Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Tác giả:

Thể loại: Manhua , Truyện Màu

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 80

Nguồn:

Lượt xem: 10667

Đánh giá truyện:

  • 10/10
  • 2 ratings
2 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing

Danh sách chương Phượng Nghịch Thiên Hạ

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 81 17/03/2017 132
2 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 80 16/03/2017 106
3 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 79 16/03/2017 57
4 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 78 16/03/2017 54
5 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 77 16/03/2017 46
6 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 76 16/03/2017 40
7 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 75 16/03/2017 38
8 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 74 16/03/2017 27
9 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 73 16/03/2017 29
10 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 72 16/03/2017 39
11 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 71 16/03/2017 25
12 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 70 16/03/2017 28
13 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 69 16/03/2017 24
14 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 68 16/03/2017 24
15 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 67 16/03/2017 25
16 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 66 16/03/2017 22
17 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 65 16/03/2017 21
18 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 64 16/03/2017 20
19 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 63 16/03/2017 19
20 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 62 16/03/2017 19
21 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 61 16/03/2017 25
22 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 60 16/03/2017 19
23 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 59 16/03/2017 20
24 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 58 25/10/2016 127
25 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 57 22/10/2016 73
26 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 56 22/10/2016 76
27 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 55 22/10/2016 67
28 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 54 15/09/2016 121
29 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 53 06/09/2016 107
30 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 52 28/08/2016 97
31 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 51 28/08/2016 76
32 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 50 17/08/2016 128
33 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 49 04/08/2016 149
34 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 48 02/08/2016 101
35 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 47 21/07/2016 428
36 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 46 21/07/2016 149
37 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 45 21/07/2016 129
38 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 44 21/07/2016 137
39 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 43 21/07/2016 117
40 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 42 21/07/2016 108
41 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 41 21/07/2016 141
42 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 40 21/07/2016 170
43 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 39 21/07/2016 92
44 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 38 21/07/2016 96
45 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 37 21/07/2016 135
46 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 36 21/07/2016 167
47 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 35 21/07/2016 171
48 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 34 21/07/2016 146
49 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 33 21/07/2016 147
50 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 32 21/07/2016 111
51 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 31 21/07/2016 94
52 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 30 21/07/2016 131
53 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 29 21/07/2016 119
54 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 28 21/07/2016 123
55 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 27 21/07/2016 134
56 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 26 21/07/2016 111
57 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 25 21/07/2016 129
58 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 24 21/07/2016 130
59 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 23 21/07/2016 140
60 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 22 21/07/2016 124
61 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 21 21/07/2016 134
62 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 20 21/07/2016 135
63 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 19 21/07/2016 139
64 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 18 21/07/2016 105
65 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 17 21/07/2016 169
66 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 16 21/07/2016 126
67 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 15 21/07/2016 205
68 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 14 21/07/2016 132
69 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 13 21/07/2016 100
70 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 12 21/07/2016 109
71 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 11 21/07/2016 145
72 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 10 21/07/2016 115
73 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 9 21/07/2016 106
74 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 8 21/07/2016 123
75 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 7 21/07/2016 116
76 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 6 21/07/2016 207
77 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 5 21/07/2016 155
78 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 4 21/07/2016 184
79 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 3 21/07/2016 286
80 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 2.2 21/07/2016 162
81 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 2.1 21/07/2016 202
82 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 1 21/07/2016 302
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing