Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Tác giả:

Thể loại: Action , Manhua , Martial Arts , Shounen

Tình trạng: Hoàn Thành

Chương: Full

Nguồn: , ,

Lượt xem: 31668

Đánh giá truyện:

  • 6/10
  • 8 ratings
8 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
25% 12.5% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 12.5%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Phong Thần Ký

Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương – một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nỗi dậy

Phong Thần Ký - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook
Truyện này được tìm thấy bởi từ khóa: manhuavn, phong than ky tác giả, trịnh kiện hòa đặng chí huy, truyện của trịnh kiện hòa, truyện phong thần ký chữ

Danh sách chương Phong Thần Ký

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Phong Thần Ký Chap 182: END 05/09/2016 285
2 Phong Thần Ký Chap 181: 05/09/2016 163
3 Phong Thần Ký Chap 180: 05/09/2016 136
4 Phong Thần Ký Chap 179: 05/09/2016 133
5 Phong Thần Ký Chap 178: 05/09/2016 136
6 Phong Thần Ký Chap 177: 05/09/2016 115
7 Phong Thần Ký Chap 176: 05/09/2016 121
8 Phong Thần Ký Chap 175: 05/09/2016 150
9 Phong Thần Ký Chap 174: 05/09/2016 134
10 Phong Thần Ký Chap 173: 05/09/2016 120
11 Phong Thần Ký Chap 172: 05/09/2016 111
12 Phong Thần Ký Chap 171: 05/09/2016 127
13 Phong Thần Ký Chap 170: 05/09/2016 126
14 Phong Thần Ký Chap 169: 05/09/2016 129
15 Phong Thần Ký Chap 168: 05/09/2016 123
16 Phong Thần Ký Chap 167: 05/09/2016 118
17 Phong Thần Ký Chap 166: 05/09/2016 124
18 Phong Thần Ký Chap 165: 05/09/2016 128
19 Phong Thần Ký Chap 164: 05/09/2016 132
20 Phong Thần Ký Chap 163: 05/09/2016 112
21 Phong Thần Ký Chap 162: 05/09/2016 121
22 Phong Thần Ký Chap 161: 05/09/2016 120
23 Phong Thần Ký Chap 160: 05/09/2016 125
24 Phong Thần Ký Chap 159: 05/09/2016 113
25 Phong Thần Ký Chap 158: 05/09/2016 125
26 Phong Thần Ký Chap 157: 05/09/2016 113
27 Phong Thần Ký Chap 156: 05/09/2016 126
28 Phong Thần Ký Chap 155: 05/09/2016 124
29 Phong Thần Ký Chap 154: 05/09/2016 126
30 Phong Thần Ký Chap 153: 05/09/2016 111
31 Phong Thần Ký Chap 152: 05/09/2016 125
32 Phong Thần Ký Chap 151: 05/09/2016 131
33 Phong Thần Ký Chap 150: 05/09/2016 140
34 Phong Thần Ký Chap 149: 05/09/2016 107
35 Phong Thần Ký Chap 148: 05/09/2016 111
36 Phong Thần Ký Chap 147: 05/09/2016 114
37 Phong Thần Ký Chap 146: 05/09/2016 103
38 Phong Thần Ký Chap 145: 05/09/2016 123
39 Phong Thần Ký Chap 144: 05/09/2016 117
40 Phong Thần Ký Chap 143: 05/09/2016 114
41 Phong Thần Ký Chap 142: 05/09/2016 125
42 Phong Thần Ký Chap 141: 05/09/2016 114
43 Phong Thần Ký Chap 140: 05/09/2016 111
44 Phong Thần Ký Chap 139: 05/09/2016 122
45 Phong Thần Ký Chap 138: 05/09/2016 118
46 Phong Thần Ký Chap 137: 05/09/2016 131
47 Phong Thần Ký Chap 136: 05/09/2016 166
48 Phong Thần Ký Chap 135: 05/09/2016 119
49 Phong Thần Ký Chap 134: 05/09/2016 129
50 Phong Thần Ký Chap 133: 05/09/2016 124
51 Phong Thần Ký Chap 132: 05/09/2016 128
52 Phong Thần Ký Chap 131: 05/09/2016 131
53 Phong Thần Ký Chap 130: 05/09/2016 125
54 Phong Thần Ký Chap 129: 05/09/2016 128
55 Phong Thần Ký Chap 128: 05/09/2016 138
56 Phong Thần Ký Chap 127: 05/09/2016 136
57 Phong Thần Ký Chap 126: 05/09/2016 131
58 Phong Thần Ký Chap 125: 05/09/2016 155
59 Phong Thần Ký Chap 124: 05/09/2016 126
60 Phong Thần Ký Chap 123: 05/09/2016 117
61 Phong Thần Ký Chap 122: 05/09/2016 128
62 Phong Thần Ký Chap 121: 05/09/2016 165
63 Phong Thần Ký Chap 120: 05/09/2016 132
64 Phong Thần Ký Chap 119: 05/09/2016 131
65 Phong Thần Ký Chap 118: 05/09/2016 133
66 Phong Thần Ký Chap 117: 05/09/2016 120
67 Phong Thần Ký Chap 116: 05/09/2016 116
68 Phong Thần Ký Chap 115: 05/09/2016 122
69 Phong Thần Ký Chap 114: 05/09/2016 130
70 Phong Thần Ký Chap 113: 05/09/2016 130
71 Phong Thần Ký Chap 112: 05/09/2016 137
72 Phong Thần Ký Chap 111: 05/09/2016 156
73 Phong Thần Ký Chap 110: 05/09/2016 165
74 Phong Thần Ký Chap 109: 05/09/2016 154
75 Phong Thần Ký Chap 108: 05/09/2016 169
76 Phong Thần Ký Chap 107: 05/09/2016 190
77 Phong Thần Ký Chap 106: 05/09/2016 202
78 Phong Thần Ký Chap 105: 05/09/2016 143
79 Phong Thần Ký Chap 104: 05/09/2016 141
80 Phong Thần Ký Chap 103: 05/09/2016 133
81 Phong Thần Ký Chap 102: 05/09/2016 145
82 Phong Thần Ký Chap 101: 05/09/2016 152
83 Phong Thần Ký Chap 100: 05/09/2016 160
84 Phong Thần Ký Chap 99: 05/09/2016 156
85 Phong Thần Ký Chap 98: 05/09/2016 141
86 Phong Thần Ký Chap 97: 05/09/2016 154
87 Phong Thần Ký Chap 96: 05/09/2016 151
88 Phong Thần Ký Chap 95: 05/09/2016 162
89 Phong Thần Ký Chap 94: 05/09/2016 163
90 Phong Thần Ký Chap 93: 05/09/2016 162
91 Phong Thần Ký Chap 92: 05/09/2016 149
92 Phong Thần Ký Chap 91: 05/09/2016 170
93 Phong Thần Ký Chap 90: 05/09/2016 152
94 Phong Thần Ký Chap 89: 05/09/2016 161
95 Phong Thần Ký Chap 88: 05/09/2016 165
96 Phong Thần Ký Chap 87: 05/09/2016 147
97 Phong Thần Ký Chap 86: 05/09/2016 154
98 Phong Thần Ký Chap 85: 05/09/2016 187
99 Phong Thần Ký Chap 84: 05/09/2016 174
100 Phong Thần Ký Chap 83: 05/09/2016 164
101 Phong Thần Ký Chap 82: 05/09/2016 151
102 Phong Thần Ký Chap 81: 05/09/2016 162
103 Phong Thần Ký Chap 80: 05/09/2016 174
104 Phong Thần Ký Chap 79: 05/09/2016 172
105 Phong Thần Ký Chap 78: 05/09/2016 170
106 Phong Thần Ký Chap 77: 05/09/2016 159
107 Phong Thần Ký Chap 76: 05/09/2016 155
108 Phong Thần Ký Chap 75: 05/09/2016 154
109 Phong Thần Ký Chap 74: 05/09/2016 166
110 Phong Thần Ký Chap 73: 05/09/2016 150
111 Phong Thần Ký Chap 72: 05/09/2016 157
112 Phong Thần Ký Chap 71: 05/09/2016 159
113 Phong Thần Ký Chap 70: 05/09/2016 167
114 Phong Thần Ký Chap 69: 05/09/2016 171
115 Phong Thần Ký Chap 68: 05/09/2016 168
116 Phong Thần Ký Chap 67: 05/09/2016 165
117 Phong Thần Ký Chap 66: 05/09/2016 172
118 Phong Thần Ký Chap 65: 05/09/2016 184
119 Phong Thần Ký Chap 64: 05/09/2016 182
120 Phong Thần Ký Chap 63: 05/09/2016 153
121 Phong Thần Ký Chap 62: 05/09/2016 161
122 Phong Thần Ký Chap 61: 05/09/2016 152
123 Phong Thần Ký Chap 60: 05/09/2016 161
124 Phong Thần Ký Chap 59: 05/09/2016 157
125 Phong Thần Ký Chap 58: 05/09/2016 159
126 Phong Thần Ký Chap 57: 05/09/2016 160
127 Phong Thần Ký Chap 56: 05/09/2016 164
128 Phong Thần Ký Chap 55: 05/09/2016 166
129 Phong Thần Ký Chap 54: 05/09/2016 174
130 Phong Thần Ký Chap 53: 05/09/2016 186
131 Phong Thần Ký Chap 52: 05/09/2016 178
132 Phong Thần Ký Chap 51: 05/09/2016 157
133 Phong Thần Ký Chap 50: 05/09/2016 180
134 Phong Thần Ký Chap 49: 05/09/2016 168
135 Phong Thần Ký Chap 48: 05/09/2016 173
136 Phong Thần Ký Chap 47: 05/09/2016 174
137 Phong Thần Ký Chap 46: 05/09/2016 175
138 Phong Thần Ký Chap 45: 05/09/2016 169
139 Phong Thần Ký Chap 44: 05/09/2016 179
140 Phong Thần Ký Chap 43: 05/09/2016 197
141 Phong Thần Ký Chap 42: 05/09/2016 181
142 Phong Thần Ký Chap 41: 05/09/2016 165
143 Phong Thần Ký Chap 40: 05/09/2016 173
144 Phong Thần Ký Chap 39: 05/09/2016 179
145 Phong Thần Ký Chap 38: 05/09/2016 181
146 Phong Thần Ký Chap 37: 05/09/2016 173
147 Phong Thần Ký Chap 36: 05/09/2016 179
148 Phong Thần Ký Chap 35: 05/09/2016 185
149 Phong Thần Ký Chap 34: 05/09/2016 188
150 Phong Thần Ký Chap 33: 05/09/2016 171
151 Phong Thần Ký Chap 32: 05/09/2016 199
152 Phong Thần Ký Chap 31: 05/09/2016 201
153 Phong Thần Ký Chap 30: 05/09/2016 216
154 Phong Thần Ký Chap 29: 05/09/2016 189
155 Phong Thần Ký Chap 28: 05/09/2016 191
156 Phong Thần Ký Chap 27: 05/09/2016 203
157 Phong Thần Ký Chap 26: 05/09/2016 184
158 Phong Thần Ký Chap 25: 05/09/2016 195
159 Phong Thần Ký Chap 24: 05/09/2016 183
160 Phong Thần Ký Chap 23: 05/09/2016 205
161 Phong Thần Ký Chap 22: 05/09/2016 203
162 Phong Thần Ký Chap 21: 05/09/2016 202
163 Phong Thần Ký Chap 20: 05/09/2016 196
164 Phong Thần Ký Chap 19: 05/09/2016 208
165 Phong Thần Ký Chap 18: 05/09/2016 199
166 Phong Thần Ký Chap 17: 05/09/2016 193
167 Phong Thần Ký Chap 16: 05/09/2016 192
168 Phong Thần Ký Chap 15: 05/09/2016 192
169 Phong Thần Ký Chap 14: 05/09/2016 208
170 Phong Thần Ký Chap 13: 05/09/2016 200
171 Phong Thần Ký Chap 12: 05/09/2016 211
172 Phong Thần Ký Chap 11: 05/09/2016 206
173 Phong Thần Ký Chap 10: 05/09/2016 215
174 Phong Thần Ký Chap 9: 05/09/2016 223
175 Phong Thần Ký Chap 8: 05/09/2016 211
176 Phong Thần Ký Chap 7: 05/09/2016 220
177 Phong Thần Ký Chap 6: 05/09/2016 247
178 Phong Thần Ký Chap 5: 05/09/2016 232
179 Phong Thần Ký Chap 4: 05/09/2016 275
180 Phong Thần Ký Chap 3: 05/09/2016 313
181 Phong Thần Ký Chap 2: 05/09/2016 361
182 Phong Thần Ký Chap 1: 05/09/2016 764
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan

Loading...