Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Loading...
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Tác giả:

Thể loại: Action , Manhua , Martial Arts , Shounen

Tình trạng: Hoàn Thành

Chương: Full

Nguồn: , ,

Lượt xem: 39564

Đánh giá truyện:

  • 6/10
  • 8 ratings
8 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
25% 12.5% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 12.5%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Nội dung truyện Phong Thần Ký

Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương – một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nỗi dậy

Phong Thần Ký - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook
Truyện này được tìm thấy bởi từ khóa: manhuavn, phong thần ký 196, phong than ky tác giả, truyện phong thần ký chữ

Danh sách chương Phong Thần Ký

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Phong Thần Ký Chap 182: END 05/09/2016 346
2 Phong Thần Ký Chap 181: 05/09/2016 201
3 Phong Thần Ký Chap 180: 05/09/2016 176
4 Phong Thần Ký Chap 179: 05/09/2016 161
5 Phong Thần Ký Chap 178: 05/09/2016 166
6 Phong Thần Ký Chap 177: 05/09/2016 146
7 Phong Thần Ký Chap 176: 05/09/2016 147
8 Phong Thần Ký Chap 175: 05/09/2016 190
9 Phong Thần Ký Chap 174: 05/09/2016 163
10 Phong Thần Ký Chap 173: 05/09/2016 148
11 Phong Thần Ký Chap 172: 05/09/2016 137
12 Phong Thần Ký Chap 171: 05/09/2016 166
13 Phong Thần Ký Chap 170: 05/09/2016 159
14 Phong Thần Ký Chap 169: 05/09/2016 155
15 Phong Thần Ký Chap 168: 05/09/2016 149
16 Phong Thần Ký Chap 167: 05/09/2016 145
17 Phong Thần Ký Chap 166: 05/09/2016 151
18 Phong Thần Ký Chap 165: 05/09/2016 155
19 Phong Thần Ký Chap 164: 05/09/2016 164
20 Phong Thần Ký Chap 163: 05/09/2016 142
21 Phong Thần Ký Chap 162: 05/09/2016 150
22 Phong Thần Ký Chap 161: 05/09/2016 153
23 Phong Thần Ký Chap 160: 05/09/2016 161
24 Phong Thần Ký Chap 159: 05/09/2016 140
25 Phong Thần Ký Chap 158: 05/09/2016 148
26 Phong Thần Ký Chap 157: 05/09/2016 139
27 Phong Thần Ký Chap 156: 05/09/2016 155
28 Phong Thần Ký Chap 155: 05/09/2016 157
29 Phong Thần Ký Chap 154: 05/09/2016 151
30 Phong Thần Ký Chap 153: 05/09/2016 135
31 Phong Thần Ký Chap 152: 05/09/2016 149
32 Phong Thần Ký Chap 151: 05/09/2016 160
33 Phong Thần Ký Chap 150: 05/09/2016 188
34 Phong Thần Ký Chap 149: 05/09/2016 135
35 Phong Thần Ký Chap 148: 05/09/2016 138
36 Phong Thần Ký Chap 147: 05/09/2016 143
37 Phong Thần Ký Chap 146: 05/09/2016 133
38 Phong Thần Ký Chap 145: 05/09/2016 155
39 Phong Thần Ký Chap 144: 05/09/2016 144
40 Phong Thần Ký Chap 143: 05/09/2016 146
41 Phong Thần Ký Chap 142: 05/09/2016 154
42 Phong Thần Ký Chap 141: 05/09/2016 148
43 Phong Thần Ký Chap 140: 05/09/2016 153
44 Phong Thần Ký Chap 139: 05/09/2016 157
45 Phong Thần Ký Chap 138: 05/09/2016 154
46 Phong Thần Ký Chap 137: 05/09/2016 173
47 Phong Thần Ký Chap 136: 05/09/2016 207
48 Phong Thần Ký Chap 135: 05/09/2016 161
49 Phong Thần Ký Chap 134: 05/09/2016 176
50 Phong Thần Ký Chap 133: 05/09/2016 170
51 Phong Thần Ký Chap 132: 05/09/2016 161
52 Phong Thần Ký Chap 131: 05/09/2016 169
53 Phong Thần Ký Chap 130: 05/09/2016 158
54 Phong Thần Ký Chap 129: 05/09/2016 156
55 Phong Thần Ký Chap 128: 05/09/2016 173
56 Phong Thần Ký Chap 127: 05/09/2016 166
57 Phong Thần Ký Chap 126: 05/09/2016 173
58 Phong Thần Ký Chap 125: 05/09/2016 189
59 Phong Thần Ký Chap 124: 05/09/2016 156
60 Phong Thần Ký Chap 123: 05/09/2016 146
61 Phong Thần Ký Chap 122: 05/09/2016 160
62 Phong Thần Ký Chap 121: 05/09/2016 197
63 Phong Thần Ký Chap 120: 05/09/2016 166
64 Phong Thần Ký Chap 119: 05/09/2016 171
65 Phong Thần Ký Chap 118: 05/09/2016 164
66 Phong Thần Ký Chap 117: 05/09/2016 148
67 Phong Thần Ký Chap 116: 05/09/2016 142
68 Phong Thần Ký Chap 115: 05/09/2016 148
69 Phong Thần Ký Chap 114: 05/09/2016 162
70 Phong Thần Ký Chap 113: 05/09/2016 158
71 Phong Thần Ký Chap 112: 05/09/2016 173
72 Phong Thần Ký Chap 111: 05/09/2016 194
73 Phong Thần Ký Chap 110: 05/09/2016 215
74 Phong Thần Ký Chap 109: 05/09/2016 184
75 Phong Thần Ký Chap 108: 05/09/2016 203
76 Phong Thần Ký Chap 107: 05/09/2016 241
77 Phong Thần Ký Chap 106: 05/09/2016 255
78 Phong Thần Ký Chap 105: 05/09/2016 177
79 Phong Thần Ký Chap 104: 05/09/2016 175
80 Phong Thần Ký Chap 103: 05/09/2016 162
81 Phong Thần Ký Chap 102: 05/09/2016 191
82 Phong Thần Ký Chap 101: 05/09/2016 181
83 Phong Thần Ký Chap 100: 05/09/2016 194
84 Phong Thần Ký Chap 99: 05/09/2016 186
85 Phong Thần Ký Chap 98: 05/09/2016 174
86 Phong Thần Ký Chap 97: 05/09/2016 185
87 Phong Thần Ký Chap 96: 05/09/2016 189
88 Phong Thần Ký Chap 95: 05/09/2016 195
89 Phong Thần Ký Chap 94: 05/09/2016 192
90 Phong Thần Ký Chap 93: 05/09/2016 194
91 Phong Thần Ký Chap 92: 05/09/2016 178
92 Phong Thần Ký Chap 91: 05/09/2016 200
93 Phong Thần Ký Chap 90: 05/09/2016 198
94 Phong Thần Ký Chap 89: 05/09/2016 192
95 Phong Thần Ký Chap 88: 05/09/2016 199
96 Phong Thần Ký Chap 87: 05/09/2016 183
97 Phong Thần Ký Chap 86: 05/09/2016 188
98 Phong Thần Ký Chap 85: 05/09/2016 227
99 Phong Thần Ký Chap 84: 05/09/2016 212
100 Phong Thần Ký Chap 83: 05/09/2016 208
101 Phong Thần Ký Chap 82: 05/09/2016 190
102 Phong Thần Ký Chap 81: 05/09/2016 202
103 Phong Thần Ký Chap 80: 05/09/2016 217
104 Phong Thần Ký Chap 79: 05/09/2016 220
105 Phong Thần Ký Chap 78: 05/09/2016 234
106 Phong Thần Ký Chap 77: 05/09/2016 199
107 Phong Thần Ký Chap 76: 05/09/2016 215
108 Phong Thần Ký Chap 75: 05/09/2016 191
109 Phong Thần Ký Chap 74: 05/09/2016 220
110 Phong Thần Ký Chap 73: 05/09/2016 193
111 Phong Thần Ký Chap 72: 05/09/2016 193
112 Phong Thần Ký Chap 71: 05/09/2016 192
113 Phong Thần Ký Chap 70: 05/09/2016 209
114 Phong Thần Ký Chap 69: 05/09/2016 214
115 Phong Thần Ký Chap 68: 05/09/2016 205
116 Phong Thần Ký Chap 67: 05/09/2016 208
117 Phong Thần Ký Chap 66: 05/09/2016 209
118 Phong Thần Ký Chap 65: 05/09/2016 229
119 Phong Thần Ký Chap 64: 05/09/2016 245
120 Phong Thần Ký Chap 63: 05/09/2016 190
121 Phong Thần Ký Chap 62: 05/09/2016 196
122 Phong Thần Ký Chap 61: 05/09/2016 191
123 Phong Thần Ký Chap 60: 05/09/2016 204
124 Phong Thần Ký Chap 59: 05/09/2016 194
125 Phong Thần Ký Chap 58: 05/09/2016 191
126 Phong Thần Ký Chap 57: 05/09/2016 197
127 Phong Thần Ký Chap 56: 05/09/2016 203
128 Phong Thần Ký Chap 55: 05/09/2016 200
129 Phong Thần Ký Chap 54: 05/09/2016 217
130 Phong Thần Ký Chap 53: 05/09/2016 224
131 Phong Thần Ký Chap 52: 05/09/2016 224
132 Phong Thần Ký Chap 51: 05/09/2016 201
133 Phong Thần Ký Chap 50: 05/09/2016 223
134 Phong Thần Ký Chap 49: 05/09/2016 210
135 Phong Thần Ký Chap 48: 05/09/2016 212
136 Phong Thần Ký Chap 47: 05/09/2016 217
137 Phong Thần Ký Chap 46: 05/09/2016 233
138 Phong Thần Ký Chap 45: 05/09/2016 210
139 Phong Thần Ký Chap 44: 05/09/2016 221
140 Phong Thần Ký Chap 43: 05/09/2016 236
141 Phong Thần Ký Chap 42: 05/09/2016 220
142 Phong Thần Ký Chap 41: 05/09/2016 210
143 Phong Thần Ký Chap 40: 05/09/2016 213
144 Phong Thần Ký Chap 39: 05/09/2016 218
145 Phong Thần Ký Chap 38: 05/09/2016 222
146 Phong Thần Ký Chap 37: 05/09/2016 214
147 Phong Thần Ký Chap 36: 05/09/2016 225
148 Phong Thần Ký Chap 35: 05/09/2016 235
149 Phong Thần Ký Chap 34: 05/09/2016 238
150 Phong Thần Ký Chap 33: 05/09/2016 223
151 Phong Thần Ký Chap 32: 05/09/2016 244
152 Phong Thần Ký Chap 31: 05/09/2016 251
153 Phong Thần Ký Chap 30: 05/09/2016 264
154 Phong Thần Ký Chap 29: 05/09/2016 236
155 Phong Thần Ký Chap 28: 05/09/2016 241
156 Phong Thần Ký Chap 27: 05/09/2016 270
157 Phong Thần Ký Chap 26: 05/09/2016 236
158 Phong Thần Ký Chap 25: 05/09/2016 248
159 Phong Thần Ký Chap 24: 05/09/2016 239
160 Phong Thần Ký Chap 23: 05/09/2016 259
161 Phong Thần Ký Chap 22: 05/09/2016 267
162 Phong Thần Ký Chap 21: 05/09/2016 263
163 Phong Thần Ký Chap 20: 05/09/2016 261
164 Phong Thần Ký Chap 19: 05/09/2016 269
165 Phong Thần Ký Chap 18: 05/09/2016 259
166 Phong Thần Ký Chap 17: 05/09/2016 257
167 Phong Thần Ký Chap 16: 05/09/2016 253
168 Phong Thần Ký Chap 15: 05/09/2016 256
169 Phong Thần Ký Chap 14: 05/09/2016 277
170 Phong Thần Ký Chap 13: 05/09/2016 256
171 Phong Thần Ký Chap 12: 05/09/2016 272
172 Phong Thần Ký Chap 11: 05/09/2016 264
173 Phong Thần Ký Chap 10: 05/09/2016 265
174 Phong Thần Ký Chap 9: 05/09/2016 275
175 Phong Thần Ký Chap 8: 05/09/2016 258
176 Phong Thần Ký Chap 7: 05/09/2016 279
177 Phong Thần Ký Chap 6: 05/09/2016 306
178 Phong Thần Ký Chap 5: 05/09/2016 298
179 Phong Thần Ký Chap 4: 05/09/2016 349
180 Phong Thần Ký Chap 3: 05/09/2016 392
181 Phong Thần Ký Chap 2: 05/09/2016 453
182 Phong Thần Ký Chap 1: 05/09/2016 942
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing

Loading...