Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Tác giả:

Thể loại: Manhua , Truyện Màu

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 58 RAW

Nguồn:

Lượt xem: 6933

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing

Danh sách chương Phượng Nghịch Thiên Hạ

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 58 25/10/2016 67
2 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 57 22/10/2016 42
3 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 56 22/10/2016 41
4 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 55 22/10/2016 38
5 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 54 15/09/2016 84
6 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 53 06/09/2016 78
7 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 52 28/08/2016 75
8 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 51 28/08/2016 51
9 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 50 17/08/2016 92
10 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 49 04/08/2016 114
11 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 48 02/08/2016 75
12 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 47 21/07/2016 352
13 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 46: 21/07/2016 104
14 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 45: 21/07/2016 94
15 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 44: 21/07/2016 97
16 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 43: 21/07/2016 86
17 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 42: 21/07/2016 75
18 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 41: 21/07/2016 92
19 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 40: 21/07/2016 120
20 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 39: 21/07/2016 65
21 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 38: 21/07/2016 68
22 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 37: 21/07/2016 105
23 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 36: 21/07/2016 125
24 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 35: 21/07/2016 120
25 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 34: 21/07/2016 107
26 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 33: 21/07/2016 107
27 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 32: 21/07/2016 78
28 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 31: 21/07/2016 63
29 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 30: 21/07/2016 97
30 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 29: 21/07/2016 91
31 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 28: 21/07/2016 92
32 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 27: 21/07/2016 97
33 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 26: 21/07/2016 84
34 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 25: 21/07/2016 92
35 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 24: 21/07/2016 90
36 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 23: 21/07/2016 100
37 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 22: 21/07/2016 92
38 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 21: 21/07/2016 102
39 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 20: 21/07/2016 101
40 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 19: 21/07/2016 105
41 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 18: 21/07/2016 74
42 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 17: 21/07/2016 101
43 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 16: 21/07/2016 84
44 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 15: 21/07/2016 149
45 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 14: 21/07/2016 99
46 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 13: 21/07/2016 72
47 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 12: 21/07/2016 77
48 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 11: 21/07/2016 88
49 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 10: 21/07/2016 84
50 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 9: 21/07/2016 77
51 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 8: 21/07/2016 91
52 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 7: 21/07/2016 78
53 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 6: 21/07/2016 145
54 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 5: 21/07/2016 115
55 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 4: 21/07/2016 121
56 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 3: 21/07/2016 224
57 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 2.2: 21/07/2016 113
58 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 2.1: 21/07/2016 139
59 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 1: 21/07/2016 214
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan