Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Ma Tạp Tiên Tung

Ma Tạp Tiên Tung

Tác giả:

Thể loại: Fantasy , Manhua , Romance , Truyện Màu

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 131

Nguồn:

Lượt xem: 17169

Đánh giá truyện:

  • 10/10
  • 1 lượt đánh giá
1 lượt đánh giáX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Ma Tạp Tiên Tung

Tên khác: Ma Tạp Tiên Tông

Ma Tạp Tiên Tung - TruyenTranhTop.Net

Đây là một thế giới hòa nhã tràn đầy pháp thuật, thần thú, cùng những người điều khiển thần thú. Tuy nhiên…

Bình luận

Danh sách chương Ma Tạp Tiên Tung

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Ma Tạp Tiên Tung Chap 131 17/10/2016 5
2 Ma Tạp Tiên Tung Chap 130 27/07/2016 27
3 Ma Tạp Tiên Tung Chap 129 01/07/2016 18
4 Ma Tạp Tiên Tung Chap 128 01/07/2016 40
5 Ma Tạp Tiên Tung Chap 127 01/07/2016 12
6 Ma Tạp Tiên Tung Chap 126 01/07/2016 19
7 Ma Tạp Tiên Tung Chap 125 01/07/2016 33
8 Ma Tạp Tiên Tung Chap 124 01/07/2016 14
9 Ma Tạp Tiên Tung Chap 123 01/07/2016 18
10 Ma Tạp Tiên Tung Chap 122 27/10/2015 141
11 Ma Tạp Tiên Tung Chap 121 27/10/2015 110
12 Ma Tạp Tiên Tung Chap 120 27/10/2015 123
13 Ma Tạp Tiên Tung Chap 119 27/10/2015 94
14 Ma Tạp Tiên Tung Chap 118 27/10/2015 107
15 Ma Tạp Tiên Tung Chap 117 22/10/2015 130
16 Ma Tạp Tiên Tung Chap 116 22/10/2015 103
17 Ma Tạp Tiên Tung Chap 115 20/10/2015 93
18 Ma Tạp Tiên Tung Chap 114 18/10/2015 110
19 Ma Tạp Tiên Tung Chap 113 18/10/2015 112
20 Ma Tạp Tiên Tung Chap 112 16/10/2015 110
21 Ma Tạp Tiên Tung Chap 111 15/10/2015 98
22 Ma Tạp Tiên Tung Chap 110 15/10/2015 105
23 Ma Tạp Tiên Tung Chap 109 15/10/2015 108
24 Ma Tạp Tiên Tung Chap 108 15/10/2015 125
25 Ma Tạp Tiên Tung Chap 107 08/10/2015 111
26 Ma Tạp Tiên Tung Chap 106 08/10/2015 104
27 Ma Tạp Tiên Tung Chap 105 08/10/2015 107
28 Ma Tạp Tiên Tung Chap 104 04/10/2015 105
29 Ma Tạp Tiên Tung Chap 103 04/10/2015 118
30 Ma Tạp Tiên Tung Chap 102 04/10/2015 136
31 Ma Tạp Tiên Tung Chap 101 04/10/2015 136
32 Ma Tạp Tiên Tung Chap 100 04/10/2015 107
33 Ma Tạp Tiên Tung Chap 99 04/10/2015 127
34 Ma Tạp Tiên Tung Chap 98 04/10/2015 119
35 Ma Tạp Tiên Tung Chap 97 04/10/2015 99
36 Ma Tạp Tiên Tung Chap 96 04/10/2015 142
37 Ma Tạp Tiên Tung Chap 95 04/10/2015 133
38 Ma Tạp Tiên Tung Chap 94 04/10/2015 133
39 Ma Tạp Tiên Tung Chap 93 04/10/2015 144
40 Ma Tạp Tiên Tung Chap 92 04/10/2015 142
41 Ma Tạp Tiên Tung Chap 91 04/10/2015 173
42 Ma Tạp Tiên Tung Chap 90 04/10/2015 124
43 Ma Tạp Tiên Tung Chap 89 04/10/2015 141
44 Ma Tạp Tiên Tung Chap 88 04/10/2015 180
45 Ma Tạp Tiên Tung Chap 87 04/10/2015 135
46 Ma Tạp Tiên Tung Chap 86 04/10/2015 111
47 Ma Tạp Tiên Tung Chap 85 04/10/2015 123
48 Ma Tạp Tiên Tung Chap 84 04/10/2015 124
49 Ma Tạp Tiên Tung Chap 83 04/10/2015 147
50 Ma Tạp Tiên Tung Chap 82 04/10/2015 127
51 Ma Tạp Tiên Tung Chap 81 04/10/2015 147
52 Ma Tạp Tiên Tung Chap 80 04/10/2015 151
53 Ma Tạp Tiên Tung Chap 79 04/10/2015 130
54 Ma Tạp Tiên Tung Chap 78 04/10/2015 137
55 Ma Tạp Tiên Tung Chap 77 04/10/2015 114
56 Ma Tạp Tiên Tung Chap 76 04/10/2015 121
57 Ma Tạp Tiên Tung Chap 75 04/10/2015 124
58 Ma Tạp Tiên Tung Chap 74 04/10/2015 143
59 Ma Tạp Tiên Tung Chap 73 04/10/2015 127
60 Ma Tạp Tiên Tung Chap 72 04/10/2015 157
61 Ma Tạp Tiên Tung Chap 71 04/10/2015 132
62 Ma Tạp Tiên Tung Chap 70 04/10/2015 111
63 Ma Tạp Tiên Tung Chap 69 04/10/2015 133
64 Ma Tạp Tiên Tung Chap 68 04/10/2015 122
65 Ma Tạp Tiên Tung Chap 67 04/10/2015 129
66 Ma Tạp Tiên Tung Chap 66 04/10/2015 128
67 Ma Tạp Tiên Tung Chap 65 04/10/2015 131
68 Ma Tạp Tiên Tung Chap 64 04/10/2015 141
69 Ma Tạp Tiên Tung Chap 63 04/10/2015 144
70 Ma Tạp Tiên Tung Chap 62 04/10/2015 134
71 Ma Tạp Tiên Tung Chap 61 04/10/2015 111
72 Ma Tạp Tiên Tung Chap 60 04/10/2015 137
73 Ma Tạp Tiên Tung Chap 59 04/10/2015 122
74 Ma Tạp Tiên Tung Chap 58 04/10/2015 168
75 Ma Tạp Tiên Tung Chap 57 04/10/2015 139
76 Ma Tạp Tiên Tung Chap 56 04/10/2015 175
77 Ma Tạp Tiên Tung Chap 55 04/10/2015 132
78 Ma Tạp Tiên Tung Chap 54 04/10/2015 97
79 Ma Tạp Tiên Tung Chap 53 04/10/2015 116
80 Ma Tạp Tiên Tung Chap 52 04/10/2015 135
81 Ma Tạp Tiên Tung Chap 51 04/10/2015 144
82 Ma Tạp Tiên Tung Chap 50 04/10/2015 107
83 Ma Tạp Tiên Tung Chap 49 04/10/2015 109
84 Ma Tạp Tiên Tung Chap 48 04/10/2015 127
85 Ma Tạp Tiên Tung Chap 47 04/10/2015 151
86 Ma Tạp Tiên Tung Chap 46 04/10/2015 118
87 Ma Tạp Tiên Tung Chap 45 04/10/2015 116
88 Ma Tạp Tiên Tung Chap 44 04/10/2015 143
89 Ma Tạp Tiên Tung Chap 43 04/10/2015 123
90 Ma Tạp Tiên Tung Chap 42 04/10/2015 131
91 Ma Tạp Tiên Tung Chap 41 04/10/2015 107
92 Ma Tạp Tiên Tung Chap 40 04/10/2015 114
93 Ma Tạp Tiên Tung Chap 39 04/10/2015 110
94 Ma Tạp Tiên Tung Chap 38 04/10/2015 111
95 Ma Tạp Tiên Tung Chap 37 04/10/2015 110
96 Ma Tạp Tiên Tung Chap 36 04/10/2015 130
97 Ma Tạp Tiên Tung Chap 35 04/10/2015 172
98 Ma Tạp Tiên Tung Chap 34 04/10/2015 147
99 Ma Tạp Tiên Tung Chap 33 04/10/2015 136
100 Ma Tạp Tiên Tung Chap 32 04/10/2015 159
101 Ma Tạp Tiên Tung Chap 31 04/10/2015 154
102 Ma Tạp Tiên Tung Chap 30 04/10/2015 127
103 Ma Tạp Tiên Tung Chap 29 04/10/2015 109
104 Ma Tạp Tiên Tung Chap 28 04/10/2015 159
105 Ma Tạp Tiên Tung Chap 27 04/10/2015 125
106 Ma Tạp Tiên Tung Chap 26 04/10/2015 119
107 Ma Tạp Tiên Tung Chap 25 04/10/2015 166
108 Ma Tạp Tiên Tung Chap 24 04/10/2015 134
109 Ma Tạp Tiên Tung Chap 23 04/10/2015 119
110 Ma Tạp Tiên Tung Chap 22 04/10/2015 127
111 Ma Tạp Tiên Tung Chap 21 04/10/2015 146
112 Ma Tạp Tiên Tung Chap 20 04/10/2015 219
113 Ma Tạp Tiên Tung Chap 19 04/10/2015 129
114 Ma Tạp Tiên Tung Chap 18 04/10/2015 148
115 Ma Tạp Tiên Tung Chap 17 04/10/2015 132
116 Ma Tạp Tiên Tung Chap 16 04/10/2015 128
117 Ma Tạp Tiên Tung Chap 15 04/10/2015 135
118 Ma Tạp Tiên Tung Chap 14 04/10/2015 135
119 Ma Tạp Tiên Tung Chap 13 04/10/2015 126
120 Ma Tạp Tiên Tung Chap 12 04/10/2015 117
121 Ma Tạp Tiên Tung Chap 11 04/10/2015 138
122 Ma Tạp Tiên Tung Chap 10 04/10/2015 154
123 Ma Tạp Tiên Tung Chap 9 04/10/2015 182
124 Ma Tạp Tiên Tung Chap 8 04/10/2015 136
125 Ma Tạp Tiên Tung Chap 7 04/10/2015 175
126 Ma Tạp Tiên Tung Chap 6 04/10/2015 130
127 Ma Tạp Tiên Tung Chap 5 04/10/2015 170
128 Ma Tạp Tiên Tung Chap 4 04/10/2015 208
129 Ma Tạp Tiên Tung Chap 3 04/10/2015 180
130 Ma Tạp Tiên Tung Chap 2 04/10/2015 174
131 Ma Tạp Tiên Tung Chap 1 04/10/2015 333
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing