Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Ma Tạp Tiên Tung

Ma Tạp Tiên Tung

Tác giả:

Thể loại: Fantasy , Manhua , Romance , Truyện Màu

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 131

Nguồn:

Lượt xem: 19048

Đánh giá truyện:

Loading...

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Ma Tạp Tiên Tung

Tên khác: Ma Tạp Tiên Tông

Ma Tạp Tiên Tung - TruyenTranhTop.Net

Đây là một thế giới hòa nhã tràn đầy pháp thuật, thần thú, cùng những người điều khiển thần thú. Tuy nhiên…

Bình luận Facebook

Danh sách chương Ma Tạp Tiên Tung

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Ma Tạp Tiên Tung Chap 131 17/10/2016 11
2 Ma Tạp Tiên Tung Chap 130 27/07/2016 36
3 Ma Tạp Tiên Tung Chap 129 01/07/2016 30
4 Ma Tạp Tiên Tung Chap 128 01/07/2016 58
5 Ma Tạp Tiên Tung Chap 127 01/07/2016 27
6 Ma Tạp Tiên Tung Chap 126 01/07/2016 36
7 Ma Tạp Tiên Tung Chap 125 01/07/2016 51
8 Ma Tạp Tiên Tung Chap 124 01/07/2016 29
9 Ma Tạp Tiên Tung Chap 123 01/07/2016 33
10 Ma Tạp Tiên Tung Chap 122 27/10/2015 148
11 Ma Tạp Tiên Tung Chap 121 27/10/2015 121
12 Ma Tạp Tiên Tung Chap 120 27/10/2015 131
13 Ma Tạp Tiên Tung Chap 119 27/10/2015 102
14 Ma Tạp Tiên Tung Chap 118 27/10/2015 120
15 Ma Tạp Tiên Tung Chap 117 22/10/2015 136
16 Ma Tạp Tiên Tung Chap 116 22/10/2015 115
17 Ma Tạp Tiên Tung Chap 115 20/10/2015 104
18 Ma Tạp Tiên Tung Chap 114 18/10/2015 120
19 Ma Tạp Tiên Tung Chap 113 18/10/2015 122
20 Ma Tạp Tiên Tung Chap 112 16/10/2015 120
21 Ma Tạp Tiên Tung Chap 111 15/10/2015 104
22 Ma Tạp Tiên Tung Chap 110 15/10/2015 113
23 Ma Tạp Tiên Tung Chap 109 15/10/2015 116
24 Ma Tạp Tiên Tung Chap 108 15/10/2015 133
25 Ma Tạp Tiên Tung Chap 107 08/10/2015 130
26 Ma Tạp Tiên Tung Chap 106 08/10/2015 117
27 Ma Tạp Tiên Tung Chap 105 08/10/2015 118
28 Ma Tạp Tiên Tung Chap 104 04/10/2015 120
29 Ma Tạp Tiên Tung Chap 103 04/10/2015 137
30 Ma Tạp Tiên Tung Chap 102 04/10/2015 152
31 Ma Tạp Tiên Tung Chap 101 04/10/2015 153
32 Ma Tạp Tiên Tung Chap 100 04/10/2015 125
33 Ma Tạp Tiên Tung Chap 99 04/10/2015 141
34 Ma Tạp Tiên Tung Chap 98 04/10/2015 134
35 Ma Tạp Tiên Tung Chap 97 04/10/2015 114
36 Ma Tạp Tiên Tung Chap 96 04/10/2015 152
37 Ma Tạp Tiên Tung Chap 95 04/10/2015 151
38 Ma Tạp Tiên Tung Chap 94 04/10/2015 147
39 Ma Tạp Tiên Tung Chap 93 04/10/2015 160
40 Ma Tạp Tiên Tung Chap 92 04/10/2015 158
41 Ma Tạp Tiên Tung Chap 91 04/10/2015 189
42 Ma Tạp Tiên Tung Chap 90 04/10/2015 138
43 Ma Tạp Tiên Tung Chap 89 04/10/2015 157
44 Ma Tạp Tiên Tung Chap 88 04/10/2015 198
45 Ma Tạp Tiên Tung Chap 87 04/10/2015 150
46 Ma Tạp Tiên Tung Chap 86 04/10/2015 128
47 Ma Tạp Tiên Tung Chap 85 04/10/2015 144
48 Ma Tạp Tiên Tung Chap 84 04/10/2015 139
49 Ma Tạp Tiên Tung Chap 83 04/10/2015 154
50 Ma Tạp Tiên Tung Chap 82 04/10/2015 140
51 Ma Tạp Tiên Tung Chap 81 04/10/2015 161
52 Ma Tạp Tiên Tung Chap 80 04/10/2015 167
53 Ma Tạp Tiên Tung Chap 79 04/10/2015 142
54 Ma Tạp Tiên Tung Chap 78 04/10/2015 149
55 Ma Tạp Tiên Tung Chap 77 04/10/2015 126
56 Ma Tạp Tiên Tung Chap 76 04/10/2015 135
57 Ma Tạp Tiên Tung Chap 75 04/10/2015 138
58 Ma Tạp Tiên Tung Chap 74 04/10/2015 157
59 Ma Tạp Tiên Tung Chap 73 04/10/2015 141
60 Ma Tạp Tiên Tung Chap 72 04/10/2015 172
61 Ma Tạp Tiên Tung Chap 71 04/10/2015 148
62 Ma Tạp Tiên Tung Chap 70 04/10/2015 122
63 Ma Tạp Tiên Tung Chap 69 04/10/2015 150
64 Ma Tạp Tiên Tung Chap 68 04/10/2015 136
65 Ma Tạp Tiên Tung Chap 67 04/10/2015 146
66 Ma Tạp Tiên Tung Chap 66 04/10/2015 144
67 Ma Tạp Tiên Tung Chap 65 04/10/2015 146
68 Ma Tạp Tiên Tung Chap 64 04/10/2015 153
69 Ma Tạp Tiên Tung Chap 63 04/10/2015 156
70 Ma Tạp Tiên Tung Chap 62 04/10/2015 148
71 Ma Tạp Tiên Tung Chap 61 04/10/2015 128
72 Ma Tạp Tiên Tung Chap 60 04/10/2015 149
73 Ma Tạp Tiên Tung Chap 59 04/10/2015 136
74 Ma Tạp Tiên Tung Chap 58 04/10/2015 187
75 Ma Tạp Tiên Tung Chap 57 04/10/2015 149
76 Ma Tạp Tiên Tung Chap 56 04/10/2015 190
77 Ma Tạp Tiên Tung Chap 55 04/10/2015 147
78 Ma Tạp Tiên Tung Chap 54 04/10/2015 110
79 Ma Tạp Tiên Tung Chap 53 04/10/2015 128
80 Ma Tạp Tiên Tung Chap 52 04/10/2015 145
81 Ma Tạp Tiên Tung Chap 51 04/10/2015 161
82 Ma Tạp Tiên Tung Chap 50 04/10/2015 121
83 Ma Tạp Tiên Tung Chap 49 04/10/2015 123
84 Ma Tạp Tiên Tung Chap 48 04/10/2015 139
85 Ma Tạp Tiên Tung Chap 47 04/10/2015 168
86 Ma Tạp Tiên Tung Chap 46 04/10/2015 131
87 Ma Tạp Tiên Tung Chap 45 04/10/2015 129
88 Ma Tạp Tiên Tung Chap 44 04/10/2015 163
89 Ma Tạp Tiên Tung Chap 43 04/10/2015 136
90 Ma Tạp Tiên Tung Chap 42 04/10/2015 143
91 Ma Tạp Tiên Tung Chap 41 04/10/2015 122
92 Ma Tạp Tiên Tung Chap 40 04/10/2015 130
93 Ma Tạp Tiên Tung Chap 39 04/10/2015 123
94 Ma Tạp Tiên Tung Chap 38 04/10/2015 123
95 Ma Tạp Tiên Tung Chap 37 04/10/2015 124
96 Ma Tạp Tiên Tung Chap 36 04/10/2015 143
97 Ma Tạp Tiên Tung Chap 35 04/10/2015 190
98 Ma Tạp Tiên Tung Chap 34 04/10/2015 158
99 Ma Tạp Tiên Tung Chap 33 04/10/2015 148
100 Ma Tạp Tiên Tung Chap 32 04/10/2015 176
101 Ma Tạp Tiên Tung Chap 31 04/10/2015 171
102 Ma Tạp Tiên Tung Chap 30 04/10/2015 142
103 Ma Tạp Tiên Tung Chap 29 04/10/2015 124
104 Ma Tạp Tiên Tung Chap 28 04/10/2015 177
105 Ma Tạp Tiên Tung Chap 27 04/10/2015 141
106 Ma Tạp Tiên Tung Chap 26 04/10/2015 134
107 Ma Tạp Tiên Tung Chap 25 04/10/2015 183
108 Ma Tạp Tiên Tung Chap 24 04/10/2015 149
109 Ma Tạp Tiên Tung Chap 23 04/10/2015 135
110 Ma Tạp Tiên Tung Chap 22 04/10/2015 145
111 Ma Tạp Tiên Tung Chap 21 04/10/2015 160
112 Ma Tạp Tiên Tung Chap 20 04/10/2015 234
113 Ma Tạp Tiên Tung Chap 19 04/10/2015 144
114 Ma Tạp Tiên Tung Chap 18 04/10/2015 166
115 Ma Tạp Tiên Tung Chap 17 04/10/2015 147
116 Ma Tạp Tiên Tung Chap 16 04/10/2015 139
117 Ma Tạp Tiên Tung Chap 15 04/10/2015 154
118 Ma Tạp Tiên Tung Chap 14 04/10/2015 150
119 Ma Tạp Tiên Tung Chap 13 04/10/2015 144
120 Ma Tạp Tiên Tung Chap 12 04/10/2015 132
121 Ma Tạp Tiên Tung Chap 11 04/10/2015 150
122 Ma Tạp Tiên Tung Chap 10 04/10/2015 169
123 Ma Tạp Tiên Tung Chap 9 04/10/2015 195
124 Ma Tạp Tiên Tung Chap 8 04/10/2015 145
125 Ma Tạp Tiên Tung Chap 7 04/10/2015 183
126 Ma Tạp Tiên Tung Chap 6 04/10/2015 138
127 Ma Tạp Tiên Tung Chap 5 04/10/2015 186
128 Ma Tạp Tiên Tung Chap 4 04/10/2015 225
129 Ma Tạp Tiên Tung Chap 3 04/10/2015 198
130 Ma Tạp Tiên Tung Chap 2 04/10/2015 192
131 Ma Tạp Tiên Tung Chap 1 04/10/2015 359
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing