Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Magician

Magician

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Mystery , Webtoons

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 166

Nguồn:

Lượt xem: 1976

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Magician

Iremi, Enzu, và Edermask nhà ảo thuật nổi tiếng bất tử bắt đầu cuộc hành trình chưa biết trước của họ! Mỗi người trong số họ tìm kiếm một cái gì đó khác với hành trình này… Iremi đơn thuần chỉ là người chuyên chở, Enzu tìm cách trả thù cho cái chết của cha và Edermask thì lại tìm kiếm một bản thảo… Những nguy hiểm nào đang rình rập phía trước họ, và…

Magician - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook

Danh sách chương Magician

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Magician Chap 166: 12/09/2016 11
2 Magician Chap 165: 12/09/2016 12
3 Magician Chap 164: 12/09/2016 12
4 Magician Chap 163: 12/09/2016 11
5 Magician Chap 162: 12/09/2016 14
6 Magician Chap 161: 12/09/2016 12
7 Magician Chap 160: 12/09/2016 11
8 Magician Chap 159: 12/09/2016 11
9 Magician Chap 158: 12/09/2016 14
10 Magician Chap 157: 12/09/2016 12
11 Magician Chap 156: 12/09/2016 13
12 Magician Chap 155: 12/09/2016 12
13 Magician Chap 154: 12/09/2016 11
14 Magician Chap 153: 12/09/2016 13
15 Magician Chap 152: 12/09/2016 10
16 Magician Chap 151: 12/09/2016 9
17 Magician Chap 150: 12/09/2016 12
18 Magician Chap 149: 12/09/2016 10
19 Magician Chap 148: 12/09/2016 9
20 Magician Chap 147: 12/09/2016 9
21 Magician Chap 146: 12/09/2016 9
22 Magician Chap 145: 12/09/2016 7
23 Magician Chap 144: 12/09/2016 8
24 Magician Chap 143: 12/09/2016 13
25 Magician Chap 142: 12/09/2016 8
26 Magician Chap 141: 12/09/2016 11
27 Magician Chap 140: 12/09/2016 7
28 Magician Chap 139: 12/09/2016 10
29 Magician Chap 138: 12/09/2016 9
30 Magician Chap 137: 12/09/2016 12
31 Magician Chap 136: 12/09/2016 8
32 Magician Chap 135: 12/09/2016 8
33 Magician Chap 134: 12/09/2016 9
34 Magician Chap 133: 12/09/2016 8
35 Magician Chap 132: 12/09/2016 10
36 Magician Chap 131: 12/09/2016 7
37 Magician Chap 130: 12/09/2016 9
38 Magician Chap 129: 12/09/2016 9
39 Magician Chap 128: 12/09/2016 7
40 Magician Chap 127: 12/09/2016 7
41 Magician Chap 126: 12/09/2016 13
42 Magician Chap 125: 12/09/2016 13
43 Magician Chap 124: 12/09/2016 8
44 Magician Chap 123: 12/09/2016 7
45 Magician Chap 122: 12/09/2016 8
46 Magician Chap 121: 12/09/2016 10
47 Magician Chap 120: Giữa rừng 12/09/2016 10
48 Magician Chap 119: 12/09/2016 8
49 Magician Chap 118: 12/09/2016 13
50 Magician Chap 117: 12/09/2016 9
51 Magician Chap 116: 12/09/2016 8
52 Magician Chap 115: 12/09/2016 9
53 Magician Chap 114: 12/09/2016 14
54 Magician Chap 113: 12/09/2016 9
55 Magician Chap 112: 12/09/2016 8
56 Magician Chap 111: 12/09/2016 8
57 Magician Chap 110: 12/09/2016 10
58 Magician Chap 109: 12/09/2016 11
59 Magician Chap 108: 12/09/2016 11
60 Magician Chap 107: 12/09/2016 14
61 Magician Chap 106: 12/09/2016 11
62 Magician Chap 105: 12/09/2016 13
63 Magician Chap 104: 12/09/2016 13
64 Magician Chap 103: 12/09/2016 9
65 Magician Chap 102: 12/09/2016 13
66 Magician Chap 101: 12/09/2016 13
67 Magician Chap 100: 12/09/2016 12
68 Magician Chap 99: 12/09/2016 13
69 Magician Chap 98: 12/09/2016 15
70 Magician Chap 97: 12/09/2016 13
71 Magician Chap 96: 12/09/2016 13
72 Magician Chap 95: 12/09/2016 11
73 Magician Chap 94: 12/09/2016 11
74 Magician Chap 93: 12/09/2016 11
75 Magician Chap 92: 12/09/2016 10
76 Magician Chap 91: 12/09/2016 12
77 Magician Chap 90: 12/09/2016 14
78 Magician Chap 89: 12/09/2016 11
79 Magician Chap 88: 12/09/2016 12
80 Magician Chap 87: 12/09/2016 11
81 Magician Chap 86: 12/09/2016 11
82 Magician Chap 85: 12/09/2016 12
83 Magician Chap 84: 12/09/2016 8
84 Magician Chap 83: 12/09/2016 10
85 Magician Chap 82: 12/09/2016 12
86 Magician Chap 81: 12/09/2016 9
87 Magician Chap 80: 12/09/2016 14
88 Magician Chap 79: 12/09/2016 13
89 Magician Chap 78: 12/09/2016 12
90 Magician Chap 77: 12/09/2016 11
91 Magician Chap 76: 12/09/2016 12
92 Magician Chap 75: 12/09/2016 11
93 Magician Chap 74: 12/09/2016 15
94 Magician Chap 73: 12/09/2016 12
95 Magician Chap 72: 12/09/2016 14
96 Magician Chap 71: 12/09/2016 11
97 Magician Chap 70: 12/09/2016 12
98 Magician Chap 69: 12/09/2016 14
99 Magician Chap 68: 12/09/2016 13
100 Magician Chap 67: 12/09/2016 13
101 Magician Chap 66: 12/09/2016 10
102 Magician Chap 65: 12/09/2016 10
103 Magician Chap 64: 12/09/2016 10
104 Magician Chap 63: 12/09/2016 15
105 Magician Chap 62: 12/09/2016 11
106 Magician Chap 61: 12/09/2016 11
107 Magician Chap 60: 12/09/2016 7
108 Magician Chap 59: 12/09/2016 11
109 Magician Chap 58: 12/09/2016 12
110 Magician Chap 57: 12/09/2016 14
111 Magician Chap 56: 12/09/2016 14
112 Magician Chap 55: 12/09/2016 11
113 Magician Chap 54: 12/09/2016 12
114 Magician Chap 53: 12/09/2016 12
115 Magician Chap 52: 12/09/2016 15
116 Magician Chap 51: 12/09/2016 14
117 Magician Chap 50: 12/09/2016 11
118 Magician Chap 49: 12/09/2016 10
119 Magician Chap 48: 12/09/2016 14
120 Magician Chap 47: 12/09/2016 10
121 Magician Chap 46: 12/09/2016 13
122 Magician Chap 45: 12/09/2016 12
123 Magician Chap 44: 12/09/2016 13
124 Magician Chap 43: 12/09/2016 14
125 Magician Chap 42: 12/09/2016 8
126 Magician Chap 41: 12/09/2016 11
127 Magician Chap 40: 12/09/2016 14
128 Magician Chap 39: 12/09/2016 12
129 Magician Chap 38: 12/09/2016 9
130 Magician Chap 37: 12/09/2016 13
131 Magician Chap 36: 12/09/2016 13
132 Magician Chap 35: 12/09/2016 11
133 Magician Chap 34: 12/09/2016 11
134 Magician Chap 33: 12/09/2016 11
135 Magician Chap 32: 12/09/2016 15
136 Magician Chap 31: 12/09/2016 13
137 Magician Chap 30: 12/09/2016 12
138 Magician Chap 29: 12/09/2016 11
139 Magician Chap 28: 12/09/2016 12
140 Magician Chap 27: 12/09/2016 13
141 Magician Chap 26: 12/09/2016 12
142 Magician Chap 25: 12/09/2016 12
143 Magician Chap 24: 12/09/2016 13
144 Magician Chap 23: 12/09/2016 11
145 Magician Chap 22: 12/09/2016 15
146 Magician Chap 21: 12/09/2016 13
147 Magician Chap 20: 12/09/2016 9
148 Magician Chap 19: 12/09/2016 14
149 Magician Chap 18: 12/09/2016 11
150 Magician Chap 17: 12/09/2016 11
151 Magician Chap 16: 12/09/2016 11
152 Magician Chap 15: 12/09/2016 11
153 Magician Chap 14: 12/09/2016 15
154 Magician Chap 13: 12/09/2016 9
155 Magician Chap 12: 12/09/2016 13
156 Magician Chap 11: 12/09/2016 12
157 Magician Chap 10: 12/09/2016 13
158 Magician Chap 9: 12/09/2016 17
159 Magician Chap 8: 12/09/2016 14
160 Magician Chap 7: 12/09/2016 14
161 Magician Chap 6: 12/09/2016 13
162 Magician Chap 5: 12/09/2016 12
163 Magician Chap 4: 12/09/2016 18
164 Magician Chap 3: 12/09/2016 14
165 Magician Chap 2: 12/09/2016 15
166 Magician Chap 1: 12/09/2016 21
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing