Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Tác giả:

Thể loại: Manhua , Truyện Màu

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 58 RAW

Nguồn:

Lượt xem: 8122

Đánh giá truyện:

  • 10/10
  • 2 ratings
2 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing

Danh sách chương Phượng Nghịch Thiên Hạ

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 58 25/10/2016 96
2 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 57 22/10/2016 56
3 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 56 22/10/2016 57
4 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 55 22/10/2016 51
5 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 54 15/09/2016 102
6 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 53 06/09/2016 91
7 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 52 28/08/2016 85
8 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 51 28/08/2016 64
9 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 50 17/08/2016 111
10 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 49 04/08/2016 131
11 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 48 02/08/2016 82
12 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 47 21/07/2016 386
13 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 46: 21/07/2016 126
14 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 45: 21/07/2016 109
15 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 44: 21/07/2016 117
16 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 43: 21/07/2016 99
17 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 42: 21/07/2016 93
18 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 41: 21/07/2016 116
19 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 40: 21/07/2016 143
20 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 39: 21/07/2016 76
21 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 38: 21/07/2016 79
22 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 37: 21/07/2016 120
23 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 36: 21/07/2016 148
24 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 35: 21/07/2016 151
25 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 34: 21/07/2016 129
26 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 33: 21/07/2016 129
27 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 32: 21/07/2016 92
28 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 31: 21/07/2016 78
29 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 30: 21/07/2016 113
30 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 29: 21/07/2016 102
31 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 28: 21/07/2016 104
32 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 27: 21/07/2016 114
33 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 26: 21/07/2016 96
34 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 25: 21/07/2016 110
35 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 24: 21/07/2016 112
36 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 23: 21/07/2016 117
37 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 22: 21/07/2016 104
38 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 21: 21/07/2016 112
39 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 20: 21/07/2016 113
40 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 19: 21/07/2016 120
41 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 18: 21/07/2016 84
42 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 17: 21/07/2016 137
43 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 16: 21/07/2016 101
44 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 15: 21/07/2016 180
45 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 14: 21/07/2016 115
46 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 13: 21/07/2016 85
47 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 12: 21/07/2016 94
48 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 11: 21/07/2016 118
49 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 10: 21/07/2016 94
50 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 9: 21/07/2016 91
51 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 8: 21/07/2016 100
52 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 7: 21/07/2016 90
53 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 6: 21/07/2016 171
54 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 5: 21/07/2016 129
55 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 4: 21/07/2016 147
56 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 3: 21/07/2016 247
57 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 2.2: 21/07/2016 134
58 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 2.1: 21/07/2016 165
59 Phượng Nghịch Thiên Hạ Chap 1: 21/07/2016 235
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing