Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Shounen , Truyện Màu

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 150

Nguồn:

Lượt xem: 18209

Đánh giá truyện:

  • 7.8/10
  • 13 ratings
13 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
15.4% 0% 0% 0% 0% 0% 15.4% 0% 30.8% 38.5%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Một chiếc đĩa trò chơi thần bí, một nữ sinh trung học tên là Lâm Linh nhát gan bị lạc vào thế giới của vua Arthur và những kỵ sĩ của ông! Hiện tại và hư không cứ luân phiên xen kẽ, dựng nên một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với cô ấy…

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook

Danh sách chương Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 150 22/04/2017 49
2 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 149 14/04/2017 48
3 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 148 27/03/2017 73
4 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 147 15/03/2017 135
5 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 146 28/02/2017 60
6 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 145 28/02/2017 39
7 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 144 28/02/2017 36
8 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 143.5 28/02/2017 39
9 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 143 28/02/2017 37
10 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 142.5 28/02/2017 34
11 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 142 28/02/2017 34
12 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 141.5 28/02/2017 35
13 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 141 28/02/2017 35
14 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 140.5 28/02/2017 34
15 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 140.1 28/02/2017 32
16 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 139.2 25/10/2016 109
17 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 139.1 23/10/2016 82
18 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 138.2 16/10/2016 70
19 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 138.1 10/10/2016 77
20 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 137.2 10/10/2016 66
21 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 137.1 10/10/2016 73
22 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 136 05/09/2016 71
23 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 135 28/08/2016 73
24 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 134 16/08/2016 87
25 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 133 21/07/2016 85
26 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 132 21/07/2016 81
27 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 131 06/07/2016 185
28 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 130: 29/06/2016 98
29 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 129: 29/06/2016 91
30 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 128: 29/06/2016 95
31 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 127: 29/06/2016 107
32 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 126: 29/06/2016 105
33 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 125: 29/06/2016 90
34 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 124: 29/06/2016 109
35 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 123: 29/06/2016 95
36 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 122: 29/06/2016 108
37 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 121: 29/06/2016 165
38 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 120: 29/06/2016 101
39 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 119: 29/06/2016 87
40 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 118: 29/06/2016 83
41 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 117: 29/06/2016 94
42 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 116: 29/06/2016 79
43 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 115: 29/06/2016 81
44 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 114: 29/06/2016 97
45 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 113: 29/06/2016 94
46 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 112: 29/06/2016 92
47 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 111: 29/06/2016 80
48 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 110: 29/06/2016 81
49 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 109: 29/06/2016 83
50 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 108: 29/06/2016 77
51 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 107: 29/06/2016 98
52 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 106: 29/06/2016 129
53 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 105: 29/06/2016 93
54 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 104: 29/06/2016 87
55 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 103: 29/06/2016 157
56 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 102: 29/06/2016 101
57 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 101: 29/06/2016 100
58 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 100: 29/06/2016 98
59 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 99: 29/06/2016 99
60 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 98: 29/06/2016 98
61 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 97: 29/06/2016 85
62 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 96: 29/06/2016 81
63 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 95: 29/06/2016 184
64 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 94: 29/06/2016 105
65 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 93: 29/06/2016 78
66 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 92: 29/06/2016 102
67 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 91: 29/06/2016 102
68 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 90: 29/06/2016 94
69 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 89: 29/06/2016 83
70 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 88: 29/06/2016 85
71 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 87: 29/06/2016 94
72 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 86: 29/06/2016 97
73 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 84: 29/06/2016 93
74 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 85: 29/06/2016 98
75 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 83: 29/06/2016 146
76 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 80: 29/06/2016 110
77 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 81: 29/06/2016 132
78 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 79: 29/06/2016 102
79 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 82: 29/06/2016 114
80 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 78: 29/06/2016 88
81 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 75: 29/06/2016 128
82 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 76: 29/06/2016 104
83 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 73: 29/06/2016 110
84 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 72: 29/06/2016 108
85 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 74: 29/06/2016 110
86 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 77: 29/06/2016 125
87 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 71: 29/06/2016 119
88 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 70: 29/06/2016 116
89 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 69: 29/06/2016 123
90 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 68: 29/06/2016 136
91 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 67: 29/06/2016 109
92 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 66: 29/06/2016 113
93 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 65: 29/06/2016 105
94 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 64: 29/06/2016 135
95 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 63: 29/06/2016 110
96 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 62: 29/06/2016 107
97 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 61: 29/06/2016 105
98 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 60: 29/06/2016 112
99 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 59: 29/06/2016 106
100 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 58: 29/06/2016 115
101 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 57: 29/06/2016 108
102 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 56: 29/06/2016 132
103 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 55: 29/06/2016 96
104 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 54: 29/06/2016 124
105 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 53: 29/06/2016 120
106 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 52: 29/06/2016 141
107 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 51: 29/06/2016 119
108 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 50: 29/06/2016 120
109 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 49: 29/06/2016 117
110 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 48: 29/06/2016 111
111 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 47: 29/06/2016 116
112 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 46: 29/06/2016 128
113 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 45: 29/06/2016 123
114 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 44: 29/06/2016 117
115 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 43: 29/06/2016 120
116 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 42: 29/06/2016 117
117 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 41: 29/06/2016 125
118 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 40: 29/06/2016 111
119 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 39: 29/06/2016 114
120 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 38: 29/06/2016 120
121 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 37: 29/06/2016 113
122 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 36: 29/06/2016 118
123 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 35: 29/06/2016 109
124 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 34: 29/06/2016 121
125 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 33: 29/06/2016 112
126 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 32: 29/06/2016 149
127 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 31: 29/06/2016 118
128 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 30: 29/06/2016 121
129 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 29: 29/06/2016 127
130 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 28: 29/06/2016 122
131 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 27: 29/06/2016 119
132 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 26: 29/06/2016 121
133 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 25: 29/06/2016 137
134 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 24: 29/06/2016 141
135 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 23: 29/06/2016 121
136 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 22: 29/06/2016 131
137 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 21: 29/06/2016 126
138 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 20: 29/06/2016 138
139 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 19: 29/06/2016 134
140 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 18: 29/06/2016 141
141 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 17: 29/06/2016 196
142 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 16: 29/06/2016 137
143 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 15: 29/06/2016 125
144 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 14: 29/06/2016 123
145 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 13: 29/06/2016 139
146 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 12: 29/06/2016 146
147 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 11: 29/06/2016 142
148 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 10: 29/06/2016 149
149 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 9: 29/06/2016 148
150 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 8: 29/06/2016 155
151 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 7: 29/06/2016 171
152 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 6: 29/06/2016 153
153 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 5: 29/06/2016 175
154 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 4: 29/06/2016 184
155 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 3: 29/06/2016 196
156 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 2: 29/06/2016 207
157 Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 1: 29/06/2016 273
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan

Loading...