Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Ma Tạp Tiên Tung

Ma Tạp Tiên Tung

Tác giả:

Thể loại: Fantasy , Manhua , Romance , Truyện Màu

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 131

Nguồn:

Lượt xem: 19940

Đánh giá truyện:

  • 10/10
  • 1 lượt đánh giá
1 lượt đánh giáX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Ma Tạp Tiên Tung

Tên khác: Ma Tạp Tiên Tông

Ma Tạp Tiên Tung - TruyenTranhTop.Net

Đây là một thế giới hòa nhã tràn đầy pháp thuật, thần thú, cùng những người điều khiển thần thú. Tuy nhiên…


Bình luận Facebook

Danh sách chương Ma Tạp Tiên Tung

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Ma Tạp Tiên Tung Chap 131 17/10/2016 16
2 Ma Tạp Tiên Tung Chap 130 27/07/2016 44
3 Ma Tạp Tiên Tung Chap 129 01/07/2016 37
4 Ma Tạp Tiên Tung Chap 128 01/07/2016 69
5 Ma Tạp Tiên Tung Chap 127 01/07/2016 32
6 Ma Tạp Tiên Tung Chap 126 01/07/2016 39
7 Ma Tạp Tiên Tung Chap 125 01/07/2016 58
8 Ma Tạp Tiên Tung Chap 124 01/07/2016 34
9 Ma Tạp Tiên Tung Chap 123 01/07/2016 40
10 Ma Tạp Tiên Tung Chap 122 27/10/2015 153
11 Ma Tạp Tiên Tung Chap 121 27/10/2015 127
12 Ma Tạp Tiên Tung Chap 120 27/10/2015 136
13 Ma Tạp Tiên Tung Chap 119 27/10/2015 107
14 Ma Tạp Tiên Tung Chap 118 27/10/2015 126
15 Ma Tạp Tiên Tung Chap 117 22/10/2015 141
16 Ma Tạp Tiên Tung Chap 116 22/10/2015 119
17 Ma Tạp Tiên Tung Chap 115 20/10/2015 111
18 Ma Tạp Tiên Tung Chap 114 18/10/2015 130
19 Ma Tạp Tiên Tung Chap 113 18/10/2015 129
20 Ma Tạp Tiên Tung Chap 112 16/10/2015 125
21 Ma Tạp Tiên Tung Chap 111 15/10/2015 113
22 Ma Tạp Tiên Tung Chap 110 15/10/2015 120
23 Ma Tạp Tiên Tung Chap 109 15/10/2015 123
24 Ma Tạp Tiên Tung Chap 108 15/10/2015 139
25 Ma Tạp Tiên Tung Chap 107 08/10/2015 138
26 Ma Tạp Tiên Tung Chap 106 08/10/2015 123
27 Ma Tạp Tiên Tung Chap 105 08/10/2015 124
28 Ma Tạp Tiên Tung Chap 104 04/10/2015 125
29 Ma Tạp Tiên Tung Chap 103 04/10/2015 143
30 Ma Tạp Tiên Tung Chap 102 04/10/2015 157
31 Ma Tạp Tiên Tung Chap 101 04/10/2015 157
32 Ma Tạp Tiên Tung Chap 100 04/10/2015 130
33 Ma Tạp Tiên Tung Chap 99 04/10/2015 148
34 Ma Tạp Tiên Tung Chap 98 04/10/2015 138
35 Ma Tạp Tiên Tung Chap 97 04/10/2015 120
36 Ma Tạp Tiên Tung Chap 96 04/10/2015 155
37 Ma Tạp Tiên Tung Chap 95 04/10/2015 157
38 Ma Tạp Tiên Tung Chap 94 04/10/2015 155
39 Ma Tạp Tiên Tung Chap 93 04/10/2015 164
40 Ma Tạp Tiên Tung Chap 92 04/10/2015 162
41 Ma Tạp Tiên Tung Chap 91 04/10/2015 196
42 Ma Tạp Tiên Tung Chap 90 04/10/2015 145
43 Ma Tạp Tiên Tung Chap 89 04/10/2015 161
44 Ma Tạp Tiên Tung Chap 88 04/10/2015 203
45 Ma Tạp Tiên Tung Chap 87 04/10/2015 155
46 Ma Tạp Tiên Tung Chap 86 04/10/2015 134
47 Ma Tạp Tiên Tung Chap 85 04/10/2015 150
48 Ma Tạp Tiên Tung Chap 84 04/10/2015 144
49 Ma Tạp Tiên Tung Chap 83 04/10/2015 157
50 Ma Tạp Tiên Tung Chap 82 04/10/2015 149
51 Ma Tạp Tiên Tung Chap 81 04/10/2015 166
52 Ma Tạp Tiên Tung Chap 80 04/10/2015 172
53 Ma Tạp Tiên Tung Chap 79 04/10/2015 147
54 Ma Tạp Tiên Tung Chap 78 04/10/2015 153
55 Ma Tạp Tiên Tung Chap 77 04/10/2015 130
56 Ma Tạp Tiên Tung Chap 76 04/10/2015 141
57 Ma Tạp Tiên Tung Chap 75 04/10/2015 145
58 Ma Tạp Tiên Tung Chap 74 04/10/2015 164
59 Ma Tạp Tiên Tung Chap 73 04/10/2015 146
60 Ma Tạp Tiên Tung Chap 72 04/10/2015 176
61 Ma Tạp Tiên Tung Chap 71 04/10/2015 154
62 Ma Tạp Tiên Tung Chap 70 04/10/2015 128
63 Ma Tạp Tiên Tung Chap 69 04/10/2015 153
64 Ma Tạp Tiên Tung Chap 68 04/10/2015 142
65 Ma Tạp Tiên Tung Chap 67 04/10/2015 153
66 Ma Tạp Tiên Tung Chap 66 04/10/2015 148
67 Ma Tạp Tiên Tung Chap 65 04/10/2015 152
68 Ma Tạp Tiên Tung Chap 64 04/10/2015 156
69 Ma Tạp Tiên Tung Chap 63 04/10/2015 164
70 Ma Tạp Tiên Tung Chap 62 04/10/2015 153
71 Ma Tạp Tiên Tung Chap 61 04/10/2015 132
72 Ma Tạp Tiên Tung Chap 60 04/10/2015 152
73 Ma Tạp Tiên Tung Chap 59 04/10/2015 141
74 Ma Tạp Tiên Tung Chap 58 04/10/2015 194
75 Ma Tạp Tiên Tung Chap 57 04/10/2015 154
76 Ma Tạp Tiên Tung Chap 56 04/10/2015 194
77 Ma Tạp Tiên Tung Chap 55 04/10/2015 155
78 Ma Tạp Tiên Tung Chap 54 04/10/2015 117
79 Ma Tạp Tiên Tung Chap 53 04/10/2015 134
80 Ma Tạp Tiên Tung Chap 52 04/10/2015 150
81 Ma Tạp Tiên Tung Chap 51 04/10/2015 168
82 Ma Tạp Tiên Tung Chap 50 04/10/2015 128
83 Ma Tạp Tiên Tung Chap 49 04/10/2015 129
84 Ma Tạp Tiên Tung Chap 48 04/10/2015 142
85 Ma Tạp Tiên Tung Chap 47 04/10/2015 173
86 Ma Tạp Tiên Tung Chap 46 04/10/2015 136
87 Ma Tạp Tiên Tung Chap 45 04/10/2015 134
88 Ma Tạp Tiên Tung Chap 44 04/10/2015 168
89 Ma Tạp Tiên Tung Chap 43 04/10/2015 141
90 Ma Tạp Tiên Tung Chap 42 04/10/2015 147
91 Ma Tạp Tiên Tung Chap 41 04/10/2015 129
92 Ma Tạp Tiên Tung Chap 40 04/10/2015 136
93 Ma Tạp Tiên Tung Chap 39 04/10/2015 130
94 Ma Tạp Tiên Tung Chap 38 04/10/2015 130
95 Ma Tạp Tiên Tung Chap 37 04/10/2015 129
96 Ma Tạp Tiên Tung Chap 36 04/10/2015 147
97 Ma Tạp Tiên Tung Chap 35 04/10/2015 197
98 Ma Tạp Tiên Tung Chap 34 04/10/2015 163
99 Ma Tạp Tiên Tung Chap 33 04/10/2015 154
100 Ma Tạp Tiên Tung Chap 32 04/10/2015 179
101 Ma Tạp Tiên Tung Chap 31 04/10/2015 178
102 Ma Tạp Tiên Tung Chap 30 04/10/2015 148
103 Ma Tạp Tiên Tung Chap 29 04/10/2015 129
104 Ma Tạp Tiên Tung Chap 28 04/10/2015 182
105 Ma Tạp Tiên Tung Chap 27 04/10/2015 147
106 Ma Tạp Tiên Tung Chap 26 04/10/2015 141
107 Ma Tạp Tiên Tung Chap 25 04/10/2015 190
108 Ma Tạp Tiên Tung Chap 24 04/10/2015 156
109 Ma Tạp Tiên Tung Chap 23 04/10/2015 141
110 Ma Tạp Tiên Tung Chap 22 04/10/2015 148
111 Ma Tạp Tiên Tung Chap 21 04/10/2015 165
112 Ma Tạp Tiên Tung Chap 20 04/10/2015 239
113 Ma Tạp Tiên Tung Chap 19 04/10/2015 147
114 Ma Tạp Tiên Tung Chap 18 04/10/2015 173
115 Ma Tạp Tiên Tung Chap 17 04/10/2015 151
116 Ma Tạp Tiên Tung Chap 16 04/10/2015 143
117 Ma Tạp Tiên Tung Chap 15 04/10/2015 163
118 Ma Tạp Tiên Tung Chap 14 04/10/2015 161
119 Ma Tạp Tiên Tung Chap 13 04/10/2015 153
120 Ma Tạp Tiên Tung Chap 12 04/10/2015 140
121 Ma Tạp Tiên Tung Chap 11 04/10/2015 157
122 Ma Tạp Tiên Tung Chap 10 04/10/2015 173
123 Ma Tạp Tiên Tung Chap 9 04/10/2015 203
124 Ma Tạp Tiên Tung Chap 8 04/10/2015 154
125 Ma Tạp Tiên Tung Chap 7 04/10/2015 191
126 Ma Tạp Tiên Tung Chap 6 04/10/2015 147
127 Ma Tạp Tiên Tung Chap 5 04/10/2015 196
128 Ma Tạp Tiên Tung Chap 4 04/10/2015 240
129 Ma Tạp Tiên Tung Chap 3 04/10/2015 214
130 Ma Tạp Tiên Tung Chap 2 04/10/2015 208
131 Ma Tạp Tiên Tung Chap 1 04/10/2015 388
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan