skip Beat Chap 195: 13/09/2016 13
31 Skip Beat Chap 194: 13/09/2016 17
32 Skip Beat Chap 193: 13/09/2016 15
33 Skip Beat Chap 192: 13/09/2016 12
34 Skip Beat Chap 191: 13/09/2016 12
35 Skip Beat Chap 190: 13/09/2016 13
36 Skip Beat Chap 189: 13/09/2016 12
37 Skip Beat Chap 188: 13/09/2016 13
38 Skip Beat Chap 187: 13/09/2016 11
39 Skip Beat Chap 186: 13/09/2016 13
40 Skip Beat Chap 185: 13/09/2016 12
41 Skip Beat Chap 184: 13/09/2016 10
42 Skip Beat Chap 183: 13/09/2016 8
43 Skip Beat Chap 182: 13/09/2016 7
44 Skip Beat Chap 181: 13/09/2016 11
45 Skip Beat Chap 180: 13/09/2016 14
46 Skip Beat Chap 179: 13/09/2016 13
47 Skip Beat Chap 178: 13/09/2016 7
48 Skip Beat Chap 177: 13/09/2016 7
49 Skip Beat Chap 176: 13/09/2016 15
50 Skip Beat Chap 175: 13/09/2016 15
51 Skip Beat Chap 174: 13/09/2016 11
52 Skip Beat Chap 173: 13/09/2016 12
53 Skip Beat Chap 172: 13/09/2016 13
54 Skip Beat Chap 171: 13/09/2016 11
55 Skip Beat Chap 170: 13/09/2016 12
56 Skip Beat Chap 169: 13/09/2016 13
57 Skip Beat Chap 168: 13/09/2016 13
58 Skip Beat Chap 167: 13/09/2016 7
59 Skip Beat Chap 166: 13/09/2016 10
60 Skip Beat Chap 165: 13/09/2016 10
61 Skip Beat Chap 164: 13/09/2016 7
62 Skip Beat Chap 163: 13/09/2016 13
63 Skip Beat Chap 162: 13/09/2016 8
64 Skip Beat Chap 161.5: Chuyện nhầm lẫn ngày Valentine 13/09/2016 8
65 Skip Beat Chap 161: 13/09/2016 9
66 Skip Beat Chap 160: 13/09/2016 14
67 Skip Beat Chap 159: 13/09/2016 11
68 Skip Beat Chap 158: 13/09/2016 8
69 Skip Beat Chap 157: 13/09/2016 14
70 Skip Beat Chap 156: 13/09/2016 14
71 Skip Beat Chap 155: 13/09/2016 8
72 Skip Beat Chap 154: 13/09/2016 14
73 Skip Beat Chap 153: 13/09/2016 10
74 Skip Beat Chap 152: 13/09/2016 14
75 Skip Beat Chap 151: Like I Said, It”s The Strongest Emblem 13/09/2016 10
76 Skip Beat Chap 150: A Faint Scar 13/09/2016 11
77 Skip Beat Chap 149: The Poison Flower 13/09/2016 10
78 Skip Beat Chap 148: Valentine”s Day Xxxx 13/09/2016 11
79 Skip Beat Chap 147: Valentine Weapon 13/09/2016 12
80 Skip Beat Chap 146: Valentine Match 13/09/2016 9
81 Skip Beat Chap 145: Valentine”s Bug 13/09/2016 13
82 Skip Beat Chap 144: Valentine Guerilla 13/09/2016 8
83 Skip Beat Chap 143: Valentine Bell 13/09/2016 12
84 Skip Beat Chap 142: Valentine”s Joker 13/09/2016 13
85 Skip Beat Chap 141: Valentine”s Revolution 13/09/2016 12
86 Skip Beat Chap 140: Valentine”s Scramble 13/09/2016 11
87 Skip Beat Chap 139: Valentine Target 13/09/2016 8
88 Skip Beat Chap 138: Trouble Rush 13/09/2016 7
89 Skip Beat Chap 137: Vivid Walker 13/09/2016 8
90 Skip Beat Chap 136: Kiss And Cry 13/09/2016 10
91 Skip Beat Chap 135: Continuous Palpatations 13/09/2016 11
92 Skip Beat Chap 134: Midblast! 13/09/2016 9
93 Skip Beat Chap 133: The Right Hand That Is Unable To Resist 13/09/2016 7
94 Skip Beat Chap 132: Cross Eyes 13/09/2016 9
95 Skip Beat Chap 131: The Image That Emerged 13/09/2016 9
96 Skip Beat Chap 130: Reversal 13/09/2016 6
97 Skip Beat Chap 129: Slow Burning War 13/09/2016 12
98 Skip Beat Chap 128: Switchover 13/09/2016 5
99 Skip Beat Chap 127: Private Exit 13/09/2016 11
100 Skip Beat Chap 126: Dash To Natsu 13/09/2016 10
101 Skip Beat Chap 125: Black And White 13/09/2016 10
102 Skip Beat Chap 124: The Unseen After Image 13/09/2016 9
103 Skip Beat Chap 123: Wake Me Up! 13/09/2016 12
104 Skip Beat Chap 122: Invincible Rose 13/09/2016 10
105 Skip Beat Chap 121: Happiness Warning 13/09/2016 10
106 Skip Beat Chap 120: Lucky Number ”25” 13/09/2016 12
107 Skip Beat Chap 119: Lucky Number ”24” 13/09/2016 10
108 Skip Beat Chap 118: Lucky Number ”24” 13/09/2016 13
109 Skip Beat Chap 117: Lucky Number ”24” 13/09/2016 11
110 Skip Beat Chap 116: Lucky Number ”24” 13/09/2016 10
111 Skip Beat Chap 115: Lucky Number ”24” 13/09/2016 8
112 Skip Beat Chap 114: Kuon”s Oath 13/09/2016 10
113 Skip Beat Chap 112: Parent And Child Memorial Day 13/09/2016 9
114 Skip Beat Chap 111: Unfading Feelings 13/09/2016 11
115 Skip Beat Chap 110: Clearing Up The Matter 13/09/2016 12
116 Skip Beat Chap 109: And Then Someone Stirs 13/09/2016 12
117 Skip Beat Chap 108: Dream Cast 13/09/2016 9
118 Skip Beat Chap 107: Mischevous Situation 13/09/2016 9
119 Skip Beat Chap 106: Bewildering Situation 13/09/2016 11
120 Skip Beat Chap 105: Tomorrowcorn 13/09/2016 8
121 Skip Beat Chap 104: The Offered Mask 13/09/2016 13
122 Skip Beat Chap 103: Overheard Bad News 13/09/2016 7
123 Skip Beat Chap 102: The Fireball D-u-o 13/09/2016 5
124 Skip Beat Chap 101: Incoming!! Dynamite Star 13/09/2016 12
125 Skip Beat Chap 100: A Bright Beginning! 13/09/2016 9
126 Skip Beat Chap 99: An Unexpected Love Story -end- 13/09/2016 9
127 Skip Beat Chap 98: Unexpected Love Story -final (5)- 13/09/2016 6
128 Skip Beat Chap 97: Unexpected Love Story -final (4)- 13/09/2016 9
129 Skip Beat Chap 96: Unexpected Love Story -final (3)- 13/09/2016 12
130 Skip Beat Chap 95: Unexpected Love Story -final (2)- 13/09/2016 7
131 Skip Beat Chap 94: Unexpected Love Story -final (1)- 13/09/2016 11
132 Skip Beat Chap 90: Unexpected Love Story -last Repeat- 13/09/2016 5
133 Skip Beat Chap 86: 13/09/2016 7
134 Skip Beat Chap 85: 13/09/2016 6
135 Skip Beat Chap 15: 13/09/2016 13
136 Skip Beat Chap 14: 13/09/2016 80
137 Skip Beat Chap 13: 13/09/2016 12
138 Skip Beat Chap 12: 13/09/2016 7
139 Skip Beat Chap 11: 13/09/2016 39
140 Skip Beat Chap 10.5: 13/09/2016 17
141 Skip Beat Chap 10: 13/09/2016 14
142 Skip Beat Chap 9.5: 13/09/2016 22
143 Skip Beat Chap 9: 13/09/2016 13
144 Skip Beat Chap 8: 13/09/2016 15
145 Skip Beat Chap 7.5: 13/09/2016 14
146 Skip Beat Chap 7: 13/09/2016 13
147 Skip Beat Chap 6.5: 13/09/2016 11
148 Skip Beat Chap 6: ‘Mê cung cuộc hội ngộ” 13/09/2016 10
149 Skip Beat Chap 5.5: 13/09/2016 10
150 Skip Beat Chap 005t: H Year 13/09/2016 7
151 Skip Beat Chap 5: Đánh mất cảm xúc’ 13/09/2016 9
152 Skip Beat Chap 4: 13/09/2016 11
153 Skip Beat Chap 3.5: 13/09/2016 12
154 Skip Beat Chap 3: 13/09/2016 16
155 Skip Beat Chap 2: 13/09/2016 17
156 Skip Beat Chap 1.5: 13/09/2016 17
157 Skip Beat Chap 1: 13/09/2016 30
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing