Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Shounen , Truyện Màu

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 139.2

Nguồn:

Lượt xem: 7243

Đánh giá truyện:

  • 5.5/10
  • 4 ratings
4 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Một chiếc đĩa trò chơi thần bí, một nữ sinh trung học tên là Lâm Linh nhát gan bị lạc vào thế giới của vua Arthur và những kỵ sĩ của ông! Hiện tại và hư không cứ luân phiên xen kẽ, dựng nên một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với cô ấy…

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook

Danh sách chương Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 139.2 25/10/2016 22
2 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 139.1 23/10/2016 19
3 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 138.2 16/10/2016 16
4 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 138.1 10/10/2016 26
5 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 137.2 10/10/2016 7
6 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 137.1 10/10/2016 20
7 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 136 05/09/2016 25
8 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 135 28/08/2016 20
9 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 134 16/08/2016 28
10 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 133 21/07/2016 42
11 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 132 21/07/2016 31
12 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 131 06/07/2016 98
13 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 130: 29/06/2016 42
14 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 129: 29/06/2016 46
15 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 128: 29/06/2016 40
16 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 127: 29/06/2016 55
17 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 126: 29/06/2016 42
18 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 125: 29/06/2016 33
19 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 124: 29/06/2016 37
20 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 123: 29/06/2016 29
21 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 122: 29/06/2016 43
22 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 121: 29/06/2016 61
23 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 120: 29/06/2016 41
24 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 119: 29/06/2016 27
25 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 118: 29/06/2016 26
26 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 117: 29/06/2016 37
27 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 116: 29/06/2016 26
28 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 115: 29/06/2016 28
29 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 114: 29/06/2016 41
30 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 113: 29/06/2016 38
31 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 112: 29/06/2016 34
32 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 111: 29/06/2016 32
33 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 110: 29/06/2016 31
34 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 109: 29/06/2016 26
35 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 108: 29/06/2016 27
36 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 107: 29/06/2016 45
37 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 106: 29/06/2016 55
38 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 105: 29/06/2016 39
39 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 104: 29/06/2016 31
40 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 103: 29/06/2016 52
41 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 102: 29/06/2016 41
42 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 101: 29/06/2016 43
43 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 100: 29/06/2016 38
44 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 99: 29/06/2016 51
45 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 98: 29/06/2016 42
46 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 97: 29/06/2016 35
47 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 96: 29/06/2016 31
48 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 95: 29/06/2016 44
49 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 94: 29/06/2016 56
50 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 93: 29/06/2016 29
51 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 92: 29/06/2016 49
52 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 91: 29/06/2016 44
53 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 90: 29/06/2016 41
54 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 89: 29/06/2016 30
55 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 88: 29/06/2016 29
56 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 87: 29/06/2016 38
57 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 86: 29/06/2016 37
58 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 84: 29/06/2016 40
59 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 85: 29/06/2016 38
60 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 83: 29/06/2016 64
61 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 81: 29/06/2016 63
62 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 82: 29/06/2016 54
63 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 79: 29/06/2016 39
64 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 80: 29/06/2016 48
65 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 78: 29/06/2016 30
66 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 75: 29/06/2016 66
67 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 72: 29/06/2016 46
68 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 74: 29/06/2016 44
69 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 76: 29/06/2016 42
70 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 77: 29/06/2016 50
71 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 73: 29/06/2016 48
72 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 71: 29/06/2016 54
73 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 70: 29/06/2016 51
74 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 69: 29/06/2016 58
75 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 68: 29/06/2016 56
76 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 67: 29/06/2016 49
77 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 66: 29/06/2016 43
78 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 65: 29/06/2016 39
79 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 64: 29/06/2016 63
80 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 63: 29/06/2016 51
81 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 62: 29/06/2016 44
82 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 61: 29/06/2016 45
83 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 60: 29/06/2016 52
84 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 59: 29/06/2016 44
85 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 58: 29/06/2016 50
86 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 57: 29/06/2016 46
87 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 56: 29/06/2016 61
88 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 55: 29/06/2016 38
89 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 54: 29/06/2016 64
90 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 53: 29/06/2016 55
91 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 52: 29/06/2016 72
92 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 51: 29/06/2016 42
93 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 50: 29/06/2016 51
94 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 49: 29/06/2016 45
95 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 48: 29/06/2016 54
96 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 47: 29/06/2016 46
97 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 46: 29/06/2016 54
98 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 45: 29/06/2016 57
99 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 44: 29/06/2016 54
100 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 43: 29/06/2016 53
101 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 42: 29/06/2016 47
102 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 41: 29/06/2016 56
103 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 40: 29/06/2016 52
104 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 39: 29/06/2016 50
105 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 38: 29/06/2016 56
106 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 37: 29/06/2016 51
107 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 36: 29/06/2016 56
108 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 35: 29/06/2016 41
109 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 34: 29/06/2016 56
110 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 33: 29/06/2016 47
111 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 32: 29/06/2016 49
112 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 31: 29/06/2016 49
113 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 30: 29/06/2016 56
114 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 29: 29/06/2016 57
115 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 28: 29/06/2016 51
116 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 27: 29/06/2016 57
117 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 26: 29/06/2016 56
118 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 25: 29/06/2016 51
119 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 24: 29/06/2016 61
120 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 23: 29/06/2016 46
121 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 22: 29/06/2016 58
122 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 21: 29/06/2016 50
123 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 20: 29/06/2016 60
124 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 19: 29/06/2016 60
125 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 18: 29/06/2016 59
126 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 17: 29/06/2016 67
127 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 16: 29/06/2016 71
128 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 15: 29/06/2016 52
129 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 14: 29/06/2016 48
130 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 13: 29/06/2016 64
131 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 12: 29/06/2016 62
132 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 11: 29/06/2016 60
133 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 10: 29/06/2016 70
134 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 9: 29/06/2016 66
135 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 8: 29/06/2016 73
136 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 7: 29/06/2016 77
137 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 6: 29/06/2016 61
138 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 5: 29/06/2016 67
139 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 4: 29/06/2016 71
140 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 3: 29/06/2016 74
141 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 2: 29/06/2016 81
142 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 1: 29/06/2016 95
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan