Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Magician

Magician

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Mystery , Webtoons

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 166

Nguồn:

Lượt xem: 3821

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Magician

Iremi, Enzu, và Edermask nhà ảo thuật nổi tiếng bất tử bắt đầu cuộc hành trình chưa biết trước của họ! Mỗi người trong số họ tìm kiếm một cái gì đó khác với hành trình này… Iremi đơn thuần chỉ là người chuyên chở, Enzu tìm cách trả thù cho cái chết của cha và Edermask thì lại tìm kiếm một bản thảo… Những nguy hiểm nào đang rình rập phía trước họ, và…

Magician - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook

Danh sách chương Magician

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Magician Chap 166: 12/09/2016 20
2 Magician Chap 165: 12/09/2016 28
3 Magician Chap 164: 12/09/2016 22
4 Magician Chap 163: 12/09/2016 18
5 Magician Chap 162: 12/09/2016 23
6 Magician Chap 161: 12/09/2016 21
7 Magician Chap 160: 12/09/2016 15
8 Magician Chap 159: 12/09/2016 19
9 Magician Chap 158: 12/09/2016 24
10 Magician Chap 157: 12/09/2016 20
11 Magician Chap 156: 12/09/2016 27
12 Magician Chap 155: 12/09/2016 21
13 Magician Chap 154: 12/09/2016 29
14 Magician Chap 153: 12/09/2016 25
15 Magician Chap 152: 12/09/2016 18
16 Magician Chap 151: 12/09/2016 16
17 Magician Chap 150: 12/09/2016 27
18 Magician Chap 149: 12/09/2016 21
19 Magician Chap 148: 12/09/2016 18
20 Magician Chap 147: 12/09/2016 18
21 Magician Chap 146: 12/09/2016 16
22 Magician Chap 145: 12/09/2016 17
23 Magician Chap 144: 12/09/2016 16
24 Magician Chap 143: 12/09/2016 24
25 Magician Chap 142: 12/09/2016 18
26 Magician Chap 141: 12/09/2016 25
27 Magician Chap 140: 12/09/2016 29
28 Magician Chap 139: 12/09/2016 24
29 Magician Chap 138: 12/09/2016 25
30 Magician Chap 137: 12/09/2016 25
31 Magician Chap 136: 12/09/2016 16
32 Magician Chap 135: 12/09/2016 24
33 Magician Chap 134: 12/09/2016 16
34 Magician Chap 133: 12/09/2016 17
35 Magician Chap 132: 12/09/2016 22
36 Magician Chap 131: 12/09/2016 13
37 Magician Chap 130: 12/09/2016 21
38 Magician Chap 129: 12/09/2016 14
39 Magician Chap 128: 12/09/2016 12
40 Magician Chap 127: 12/09/2016 15
41 Magician Chap 126: 12/09/2016 24
42 Magician Chap 125: 12/09/2016 22
43 Magician Chap 124: 12/09/2016 14
44 Magician Chap 123: 12/09/2016 13
45 Magician Chap 122: 12/09/2016 12
46 Magician Chap 121: 12/09/2016 20
47 Magician Chap 120: Giữa rừng 12/09/2016 20
48 Magician Chap 119: 12/09/2016 16
49 Magician Chap 118: 12/09/2016 24
50 Magician Chap 117: 12/09/2016 23
51 Magician Chap 116: 12/09/2016 20
52 Magician Chap 115: 12/09/2016 12
53 Magician Chap 114: 12/09/2016 23
54 Magician Chap 113: 12/09/2016 17
55 Magician Chap 112: 12/09/2016 13
56 Magician Chap 111: 12/09/2016 12
57 Magician Chap 110: 12/09/2016 15
58 Magician Chap 109: 12/09/2016 18
59 Magician Chap 108: 12/09/2016 26
60 Magician Chap 107: 12/09/2016 21
61 Magician Chap 106: 12/09/2016 18
62 Magician Chap 105: 12/09/2016 24
63 Magician Chap 104: 12/09/2016 21
64 Magician Chap 103: 12/09/2016 21
65 Magician Chap 102: 12/09/2016 23
66 Magician Chap 101: 12/09/2016 30
67 Magician Chap 100: 12/09/2016 27
68 Magician Chap 99: 12/09/2016 24
69 Magician Chap 98: 12/09/2016 24
70 Magician Chap 97: 12/09/2016 24
71 Magician Chap 96: 12/09/2016 20
72 Magician Chap 95: 12/09/2016 21
73 Magician Chap 94: 12/09/2016 16
74 Magician Chap 93: 12/09/2016 21
75 Magician Chap 92: 12/09/2016 16
76 Magician Chap 91: 12/09/2016 21
77 Magician Chap 90: 12/09/2016 26
78 Magician Chap 89: 12/09/2016 17
79 Magician Chap 88: 12/09/2016 19
80 Magician Chap 87: 12/09/2016 21
81 Magician Chap 86: 12/09/2016 20
82 Magician Chap 85: 12/09/2016 19
83 Magician Chap 84: 12/09/2016 12
84 Magician Chap 83: 12/09/2016 14
85 Magician Chap 82: 12/09/2016 31
86 Magician Chap 81: 12/09/2016 16
87 Magician Chap 80: 12/09/2016 25
88 Magician Chap 79: 12/09/2016 25
89 Magician Chap 78: 12/09/2016 21
90 Magician Chap 77: 12/09/2016 17
91 Magician Chap 76: 12/09/2016 25
92 Magician Chap 75: 12/09/2016 18
93 Magician Chap 74: 12/09/2016 32
94 Magician Chap 73: 12/09/2016 19
95 Magician Chap 72: 12/09/2016 25
96 Magician Chap 71: 12/09/2016 27
97 Magician Chap 70: 12/09/2016 28
98 Magician Chap 69: 12/09/2016 27
99 Magician Chap 68: 12/09/2016 20
100 Magician Chap 67: 12/09/2016 22
101 Magician Chap 66: 12/09/2016 17
102 Magician Chap 65: 12/09/2016 15
103 Magician Chap 64: 12/09/2016 17
104 Magician Chap 63: 12/09/2016 26
105 Magician Chap 62: 12/09/2016 19
106 Magician Chap 61: 12/09/2016 17
107 Magician Chap 60: 12/09/2016 14
108 Magician Chap 59: 12/09/2016 20
109 Magician Chap 58: 12/09/2016 22
110 Magician Chap 57: 12/09/2016 24
111 Magician Chap 56: 12/09/2016 24
112 Magician Chap 55: 12/09/2016 16
113 Magician Chap 54: 12/09/2016 25
114 Magician Chap 53: 12/09/2016 22
115 Magician Chap 52: 12/09/2016 25
116 Magician Chap 51: 12/09/2016 25
117 Magician Chap 50: 12/09/2016 24
118 Magician Chap 49: 12/09/2016 20
119 Magician Chap 48: 12/09/2016 25
120 Magician Chap 47: 12/09/2016 19
121 Magician Chap 46: 12/09/2016 24
122 Magician Chap 45: 12/09/2016 23
123 Magician Chap 44: 12/09/2016 26
124 Magician Chap 43: 12/09/2016 24
125 Magician Chap 42: 12/09/2016 18
126 Magician Chap 41: 12/09/2016 25
127 Magician Chap 40: 12/09/2016 28
128 Magician Chap 39: 12/09/2016 23
129 Magician Chap 38: 12/09/2016 21
130 Magician Chap 37: 12/09/2016 26
131 Magician Chap 36: 12/09/2016 26
132 Magician Chap 35: 12/09/2016 35
133 Magician Chap 34: 12/09/2016 31
134 Magician Chap 33: 12/09/2016 19
135 Magician Chap 32: 12/09/2016 31
136 Magician Chap 31: 12/09/2016 28
137 Magician Chap 30: 12/09/2016 21
138 Magician Chap 29: 12/09/2016 30
139 Magician Chap 28: 12/09/2016 22
140 Magician Chap 27: 12/09/2016 25
141 Magician Chap 26: 12/09/2016 25
142 Magician Chap 25: 12/09/2016 22
143 Magician Chap 24: 12/09/2016 31
144 Magician Chap 23: 12/09/2016 23
145 Magician Chap 22: 12/09/2016 32
146 Magician Chap 21: 12/09/2016 26
147 Magician Chap 20: 12/09/2016 16
148 Magician Chap 19: 12/09/2016 25
149 Magician Chap 18: 12/09/2016 19
150 Magician Chap 17: 12/09/2016 20
151 Magician Chap 16: 12/09/2016 20
152 Magician Chap 15: 12/09/2016 29
153 Magician Chap 14: 12/09/2016 24
154 Magician Chap 13: 12/09/2016 17
155 Magician Chap 12: 12/09/2016 24
156 Magician Chap 11: 12/09/2016 22
157 Magician Chap 10: 12/09/2016 27
158 Magician Chap 9: 12/09/2016 31
159 Magician Chap 8: 12/09/2016 25
160 Magician Chap 7: 12/09/2016 31
161 Magician Chap 6: 12/09/2016 29
162 Magician Chap 5: 12/09/2016 29
163 Magician Chap 4: 12/09/2016 38
164 Magician Chap 3: 12/09/2016 31
165 Magician Chap 2: 12/09/2016 32
166 Magician Chap 1: 12/09/2016 51
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan