Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Magician

Magician

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Mystery , Webtoons

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 166

Nguồn:

Lượt xem: 1680

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Magician

Iremi, Enzu, và Edermask nhà ảo thuật nổi tiếng bất tử bắt đầu cuộc hành trình chưa biết trước của họ! Mỗi người trong số họ tìm kiếm một cái gì đó khác với hành trình này… Iremi đơn thuần chỉ là người chuyên chở, Enzu tìm cách trả thù cho cái chết của cha và Edermask thì lại tìm kiếm một bản thảo… Những nguy hiểm nào đang rình rập phía trước họ, và…

Magician - TruyenTranhTop.Net
Bình luận

Danh sách chương Magician

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Magician Chap 166: 12/09/2016 10
2 Magician Chap 165: 12/09/2016 11
3 Magician Chap 164: 12/09/2016 10
4 Magician Chap 163: 12/09/2016 10
5 Magician Chap 162: 12/09/2016 12
6 Magician Chap 161: 12/09/2016 11
7 Magician Chap 160: 12/09/2016 10
8 Magician Chap 159: 12/09/2016 10
9 Magician Chap 158: 12/09/2016 11
10 Magician Chap 157: 12/09/2016 11
11 Magician Chap 156: 12/09/2016 11
12 Magician Chap 155: 12/09/2016 10
13 Magician Chap 154: 12/09/2016 10
14 Magician Chap 153: 12/09/2016 11
15 Magician Chap 152: 12/09/2016 9
16 Magician Chap 151: 12/09/2016 8
17 Magician Chap 150: 12/09/2016 8
18 Magician Chap 149: 12/09/2016 9
19 Magician Chap 148: 12/09/2016 8
20 Magician Chap 147: 12/09/2016 6
21 Magician Chap 146: 12/09/2016 8
22 Magician Chap 145: 12/09/2016 6
23 Magician Chap 144: 12/09/2016 7
24 Magician Chap 143: 12/09/2016 11
25 Magician Chap 142: 12/09/2016 7
26 Magician Chap 141: 12/09/2016 10
27 Magician Chap 140: 12/09/2016 6
28 Magician Chap 139: 12/09/2016 8
29 Magician Chap 138: 12/09/2016 7
30 Magician Chap 137: 12/09/2016 11
31 Magician Chap 136: 12/09/2016 7
32 Magician Chap 135: 12/09/2016 7
33 Magician Chap 134: 12/09/2016 8
34 Magician Chap 133: 12/09/2016 7
35 Magician Chap 132: 12/09/2016 7
36 Magician Chap 131: 12/09/2016 6
37 Magician Chap 130: 12/09/2016 8
38 Magician Chap 129: 12/09/2016 6
39 Magician Chap 128: 12/09/2016 6
40 Magician Chap 127: 12/09/2016 6
41 Magician Chap 126: 12/09/2016 12
42 Magician Chap 125: 12/09/2016 10
43 Magician Chap 124: 12/09/2016 6
44 Magician Chap 123: 12/09/2016 6
45 Magician Chap 122: 12/09/2016 7
46 Magician Chap 121: 12/09/2016 7
47 Magician Chap 120: Giữa rừng 12/09/2016 8
48 Magician Chap 119: 12/09/2016 6
49 Magician Chap 118: 12/09/2016 11
50 Magician Chap 117: 12/09/2016 8
51 Magician Chap 116: 12/09/2016 6
52 Magician Chap 115: 12/09/2016 8
53 Magician Chap 114: 12/09/2016 12
54 Magician Chap 113: 12/09/2016 8
55 Magician Chap 112: 12/09/2016 7
56 Magician Chap 111: 12/09/2016 7
57 Magician Chap 110: 12/09/2016 9
58 Magician Chap 109: 12/09/2016 10
59 Magician Chap 108: 12/09/2016 10
60 Magician Chap 107: 12/09/2016 11
61 Magician Chap 106: 12/09/2016 10
62 Magician Chap 105: 12/09/2016 11
63 Magician Chap 104: 12/09/2016 11
64 Magician Chap 103: 12/09/2016 8
65 Magician Chap 102: 12/09/2016 12
66 Magician Chap 101: 12/09/2016 11
67 Magician Chap 100: 12/09/2016 11
68 Magician Chap 99: 12/09/2016 11
69 Magician Chap 98: 12/09/2016 13
70 Magician Chap 97: 12/09/2016 11
71 Magician Chap 96: 12/09/2016 11
72 Magician Chap 95: 12/09/2016 9
73 Magician Chap 94: 12/09/2016 8
74 Magician Chap 93: 12/09/2016 10
75 Magician Chap 92: 12/09/2016 9
76 Magician Chap 91: 12/09/2016 11
77 Magician Chap 90: 12/09/2016 11
78 Magician Chap 89: 12/09/2016 9
79 Magician Chap 88: 12/09/2016 11
80 Magician Chap 87: 12/09/2016 10
81 Magician Chap 86: 12/09/2016 8
82 Magician Chap 85: 12/09/2016 10
83 Magician Chap 84: 12/09/2016 7
84 Magician Chap 83: 12/09/2016 8
85 Magician Chap 82: 12/09/2016 11
86 Magician Chap 81: 12/09/2016 6
87 Magician Chap 80: 12/09/2016 12
88 Magician Chap 79: 12/09/2016 11
89 Magician Chap 78: 12/09/2016 11
90 Magician Chap 77: 12/09/2016 10
91 Magician Chap 76: 12/09/2016 10
92 Magician Chap 75: 12/09/2016 10
93 Magician Chap 74: 12/09/2016 13
94 Magician Chap 73: 12/09/2016 11
95 Magician Chap 72: 12/09/2016 11
96 Magician Chap 71: 12/09/2016 10
97 Magician Chap 70: 12/09/2016 11
98 Magician Chap 69: 12/09/2016 12
99 Magician Chap 68: 12/09/2016 11
100 Magician Chap 67: 12/09/2016 11
101 Magician Chap 66: 12/09/2016 9
102 Magician Chap 65: 12/09/2016 8
103 Magician Chap 64: 12/09/2016 8
104 Magician Chap 63: 12/09/2016 13
105 Magician Chap 62: 12/09/2016 10
106 Magician Chap 61: 12/09/2016 9
107 Magician Chap 60: 12/09/2016 6
108 Magician Chap 59: 12/09/2016 10
109 Magician Chap 58: 12/09/2016 11
110 Magician Chap 57: 12/09/2016 11
111 Magician Chap 56: 12/09/2016 12
112 Magician Chap 55: 12/09/2016 10
113 Magician Chap 54: 12/09/2016 11
114 Magician Chap 53: 12/09/2016 11
115 Magician Chap 52: 12/09/2016 12
116 Magician Chap 51: 12/09/2016 13
117 Magician Chap 50: 12/09/2016 10
118 Magician Chap 49: 12/09/2016 9
119 Magician Chap 48: 12/09/2016 12
120 Magician Chap 47: 12/09/2016 9
121 Magician Chap 46: 12/09/2016 10
122 Magician Chap 45: 12/09/2016 11
123 Magician Chap 44: 12/09/2016 10
124 Magician Chap 43: 12/09/2016 13
125 Magician Chap 42: 12/09/2016 7
126 Magician Chap 41: 12/09/2016 10
127 Magician Chap 40: 12/09/2016 12
128 Magician Chap 39: 12/09/2016 11
129 Magician Chap 38: 12/09/2016 7
130 Magician Chap 37: 12/09/2016 11
131 Magician Chap 36: 12/09/2016 12
132 Magician Chap 35: 12/09/2016 10
133 Magician Chap 34: 12/09/2016 10
134 Magician Chap 33: 12/09/2016 9
135 Magician Chap 32: 12/09/2016 13
136 Magician Chap 31: 12/09/2016 11
137 Magician Chap 30: 12/09/2016 9
138 Magician Chap 29: 12/09/2016 10
139 Magician Chap 28: 12/09/2016 11
140 Magician Chap 27: 12/09/2016 11
141 Magician Chap 26: 12/09/2016 11
142 Magician Chap 25: 12/09/2016 10
143 Magician Chap 24: 12/09/2016 12
144 Magician Chap 23: 12/09/2016 10
145 Magician Chap 22: 12/09/2016 14
146 Magician Chap 21: 12/09/2016 11
147 Magician Chap 20: 12/09/2016 8
148 Magician Chap 19: 12/09/2016 11
149 Magician Chap 18: 12/09/2016 8
150 Magician Chap 17: 12/09/2016 10
151 Magician Chap 16: 12/09/2016 9
152 Magician Chap 15: 12/09/2016 10
153 Magician Chap 14: 12/09/2016 14
154 Magician Chap 13: 12/09/2016 8
155 Magician Chap 12: 12/09/2016 12
156 Magician Chap 11: 12/09/2016 10
157 Magician Chap 10: 12/09/2016 11
158 Magician Chap 9: 12/09/2016 11
159 Magician Chap 8: 12/09/2016 11
160 Magician Chap 7: 12/09/2016 9
161 Magician Chap 6: 12/09/2016 8
162 Magician Chap 5: 12/09/2016 7
163 Magician Chap 4: 12/09/2016 14
164 Magician Chap 3: 12/09/2016 12
165 Magician Chap 2: 12/09/2016 11
166 Magician Chap 1: 12/09/2016 16
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan