Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Samurai Deeper Kyo

Samurai Deeper Kyo

Tác giả:

Thể loại: Action , Comedy , Drama , Ecchi , Historical , Romance , Shounen , Supernatural

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 308

Nguồn: ,

Lượt xem: 4092

Đánh giá truyện:

  • 7/10
  • 1 lượt đánh giá
1 lượt đánh giáX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Samurai Deeper Kyo

Vào khoảng đầu thế kỉ 17, Trận chiến Sekigahara đã nổ ra, đặt dấu chấm hết cho những cuộc chính biến hỗn loạn trong lòng NB.
Sekigahara……Không ai có thể quên được ánh gươm trên chiến trường đẫm máu và đôi mắt đỏ rừng rực cháy. Một Samurai nguy hiểm? Một sức mạnh kinh hoàng? Con người đó…..bất khả chiến bại…..

Samurai Deeper Kyo - TruyenTranhTop.Net

Từ Chap 001 -> 299 do SDK Project dịch.

Từ Chap 300 + do Teensos.net dịch.


Bình luận Facebook
Truyện này được tìm thấy bởi từ khóa: samurai deeper kyo chap 92

Danh sách chương Samurai Deeper Kyo

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Samurai Deeper Kyo Chap 308: 08/08/2016 22
2 Samurai Deeper Kyo Chap 307: 08/08/2016 23
3 Samurai Deeper Kyo Chap 306: 08/08/2016 20
4 Samurai Deeper Kyo Chap 305: 08/08/2016 35
5 Samurai Deeper Kyo Chap 304: 08/08/2016 10
6 Samurai Deeper Kyo Chap 303: 08/08/2016 14
7 Samurai Deeper Kyo Chap 302: 08/08/2016 24
8 Samurai Deeper Kyo Chap 301: 08/08/2016 13
9 Samurai Deeper Kyo Chap 300: 08/08/2016 15
10 Samurai Deeper Kyo Chap 299: 08/08/2016 17
11 Samurai Deeper Kyo Chap 298: 08/08/2016 13
12 Samurai Deeper Kyo Chap 297: 08/08/2016 11
13 Samurai Deeper Kyo Chap 296: 08/08/2016 14
14 Samurai Deeper Kyo Chap 295: 08/08/2016 12
15 Samurai Deeper Kyo Chap 294: 08/08/2016 16
16 Samurai Deeper Kyo Chap 293: 08/08/2016 17
17 Samurai Deeper Kyo Chap 292: 08/08/2016 15
18 Samurai Deeper Kyo Chap 291: 08/08/2016 13
19 Samurai Deeper Kyo Chap 290: 08/08/2016 15
20 Samurai Deeper Kyo Chap 289: 08/08/2016 13
21 Samurai Deeper Kyo Chap 288: 08/08/2016 17
22 Samurai Deeper Kyo Chap 287: 08/08/2016 15
23 Samurai Deeper Kyo Chap 286: 08/08/2016 17
24 Samurai Deeper Kyo Chap 285: 08/08/2016 14
25 Samurai Deeper Kyo Chap 284: 08/08/2016 15
26 Samurai Deeper Kyo Chap 283: 08/08/2016 14
27 Samurai Deeper Kyo Chap 282: 08/08/2016 13
28 Samurai Deeper Kyo Chap 281: 08/08/2016 16
29 Samurai Deeper Kyo Chap 280: 08/08/2016 18
30 Samurai Deeper Kyo Chap 279: 08/08/2016 14
31 Samurai Deeper Kyo Chap 278: 08/08/2016 14
32 Samurai Deeper Kyo Chap 277: 08/08/2016 12
33 Samurai Deeper Kyo Chap 276: 08/08/2016 13
34 Samurai Deeper Kyo Chap 275: 08/08/2016 14
35 Samurai Deeper Kyo Chap 274: 08/08/2016 17
36 Samurai Deeper Kyo Chap 273: 08/08/2016 13
37 Samurai Deeper Kyo Chap 272: 08/08/2016 16
38 Samurai Deeper Kyo Chap 271: 08/08/2016 18
39 Samurai Deeper Kyo Chap 270: 08/08/2016 14
40 Samurai Deeper Kyo Chap 269: 08/08/2016 15
41 Samurai Deeper Kyo Chap 268: 08/08/2016 15
42 Samurai Deeper Kyo Chap 267: 08/08/2016 16
43 Samurai Deeper Kyo Chap 266: 08/08/2016 14
44 Samurai Deeper Kyo Chap 265: 08/08/2016 14
45 Samurai Deeper Kyo Chap 264: 08/08/2016 16
46 Samurai Deeper Kyo Chap 263: 08/08/2016 14
47 Samurai Deeper Kyo Chap 262: 08/08/2016 17
48 Samurai Deeper Kyo Chap 261: 08/08/2016 12
49 Samurai Deeper Kyo Chap 260: 08/08/2016 18
50 Samurai Deeper Kyo Chap 259: 08/08/2016 13
51 Samurai Deeper Kyo Chap 258: 08/08/2016 14
52 Samurai Deeper Kyo Chap 257: 08/08/2016 16
53 Samurai Deeper Kyo Chap 256: 08/08/2016 14
54 Samurai Deeper Kyo Chap 255: 08/08/2016 12
55 Samurai Deeper Kyo Chap 254: 08/08/2016 16
56 Samurai Deeper Kyo Chap 253: 08/08/2016 14
57 Samurai Deeper Kyo Chap 252: 08/08/2016 16
58 Samurai Deeper Kyo Chap 251: 08/08/2016 14
59 Samurai Deeper Kyo Chap 250: 08/08/2016 14
60 Samurai Deeper Kyo Chap 249: 08/08/2016 15
61 Samurai Deeper Kyo Chap 248: 08/08/2016 16
62 Samurai Deeper Kyo Chap 247: 08/08/2016 16
63 Samurai Deeper Kyo Chap 246: 08/08/2016 14
64 Samurai Deeper Kyo Chap 245: 08/08/2016 16
65 Samurai Deeper Kyo Chap 244: 08/08/2016 14
66 Samurai Deeper Kyo Chap 243: 08/08/2016 16
67 Samurai Deeper Kyo Chap 242: 08/08/2016 16
68 Samurai Deeper Kyo Chap 241: 08/08/2016 15
69 Samurai Deeper Kyo Chap 240: 08/08/2016 15
70 Samurai Deeper Kyo Chap 239: 08/08/2016 15
71 Samurai Deeper Kyo Chap 238: 08/08/2016 14
72 Samurai Deeper Kyo Chap 237: 08/08/2016 16
73 Samurai Deeper Kyo Chap 236: 08/08/2016 18
74 Samurai Deeper Kyo Chap 235: 08/08/2016 15
75 Samurai Deeper Kyo Chap 234: 08/08/2016 18
76 Samurai Deeper Kyo Chap 233: 08/08/2016 22
77 Samurai Deeper Kyo Chap 232: 08/08/2016 20
78 Samurai Deeper Kyo Chap 231: 08/08/2016 19
79 Samurai Deeper Kyo Chap 230: 08/08/2016 19
80 Samurai Deeper Kyo Chap 229: 08/08/2016 27
81 Samurai Deeper Kyo Chap 228: 08/08/2016 25
82 Samurai Deeper Kyo Chap 227: 08/08/2016 19
83 Samurai Deeper Kyo Chap 226: 08/08/2016 19
84 Samurai Deeper Kyo Chap 225: 08/08/2016 27
85 Samurai Deeper Kyo Chap 224: 08/08/2016 18
86 Samurai Deeper Kyo Chap 223: 08/08/2016 16
87 Samurai Deeper Kyo Chap 222: 08/08/2016 29
88 Samurai Deeper Kyo Chap 221: 08/08/2016 16
89 Samurai Deeper Kyo Chap 220: 08/08/2016 17
90 Samurai Deeper Kyo Chap 219: 08/08/2016 15
91 Samurai Deeper Kyo Chap 218: 08/08/2016 15
92 Samurai Deeper Kyo Chap 217: 08/08/2016 28
93 Samurai Deeper Kyo Chap 216: 08/08/2016 16
94 Samurai Deeper Kyo Chap 215: 08/08/2016 15
95 Samurai Deeper Kyo Chap 214: 08/08/2016 24
96 Samurai Deeper Kyo Chap 213: 08/08/2016 19
97 Samurai Deeper Kyo Chap 212: 08/08/2016 20
98 Samurai Deeper Kyo Chap 211: 08/08/2016 16
99 Samurai Deeper Kyo Chap 210: 08/08/2016 19
100 Samurai Deeper Kyo Chap 209: 08/08/2016 16
101 Samurai Deeper Kyo Chap 208: 08/08/2016 15
102 Samurai Deeper Kyo Chap 207: 08/08/2016 15
103 Samurai Deeper Kyo Chap 206: 08/08/2016 16
104 Samurai Deeper Kyo Chap 205: 08/08/2016 20
105 Samurai Deeper Kyo Chap 204: 08/08/2016 17
106 Samurai Deeper Kyo Chap 203: 08/08/2016 17
107 Samurai Deeper Kyo Chap 202: 08/08/2016 19
108 Samurai Deeper Kyo Chap 201: 08/08/2016 28
109 Samurai Deeper Kyo Chap 200: 08/08/2016 16
110 Samurai Deeper Kyo Chap 199: 08/08/2016 15
111 Samurai Deeper Kyo Chap 198: 08/08/2016 15
112 Samurai Deeper Kyo Chap 197: 08/08/2016 16
113 Samurai Deeper Kyo Chap 196: 08/08/2016 16
114 Samurai Deeper Kyo Chap 195: 08/08/2016 15
115 Samurai Deeper Kyo Chap 194: 08/08/2016 14
116 Samurai Deeper Kyo Chap 193: 08/08/2016 15
117 Samurai Deeper Kyo Chap 192: 08/08/2016 14
118 Samurai Deeper Kyo Chap 191: 08/08/2016 12
119 Samurai Deeper Kyo Chap 190: 08/08/2016 14
120 Samurai Deeper Kyo Chap 189: 08/08/2016 14
121 Samurai Deeper Kyo Chap 188: 08/08/2016 15
122 Samurai Deeper Kyo Chap 187: 08/08/2016 17
123 Samurai Deeper Kyo Chap 186: 08/08/2016 15
124 Samurai Deeper Kyo Chap 185: 08/08/2016 16
125 Samurai Deeper Kyo Chap 184: 08/08/2016 18
126 Samurai Deeper Kyo Chap 91: 08/08/2016 36
127 Samurai Deeper Kyo Chap 90: 08/08/2016 21
128 Samurai Deeper Kyo Chap 89: 08/08/2016 29
129 Samurai Deeper Kyo Chap 88: 08/08/2016 15
130 Samurai Deeper Kyo Chap 87: 08/08/2016 19
131 Samurai Deeper Kyo Chap 86: 08/08/2016 20
132 Samurai Deeper Kyo Chap 85: 08/08/2016 19
133 Samurai Deeper Kyo Chap 84: 08/08/2016 23
134 Samurai Deeper Kyo Chap 83: 08/08/2016 26
135 Samurai Deeper Kyo Chap 82: 08/08/2016 35
136 Samurai Deeper Kyo Chap 81: 08/08/2016 24
137 Samurai Deeper Kyo Chap 80: 08/08/2016 20
138 Samurai Deeper Kyo Chap 79: 08/08/2016 21
139 Samurai Deeper Kyo Chap 78: 08/08/2016 23
140 Samurai Deeper Kyo Chap 77: 08/08/2016 21
141 Samurai Deeper Kyo Chap 76: 08/08/2016 22
142 Samurai Deeper Kyo Chap 75: 08/08/2016 21
143 Samurai Deeper Kyo Chap 74: 08/08/2016 21
144 Samurai Deeper Kyo Chap 73: 08/08/2016 21
145 Samurai Deeper Kyo Chap 72: 08/08/2016 21
146 Samurai Deeper Kyo Chap 71: 08/08/2016 21
147 Samurai Deeper Kyo Chap 70: 08/08/2016 19
148 Samurai Deeper Kyo Chap 69: 08/08/2016 16
149 Samurai Deeper Kyo Chap 68: 08/08/2016 16
150 Samurai Deeper Kyo Chap 67: 08/08/2016 13
151 Samurai Deeper Kyo Chap 66: 08/08/2016 16
152 Samurai Deeper Kyo Chap 65: 08/08/2016 17
153 Samurai Deeper Kyo Chap 64: 08/08/2016 18
154 Samurai Deeper Kyo Chap 63: 08/08/2016 14
155 Samurai Deeper Kyo Chap 62: 08/08/2016 18
156 Samurai Deeper Kyo Chap 61: 08/08/2016 26
157 Samurai Deeper Kyo Chap 60: 08/08/2016 20
158 Samurai Deeper Kyo Chap 59: 08/08/2016 13
159 Samurai Deeper Kyo Chap 58: 08/08/2016 16
160 Samurai Deeper Kyo Chap 57: 08/08/2016 16
161 Samurai Deeper Kyo Chap 56: 08/08/2016 14
162 Samurai Deeper Kyo Chap 55: 08/08/2016 15
163 Samurai Deeper Kyo Chap 54: 08/08/2016 19
164 Samurai Deeper Kyo Chap 53: 08/08/2016 18
165 Samurai Deeper Kyo Chap 52: 08/08/2016 15
166 Samurai Deeper Kyo Chap 51: 08/08/2016 14
167 Samurai Deeper Kyo Chap 50: 08/08/2016 13
168 Samurai Deeper Kyo Chap 49: 08/08/2016 20
169 Samurai Deeper Kyo Chap 48: 08/08/2016 19
170 Samurai Deeper Kyo Chap 47: 08/08/2016 14
171 Samurai Deeper Kyo Chap 46: 08/08/2016 17
172 Samurai Deeper Kyo Chap 45: 08/08/2016 18
173 Samurai Deeper Kyo Chap 44: 08/08/2016 15
174 Samurai Deeper Kyo Chap 43: 08/08/2016 13
175 Samurai Deeper Kyo Chap 42: 08/08/2016 17
176 Samurai Deeper Kyo Chap 41: 08/08/2016 18
177 Samurai Deeper Kyo Chap 40: 08/08/2016 19
178 Samurai Deeper Kyo Chap 39: 08/08/2016 15
179 Samurai Deeper Kyo Chap 38: 08/08/2016 16
180 Samurai Deeper Kyo Chap 37: 08/08/2016 18
181 Samurai Deeper Kyo Chap 36: 08/08/2016 21
182 Samurai Deeper Kyo Chap 35: 08/08/2016 20
183 Samurai Deeper Kyo Chap 34: 08/08/2016 21
184 Samurai Deeper Kyo Chap 33: 08/08/2016 19
185 Samurai Deeper Kyo Chap 32: 08/08/2016 17
186 Samurai Deeper Kyo Chap 31: 08/08/2016 18
187 Samurai Deeper Kyo Chap 30: 08/08/2016 21
188 Samurai Deeper Kyo Chap 29: 08/08/2016 20
189 Samurai Deeper Kyo Chap 28: 08/08/2016 20
190 Samurai Deeper Kyo Chap 27: 08/08/2016 18
191 Samurai Deeper Kyo Chap 26: 08/08/2016 15
192 Samurai Deeper Kyo Chap 25: 08/08/2016 20
193 Samurai Deeper Kyo Chap 24: 08/08/2016 29
194 Samurai Deeper Kyo Chap 23: 08/08/2016 17
195 Samurai Deeper Kyo Chap 22: 08/08/2016 17
196 Samurai Deeper Kyo Chap 21: 08/08/2016 25
197 Samurai Deeper Kyo Chap 20: 08/08/2016 19
198 Samurai Deeper Kyo Chap 19: 08/08/2016 18
199 Samurai Deeper Kyo Chap 18: 08/08/2016 19
200 Samurai Deeper Kyo Chap 17: 08/08/2016 17
201 Samurai Deeper Kyo Chap 16: 08/08/2016 17
202 Samurai Deeper Kyo Chap 15: 08/08/2016 19
203 Samurai Deeper Kyo Chap 14: 08/08/2016 18
204 Samurai Deeper Kyo Chap 13: 08/08/2016 22
205 Samurai Deeper Kyo Chap 12: 08/08/2016 24
206 Samurai Deeper Kyo Chap 11: 08/08/2016 18
207 Samurai Deeper Kyo Chap 10: 08/08/2016 18
208 Samurai Deeper Kyo Chap 9: 08/08/2016 16
209 Samurai Deeper Kyo Chap 8: 08/08/2016 21
210 Samurai Deeper Kyo Chap 7: 08/08/2016 22
211 Samurai Deeper Kyo Chap 6: 08/08/2016 25
212 Samurai Deeper Kyo Chap 5: 08/08/2016 24
213 Samurai Deeper Kyo Chap 4: 08/08/2016 23
214 Samurai Deeper Kyo Chap 3: 08/08/2016 24
215 Samurai Deeper Kyo Chap 2: 08/08/2016 41
216 Samurai Deeper Kyo Chap 1: 08/08/2016 49
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing