Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Ma Tạp Tiên Tung

Ma Tạp Tiên Tung

Tác giả:

Thể loại: Fantasy , Manhua , Romance , Truyện Màu

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 135 SPOILER

Nguồn:

Lượt xem: 21463

Đánh giá truyện:

  • 10/10
  • 2 ratings
2 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Ma Tạp Tiên Tung

Tên khác: Ma Tạp Tiên Tông

Ma Tạp Tiên Tung - TruyenTranhTop.Net

Đây là một thế giới hòa nhã tràn đầy pháp thuật, thần thú, cùng những người điều khiển thần thú. Tuy nhiên…


Bình luận Facebook

Danh sách chương Ma Tạp Tiên Tung

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Ma Tạp Tiên Tung Chap 135 25/04/2017 11
2 Ma Tạp Tiên Tung Chap 134.2 25/04/2017 5
3 Ma Tạp Tiên Tung Chap 134.1 25/04/2017 5
4 Ma Tạp Tiên Tung Chap 133 25/04/2017 4
5 Ma Tạp Tiên Tung Chap 132 25/04/2017 4
6 Ma Tạp Tiên Tung Chap 131 17/10/2016 29
7 Ma Tạp Tiên Tung Chap 130 27/07/2016 58
8 Ma Tạp Tiên Tung Chap 129 01/07/2016 43
9 Ma Tạp Tiên Tung Chap 128 01/07/2016 79
10 Ma Tạp Tiên Tung Chap 127 01/07/2016 38
11 Ma Tạp Tiên Tung Chap 126 01/07/2016 45
12 Ma Tạp Tiên Tung Chap 125 01/07/2016 64
13 Ma Tạp Tiên Tung Chap 124 01/07/2016 40
14 Ma Tạp Tiên Tung Chap 123 01/07/2016 45
15 Ma Tạp Tiên Tung Chap 122 27/10/2015 165
16 Ma Tạp Tiên Tung Chap 121 27/10/2015 138
17 Ma Tạp Tiên Tung Chap 120 27/10/2015 144
18 Ma Tạp Tiên Tung Chap 119 27/10/2015 119
19 Ma Tạp Tiên Tung Chap 118 27/10/2015 137
20 Ma Tạp Tiên Tung Chap 117 22/10/2015 149
21 Ma Tạp Tiên Tung Chap 116 22/10/2015 134
22 Ma Tạp Tiên Tung Chap 115 20/10/2015 125
23 Ma Tạp Tiên Tung Chap 114 18/10/2015 138
24 Ma Tạp Tiên Tung Chap 113 18/10/2015 135
25 Ma Tạp Tiên Tung Chap 112 16/10/2015 130
26 Ma Tạp Tiên Tung Chap 111 15/10/2015 124
27 Ma Tạp Tiên Tung Chap 110 15/10/2015 128
28 Ma Tạp Tiên Tung Chap 109 15/10/2015 130
29 Ma Tạp Tiên Tung Chap 108 15/10/2015 145
30 Ma Tạp Tiên Tung Chap 107 08/10/2015 147
31 Ma Tạp Tiên Tung Chap 106 08/10/2015 133
32 Ma Tạp Tiên Tung Chap 105 08/10/2015 138
33 Ma Tạp Tiên Tung Chap 104 04/10/2015 135
34 Ma Tạp Tiên Tung Chap 103 04/10/2015 156
35 Ma Tạp Tiên Tung Chap 102 04/10/2015 167
36 Ma Tạp Tiên Tung Chap 101 04/10/2015 164
37 Ma Tạp Tiên Tung Chap 100 04/10/2015 140
38 Ma Tạp Tiên Tung Chap 99 04/10/2015 157
39 Ma Tạp Tiên Tung Chap 98 04/10/2015 149
40 Ma Tạp Tiên Tung Chap 97 04/10/2015 131
41 Ma Tạp Tiên Tung Chap 96 04/10/2015 165
42 Ma Tạp Tiên Tung Chap 95 04/10/2015 166
43 Ma Tạp Tiên Tung Chap 94 04/10/2015 168
44 Ma Tạp Tiên Tung Chap 93 04/10/2015 177
45 Ma Tạp Tiên Tung Chap 92 04/10/2015 172
46 Ma Tạp Tiên Tung Chap 91 04/10/2015 203
47 Ma Tạp Tiên Tung Chap 90 04/10/2015 152
48 Ma Tạp Tiên Tung Chap 89 04/10/2015 172
49 Ma Tạp Tiên Tung Chap 88 04/10/2015 210
50 Ma Tạp Tiên Tung Chap 87 04/10/2015 164
51 Ma Tạp Tiên Tung Chap 86 04/10/2015 146
52 Ma Tạp Tiên Tung Chap 85 04/10/2015 165
53 Ma Tạp Tiên Tung Chap 84 04/10/2015 151
54 Ma Tạp Tiên Tung Chap 83 04/10/2015 167
55 Ma Tạp Tiên Tung Chap 82 04/10/2015 159
56 Ma Tạp Tiên Tung Chap 81 04/10/2015 180
57 Ma Tạp Tiên Tung Chap 80 04/10/2015 181
58 Ma Tạp Tiên Tung Chap 79 04/10/2015 157
59 Ma Tạp Tiên Tung Chap 78 04/10/2015 163
60 Ma Tạp Tiên Tung Chap 77 04/10/2015 144
61 Ma Tạp Tiên Tung Chap 76 04/10/2015 145
62 Ma Tạp Tiên Tung Chap 75 04/10/2015 152
63 Ma Tạp Tiên Tung Chap 74 04/10/2015 172
64 Ma Tạp Tiên Tung Chap 73 04/10/2015 157
65 Ma Tạp Tiên Tung Chap 72 04/10/2015 183
66 Ma Tạp Tiên Tung Chap 71 04/10/2015 160
67 Ma Tạp Tiên Tung Chap 70 04/10/2015 139
68 Ma Tạp Tiên Tung Chap 69 04/10/2015 164
69 Ma Tạp Tiên Tung Chap 68 04/10/2015 151
70 Ma Tạp Tiên Tung Chap 67 04/10/2015 162
71 Ma Tạp Tiên Tung Chap 66 04/10/2015 157
72 Ma Tạp Tiên Tung Chap 65 04/10/2015 160
73 Ma Tạp Tiên Tung Chap 64 04/10/2015 165
74 Ma Tạp Tiên Tung Chap 63 04/10/2015 173
75 Ma Tạp Tiên Tung Chap 62 04/10/2015 160
76 Ma Tạp Tiên Tung Chap 61 04/10/2015 138
77 Ma Tạp Tiên Tung Chap 60 04/10/2015 158
78 Ma Tạp Tiên Tung Chap 59 04/10/2015 150
79 Ma Tạp Tiên Tung Chap 58 04/10/2015 199
80 Ma Tạp Tiên Tung Chap 57 04/10/2015 163
81 Ma Tạp Tiên Tung Chap 56 04/10/2015 205
82 Ma Tạp Tiên Tung Chap 55 04/10/2015 161
83 Ma Tạp Tiên Tung Chap 54 04/10/2015 127
84 Ma Tạp Tiên Tung Chap 53 04/10/2015 142
85 Ma Tạp Tiên Tung Chap 52 04/10/2015 166
86 Ma Tạp Tiên Tung Chap 51 04/10/2015 177
87 Ma Tạp Tiên Tung Chap 50 04/10/2015 140
88 Ma Tạp Tiên Tung Chap 49 04/10/2015 137
89 Ma Tạp Tiên Tung Chap 48 04/10/2015 153
90 Ma Tạp Tiên Tung Chap 47 04/10/2015 184
91 Ma Tạp Tiên Tung Chap 46 04/10/2015 144
92 Ma Tạp Tiên Tung Chap 45 04/10/2015 143
93 Ma Tạp Tiên Tung Chap 44 04/10/2015 177
94 Ma Tạp Tiên Tung Chap 43 04/10/2015 150
95 Ma Tạp Tiên Tung Chap 42 04/10/2015 158
96 Ma Tạp Tiên Tung Chap 41 04/10/2015 138
97 Ma Tạp Tiên Tung Chap 40 04/10/2015 147
98 Ma Tạp Tiên Tung Chap 39 04/10/2015 139
99 Ma Tạp Tiên Tung Chap 38 04/10/2015 140
100 Ma Tạp Tiên Tung Chap 37 04/10/2015 138
101 Ma Tạp Tiên Tung Chap 36 04/10/2015 154
102 Ma Tạp Tiên Tung Chap 35 04/10/2015 209
103 Ma Tạp Tiên Tung Chap 34 04/10/2015 179
104 Ma Tạp Tiên Tung Chap 33 04/10/2015 170
105 Ma Tạp Tiên Tung Chap 32 04/10/2015 198
106 Ma Tạp Tiên Tung Chap 31 04/10/2015 188
107 Ma Tạp Tiên Tung Chap 30 04/10/2015 157
108 Ma Tạp Tiên Tung Chap 29 04/10/2015 138
109 Ma Tạp Tiên Tung Chap 28 04/10/2015 196
110 Ma Tạp Tiên Tung Chap 27 04/10/2015 155
111 Ma Tạp Tiên Tung Chap 26 04/10/2015 148
112 Ma Tạp Tiên Tung Chap 25 04/10/2015 206
113 Ma Tạp Tiên Tung Chap 24 04/10/2015 170
114 Ma Tạp Tiên Tung Chap 23 04/10/2015 150
115 Ma Tạp Tiên Tung Chap 22 04/10/2015 165
116 Ma Tạp Tiên Tung Chap 21 04/10/2015 176
117 Ma Tạp Tiên Tung Chap 20 04/10/2015 253
118 Ma Tạp Tiên Tung Chap 19 04/10/2015 160
119 Ma Tạp Tiên Tung Chap 18 04/10/2015 184
120 Ma Tạp Tiên Tung Chap 17 04/10/2015 162
121 Ma Tạp Tiên Tung Chap 16 04/10/2015 153
122 Ma Tạp Tiên Tung Chap 15 04/10/2015 175
123 Ma Tạp Tiên Tung Chap 14 04/10/2015 176
124 Ma Tạp Tiên Tung Chap 13 04/10/2015 170
125 Ma Tạp Tiên Tung Chap 12 04/10/2015 154
126 Ma Tạp Tiên Tung Chap 11 04/10/2015 173
127 Ma Tạp Tiên Tung Chap 10 04/10/2015 187
128 Ma Tạp Tiên Tung Chap 9 04/10/2015 219
129 Ma Tạp Tiên Tung Chap 8 04/10/2015 171
130 Ma Tạp Tiên Tung Chap 7 04/10/2015 213
131 Ma Tạp Tiên Tung Chap 6 04/10/2015 160
132 Ma Tạp Tiên Tung Chap 5 04/10/2015 210
133 Ma Tạp Tiên Tung Chap 4 04/10/2015 257
134 Ma Tạp Tiên Tung Chap 3 04/10/2015 233
135 Ma Tạp Tiên Tung Chap 2 04/10/2015 226
136 Ma Tạp Tiên Tung Chap 1 04/10/2015 417
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing

Loading...