Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Shounen , Truyện Màu

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 146

Nguồn:

Lượt xem: 11548

Đánh giá truyện:

  • 7.4/10
  • 8 ratings
8 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 37.5% 37.5%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Một chiếc đĩa trò chơi thần bí, một nữ sinh trung học tên là Lâm Linh nhát gan bị lạc vào thế giới của vua Arthur và những kỵ sĩ của ông! Hiện tại và hư không cứ luân phiên xen kẽ, dựng nên một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với cô ấy…

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook

Danh sách chương Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 146 28/02/2017 4
2 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 145 28/02/2017 3
3 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 144 28/02/2017 2
4 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 143.5 28/02/2017 5
5 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 143 28/02/2017 3
6 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 142.5 28/02/2017 2
7 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 142 28/02/2017 3
8 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 141.5 28/02/2017 4
9 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 141 28/02/2017 2
10 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 140.5 28/02/2017 3
11 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 140.1 28/02/2017 3
12 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 139.2 25/10/2016 76
13 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 139.1 23/10/2016 52
14 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 138.2 16/10/2016 40
15 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 138.1 10/10/2016 46
16 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 137.2 10/10/2016 36
17 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 137.1 10/10/2016 44
18 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 136 05/09/2016 45
19 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 135 28/08/2016 43
20 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 134 16/08/2016 57
21 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 133 21/07/2016 63
22 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 132 21/07/2016 48
23 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 131 06/07/2016 138
24 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 130: 29/06/2016 68
25 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 129: 29/06/2016 65
26 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 128: 29/06/2016 68
27 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 127: 29/06/2016 81
28 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 126: 29/06/2016 76
29 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 125: 29/06/2016 62
30 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 124: 29/06/2016 78
31 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 123: 29/06/2016 64
32 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 122: 29/06/2016 75
33 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 121: 29/06/2016 119
34 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 120: 29/06/2016 73
35 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 119: 29/06/2016 58
36 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 118: 29/06/2016 57
37 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 117: 29/06/2016 63
38 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 116: 29/06/2016 51
39 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 115: 29/06/2016 54
40 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 114: 29/06/2016 66
41 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 113: 29/06/2016 65
42 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 112: 29/06/2016 63
43 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 111: 29/06/2016 56
44 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 110: 29/06/2016 56
45 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 109: 29/06/2016 55
46 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 108: 29/06/2016 53
47 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 107: 29/06/2016 72
48 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 106: 29/06/2016 94
49 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 105: 29/06/2016 67
50 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 104: 29/06/2016 61
51 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 103: 29/06/2016 111
52 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 102: 29/06/2016 72
53 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 101: 29/06/2016 73
54 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 100: 29/06/2016 71
55 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 99: 29/06/2016 73
56 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 98: 29/06/2016 72
57 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 97: 29/06/2016 59
58 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 96: 29/06/2016 51
59 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 95: 29/06/2016 67
60 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 94: 29/06/2016 77
61 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 93: 29/06/2016 52
62 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 92: 29/06/2016 75
63 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 91: 29/06/2016 75
64 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 90: 29/06/2016 67
65 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 89: 29/06/2016 54
66 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 88: 29/06/2016 58
67 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 87: 29/06/2016 68
68 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 86: 29/06/2016 68
69 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 84: 29/06/2016 65
70 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 85: 29/06/2016 70
71 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 83: 29/06/2016 107
72 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 80: 29/06/2016 72
73 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 81: 29/06/2016 92
74 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 79: 29/06/2016 65
75 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 82: 29/06/2016 82
76 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 78: 29/06/2016 56
77 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 75: 29/06/2016 94
78 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 76: 29/06/2016 71
79 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 73: 29/06/2016 74
80 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 72: 29/06/2016 73
81 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 74: 29/06/2016 76
82 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 77: 29/06/2016 79
83 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 71: 29/06/2016 84
84 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 70: 29/06/2016 82
85 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 69: 29/06/2016 90
86 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 68: 29/06/2016 94
87 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 67: 29/06/2016 77
88 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 66: 29/06/2016 76
89 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 65: 29/06/2016 70
90 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 64: 29/06/2016 94
91 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 63: 29/06/2016 73
92 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 62: 29/06/2016 65
93 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 61: 29/06/2016 71
94 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 60: 29/06/2016 77
95 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 59: 29/06/2016 72
96 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 58: 29/06/2016 76
97 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 57: 29/06/2016 72
98 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 56: 29/06/2016 96
99 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 55: 29/06/2016 60
100 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 54: 29/06/2016 85
101 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 53: 29/06/2016 78
102 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 52: 29/06/2016 99
103 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 51: 29/06/2016 75
104 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 50: 29/06/2016 80
105 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 49: 29/06/2016 73
106 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 48: 29/06/2016 75
107 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 47: 29/06/2016 77
108 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 46: 29/06/2016 83
109 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 45: 29/06/2016 84
110 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 44: 29/06/2016 83
111 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 43: 29/06/2016 80
112 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 42: 29/06/2016 78
113 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 41: 29/06/2016 83
114 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 40: 29/06/2016 75
115 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 39: 29/06/2016 74
116 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 38: 29/06/2016 82
117 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 37: 29/06/2016 77
118 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 36: 29/06/2016 84
119 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 35: 29/06/2016 72
120 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 34: 29/06/2016 82
121 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 33: 29/06/2016 74
122 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 32: 29/06/2016 75
123 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 31: 29/06/2016 80
124 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 30: 29/06/2016 84
125 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 29: 29/06/2016 82
126 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 28: 29/06/2016 74
127 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 27: 29/06/2016 80
128 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 26: 29/06/2016 80
129 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 25: 29/06/2016 82
130 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 24: 29/06/2016 93
131 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 23: 29/06/2016 72
132 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 22: 29/06/2016 88
133 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 21: 29/06/2016 79
134 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 20: 29/06/2016 87
135 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 19: 29/06/2016 87
136 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 18: 29/06/2016 87
137 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 17: 29/06/2016 90
138 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 16: 29/06/2016 91
139 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 15: 29/06/2016 76
140 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 14: 29/06/2016 73
141 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 13: 29/06/2016 91
142 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 12: 29/06/2016 95
143 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 11: 29/06/2016 93
144 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 10: 29/06/2016 98
145 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 9: 29/06/2016 97
146 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 8: 29/06/2016 102
147 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 7: 29/06/2016 109
148 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 6: 29/06/2016 92
149 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 5: 29/06/2016 110
150 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 4: 29/06/2016 109
151 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 3: 29/06/2016 111
152 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 2: 29/06/2016 116
153 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 1: 29/06/2016 141
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing