Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Ma Tạp Tiên Tung

Ma Tạp Tiên Tung

Tác giả:

Thể loại: Fantasy , Manhua , Romance , Truyện Màu

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 131

Nguồn:

Lượt xem: 17338

Đánh giá truyện:

  • 10/10
  • 1 lượt đánh giá
1 lượt đánh giáX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Ma Tạp Tiên Tung

Tên khác: Ma Tạp Tiên Tông

Ma Tạp Tiên Tung - TruyenTranhTop.Net

Đây là một thế giới hòa nhã tràn đầy pháp thuật, thần thú, cùng những người điều khiển thần thú. Tuy nhiên…


Bình luận Facebook

Danh sách chương Ma Tạp Tiên Tung

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Ma Tạp Tiên Tung Chap 131 17/10/2016 5
2 Ma Tạp Tiên Tung Chap 130 27/07/2016 29
3 Ma Tạp Tiên Tung Chap 129 01/07/2016 18
4 Ma Tạp Tiên Tung Chap 128 01/07/2016 44
5 Ma Tạp Tiên Tung Chap 127 01/07/2016 13
6 Ma Tạp Tiên Tung Chap 126 01/07/2016 22
7 Ma Tạp Tiên Tung Chap 125 01/07/2016 35
8 Ma Tạp Tiên Tung Chap 124 01/07/2016 15
9 Ma Tạp Tiên Tung Chap 123 01/07/2016 19
10 Ma Tạp Tiên Tung Chap 122 27/10/2015 142
11 Ma Tạp Tiên Tung Chap 121 27/10/2015 112
12 Ma Tạp Tiên Tung Chap 120 27/10/2015 123
13 Ma Tạp Tiên Tung Chap 119 27/10/2015 94
14 Ma Tạp Tiên Tung Chap 118 27/10/2015 108
15 Ma Tạp Tiên Tung Chap 117 22/10/2015 132
16 Ma Tạp Tiên Tung Chap 116 22/10/2015 105
17 Ma Tạp Tiên Tung Chap 115 20/10/2015 94
18 Ma Tạp Tiên Tung Chap 114 18/10/2015 111
19 Ma Tạp Tiên Tung Chap 113 18/10/2015 114
20 Ma Tạp Tiên Tung Chap 112 16/10/2015 113
21 Ma Tạp Tiên Tung Chap 111 15/10/2015 98
22 Ma Tạp Tiên Tung Chap 110 15/10/2015 106
23 Ma Tạp Tiên Tung Chap 109 15/10/2015 110
24 Ma Tạp Tiên Tung Chap 108 15/10/2015 126
25 Ma Tạp Tiên Tung Chap 107 08/10/2015 114
26 Ma Tạp Tiên Tung Chap 106 08/10/2015 107
27 Ma Tạp Tiên Tung Chap 105 08/10/2015 108
28 Ma Tạp Tiên Tung Chap 104 04/10/2015 110
29 Ma Tạp Tiên Tung Chap 103 04/10/2015 119
30 Ma Tạp Tiên Tung Chap 102 04/10/2015 138
31 Ma Tạp Tiên Tung Chap 101 04/10/2015 136
32 Ma Tạp Tiên Tung Chap 100 04/10/2015 108
33 Ma Tạp Tiên Tung Chap 99 04/10/2015 128
34 Ma Tạp Tiên Tung Chap 98 04/10/2015 118
35 Ma Tạp Tiên Tung Chap 97 04/10/2015 99
36 Ma Tạp Tiên Tung Chap 96 04/10/2015 141
37 Ma Tạp Tiên Tung Chap 95 04/10/2015 132
38 Ma Tạp Tiên Tung Chap 94 04/10/2015 136
39 Ma Tạp Tiên Tung Chap 93 04/10/2015 143
40 Ma Tạp Tiên Tung Chap 92 04/10/2015 143
41 Ma Tạp Tiên Tung Chap 91 04/10/2015 173
42 Ma Tạp Tiên Tung Chap 90 04/10/2015 127
43 Ma Tạp Tiên Tung Chap 89 04/10/2015 139
44 Ma Tạp Tiên Tung Chap 88 04/10/2015 180
45 Ma Tạp Tiên Tung Chap 87 04/10/2015 138
46 Ma Tạp Tiên Tung Chap 86 04/10/2015 112
47 Ma Tạp Tiên Tung Chap 85 04/10/2015 122
48 Ma Tạp Tiên Tung Chap 84 04/10/2015 125
49 Ma Tạp Tiên Tung Chap 83 04/10/2015 146
50 Ma Tạp Tiên Tung Chap 82 04/10/2015 128
51 Ma Tạp Tiên Tung Chap 81 04/10/2015 147
52 Ma Tạp Tiên Tung Chap 80 04/10/2015 151
53 Ma Tạp Tiên Tung Chap 79 04/10/2015 130
54 Ma Tạp Tiên Tung Chap 78 04/10/2015 138
55 Ma Tạp Tiên Tung Chap 77 04/10/2015 113
56 Ma Tạp Tiên Tung Chap 76 04/10/2015 123
57 Ma Tạp Tiên Tung Chap 75 04/10/2015 124
58 Ma Tạp Tiên Tung Chap 74 04/10/2015 142
59 Ma Tạp Tiên Tung Chap 73 04/10/2015 126
60 Ma Tạp Tiên Tung Chap 72 04/10/2015 157
61 Ma Tạp Tiên Tung Chap 71 04/10/2015 134
62 Ma Tạp Tiên Tung Chap 70 04/10/2015 112
63 Ma Tạp Tiên Tung Chap 69 04/10/2015 136
64 Ma Tạp Tiên Tung Chap 68 04/10/2015 122
65 Ma Tạp Tiên Tung Chap 67 04/10/2015 128
66 Ma Tạp Tiên Tung Chap 66 04/10/2015 132
67 Ma Tạp Tiên Tung Chap 65 04/10/2015 131
68 Ma Tạp Tiên Tung Chap 64 04/10/2015 142
69 Ma Tạp Tiên Tung Chap 63 04/10/2015 145
70 Ma Tạp Tiên Tung Chap 62 04/10/2015 136
71 Ma Tạp Tiên Tung Chap 61 04/10/2015 115
72 Ma Tạp Tiên Tung Chap 60 04/10/2015 139
73 Ma Tạp Tiên Tung Chap 59 04/10/2015 122
74 Ma Tạp Tiên Tung Chap 58 04/10/2015 172
75 Ma Tạp Tiên Tung Chap 57 04/10/2015 137
76 Ma Tạp Tiên Tung Chap 56 04/10/2015 176
77 Ma Tạp Tiên Tung Chap 55 04/10/2015 135
78 Ma Tạp Tiên Tung Chap 54 04/10/2015 99
79 Ma Tạp Tiên Tung Chap 53 04/10/2015 117
80 Ma Tạp Tiên Tung Chap 52 04/10/2015 134
81 Ma Tạp Tiên Tung Chap 51 04/10/2015 145
82 Ma Tạp Tiên Tung Chap 50 04/10/2015 109
83 Ma Tạp Tiên Tung Chap 49 04/10/2015 110
84 Ma Tạp Tiên Tung Chap 48 04/10/2015 128
85 Ma Tạp Tiên Tung Chap 47 04/10/2015 154
86 Ma Tạp Tiên Tung Chap 46 04/10/2015 121
87 Ma Tạp Tiên Tung Chap 45 04/10/2015 117
88 Ma Tạp Tiên Tung Chap 44 04/10/2015 143
89 Ma Tạp Tiên Tung Chap 43 04/10/2015 123
90 Ma Tạp Tiên Tung Chap 42 04/10/2015 131
91 Ma Tạp Tiên Tung Chap 41 04/10/2015 106
92 Ma Tạp Tiên Tung Chap 40 04/10/2015 118
93 Ma Tạp Tiên Tung Chap 39 04/10/2015 112
94 Ma Tạp Tiên Tung Chap 38 04/10/2015 113
95 Ma Tạp Tiên Tung Chap 37 04/10/2015 111
96 Ma Tạp Tiên Tung Chap 36 04/10/2015 132
97 Ma Tạp Tiên Tung Chap 35 04/10/2015 175
98 Ma Tạp Tiên Tung Chap 34 04/10/2015 145
99 Ma Tạp Tiên Tung Chap 33 04/10/2015 137
100 Ma Tạp Tiên Tung Chap 32 04/10/2015 161
101 Ma Tạp Tiên Tung Chap 31 04/10/2015 153
102 Ma Tạp Tiên Tung Chap 30 04/10/2015 126
103 Ma Tạp Tiên Tung Chap 29 04/10/2015 111
104 Ma Tạp Tiên Tung Chap 28 04/10/2015 163
105 Ma Tạp Tiên Tung Chap 27 04/10/2015 127
106 Ma Tạp Tiên Tung Chap 26 04/10/2015 121
107 Ma Tạp Tiên Tung Chap 25 04/10/2015 169
108 Ma Tạp Tiên Tung Chap 24 04/10/2015 135
109 Ma Tạp Tiên Tung Chap 23 04/10/2015 122
110 Ma Tạp Tiên Tung Chap 22 04/10/2015 126
111 Ma Tạp Tiên Tung Chap 21 04/10/2015 148
112 Ma Tạp Tiên Tung Chap 20 04/10/2015 221
113 Ma Tạp Tiên Tung Chap 19 04/10/2015 128
114 Ma Tạp Tiên Tung Chap 18 04/10/2015 151
115 Ma Tạp Tiên Tung Chap 17 04/10/2015 131
116 Ma Tạp Tiên Tung Chap 16 04/10/2015 127
117 Ma Tạp Tiên Tung Chap 15 04/10/2015 137
118 Ma Tạp Tiên Tung Chap 14 04/10/2015 135
119 Ma Tạp Tiên Tung Chap 13 04/10/2015 128
120 Ma Tạp Tiên Tung Chap 12 04/10/2015 119
121 Ma Tạp Tiên Tung Chap 11 04/10/2015 137
122 Ma Tạp Tiên Tung Chap 10 04/10/2015 156
123 Ma Tạp Tiên Tung Chap 9 04/10/2015 182
124 Ma Tạp Tiên Tung Chap 8 04/10/2015 138
125 Ma Tạp Tiên Tung Chap 7 04/10/2015 181
126 Ma Tạp Tiên Tung Chap 6 04/10/2015 131
127 Ma Tạp Tiên Tung Chap 5 04/10/2015 173
128 Ma Tạp Tiên Tung Chap 4 04/10/2015 214
129 Ma Tạp Tiên Tung Chap 3 04/10/2015 183
130 Ma Tạp Tiên Tung Chap 2 04/10/2015 176
131 Ma Tạp Tiên Tung Chap 1 04/10/2015 341
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan