Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Samurai Deeper Kyo

Samurai Deeper Kyo

Tác giả:

Thể loại: Action , Comedy , Drama , Ecchi , Historical , Romance , Shounen , Supernatural

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 308

Nguồn: ,

Lượt xem: 5247

Đánh giá truyện:

Loading...

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Samurai Deeper Kyo

Vào khoảng đầu thế kỉ 17, Trận chiến Sekigahara đã nổ ra, đặt dấu chấm hết cho những cuộc chính biến hỗn loạn trong lòng NB.
Sekigahara……Không ai có thể quên được ánh gươm trên chiến trường đẫm máu và đôi mắt đỏ rừng rực cháy. Một Samurai nguy hiểm? Một sức mạnh kinh hoàng? Con người đó…..bất khả chiến bại…..

Samurai Deeper Kyo - TruyenTranhTop.Net

Từ Chap 001 -> 299 do SDK Project dịch.

Từ Chap 300 + do Teensos.net dịch.

Bình luận Facebook
Truyện này được tìm thấy bởi từ khóa: samurai deeper kyo chap 92, doc truyen mat quy kyo chap 92

Danh sách chương Samurai Deeper Kyo

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Samurai Deeper Kyo Chap 308: 08/08/2016 25
2 Samurai Deeper Kyo Chap 307: 08/08/2016 29
3 Samurai Deeper Kyo Chap 306: 08/08/2016 27
4 Samurai Deeper Kyo Chap 305: 08/08/2016 63
5 Samurai Deeper Kyo Chap 304: 08/08/2016 18
6 Samurai Deeper Kyo Chap 303: 08/08/2016 18
7 Samurai Deeper Kyo Chap 302: 08/08/2016 33
8 Samurai Deeper Kyo Chap 301: 08/08/2016 17
9 Samurai Deeper Kyo Chap 300: 08/08/2016 20
10 Samurai Deeper Kyo Chap 299: 08/08/2016 22
11 Samurai Deeper Kyo Chap 298: 08/08/2016 15
12 Samurai Deeper Kyo Chap 297: 08/08/2016 13
13 Samurai Deeper Kyo Chap 296: 08/08/2016 19
14 Samurai Deeper Kyo Chap 295: 08/08/2016 16
15 Samurai Deeper Kyo Chap 294: 08/08/2016 18
16 Samurai Deeper Kyo Chap 293: 08/08/2016 25
17 Samurai Deeper Kyo Chap 292: 08/08/2016 20
18 Samurai Deeper Kyo Chap 291: 08/08/2016 17
19 Samurai Deeper Kyo Chap 290: 08/08/2016 18
20 Samurai Deeper Kyo Chap 289: 08/08/2016 16
21 Samurai Deeper Kyo Chap 288: 08/08/2016 20
22 Samurai Deeper Kyo Chap 287: 08/08/2016 18
23 Samurai Deeper Kyo Chap 286: 08/08/2016 19
24 Samurai Deeper Kyo Chap 285: 08/08/2016 19
25 Samurai Deeper Kyo Chap 284: 08/08/2016 21
26 Samurai Deeper Kyo Chap 283: 08/08/2016 20
27 Samurai Deeper Kyo Chap 282: 08/08/2016 18
28 Samurai Deeper Kyo Chap 281: 08/08/2016 18
29 Samurai Deeper Kyo Chap 280: 08/08/2016 23
30 Samurai Deeper Kyo Chap 279: 08/08/2016 17
31 Samurai Deeper Kyo Chap 278: 08/08/2016 18
32 Samurai Deeper Kyo Chap 277: 08/08/2016 15
33 Samurai Deeper Kyo Chap 276: 08/08/2016 17
34 Samurai Deeper Kyo Chap 275: 08/08/2016 17
35 Samurai Deeper Kyo Chap 274: 08/08/2016 22
36 Samurai Deeper Kyo Chap 273: 08/08/2016 17
37 Samurai Deeper Kyo Chap 272: 08/08/2016 19
38 Samurai Deeper Kyo Chap 271: 08/08/2016 20
39 Samurai Deeper Kyo Chap 270: 08/08/2016 19
40 Samurai Deeper Kyo Chap 269: 08/08/2016 18
41 Samurai Deeper Kyo Chap 268: 08/08/2016 20
42 Samurai Deeper Kyo Chap 267: 08/08/2016 22
43 Samurai Deeper Kyo Chap 266: 08/08/2016 18
44 Samurai Deeper Kyo Chap 265: 08/08/2016 20
45 Samurai Deeper Kyo Chap 264: 08/08/2016 21
46 Samurai Deeper Kyo Chap 263: 08/08/2016 17
47 Samurai Deeper Kyo Chap 262: 08/08/2016 22
48 Samurai Deeper Kyo Chap 261: 08/08/2016 15
49 Samurai Deeper Kyo Chap 260: 08/08/2016 23
50 Samurai Deeper Kyo Chap 259: 08/08/2016 16
51 Samurai Deeper Kyo Chap 258: 08/08/2016 18
52 Samurai Deeper Kyo Chap 257: 08/08/2016 19
53 Samurai Deeper Kyo Chap 256: 08/08/2016 20
54 Samurai Deeper Kyo Chap 255: 08/08/2016 18
55 Samurai Deeper Kyo Chap 254: 08/08/2016 22
56 Samurai Deeper Kyo Chap 253: 08/08/2016 17
57 Samurai Deeper Kyo Chap 252: 08/08/2016 22
58 Samurai Deeper Kyo Chap 251: 08/08/2016 19
59 Samurai Deeper Kyo Chap 250: 08/08/2016 16
60 Samurai Deeper Kyo Chap 249: 08/08/2016 18
61 Samurai Deeper Kyo Chap 248: 08/08/2016 23
62 Samurai Deeper Kyo Chap 247: 08/08/2016 20
63 Samurai Deeper Kyo Chap 246: 08/08/2016 18
64 Samurai Deeper Kyo Chap 245: 08/08/2016 22
65 Samurai Deeper Kyo Chap 244: 08/08/2016 17
66 Samurai Deeper Kyo Chap 243: 08/08/2016 18
67 Samurai Deeper Kyo Chap 242: 08/08/2016 19
68 Samurai Deeper Kyo Chap 241: 08/08/2016 19
69 Samurai Deeper Kyo Chap 240: 08/08/2016 18
70 Samurai Deeper Kyo Chap 239: 08/08/2016 18
71 Samurai Deeper Kyo Chap 238: 08/08/2016 17
72 Samurai Deeper Kyo Chap 237: 08/08/2016 21
73 Samurai Deeper Kyo Chap 236: 08/08/2016 22
74 Samurai Deeper Kyo Chap 235: 08/08/2016 19
75 Samurai Deeper Kyo Chap 234: 08/08/2016 23
76 Samurai Deeper Kyo Chap 233: 08/08/2016 26
77 Samurai Deeper Kyo Chap 232: 08/08/2016 24
78 Samurai Deeper Kyo Chap 231: 08/08/2016 21
79 Samurai Deeper Kyo Chap 230: 08/08/2016 24
80 Samurai Deeper Kyo Chap 229: 08/08/2016 38
81 Samurai Deeper Kyo Chap 228: 08/08/2016 28
82 Samurai Deeper Kyo Chap 227: 08/08/2016 21
83 Samurai Deeper Kyo Chap 226: 08/08/2016 21
84 Samurai Deeper Kyo Chap 225: 08/08/2016 32
85 Samurai Deeper Kyo Chap 224: 08/08/2016 22
86 Samurai Deeper Kyo Chap 223: 08/08/2016 19
87 Samurai Deeper Kyo Chap 222: 08/08/2016 48
88 Samurai Deeper Kyo Chap 221: 08/08/2016 17
89 Samurai Deeper Kyo Chap 220: 08/08/2016 18
90 Samurai Deeper Kyo Chap 219: 08/08/2016 16
91 Samurai Deeper Kyo Chap 218: 08/08/2016 18
92 Samurai Deeper Kyo Chap 217: 08/08/2016 33
93 Samurai Deeper Kyo Chap 216: 08/08/2016 20
94 Samurai Deeper Kyo Chap 215: 08/08/2016 16
95 Samurai Deeper Kyo Chap 214: 08/08/2016 27
96 Samurai Deeper Kyo Chap 213: 08/08/2016 21
97 Samurai Deeper Kyo Chap 212: 08/08/2016 22
98 Samurai Deeper Kyo Chap 211: 08/08/2016 17
99 Samurai Deeper Kyo Chap 210: 08/08/2016 22
100 Samurai Deeper Kyo Chap 209: 08/08/2016 19
101 Samurai Deeper Kyo Chap 208: 08/08/2016 17
102 Samurai Deeper Kyo Chap 207: 08/08/2016 18
103 Samurai Deeper Kyo Chap 206: 08/08/2016 19
104 Samurai Deeper Kyo Chap 205: 08/08/2016 24
105 Samurai Deeper Kyo Chap 204: 08/08/2016 22
106 Samurai Deeper Kyo Chap 203: 08/08/2016 20
107 Samurai Deeper Kyo Chap 202: 08/08/2016 22
108 Samurai Deeper Kyo Chap 201: 08/08/2016 30
109 Samurai Deeper Kyo Chap 200: 08/08/2016 19
110 Samurai Deeper Kyo Chap 199: 08/08/2016 17
111 Samurai Deeper Kyo Chap 198: 08/08/2016 16
112 Samurai Deeper Kyo Chap 197: 08/08/2016 18
113 Samurai Deeper Kyo Chap 196: 08/08/2016 20
114 Samurai Deeper Kyo Chap 195: 08/08/2016 16
115 Samurai Deeper Kyo Chap 194: 08/08/2016 17
116 Samurai Deeper Kyo Chap 193: 08/08/2016 16
117 Samurai Deeper Kyo Chap 192: 08/08/2016 16
118 Samurai Deeper Kyo Chap 191: 08/08/2016 16
119 Samurai Deeper Kyo Chap 190: 08/08/2016 16
120 Samurai Deeper Kyo Chap 189: 08/08/2016 16
121 Samurai Deeper Kyo Chap 188: 08/08/2016 17
122 Samurai Deeper Kyo Chap 187: 08/08/2016 18
123 Samurai Deeper Kyo Chap 186: 08/08/2016 17
124 Samurai Deeper Kyo Chap 185: 08/08/2016 18
125 Samurai Deeper Kyo Chap 184: 08/08/2016 32
126 Samurai Deeper Kyo Chap 91: 08/08/2016 53
127 Samurai Deeper Kyo Chap 90: 08/08/2016 28
128 Samurai Deeper Kyo Chap 89: 08/08/2016 41
129 Samurai Deeper Kyo Chap 88: 08/08/2016 21
130 Samurai Deeper Kyo Chap 87: 08/08/2016 26
131 Samurai Deeper Kyo Chap 86: 08/08/2016 27
132 Samurai Deeper Kyo Chap 85: 08/08/2016 26
133 Samurai Deeper Kyo Chap 84: 08/08/2016 26
134 Samurai Deeper Kyo Chap 83: 08/08/2016 30
135 Samurai Deeper Kyo Chap 82: 08/08/2016 43
136 Samurai Deeper Kyo Chap 81: 08/08/2016 33
137 Samurai Deeper Kyo Chap 80: 08/08/2016 31
138 Samurai Deeper Kyo Chap 79: 08/08/2016 28
139 Samurai Deeper Kyo Chap 78: 08/08/2016 32
140 Samurai Deeper Kyo Chap 77: 08/08/2016 27
141 Samurai Deeper Kyo Chap 76: 08/08/2016 29
142 Samurai Deeper Kyo Chap 75: 08/08/2016 27
143 Samurai Deeper Kyo Chap 74: 08/08/2016 26
144 Samurai Deeper Kyo Chap 73: 08/08/2016 31
145 Samurai Deeper Kyo Chap 72: 08/08/2016 31
146 Samurai Deeper Kyo Chap 71: 08/08/2016 28
147 Samurai Deeper Kyo Chap 70: 08/08/2016 26
148 Samurai Deeper Kyo Chap 69: 08/08/2016 22
149 Samurai Deeper Kyo Chap 68: 08/08/2016 23
150 Samurai Deeper Kyo Chap 67: 08/08/2016 19
151 Samurai Deeper Kyo Chap 66: 08/08/2016 21
152 Samurai Deeper Kyo Chap 65: 08/08/2016 23
153 Samurai Deeper Kyo Chap 64: 08/08/2016 25
154 Samurai Deeper Kyo Chap 63: 08/08/2016 19
155 Samurai Deeper Kyo Chap 62: 08/08/2016 22
156 Samurai Deeper Kyo Chap 61: 08/08/2016 31
157 Samurai Deeper Kyo Chap 60: 08/08/2016 27
158 Samurai Deeper Kyo Chap 59: 08/08/2016 15
159 Samurai Deeper Kyo Chap 58: 08/08/2016 18
160 Samurai Deeper Kyo Chap 57: 08/08/2016 20
161 Samurai Deeper Kyo Chap 56: 08/08/2016 18
162 Samurai Deeper Kyo Chap 55: 08/08/2016 17
163 Samurai Deeper Kyo Chap 54: 08/08/2016 20
164 Samurai Deeper Kyo Chap 53: 08/08/2016 21
165 Samurai Deeper Kyo Chap 52: 08/08/2016 19
166 Samurai Deeper Kyo Chap 51: 08/08/2016 19
167 Samurai Deeper Kyo Chap 50: 08/08/2016 15
168 Samurai Deeper Kyo Chap 49: 08/08/2016 22
169 Samurai Deeper Kyo Chap 48: 08/08/2016 23
170 Samurai Deeper Kyo Chap 47: 08/08/2016 21
171 Samurai Deeper Kyo Chap 46: 08/08/2016 21
172 Samurai Deeper Kyo Chap 45: 08/08/2016 22
173 Samurai Deeper Kyo Chap 44: 08/08/2016 20
174 Samurai Deeper Kyo Chap 43: 08/08/2016 18
175 Samurai Deeper Kyo Chap 42: 08/08/2016 23
176 Samurai Deeper Kyo Chap 41: 08/08/2016 23
177 Samurai Deeper Kyo Chap 40: 08/08/2016 22
178 Samurai Deeper Kyo Chap 39: 08/08/2016 18
179 Samurai Deeper Kyo Chap 38: 08/08/2016 21
180 Samurai Deeper Kyo Chap 37: 08/08/2016 24
181 Samurai Deeper Kyo Chap 36: 08/08/2016 27
182 Samurai Deeper Kyo Chap 35: 08/08/2016 26
183 Samurai Deeper Kyo Chap 34: 08/08/2016 29
184 Samurai Deeper Kyo Chap 33: 08/08/2016 24
185 Samurai Deeper Kyo Chap 32: 08/08/2016 23
186 Samurai Deeper Kyo Chap 31: 08/08/2016 21
187 Samurai Deeper Kyo Chap 30: 08/08/2016 28
188 Samurai Deeper Kyo Chap 29: 08/08/2016 25
189 Samurai Deeper Kyo Chap 28: 08/08/2016 26
190 Samurai Deeper Kyo Chap 27: 08/08/2016 21
191 Samurai Deeper Kyo Chap 26: 08/08/2016 19
192 Samurai Deeper Kyo Chap 25: 08/08/2016 21
193 Samurai Deeper Kyo Chap 24: 08/08/2016 33
194 Samurai Deeper Kyo Chap 23: 08/08/2016 22
195 Samurai Deeper Kyo Chap 22: 08/08/2016 20
196 Samurai Deeper Kyo Chap 21: 08/08/2016 27
197 Samurai Deeper Kyo Chap 20: 08/08/2016 22
198 Samurai Deeper Kyo Chap 19: 08/08/2016 21
199 Samurai Deeper Kyo Chap 18: 08/08/2016 20
200 Samurai Deeper Kyo Chap 17: 08/08/2016 23
201 Samurai Deeper Kyo Chap 16: 08/08/2016 26
202 Samurai Deeper Kyo Chap 15: 08/08/2016 24
203 Samurai Deeper Kyo Chap 14: 08/08/2016 22
204 Samurai Deeper Kyo Chap 13: 08/08/2016 27
205 Samurai Deeper Kyo Chap 12: 08/08/2016 30
206 Samurai Deeper Kyo Chap 11: 08/08/2016 22
207 Samurai Deeper Kyo Chap 10: 08/08/2016 24
208 Samurai Deeper Kyo Chap 9: 08/08/2016 20
209 Samurai Deeper Kyo Chap 8: 08/08/2016 27
210 Samurai Deeper Kyo Chap 7: 08/08/2016 33
211 Samurai Deeper Kyo Chap 6: 08/08/2016 33
212 Samurai Deeper Kyo Chap 5: 08/08/2016 32
213 Samurai Deeper Kyo Chap 4: 08/08/2016 29
214 Samurai Deeper Kyo Chap 3: 08/08/2016 31
215 Samurai Deeper Kyo Chap 2: 08/08/2016 56
216 Samurai Deeper Kyo Chap 1: 08/08/2016 68
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan