Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Shinryaku! Ika Musume

Shinryaku! Ika Musume

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Shounen , Slice of Life , Supernatural

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 255

Nguồn: , ,

Lượt xem: 5345

Đánh giá truyện:

  • 10/10
  • 1 lượt đánh giá
1 lượt đánh giáX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Shinryaku! Ika Musume

Tiếp tục vol4 của bé Mực.

Shinryaku! Ika Musume - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook

Danh sách chương Shinryaku! Ika Musume

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Shinryaku! Ika Musume Chap 255 11/09/2016 14
2 Shinryaku! Ika Musume Chap 254 11/09/2016 11
3 Shinryaku! Ika Musume Chap 253 11/09/2016 14
4 Shinryaku! Ika Musume Chap 252 07/08/2016 16
5 Shinryaku! Ika Musume Chap 251 03/08/2016 17
6 Shinryaku! Ika Musume Chap 250: 01/08/2016 20
7 Shinryaku! Ika Musume Chap 249: 01/08/2016 15
8 Shinryaku! Ika Musume Chap 248: 01/08/2016 16
9 Shinryaku! Ika Musume Chap 247: 01/08/2016 15
10 Shinryaku! Ika Musume Chap 246: 01/08/2016 14
11 Shinryaku! Ika Musume Chap 245: 01/08/2016 13
12 Shinryaku! Ika Musume Chap 244: 01/08/2016 26
13 Shinryaku! Ika Musume Chap 243: 01/08/2016 16
14 Shinryaku! Ika Musume Chap 242: 01/08/2016 19
15 Shinryaku! Ika Musume Chap 241: 01/08/2016 16
16 Shinryaku! Ika Musume Chap 240: 01/08/2016 15
17 Shinryaku! Ika Musume Chap 239: 01/08/2016 16
18 Shinryaku! Ika Musume Chap 238: 01/08/2016 16
19 Shinryaku! Ika Musume Chap 237: 01/08/2016 14
20 Shinryaku! Ika Musume Chap 236: 01/08/2016 14
21 Shinryaku! Ika Musume Chap 235: 01/08/2016 20
22 Shinryaku! Ika Musume Chap 234: 01/08/2016 22
23 Shinryaku! Ika Musume Chap 233: 01/08/2016 16
24 Shinryaku! Ika Musume Chap 232: 01/08/2016 26
25 Shinryaku! Ika Musume Chap 231: 01/08/2016 20
26 Shinryaku! Ika Musume Chap 230: 01/08/2016 20
27 Shinryaku! Ika Musume Chap 229: 01/08/2016 20
28 Shinryaku! Ika Musume Chap 228: 01/08/2016 17
29 Shinryaku! Ika Musume Chap 227: 01/08/2016 14
30 Shinryaku! Ika Musume Chap 226: 01/08/2016 20
31 Shinryaku! Ika Musume Chap 225: 01/08/2016 15
32 Shinryaku! Ika Musume Chap 224: 01/08/2016 26
33 Shinryaku! Ika Musume Chap 223: 01/08/2016 20
34 Shinryaku! Ika Musume Chap 222: 01/08/2016 15
35 Shinryaku! Ika Musume Chap 220: 01/08/2016 25
36 Shinryaku! Ika Musume Chap 219: 01/08/2016 14
37 Shinryaku! Ika Musume Chap 218: 01/08/2016 22
38 Shinryaku! Ika Musume Chap 217: 01/08/2016 24
39 Shinryaku! Ika Musume Chap 216: 01/08/2016 27
40 Shinryaku! Ika Musume Chap 215: 01/08/2016 20
41 Shinryaku! Ika Musume Chap 214: 01/08/2016 17
42 Shinryaku! Ika Musume Chap 213: 01/08/2016 31
43 Shinryaku! Ika Musume Chap 212: 01/08/2016 15
44 Shinryaku! Ika Musume Chap 211.5: 01/08/2016 16
45 Shinryaku! Ika Musume Chap 211: 01/08/2016 23
46 Shinryaku! Ika Musume Chap 210: 01/08/2016 30
47 Shinryaku! Ika Musume Chap 209: 01/08/2016 21
48 Shinryaku! Ika Musume Chap 208: 01/08/2016 27
49 Shinryaku! Ika Musume Chap 207: 01/08/2016 17
50 Shinryaku! Ika Musume Chap 206: 01/08/2016 26
51 Shinryaku! Ika Musume Chap 205: 01/08/2016 17
52 Shinryaku! Ika Musume Chap 204: 01/08/2016 17
53 Shinryaku! Ika Musume Chap 203: 01/08/2016 23
54 Shinryaku! Ika Musume Chap 202: 01/08/2016 16
55 Shinryaku! Ika Musume Chap 201: 01/08/2016 27
56 Shinryaku! Ika Musume Chap 200: 01/08/2016 28
57 Shinryaku! Ika Musume Chap 199: 01/08/2016 15
58 Shinryaku! Ika Musume Chap 198: 01/08/2016 16
59 Shinryaku! Ika Musume Chap 197: 01/08/2016 20
60 Shinryaku! Ika Musume Chap 196.Omake-009: 01/08/2016 20
61 Shinryaku! Ika Musume Chap 196.Omake-011: 01/08/2016 19
62 Shinryaku! Ika Musume Chap 196: 01/08/2016 19
63 Shinryaku! Ika Musume Chap 196.Omake-001: 01/08/2016 24
64 Shinryaku! Ika Musume Chap 196.Omake-002: 01/08/2016 16
65 Shinryaku! Ika Musume Chap 196.Omake-003: 01/08/2016 22
66 Shinryaku! Ika Musume Chap 195: 01/08/2016 30
67 Shinryaku! Ika Musume Chap 194: 01/08/2016 26
68 Shinryaku! Ika Musume Chap 193: 01/08/2016 16
69 Shinryaku! Ika Musume Chap 192: 01/08/2016 17
70 Shinryaku! Ika Musume Chap 191: 01/08/2016 18
71 Shinryaku! Ika Musume Chap 190: 01/08/2016 19
72 Shinryaku! Ika Musume Chap 189: 01/08/2016 30
73 Shinryaku! Ika Musume Chap 188: 01/08/2016 21
74 Shinryaku! Ika Musume Chap 187: 01/08/2016 20
75 Shinryaku! Ika Musume Chap 186: 01/08/2016 15
76 Shinryaku! Ika Musume Chap 185: 01/08/2016 24
77 Shinryaku! Ika Musume Chap 184: 01/08/2016 25
78 Shinryaku! Ika Musume Chap 183: 01/08/2016 25
79 Shinryaku! Ika Musume Chap 182: 01/08/2016 21
80 Shinryaku! Ika Musume Chap 181: 01/08/2016 18
81 Shinryaku! Ika Musume Chap 180: 01/08/2016 20
82 Shinryaku! Ika Musume Chap 179: 01/08/2016 13
83 Shinryaku! Ika Musume Chap 178: 01/08/2016 15
84 Shinryaku! Ika Musume Chap 177: 01/08/2016 16
85 Shinryaku! Ika Musume Chap 176: 01/08/2016 18
86 Shinryaku! Ika Musume Chap 175: 01/08/2016 17
87 Shinryaku! Ika Musume Chap 174: 01/08/2016 17
88 Shinryaku! Ika Musume Chap 173: 01/08/2016 14
89 Shinryaku! Ika Musume Chap 172: 01/08/2016 24
90 Shinryaku! Ika Musume Chap 171: 01/08/2016 28
91 Shinryaku! Ika Musume Chap 170: 01/08/2016 15
92 Shinryaku! Ika Musume Chap 169: 01/08/2016 25
93 Shinryaku! Ika Musume Chap 168: 01/08/2016 14
94 Shinryaku! Ika Musume Chap 167: 01/08/2016 18
95 Shinryaku! Ika Musume Chap 166: 01/08/2016 15
96 Shinryaku! Ika Musume Chap 165: 01/08/2016 21
97 Shinryaku! Ika Musume Chap 164: 01/08/2016 29
98 Shinryaku! Ika Musume Chap 163: 01/08/2016 17
99 Shinryaku! Ika Musume Chap 162: 01/08/2016 23
100 Shinryaku! Ika Musume Chap 161: 01/08/2016 19
101 Shinryaku! Ika Musume Chap 160: 01/08/2016 14
102 Shinryaku! Ika Musume Chap 159: 01/08/2016 17
103 Shinryaku! Ika Musume Chap 158: 01/08/2016 16
104 Shinryaku! Ika Musume Chap 157: 01/08/2016 18
105 Shinryaku! Ika Musume Chap 156: 01/08/2016 22
106 Shinryaku! Ika Musume Chap 155: 01/08/2016 24
107 Shinryaku! Ika Musume Chap 154: 01/08/2016 17
108 Shinryaku! Ika Musume Chap 153: 01/08/2016 23
109 Shinryaku! Ika Musume Chap 152: 01/08/2016 22
110 Shinryaku! Ika Musume Chap 151: 01/08/2016 13
111 Shinryaku! Ika Musume Chap 150: 01/08/2016 17
112 Shinryaku! Ika Musume Chap 149: 01/08/2016 22
113 Shinryaku! Ika Musume Chap 148: 01/08/2016 27
114 Shinryaku! Ika Musume Chap 147: 01/08/2016 20
115 Shinryaku! Ika Musume Chap 146: 01/08/2016 21
116 Shinryaku! Ika Musume Chap 145: 01/08/2016 21
117 Shinryaku! Ika Musume Chap 144: 01/08/2016 21
118 Shinryaku! Ika Musume Chap 143: 01/08/2016 25
119 Shinryaku! Ika Musume Chap 142: 01/08/2016 20
120 Shinryaku! Ika Musume Chap 141: 01/08/2016 17
121 Shinryaku! Ika Musume Chap 140: 01/08/2016 30
122 Shinryaku! Ika Musume Chap 139: 01/08/2016 17
123 Shinryaku! Ika Musume Chap 138: 01/08/2016 26
124 Shinryaku! Ika Musume Chap 137: 01/08/2016 24
125 Shinryaku! Ika Musume Chap 136: 01/08/2016 16
126 Shinryaku! Ika Musume Chap 135: 01/08/2016 27
127 Shinryaku! Ika Musume Chap 134: 01/08/2016 26
128 Shinryaku! Ika Musume Chap 133: 01/08/2016 19
129 Shinryaku! Ika Musume Chap 132: 01/08/2016 21
130 Shinryaku! Ika Musume Chap 131: 01/08/2016 26
131 Shinryaku! Ika Musume Chap 130: 01/08/2016 13
132 Shinryaku! Ika Musume Chap 129: 01/08/2016 25
133 Shinryaku! Ika Musume Chap 128: 01/08/2016 16
134 Shinryaku! Ika Musume Chap 127: 01/08/2016 18
135 Shinryaku! Ika Musume Chap 126: 01/08/2016 24
136 Shinryaku! Ika Musume Chap 125: 01/08/2016 16
137 Shinryaku! Ika Musume Chap 124: 01/08/2016 17
138 Shinryaku! Ika Musume Chap 123: 01/08/2016 21
139 Shinryaku! Ika Musume Chap 122: 01/08/2016 20
140 Shinryaku! Ika Musume Chap 121: 01/08/2016 18
141 Shinryaku! Ika Musume Chap 120: 01/08/2016 26
142 Shinryaku! Ika Musume Chap 119: 01/08/2016 19
143 Shinryaku! Ika Musume Chap 118: 01/08/2016 16
144 Shinryaku! Ika Musume Chap 117: 01/08/2016 17
145 Shinryaku! Ika Musume Chap 116: 01/08/2016 18
146 Shinryaku! Ika Musume Chap 115: 01/08/2016 18
147 Shinryaku! Ika Musume Chap 114: 01/08/2016 16
148 Shinryaku! Ika Musume Chap 113: 01/08/2016 17
149 Shinryaku! Ika Musume Chap 112: 01/08/2016 18
150 Shinryaku! Ika Musume Chap 111: 01/08/2016 22
151 Shinryaku! Ika Musume Chap 110: 01/08/2016 15
152 Shinryaku! Ika Musume Chap 109: 01/08/2016 14
153 Shinryaku! Ika Musume Chap 108: 01/08/2016 16
154 Shinryaku! Ika Musume Chap 107: 01/08/2016 19
155 Shinryaku! Ika Musume Chap 106: 01/08/2016 19
156 Shinryaku! Ika Musume Chap 105: 01/08/2016 14
157 Shinryaku! Ika Musume Chap 104: 01/08/2016 20
158 Shinryaku! Ika Musume Chap 103: 01/08/2016 19
159 Shinryaku! Ika Musume Chap 102: 01/08/2016 26
160 Shinryaku! Ika Musume Chap 101: 01/08/2016 19
161 Shinryaku! Ika Musume Chap 100: 01/08/2016 24
162 Shinryaku! Ika Musume Chap 99: 01/08/2016 23
163 Shinryaku! Ika Musume Chap 98: 01/08/2016 25
164 Shinryaku! Ika Musume Chap 97: 01/08/2016 29
165 Shinryaku! Ika Musume Chap 96: 01/08/2016 25
166 Shinryaku! Ika Musume Chap 95: 01/08/2016 25
167 Shinryaku! Ika Musume Chap 94: 01/08/2016 16
168 Shinryaku! Ika Musume Chap 93: 01/08/2016 23
169 Shinryaku! Ika Musume Chap 92: 01/08/2016 18
170 Shinryaku! Ika Musume Chap 91: 01/08/2016 27
171 Shinryaku! Ika Musume Chap 90: 01/08/2016 25
172 Shinryaku! Ika Musume Chap 89: 01/08/2016 19
173 Shinryaku! Ika Musume Chap 88: 01/08/2016 19
174 Shinryaku! Ika Musume Chap 87: 01/08/2016 19
175 Shinryaku! Ika Musume Chap 86: 01/08/2016 28
176 Shinryaku! Ika Musume Chap 85: 01/08/2016 16
177 Shinryaku! Ika Musume Chap 84: 01/08/2016 23
178 Shinryaku! Ika Musume Chap 83: 01/08/2016 17
179 Shinryaku! Ika Musume Chap 82: 01/08/2016 24
180 Shinryaku! Ika Musume Chap 81: 01/08/2016 18
181 Shinryaku! Ika Musume Chap 80: 01/08/2016 19
182 Shinryaku! Ika Musume Chap 79: 01/08/2016 23
183 Shinryaku! Ika Musume Chap 78: 01/08/2016 16
184 Shinryaku! Ika Musume Chap 77: 01/08/2016 28
185 Shinryaku! Ika Musume Chap 76: 01/08/2016 17
186 Shinryaku! Ika Musume Chap 75: 01/08/2016 19
187 Shinryaku! Ika Musume Chap 74: 01/08/2016 17
188 Shinryaku! Ika Musume Chap 73: 01/08/2016 17
189 Shinryaku! Ika Musume Chap 72: 01/08/2016 19
190 Shinryaku! Ika Musume Chap 71: 01/08/2016 17
191 Shinryaku! Ika Musume Chap 70: 01/08/2016 21
192 Shinryaku! Ika Musume Chap 69: 01/08/2016 21
193 Shinryaku! Ika Musume Chap 68: 01/08/2016 21
194 Shinryaku! Ika Musume Chap 67: 01/08/2016 25
195 Shinryaku! Ika Musume Chap 66: 01/08/2016 15
196 Shinryaku! Ika Musume Chap 65: 01/08/2016 16
197 Shinryaku! Ika Musume Chap 64: 01/08/2016 19
198 Shinryaku! Ika Musume Chap 63: 01/08/2016 18
199 Shinryaku! Ika Musume Chap 62: 01/08/2016 20
200 Shinryaku! Ika Musume Chap 61: 01/08/2016 15
201 Shinryaku! Ika Musume Chap 60: 01/08/2016 28
202 Shinryaku! Ika Musume Chap 59: 01/08/2016 19
203 Shinryaku! Ika Musume Chap 58: 01/08/2016 14
204 Shinryaku! Ika Musume Chap 57: 01/08/2016 16
205 Shinryaku! Ika Musume Chap 56: 01/08/2016 19
206 Shinryaku! Ika Musume Chap 55: 01/08/2016 18
207 Shinryaku! Ika Musume Chap 54: 01/08/2016 24
208 Shinryaku! Ika Musume Chap 53: 01/08/2016 16
209 Shinryaku! Ika Musume Chap 52: 01/08/2016 25
210 Shinryaku! Ika Musume Chap 51: 01/08/2016 19
211 Shinryaku! Ika Musume Chap 50: 01/08/2016 15
212 Shinryaku! Ika Musume Chap 49: 01/08/2016 15
213 Shinryaku! Ika Musume Chap 48: 01/08/2016 16
214 Shinryaku! Ika Musume Chap 47: 01/08/2016 18
215 Shinryaku! Ika Musume Chap 46: 01/08/2016 18
216 Shinryaku! Ika Musume Chap 45: 01/08/2016 18
217 Shinryaku! Ika Musume Chap 44: 01/08/2016 16
218 Shinryaku! Ika Musume Chap 43: 01/08/2016 20
219 Shinryaku! Ika Musume Chap 42: 01/08/2016 25
220 Shinryaku! Ika Musume Chap 41: 01/08/2016 15
221 Shinryaku! Ika Musume Chap 40: 01/08/2016 24
222 Shinryaku! Ika Musume Chap 39: 01/08/2016 18
223 Shinryaku! Ika Musume Chap 38: 01/08/2016 24
224 Shinryaku! Ika Musume Chap 37: 01/08/2016 16
225 Shinryaku! Ika Musume Chap 36: 01/08/2016 25
226 Shinryaku! Ika Musume Chap 35: 01/08/2016 15
227 Shinryaku! Ika Musume Chap 34: 01/08/2016 15
228 Shinryaku! Ika Musume Chap 33: 01/08/2016 26
229 Shinryaku! Ika Musume Chap 32: 01/08/2016 25
230 Shinryaku! Ika Musume Chap 31: 01/08/2016 16
231 Shinryaku! Ika Musume Chap 30: 01/08/2016 15
232 Shinryaku! Ika Musume Chap 29: 01/08/2016 21
233 Shinryaku! Ika Musume Chap 28: 01/08/2016 27
234 Shinryaku! Ika Musume Chap 27: 01/08/2016 15
235 Shinryaku! Ika Musume Chap 26: 01/08/2016 18
236 Shinryaku! Ika Musume Chap 25: 01/08/2016 17
237 Shinryaku! Ika Musume Chap 24: 01/08/2016 19
238 Shinryaku! Ika Musume Chap 23: 01/08/2016 16
239 Shinryaku! Ika Musume Chap 22: 01/08/2016 21
240 Shinryaku! Ika Musume Chap 21: 01/08/2016 27
241 Shinryaku! Ika Musume Chap 20: 01/08/2016 25
242 Shinryaku! Ika Musume Chap 19: 01/08/2016 27
243 Shinryaku! Ika Musume Chap 18: 01/08/2016 25
244 Shinryaku! Ika Musume Chap 17: 01/08/2016 26
245 Shinryaku! Ika Musume Chap 16: 01/08/2016 14
246 Shinryaku! Ika Musume Chap 15: 01/08/2016 24
247 Shinryaku! Ika Musume Chap 14: 01/08/2016 26
248 Shinryaku! Ika Musume Chap 13: 01/08/2016 17
249 Shinryaku! Ika Musume Chap 12: 01/08/2016 32
250 Shinryaku! Ika Musume Chap 11: 01/08/2016 16
251 Shinryaku! Ika Musume Chap 10: 01/08/2016 25
252 Shinryaku! Ika Musume Chap 9: 01/08/2016 19
253 Shinryaku! Ika Musume Chap 8: 01/08/2016 21
254 Shinryaku! Ika Musume Chap 7: 01/08/2016 26
255 Shinryaku! Ika Musume Chap 6: 01/08/2016 24
256 Shinryaku! Ika Musume Chap 5: 01/08/2016 20
257 Shinryaku! Ika Musume Chap 4: 01/08/2016 23
258 Shinryaku! Ika Musume Chap 3: ~ Tháng Năm của Ika-chan 01/08/2016 22
259 Shinryaku! Ika Musume Chap 2: ~ Mini Ika-chan 01/08/2016 31
260 Shinryaku! Ika Musume Chap 1: ~ Mùa đông của Ika-chan 01/08/2016 33
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan