Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Loading...
Ngự Linh Thế Giới

Ngự Linh Thế Giới

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Supernatural , Truyện Màu

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 122

Nguồn:

Lượt xem: 15460

Đánh giá truyện:

  • 6.6/10
  • 5 ratings
5 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
20% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 20% 0% 20%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Nội dung truyện Ngự Linh Thế Giới

Một họa sĩ truyện tranh xuyên qua dị giới Đến lúc đó, hắn nhận ra 1 vấn đề
"Ta không phải nhân vật chính ? Mà là nhân vật phản diện đối địch với nhân vật chính ?"
"Cái kịch bản này không đúng nha!"

Ngự Linh Thế Giới - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook

Danh sách chương Ngự Linh Thế Giới

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Ngự Linh Thế Giới Chap 122 22/06/2017 14
2 Ngự Linh Thế Giới Chap 121 19/06/2017 20
3 Ngự Linh Thế Giới Chap 120 16/06/2017 18
4 Ngự Linh Thế Giới Chap 119 12/06/2017 21
5 Ngự Linh Thế Giới Chap 118 08/06/2017 22
6 Ngự Linh Thế Giới Chap 117 05/06/2017 22
7 Ngự Linh Thế Giới Chap 116 01/06/2017 34
8 Ngự Linh Thế Giới Chap 115 29/05/2017 21
9 Ngự Linh Thế Giới Chap 114 27/05/2017 21
10 Ngự Linh Thế Giới Chap 113 26/05/2017 21
11 Ngự Linh Thế Giới Chap 112 20/05/2017 26
12 Ngự Linh Thế Giới Chap 111 19/05/2017 30
13 Ngự Linh Thế Giới Chap 110 18/05/2017 29
14 Ngự Linh Thế Giới Chap 109 16/05/2017 26
15 Ngự Linh Thế Giới Chap 108 15/05/2017 27
16 Ngự Linh Thế Giới Chap 107 14/05/2017 25
17 Ngự Linh Thế Giới Chap 106 14/05/2017 17
18 Ngự Linh Thế Giới Chap 105 09/05/2017 26
19 Ngự Linh Thế Giới Chap 104 08/05/2017 30
20 Ngự Linh Thế Giới Chap 103 06/05/2017 28
21 Ngự Linh Thế Giới Chap 102 05/05/2017 30
22 Ngự Linh Thế Giới Chap 101 24/04/2017 42
23 Ngự Linh Thế Giới Chap 100 24/04/2017 45
24 Ngự Linh Thế Giới Chap 99 16/04/2017 55
25 Ngự Linh Thế Giới Chap 98 16/04/2017 50
26 Ngự Linh Thế Giới Chap 97 14/04/2017 53
27 Ngự Linh Thế Giới Chap 96 07/04/2017 51
28 Ngự Linh Thế Giới Chap 95 05/04/2017 46
29 Ngự Linh Thế Giới Chap 94 30/03/2017 52
30 Ngự Linh Thế Giới Chap 93 26/03/2017 64
31 Ngự Linh Thế Giới Chap 92 21/03/2017 72
32 Ngự Linh Thế Giới Chap 91 20/03/2017 62
33 Ngự Linh Thế Giới Chap 90 13/03/2017 62
34 Ngự Linh Thế Giới Chap 89 10/03/2017 65
35 Ngự Linh Thế Giới Chap 88 09/03/2017 57
36 Ngự Linh Thế Giới Chap 87 04/03/2017 59
37 Ngự Linh Thế Giới Chap 86 01/03/2017 64
38 Ngự Linh Thế Giới Chap 85 27/02/2017 60
39 Ngự Linh Thế Giới Chap 84 26/02/2017 64
40 Ngự Linh Thế Giới Chap 83 25/02/2017 87
41 Ngự Linh Thế Giới Chap 83 25/02/2017 84
42 Ngự Linh Thế Giới Chap 82 24/02/2017 52
43 Ngự Linh Thế Giới Chap 81 23/02/2017 57
44 Ngự Linh Thế Giới Chap 80 22/02/2017 67
45 Ngự Linh Thế Giới Chap 79 21/02/2017 65
46 Ngự Linh Thế Giới Chap 79 21/02/2017 70
47 Ngự Linh Thế Giới chap 78 20/02/2017 55
48 Ngự Linh Thế Giới chap 77 18/02/2017 67
49 Ngự Linh Thế Giới chap 77 18/02/2017 73
50 Ngự Linh Thế Giới chap 76 17/02/2017 60
51 Ngự Linh Thế Giới chap 75 16/02/2017 62
52 Ngự Linh Thế Giới chap 74 15/02/2017 52
53 Ngự Linh Thế Giới chap 73 15/02/2017 109
54 Ngự Linh Thế Giới chap 73 15/02/2017 104
55 Ngự Linh Thế Giới chap 72 13/02/2017 73
56 Ngự Linh Thế Giới chap 71 09/02/2017 67
57 Ngự Linh Thế Giới chap 70 08/02/2017 131
58 Ngự Linh Thế Giới chap 69 06/02/2017 67
59 Ngự Linh Thế Giới chap 68 05/02/2017 73
60 Ngự Linh Thế Giới chap 67 04/02/2017 73
61 Ngự Linh Thế Giới chap 66 04/02/2017 83
62 Ngự Linh Thế Giới chap 65 04/02/2017 78
63 Ngự Linh Thế Giới chap 64 04/02/2017 82
64 Ngự Linh Thế Giới chap 63 04/02/2017 110
65 Ngự Linh Thế Giới chap 63 04/02/2017 116
66 Ngự Linh Thế Giới chap 62 04/02/2017 80
67 Ngự Linh Thế Giới chap 61 04/02/2017 84
68 Ngự Linh Thế Giới chap 60 04/02/2017 77
69 Ngự Linh Thế Giới chap 59 04/02/2017 80
70 Ngự Linh Thế Giới chap 58 02/01/2017 104
71 Ngự Linh Thế Giới chap 57 01/01/2017 107
72 Ngự Linh Thế Giới chap 57 01/01/2017 97
73 Ngự Linh Thế Giới chap 56 30/12/2016 87
74 Ngự Linh Thế Giới chap 55 29/12/2016 153
75 Ngự Linh Thế Giới chap 55 29/12/2016 143
76 Ngự Linh Thế Giới chap 54 26/12/2016 112
77 Ngự Linh Thế Giới chap 53 20/12/2016 107
78 Ngự Linh Thế Giới chap 52 17/12/2016 93
79 Ngự Linh Thế Giới chap 51 12/12/2016 103
80 Ngự Linh Thế Giới chap 50 11/12/2016 126
81 Ngự Linh Thế Giới chap 49 08/12/2016 98
82 Ngự Linh Thế Giới chap 48 03/12/2016 106
83 Ngự Linh Thế Giới chap 47 30/11/2016 196
84 Ngự Linh Thế Giới chap 47 30/11/2016 186
85 Ngự Linh Thế Giới chap 46 28/11/2016 99
86 Ngự Linh Thế Giới chap 45 28/11/2016 98
87 Ngự Linh Thế Giới chap 44 28/11/2016 115
88 Ngự Linh Thế Giới chap 43 28/11/2016 107
89 Ngự Linh Thế Giới chap 42 28/11/2016 102
90 Ngự Linh Thế Giới chap 41 28/11/2016 101
91 Ngự Linh Thế Giới chap 40 28/11/2016 113
92 Ngự Linh Thế Giới chap 39 28/11/2016 105
93 Ngự Linh Thế Giới chap 38 28/11/2016 93
94 Ngự Linh Thế Giới chap 37 28/11/2016 96
95 Ngự Linh Thế Giới chap 36 28/11/2016 98
96 Ngự Linh Thế Giới chap 35 28/11/2016 98
97 Ngự Linh Thế Giới chap 34 28/11/2016 103
98 Ngự Linh Thế Giới chap 33 28/11/2016 111
99 Ngự Linh Thế Giới chap 32 28/11/2016 111
100 Ngự Linh Thế Giới chap 31 28/11/2016 112
101 Ngự Linh Thế Giới chap 30 28/11/2016 127
102 Ngự Linh Thế Giới chap 29 28/11/2016 118
103 Ngự Linh Thế Giới chap 28 24/10/2016 118
104 Ngự Linh Thế Giới chap 27 23/10/2016 128
105 Ngự Linh Thế Giới chap 26 22/10/2016 124
106 Ngự Linh Thế Giới chap 25 21/10/2016 121
107 Ngự Linh Thế Giới chap 24 20/10/2016 140
108 Ngự Linh Thế Giới chap 23 19/10/2016 124
109 Ngự Linh Thế Giới chap 22 18/10/2016 119
110 Ngự Linh Thế Giới chap 21 18/10/2016 122
111 Ngự Linh Thế Giới chap 20 18/10/2016 127
112 Ngự Linh Thế Giới chap 19 18/10/2016 126
113 Ngự Linh Thế Giới chap 18 18/10/2016 129
114 Ngự Linh Thế Giới chap 17 18/10/2016 130
115 Ngự Linh Thế Giới chap 16 18/10/2016 144
116 Ngự Linh Thế Giới chap 15 18/10/2016 138
117 Ngự Linh Thế Giới chap 14 18/10/2016 153
118 Ngự Linh Thế Giới chap 13 18/10/2016 156
119 Ngự Linh Thế Giới chap 12 18/10/2016 151
120 Ngự Linh Thế Giới chap 11 18/10/2016 149
121 Ngự Linh Thế Giới chap 10 18/10/2016 157
122 Ngự Linh Thế Giới Chap 9 20/09/2016 161
123 Ngự Linh Thế Giới Chap 8 18/09/2016 171
124 Ngự Linh Thế Giới Chap 7 16/09/2016 161
125 Ngự Linh Thế Giới Chap 6 14/09/2016 171
126 Ngự Linh Thế Giới Chap 5 13/09/2016 195
127 Ngự Linh Thế Giới Chap 4 11/09/2016 214
128 Ngự Linh Thế Giới Chap 3 10/09/2016 243
129 Ngự Linh Thế Giới Chap 2 08/09/2016 311
130 Ngự Linh Thế Giới Chap 1 08/09/2016 947
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan

Loading...