Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Loading...
Ma Tạp Tiên Tung

Ma Tạp Tiên Tung

Tác giả:

Thể loại: Fantasy , Manhua , Romance , Truyện Màu

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 137

Nguồn:

Lượt xem: 23243

Đánh giá truyện:

  • 10/10
  • 2 ratings
2 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Nội dung truyện Ma Tạp Tiên Tung

Tên khác: Ma Tạp Tiên Tông

Ma Tạp Tiên Tung - TruyenTranhTop.Net

Đây là một thế giới hòa nhã tràn đầy pháp thuật, thần thú, cùng những người điều khiển thần thú. Tuy nhiên…


Bình luận Facebook

Danh sách chương Ma Tạp Tiên Tung

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Ma Tạp Tiên Tung Chap 137 19/05/2017 14
2 Ma Tạp Tiên Tung Chap 136 19/05/2017 13
3 Ma Tạp Tiên Tung Chap 135 25/04/2017 32
4 Ma Tạp Tiên Tung Chap 134.2 25/04/2017 20
5 Ma Tạp Tiên Tung Chap 134.1 25/04/2017 26
6 Ma Tạp Tiên Tung Chap 133 25/04/2017 15
7 Ma Tạp Tiên Tung Chap 132 25/04/2017 15
8 Ma Tạp Tiên Tung Chap 131 17/10/2016 42
9 Ma Tạp Tiên Tung Chap 130 27/07/2016 71
10 Ma Tạp Tiên Tung Chap 129 01/07/2016 59
11 Ma Tạp Tiên Tung Chap 128 01/07/2016 104
12 Ma Tạp Tiên Tung Chap 127 01/07/2016 51
13 Ma Tạp Tiên Tung Chap 126 01/07/2016 55
14 Ma Tạp Tiên Tung Chap 125 01/07/2016 79
15 Ma Tạp Tiên Tung Chap 124 01/07/2016 52
16 Ma Tạp Tiên Tung Chap 123 01/07/2016 55
17 Ma Tạp Tiên Tung Chap 122 27/10/2015 176
18 Ma Tạp Tiên Tung Chap 121 27/10/2015 151
19 Ma Tạp Tiên Tung Chap 120 27/10/2015 154
20 Ma Tạp Tiên Tung Chap 119 27/10/2015 127
21 Ma Tạp Tiên Tung Chap 118 27/10/2015 146
22 Ma Tạp Tiên Tung Chap 117 22/10/2015 159
23 Ma Tạp Tiên Tung Chap 116 22/10/2015 146
24 Ma Tạp Tiên Tung Chap 115 20/10/2015 138
25 Ma Tạp Tiên Tung Chap 114 18/10/2015 153
26 Ma Tạp Tiên Tung Chap 113 18/10/2015 147
27 Ma Tạp Tiên Tung Chap 112 16/10/2015 142
28 Ma Tạp Tiên Tung Chap 111 15/10/2015 133
29 Ma Tạp Tiên Tung Chap 110 15/10/2015 136
30 Ma Tạp Tiên Tung Chap 109 15/10/2015 140
31 Ma Tạp Tiên Tung Chap 108 15/10/2015 156
32 Ma Tạp Tiên Tung Chap 107 08/10/2015 159
33 Ma Tạp Tiên Tung Chap 106 08/10/2015 145
34 Ma Tạp Tiên Tung Chap 105 08/10/2015 152
35 Ma Tạp Tiên Tung Chap 104 04/10/2015 144
36 Ma Tạp Tiên Tung Chap 103 04/10/2015 171
37 Ma Tạp Tiên Tung Chap 102 04/10/2015 177
38 Ma Tạp Tiên Tung Chap 101 04/10/2015 173
39 Ma Tạp Tiên Tung Chap 100 04/10/2015 150
40 Ma Tạp Tiên Tung Chap 99 04/10/2015 174
41 Ma Tạp Tiên Tung Chap 98 04/10/2015 160
42 Ma Tạp Tiên Tung Chap 97 04/10/2015 144
43 Ma Tạp Tiên Tung Chap 96 04/10/2015 175
44 Ma Tạp Tiên Tung Chap 95 04/10/2015 178
45 Ma Tạp Tiên Tung Chap 94 04/10/2015 181
46 Ma Tạp Tiên Tung Chap 93 04/10/2015 184
47 Ma Tạp Tiên Tung Chap 92 04/10/2015 184
48 Ma Tạp Tiên Tung Chap 91 04/10/2015 211
49 Ma Tạp Tiên Tung Chap 90 04/10/2015 161
50 Ma Tạp Tiên Tung Chap 89 04/10/2015 188
51 Ma Tạp Tiên Tung Chap 88 04/10/2015 219
52 Ma Tạp Tiên Tung Chap 87 04/10/2015 174
53 Ma Tạp Tiên Tung Chap 86 04/10/2015 154
54 Ma Tạp Tiên Tung Chap 85 04/10/2015 178
55 Ma Tạp Tiên Tung Chap 84 04/10/2015 162
56 Ma Tạp Tiên Tung Chap 83 04/10/2015 178
57 Ma Tạp Tiên Tung Chap 82 04/10/2015 171
58 Ma Tạp Tiên Tung Chap 81 04/10/2015 186
59 Ma Tạp Tiên Tung Chap 80 04/10/2015 193
60 Ma Tạp Tiên Tung Chap 79 04/10/2015 167
61 Ma Tạp Tiên Tung Chap 78 04/10/2015 174
62 Ma Tạp Tiên Tung Chap 77 04/10/2015 155
63 Ma Tạp Tiên Tung Chap 76 04/10/2015 156
64 Ma Tạp Tiên Tung Chap 75 04/10/2015 166
65 Ma Tạp Tiên Tung Chap 74 04/10/2015 183
66 Ma Tạp Tiên Tung Chap 73 04/10/2015 165
67 Ma Tạp Tiên Tung Chap 72 04/10/2015 193
68 Ma Tạp Tiên Tung Chap 71 04/10/2015 169
69 Ma Tạp Tiên Tung Chap 70 04/10/2015 147
70 Ma Tạp Tiên Tung Chap 69 04/10/2015 172
71 Ma Tạp Tiên Tung Chap 68 04/10/2015 160
72 Ma Tạp Tiên Tung Chap 67 04/10/2015 170
73 Ma Tạp Tiên Tung Chap 66 04/10/2015 166
74 Ma Tạp Tiên Tung Chap 65 04/10/2015 170
75 Ma Tạp Tiên Tung Chap 64 04/10/2015 173
76 Ma Tạp Tiên Tung Chap 63 04/10/2015 182
77 Ma Tạp Tiên Tung Chap 62 04/10/2015 168
78 Ma Tạp Tiên Tung Chap 61 04/10/2015 149
79 Ma Tạp Tiên Tung Chap 60 04/10/2015 170
80 Ma Tạp Tiên Tung Chap 59 04/10/2015 157
81 Ma Tạp Tiên Tung Chap 58 04/10/2015 206
82 Ma Tạp Tiên Tung Chap 57 04/10/2015 175
83 Ma Tạp Tiên Tung Chap 56 04/10/2015 217
84 Ma Tạp Tiên Tung Chap 55 04/10/2015 174
85 Ma Tạp Tiên Tung Chap 54 04/10/2015 136
86 Ma Tạp Tiên Tung Chap 53 04/10/2015 151
87 Ma Tạp Tiên Tung Chap 52 04/10/2015 175
88 Ma Tạp Tiên Tung Chap 51 04/10/2015 192
89 Ma Tạp Tiên Tung Chap 50 04/10/2015 152
90 Ma Tạp Tiên Tung Chap 49 04/10/2015 145
91 Ma Tạp Tiên Tung Chap 48 04/10/2015 166
92 Ma Tạp Tiên Tung Chap 47 04/10/2015 195
93 Ma Tạp Tiên Tung Chap 46 04/10/2015 155
94 Ma Tạp Tiên Tung Chap 45 04/10/2015 153
95 Ma Tạp Tiên Tung Chap 44 04/10/2015 187
96 Ma Tạp Tiên Tung Chap 43 04/10/2015 162
97 Ma Tạp Tiên Tung Chap 42 04/10/2015 170
98 Ma Tạp Tiên Tung Chap 41 04/10/2015 147
99 Ma Tạp Tiên Tung Chap 40 04/10/2015 160
100 Ma Tạp Tiên Tung Chap 39 04/10/2015 149
101 Ma Tạp Tiên Tung Chap 38 04/10/2015 152
102 Ma Tạp Tiên Tung Chap 37 04/10/2015 149
103 Ma Tạp Tiên Tung Chap 36 04/10/2015 164
104 Ma Tạp Tiên Tung Chap 35 04/10/2015 225
105 Ma Tạp Tiên Tung Chap 34 04/10/2015 190
106 Ma Tạp Tiên Tung Chap 33 04/10/2015 183
107 Ma Tạp Tiên Tung Chap 32 04/10/2015 207
108 Ma Tạp Tiên Tung Chap 31 04/10/2015 198
109 Ma Tạp Tiên Tung Chap 30 04/10/2015 174
110 Ma Tạp Tiên Tung Chap 29 04/10/2015 147
111 Ma Tạp Tiên Tung Chap 28 04/10/2015 206
112 Ma Tạp Tiên Tung Chap 27 04/10/2015 165
113 Ma Tạp Tiên Tung Chap 26 04/10/2015 157
114 Ma Tạp Tiên Tung Chap 25 04/10/2015 217
115 Ma Tạp Tiên Tung Chap 24 04/10/2015 183
116 Ma Tạp Tiên Tung Chap 23 04/10/2015 165
117 Ma Tạp Tiên Tung Chap 22 04/10/2015 175
118 Ma Tạp Tiên Tung Chap 21 04/10/2015 189
119 Ma Tạp Tiên Tung Chap 20 04/10/2015 267
120 Ma Tạp Tiên Tung Chap 19 04/10/2015 173
121 Ma Tạp Tiên Tung Chap 18 04/10/2015 198
122 Ma Tạp Tiên Tung Chap 17 04/10/2015 176
123 Ma Tạp Tiên Tung Chap 16 04/10/2015 161
124 Ma Tạp Tiên Tung Chap 15 04/10/2015 188
125 Ma Tạp Tiên Tung Chap 14 04/10/2015 185
126 Ma Tạp Tiên Tung Chap 13 04/10/2015 182
127 Ma Tạp Tiên Tung Chap 12 04/10/2015 167
128 Ma Tạp Tiên Tung Chap 11 04/10/2015 185
129 Ma Tạp Tiên Tung Chap 10 04/10/2015 198
130 Ma Tạp Tiên Tung Chap 9 04/10/2015 230
131 Ma Tạp Tiên Tung Chap 8 04/10/2015 185
132 Ma Tạp Tiên Tung Chap 7 04/10/2015 227
133 Ma Tạp Tiên Tung Chap 6 04/10/2015 179
134 Ma Tạp Tiên Tung Chap 5 04/10/2015 226
135 Ma Tạp Tiên Tung Chap 4 04/10/2015 272
136 Ma Tạp Tiên Tung Chap 3 04/10/2015 256
137 Ma Tạp Tiên Tung Chap 2 04/10/2015 257
138 Ma Tạp Tiên Tung Chap 1 04/10/2015 461
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing

Loading...