Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Tác giả:

Thể loại: Manhua , Truyện Màu

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 85

Nguồn:

Lượt xem: 14768

Đánh giá truyện:

  • 9.7/10
  • 7 ratings
7 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 28.6% 71.4%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing

Danh sách chương Phượng Nghịch Thiên Hạ

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 2 25/04/2017 12
2 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 85 10/04/2017 124
3 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 84 07/04/2017 135
4 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 83 31/03/2017 177
5 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 82 29/03/2017 165
6 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 81 17/03/2017 274
7 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 80 16/03/2017 196
8 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 79 16/03/2017 102
9 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 78 16/03/2017 100
10 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 77 16/03/2017 84
11 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 76 16/03/2017 82
12 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 75 16/03/2017 80
13 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 74 16/03/2017 66
14 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 73 16/03/2017 66
15 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 72 16/03/2017 73
16 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 71 16/03/2017 59
17 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 70 16/03/2017 60
18 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 69 16/03/2017 52
19 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 68 16/03/2017 51
20 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 67 16/03/2017 53
21 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 66 16/03/2017 46
22 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 65 16/03/2017 47
23 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 64 16/03/2017 47
24 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 63 16/03/2017 46
25 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 62 16/03/2017 45
26 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 61 16/03/2017 58
27 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 60 16/03/2017 43
28 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 59 16/03/2017 51
29 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 58 25/10/2016 162
30 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 57 22/10/2016 98
31 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 56 22/10/2016 104
32 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 55 22/10/2016 93
33 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 54 15/09/2016 154
34 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 53 06/09/2016 130
35 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 52 28/08/2016 124
36 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 51 28/08/2016 101
37 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 50 17/08/2016 156
38 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 49 04/08/2016 178
39 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 48 02/08/2016 127
40 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 47 21/07/2016 479
41 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 46 21/07/2016 185
42 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 45 21/07/2016 163
43 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 44 21/07/2016 175
44 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 43 21/07/2016 149
45 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 42 21/07/2016 140
46 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 41 21/07/2016 185
47 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 40 21/07/2016 205
48 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 39 21/07/2016 120
49 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 38 21/07/2016 124
50 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 37 21/07/2016 166
51 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 36 21/07/2016 197
52 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 35 21/07/2016 205
53 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 34 21/07/2016 184
54 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 33 21/07/2016 181
55 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 32 21/07/2016 142
56 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 31 21/07/2016 124
57 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 30 21/07/2016 167
58 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 29 21/07/2016 141
59 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 28 21/07/2016 147
60 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 27 21/07/2016 170
61 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 26 21/07/2016 136
62 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 25 21/07/2016 157
63 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 24 21/07/2016 157
64 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 23 21/07/2016 168
65 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 22 21/07/2016 151
66 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 21 21/07/2016 162
67 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 20 21/07/2016 159
68 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 19 21/07/2016 165
69 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 18 21/07/2016 129
70 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 17 21/07/2016 200
71 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 16 21/07/2016 156
72 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 15 21/07/2016 241
73 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 14 21/07/2016 156
74 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 13 21/07/2016 119
75 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 12 21/07/2016 128
76 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 11 21/07/2016 173
77 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 10 21/07/2016 139
78 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 9 21/07/2016 130
79 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 8 21/07/2016 146
80 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 7 21/07/2016 148
81 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 6 21/07/2016 292
82 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 5 21/07/2016 218
83 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 4 21/07/2016 247
84 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 3 21/07/2016 354
85 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 2.2 21/07/2016 212
86 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 2.1 21/07/2016 262
87 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 1 21/07/2016 399
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing

Loading...