Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Loading...
Sinbad no bouken

Sinbad no bouken

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Shounen

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 143

Nguồn: , ,

Lượt xem: 33194

Đánh giá truyện:

  • 7.9/10
  • 18 ratings
18 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
11.1% 0% 5.6% 0% 0% 5.6% 0% 16.7% 11.1% 50%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Nội dung truyện Sinbad no bouken

Tên khác: Magi – Sinbad no Bouken, Adventure of Sinbad – Prototype, Sinbad no Bouken – Prototype

Sinbad no bouken - TruyenTranhTop.Net

Câu chuyen cho thời gian là mất tích Niên của Vị Vua Cửa Bảy Đại Dương Sinbad khi sử dụng Dungeon, Ba-anh. Một trong những mục Tài khoản gương khác sau thành công Bờ Hồ ĐẶNG CÔNG hòa một phần cho PJ Magi.


Bình luận Facebook
Truyện này được tìm thấy bởi từ khóa: truyện sinbad nobu, sinbad no bouken chap 136, truyện sinbad no boken, truyen sinbad no buke, truyện sinbad no bouken, truyện sibad nobu, truyen magi sinbad 133, tac gia truyen tranh ohtaka shinnobu, tac gia ohtaka shinobu, sinbad magi truyen

Danh sách chương Sinbad no bouken

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Sinbad no bouken Chap 143 12/06/2017 113
2 Sinbad no bouken Chap 142 01/06/2017 96
3 Sinbad no bouken Chap 141 01/06/2017 74
4 Sinbad no bouken Chap 140 01/06/2017 82
5 Sinbad no bouken Chap 139 26/04/2017 306
6 Sinbad no bouken Chap 138 18/04/2017 237
7 Sinbad no bouken Chap 137 18/04/2017 206
8 Sinbad no bouken Chap 136 18/04/2017 210
9 Sinbad no bouken Chap 135 16/03/2017 426
10 Sinbad no bouken Chap 134 16/03/2017 263
11 Sinbad no bouken Chap 133 16/03/2017 324
12 Sinbad no bouken Chap 132 25/02/2017 208
13 Sinbad no bouken Chap 131 25/02/2017 174
14 Sinbad no bouken Chap 130 25/02/2017 162
15 Sinbad no bouken Chap 129 25/02/2017 134
16 Sinbad no bouken Chap 128 02/02/2017 540
17 Sinbad no bouken Chap 127 03/01/2017 366
18 Sinbad no bouken Chap 126 11/12/2016 503
19 Sinbad no bouken Chap 125 04/12/2016 416
20 Sinbad no bouken Chap 124 04/12/2016 433
21 Sinbad no bouken Chap 123 04/12/2016 194
22 Sinbad no bouken Chap 122 04/12/2016 204
23 Sinbad no bouken Chap 121 13/10/2016 290
24 Sinbad no bouken Chap 120 12/10/2016 309
25 Sinbad no bouken Chap 119 09/10/2016 368
26 Sinbad no bouken Chap 118 11/09/2016 364
27 Sinbad no bouken Chap 117 11/09/2016 287
28 Sinbad no bouken Chap 116 11/09/2016 241
29 Sinbad no bouken Chap 115 11/09/2016 253
30 Sinbad no bouken Chap 114 11/09/2016 268
31 Sinbad no bouken Chap 113 11/09/2016 234
32 Sinbad no bouken Chap 112 11/09/2016 282
33 Sinbad no bouken Chap 111 11/09/2016 350
34 Sinbad no bouken Chap 110 11/09/2016 438
35 Sinbad no bouken Chap 109 11/09/2016 334
36 Sinbad no bouken Chap 108 11/09/2016 303
37 Sinbad no bouken Chap 107 11/09/2016 256
38 Sinbad no bouken Chap 106 12/08/2016 168
39 Sinbad no bouken Chap 105 10/08/2016 182
40 Sinbad no bouken Chap 104 07/08/2016 148
41 Sinbad no bouken Chap 103.5 07/08/2016 123
42 Sinbad no bouken Chap 103 07/08/2016 116
43 Sinbad no bouken Chap 102 07/08/2016 115
44 Sinbad no bouken Chap 101 06/08/2016 137
45 Sinbad no bouken Chap 100 06/08/2016 132
46 Sinbad no bouken Chap 99 06/08/2016 143
47 Sinbad no bouken Chap 98 06/08/2016 163
48 Sinbad no bouken Chap 97 07/07/2016 163
49 Sinbad no bouken Chap 96 27/06/2016 142
50 Sinbad no bouken Chap 95 27/06/2016 142
51 Sinbad no bouken Chap 94 07/06/2016 132
52 Sinbad no bouken Chap 93 02/06/2016 140
53 Sinbad no bouken Chap 92 31/05/2016 117
54 Sinbad no bouken Chap 91 31/05/2016 147
55 Sinbad no bouken Chap 90 31/05/2016 139
56 Sinbad no bouken Chap 89 31/05/2016 107
57 Sinbad no bouken Chap 88 31/05/2016 142
58 Sinbad no bouken Chap 87 31/05/2016 117
59 Sinbad no bouken Chap 86 31/05/2016 122
60 Sinbad no bouken Chap 85 31/05/2016 132
61 Sinbad no bouken Chap 84 31/05/2016 111
62 Sinbad no bouken Chap 83 30/05/2016 127
63 Sinbad no bouken Chap 82 30/05/2016 117
64 Sinbad no bouken Chap 81 03/11/2015 222
65 Sinbad no bouken Chap 80 31/10/2015 252
66 Sinbad no bouken Chap 79 29/10/2015 238
67 Sinbad no bouken Chap 78 17/10/2015 236
68 Sinbad no bouken Chap 77 13/10/2015 227
69 Sinbad no bouken Chap 76 12/10/2015 204
70 Sinbad no bouken Chap 75 12/10/2015 193
71 Sinbad no bouken Chap 74 12/10/2015 194
72 Sinbad no bouken Chap 73 12/10/2015 193
73 Sinbad no bouken Chap 72 12/10/2015 239
74 Sinbad no bouken Chap 71 12/10/2015 182
75 Sinbad no bouken Chap 70 12/10/2015 239
76 Sinbad no bouken Chap 69 12/10/2015 200
77 Sinbad no bouken Chap 68 12/10/2015 181
78 Sinbad no bouken Chap 67 12/10/2015 187
79 Sinbad no bouken Chap 66 12/10/2015 176
80 Sinbad no bouken Chap 65 12/10/2015 195
81 Sinbad no bouken Chap 64 12/10/2015 229
82 Sinbad no bouken Chap 63 12/10/2015 187
83 Sinbad no bouken Chap 62 12/10/2015 200
84 Sinbad no bouken Chap 61 12/10/2015 203
85 Sinbad no bouken Chap 60 12/10/2015 231
86 Sinbad no bouken Chap 59 12/10/2015 188
87 Sinbad no bouken Chap 58 12/10/2015 203
88 Sinbad no bouken Chap 57 12/10/2015 203
89 Sinbad no bouken Chap 56 12/10/2015 215
90 Sinbad no bouken Chap 55 12/10/2015 196
91 Sinbad no bouken Chap 54 12/10/2015 189
92 Sinbad no bouken Chap 53 12/10/2015 185
93 Sinbad no bouken Chap 52 12/10/2015 220
94 Sinbad no bouken Chap 51 12/10/2015 177
95 Sinbad no bouken Chap 50 12/10/2015 227
96 Sinbad no bouken Chap 49 12/10/2015 168
97 Sinbad no bouken Chap 48 12/10/2015 203
98 Sinbad no bouken Chap 47 12/10/2015 213
99 Sinbad no bouken Chap 46 12/10/2015 175
100 Sinbad no bouken Chap 45 12/10/2015 181
101 Sinbad no bouken Chap 44 12/10/2015 163
102 Sinbad no bouken Chap 43 12/10/2015 171
103 Sinbad no bouken Chap 42 12/10/2015 168
104 Sinbad no bouken Chap 41 12/10/2015 149
105 Sinbad no bouken Chap 40 12/10/2015 169
106 Sinbad no bouken Chap 39 12/10/2015 170
107 Sinbad no bouken Chap 38 12/10/2015 171
108 Sinbad no bouken Chap 37 12/10/2015 173
109 Sinbad no bouken Chap 36 12/10/2015 166
110 Sinbad no bouken Chap 35 12/10/2015 173
111 Sinbad no bouken Chap 34 12/10/2015 217
112 Sinbad no bouken Chap 33 12/10/2015 184
113 Sinbad no bouken Chap 32 12/10/2015 175
114 Sinbad no bouken Chap 31 12/10/2015 187
115 Sinbad no bouken Chap 30 12/10/2015 212
116 Sinbad no bouken Chap 29 12/10/2015 171
117 Sinbad no bouken Chap 28 12/10/2015 182
118 Sinbad no bouken Chap 27 12/10/2015 175
119 Sinbad no bouken Chap 26 12/10/2015 184
120 Sinbad no bouken Chap 25 12/10/2015 185
121 Sinbad no bouken Chap 24.2 12/10/2015 165
122 Sinbad no bouken Chap 24.1 12/10/2015 170
123 Sinbad no bouken Chap 23.2 12/10/2015 191
124 Sinbad no bouken Chap 23.1 12/10/2015 172
125 Sinbad no bouken Chap 22.2 12/10/2015 173
126 Sinbad no bouken Chap 22.1 12/10/2015 202
127 Sinbad no bouken Chap 21 12/10/2015 188
128 Sinbad no bouken Chap 20 12/10/2015 202
129 Sinbad no bouken Chap 19 12/10/2015 182
130 Sinbad no bouken Chap 18 12/10/2015 209
131 Sinbad no bouken Chap 17 12/10/2015 180
132 Sinbad no bouken Chap 16 12/10/2015 216
133 Sinbad no bouken Chap 15 12/10/2015 177
134 Sinbad no bouken Chap 14 12/10/2015 185
135 Sinbad no bouken Chap 13 12/10/2015 213
136 Sinbad no bouken Chap 12 12/10/2015 168
137 Sinbad no bouken Chap 11 12/10/2015 185
138 Sinbad no bouken Chap 10 12/10/2015 194
139 Sinbad no bouken Chap 9 12/10/2015 169
140 Sinbad no bouken Chap 8 12/10/2015 180
141 Sinbad no bouken Chap 7 12/10/2015 191
142 Sinbad no bouken Chap 6 12/10/2015 180
143 Sinbad no bouken Chap 5 12/10/2015 184
144 Sinbad no bouken Chap 4 12/10/2015 159
145 Sinbad no bouken Chap 3 12/10/2015 194
146 Sinbad no bouken Chap 2 12/10/2015 264
147 Sinbad no bouken Chap 1 12/10/2015 322
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing

Loading...