Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Sinbad no bouken

Sinbad no bouken

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Shounen

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 125

Nguồn: , ,

Lượt xem: 14458

Đánh giá truyện:

  • 8/10
  • 6 ratings
6 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
16.7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16.7% 16.7% 50%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Sinbad no bouken

Tên khác: Magi – Sinbad no Bouken, Adventure of Sinbad – Prototype, Sinbad no Bouken – Prototype

Sinbad no bouken - TruyenTranhTop.Net

 

Câu chuyen cho thời gian là mất tích Niên của Vị Vua Cửa Bảy Đại Dương Sinbad khi sử dụng Dungeon, Ba-anh. Một trong những mục Tài khoản gương khác sau thành công Bờ Hồ ĐẶNG CÔNG hòa một phần cho PJ Magi.


Bình luận Facebook
Truyện này được tìm thấy bởi từ khóa: truyen tranh sinbad, truyện magi sinbad, chuyen sinbab, magi sinbad no bouken chap1, sinbad no bou ken chap 120, sinbad no bou ken chap 125, sinbad no bouken chap 125, Sinbad no chap 120, sunbad no bouken, magi : sinbad no bouken truyen

Danh sách chương Sinbad no bouken

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Sinbad no bouken Chap 125 04/12/2016 7
2 Sinbad no bouken Chap 124 04/12/2016 1
3 Sinbad no bouken Chap 123 04/12/2016 2
4 Sinbad no bouken Chap 122 04/12/2016 2
5 Sinbad no bouken Chap 121 13/10/2016 126
6 Sinbad no bouken Chap 120 12/10/2016 91
7 Sinbad no bouken Chap 119 09/10/2016 134
8 Sinbad no bouken Chap 118 11/09/2016 187
9 Sinbad no bouken Chap 117 11/09/2016 123
10 Sinbad no bouken Chap 116 11/09/2016 100
11 Sinbad no bouken Chap 115 11/09/2016 94
12 Sinbad no bouken Chap 114 11/09/2016 100
13 Sinbad no bouken Chap 113 11/09/2016 87
14 Sinbad no bouken Chap 112 11/09/2016 94
15 Sinbad no bouken Chap 111 11/09/2016 110
16 Sinbad no bouken Chap 110 11/09/2016 169
17 Sinbad no bouken Chap 109 11/09/2016 147
18 Sinbad no bouken Chap 108 11/09/2016 97
19 Sinbad no bouken Chap 107 11/09/2016 121
20 Sinbad no bouken Chap 106 12/08/2016 79
21 Sinbad no bouken Chap 105 10/08/2016 82
22 Sinbad no bouken Chap 104 07/08/2016 47
23 Sinbad no bouken Chap 103.5 07/08/2016 35
24 Sinbad no bouken Chap 103 07/08/2016 35
25 Sinbad no bouken Chap 102 07/08/2016 34
26 Sinbad no bouken Chap 101 06/08/2016 38
27 Sinbad no bouken Chap 100 06/08/2016 31
28 Sinbad no bouken Chap 99 06/08/2016 30
29 Sinbad no bouken Chap 98 06/08/2016 55
30 Sinbad no bouken Chap 97 07/07/2016 80
31 Sinbad no bouken Chap 96 27/06/2016 53
32 Sinbad no bouken Chap 95 27/06/2016 51
33 Sinbad no bouken Chap 94 07/06/2016 49
34 Sinbad no bouken Chap 93 02/06/2016 54
35 Sinbad no bouken Chap 92 31/05/2016 39
36 Sinbad no bouken Chap 91 31/05/2016 64
37 Sinbad no bouken Chap 90 31/05/2016 58
38 Sinbad no bouken Chap 89 31/05/2016 31
39 Sinbad no bouken Chap 88 31/05/2016 63
40 Sinbad no bouken Chap 87 31/05/2016 50
41 Sinbad no bouken Chap 86 31/05/2016 46
42 Sinbad no bouken Chap 85 31/05/2016 44
43 Sinbad no bouken Chap 84 31/05/2016 33
44 Sinbad no bouken Chap 83 30/05/2016 49
45 Sinbad no bouken Chap 82 30/05/2016 38
46 Sinbad no bouken Chap 81 03/11/2015 133
47 Sinbad no bouken Chap 80 31/10/2015 165
48 Sinbad no bouken Chap 79 29/10/2015 167
49 Sinbad no bouken Chap 78 17/10/2015 159
50 Sinbad no bouken Chap 77 13/10/2015 146
51 Sinbad no bouken Chap 76 12/10/2015 112
52 Sinbad no bouken Chap 75 12/10/2015 106
53 Sinbad no bouken Chap 74 12/10/2015 109
54 Sinbad no bouken Chap 73 12/10/2015 112
55 Sinbad no bouken Chap 72 12/10/2015 146
56 Sinbad no bouken Chap 71 12/10/2015 98
57 Sinbad no bouken Chap 70 12/10/2015 130
58 Sinbad no bouken Chap 69 12/10/2015 122
59 Sinbad no bouken Chap 68 12/10/2015 109
60 Sinbad no bouken Chap 67 12/10/2015 109
61 Sinbad no bouken Chap 66 12/10/2015 101
62 Sinbad no bouken Chap 65 12/10/2015 116
63 Sinbad no bouken Chap 64 12/10/2015 135
64 Sinbad no bouken Chap 63 12/10/2015 114
65 Sinbad no bouken Chap 62 12/10/2015 119
66 Sinbad no bouken Chap 61 12/10/2015 114
67 Sinbad no bouken Chap 60 12/10/2015 135
68 Sinbad no bouken Chap 59 12/10/2015 106
69 Sinbad no bouken Chap 58 12/10/2015 112
70 Sinbad no bouken Chap 57 12/10/2015 109
71 Sinbad no bouken Chap 56 12/10/2015 119
72 Sinbad no bouken Chap 55 12/10/2015 108
73 Sinbad no bouken Chap 54 12/10/2015 107
74 Sinbad no bouken Chap 53 12/10/2015 121
75 Sinbad no bouken Chap 52 12/10/2015 140
76 Sinbad no bouken Chap 51 12/10/2015 108
77 Sinbad no bouken Chap 50 12/10/2015 139
78 Sinbad no bouken Chap 49 12/10/2015 110
79 Sinbad no bouken Chap 48 12/10/2015 139
80 Sinbad no bouken Chap 47 12/10/2015 141
81 Sinbad no bouken Chap 46 12/10/2015 107
82 Sinbad no bouken Chap 45 12/10/2015 113
83 Sinbad no bouken Chap 44 12/10/2015 109
84 Sinbad no bouken Chap 43 12/10/2015 109
85 Sinbad no bouken Chap 42 12/10/2015 112
86 Sinbad no bouken Chap 41 12/10/2015 98
87 Sinbad no bouken Chap 40 12/10/2015 99
88 Sinbad no bouken Chap 39 12/10/2015 109
89 Sinbad no bouken Chap 38 12/10/2015 101
90 Sinbad no bouken Chap 37 12/10/2015 109
91 Sinbad no bouken Chap 36 12/10/2015 102
92 Sinbad no bouken Chap 35 12/10/2015 108
93 Sinbad no bouken Chap 34 12/10/2015 146
94 Sinbad no bouken Chap 33 12/10/2015 129
95 Sinbad no bouken Chap 32 12/10/2015 118
96 Sinbad no bouken Chap 31 12/10/2015 125
97 Sinbad no bouken Chap 30 12/10/2015 157
98 Sinbad no bouken Chap 29 12/10/2015 105
99 Sinbad no bouken Chap 28 12/10/2015 116
100 Sinbad no bouken Chap 27 12/10/2015 114
101 Sinbad no bouken Chap 26 12/10/2015 111
102 Sinbad no bouken Chap 25 12/10/2015 120
103 Sinbad no bouken Chap 24.2 12/10/2015 100
104 Sinbad no bouken Chap 24.1 12/10/2015 106
105 Sinbad no bouken Chap 23.2 12/10/2015 120
106 Sinbad no bouken Chap 23.1 12/10/2015 114
107 Sinbad no bouken Chap 22.2 12/10/2015 112
108 Sinbad no bouken Chap 22.1 12/10/2015 131
109 Sinbad no bouken Chap 21 12/10/2015 113
110 Sinbad no bouken Chap 20 12/10/2015 123
111 Sinbad no bouken Chap 19 12/10/2015 118
112 Sinbad no bouken Chap 18 12/10/2015 148
113 Sinbad no bouken Chap 17 12/10/2015 122
114 Sinbad no bouken Chap 16 12/10/2015 155
115 Sinbad no bouken Chap 15 12/10/2015 101
116 Sinbad no bouken Chap 14 12/10/2015 117
117 Sinbad no bouken Chap 13 12/10/2015 145
118 Sinbad no bouken Chap 12 12/10/2015 107
119 Sinbad no bouken Chap 11 12/10/2015 125
120 Sinbad no bouken Chap 10 12/10/2015 129
121 Sinbad no bouken Chap 9 12/10/2015 95
122 Sinbad no bouken Chap 8 12/10/2015 111
123 Sinbad no bouken Chap 7 12/10/2015 130
124 Sinbad no bouken Chap 6 12/10/2015 113
125 Sinbad no bouken Chap 5 12/10/2015 116
126 Sinbad no bouken Chap 4 12/10/2015 100
127 Sinbad no bouken Chap 3 12/10/2015 116
128 Sinbad no bouken Chap 2 12/10/2015 181
129 Sinbad no bouken Chap 1 12/10/2015 165
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing