Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

I Am a Hero

I Am a Hero

Tác giả:

Thể loại: Drama , Horror , Mature , Psychological , Seinen , Slice of Life , Tragedy

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 116

Nguồn:

Lượt xem: 3633

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện I Am a Hero

Tôi là người hùng ~ pj kinh dị

I Am a Hero - TruyenTranhTop.Net

Bảo đảm không dở, dù 10 chap đầu cực nhảm


Bình luận Facebook

Danh sách chương I Am a Hero

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 I Am a Hero Chap 116 03/09/2016 36
2 I Am a Hero Chap 115 03/09/2016 44
3 I Am a Hero Chap 114 03/09/2016 43
4 I Am a Hero Chap 113 12/08/2016 34
5 I Am a Hero Chap 112 12/08/2016 31
6 I Am a Hero Chap 111 19/07/2016 41
7 I Am a Hero Chap 110: 11/07/2016 57
8 I Am a Hero Chap 109: 11/07/2016 63
9 I Am a Hero Chap 108: 11/07/2016 49
10 I Am a Hero Chap 107: 11/07/2016 48
11 I Am a Hero Chap 106: 11/07/2016 68
12 I Am a Hero Chap 105: 11/07/2016 18
13 I Am a Hero Chap 104: 11/07/2016 20
14 I Am a Hero Chap 103: 11/07/2016 23
15 I Am a Hero Chap 102: 11/07/2016 19
16 I Am a Hero Chap 100: 11/07/2016 22
17 I Am a Hero Chap 101: 11/07/2016 18
18 I Am a Hero Chap 99: 11/07/2016 16
19 I Am a Hero Chap 98: 11/07/2016 18
20 I Am a Hero Chap 97: 11/07/2016 19
21 I Am a Hero Chap 96: 11/07/2016 18
22 I Am a Hero Chap 95: 11/07/2016 16
23 I Am a Hero Chap 94: 11/07/2016 22
24 I Am a Hero Chap 93: 11/07/2016 16
25 I Am a Hero Chap 92: 11/07/2016 15
26 I Am a Hero Chap 91: 11/07/2016 20
27 I Am a Hero Chap 90: 11/07/2016 21
28 I Am a Hero Chap 89: 11/07/2016 20
29 I Am a Hero Chap 88: 11/07/2016 16
30 I Am a Hero Chap 87: 11/07/2016 17
31 I Am a Hero Chap 86: 11/07/2016 13
32 I Am a Hero Chap 85: 11/07/2016 18
33 I Am a Hero Chap 84: 11/07/2016 15
34 I Am a Hero Chap 83: 11/07/2016 15
35 I Am a Hero Chap 82: 11/07/2016 18
36 I Am a Hero Chap 81: 11/07/2016 19
37 I Am a Hero Chap 80: 11/07/2016 17
38 I Am a Hero Chap 79: 11/07/2016 14
39 I Am a Hero Chap 78: 11/07/2016 37
40 I Am a Hero Chap 77: 11/07/2016 23
41 I Am a Hero Chap 76: 11/07/2016 29
42 I Am a Hero Chap 75: 11/07/2016 30
43 I Am a Hero Chap 74: 11/07/2016 26
44 I Am a Hero Chap 73: 11/07/2016 23
45 I Am a Hero Chap 72: 11/07/2016 22
46 I Am a Hero Chap 71: 11/07/2016 28
47 I Am a Hero Chap 70: 11/07/2016 24
48 I Am a Hero Chap 69: 11/07/2016 27
49 I Am a Hero Chap 68: 11/07/2016 30
50 I Am a Hero Chap 67: 11/07/2016 26
51 I Am a Hero Chap 66: 11/07/2016 26
52 I Am a Hero Chap 65: 11/07/2016 26
53 I Am a Hero Chap 64: 11/07/2016 28
54 I Am a Hero Chap 63: 11/07/2016 25
55 I Am a Hero Chap 62: 11/07/2016 21
56 I Am a Hero Chap 61: 11/07/2016 21
57 I Am a Hero Chap 60: 11/07/2016 20
58 I Am a Hero Chap 59: 11/07/2016 24
59 I Am a Hero Chap 58: 11/07/2016 21
60 I Am a Hero Chap 57: 11/07/2016 27
61 I Am a Hero Chap 56: 11/07/2016 23
62 I Am a Hero Chap 55: 11/07/2016 25
63 I Am a Hero Chap 54: 11/07/2016 22
64 I Am a Hero Chap 53: 11/07/2016 24
65 I Am a Hero Chap 52: 11/07/2016 21
66 I Am a Hero Chap 51: 11/07/2016 23
67 I Am a Hero Chap 50: 11/07/2016 24
68 I Am a Hero Chap 49: 11/07/2016 30
69 I Am a Hero Chap 48: 11/07/2016 28
70 I Am a Hero Chap 47: 11/07/2016 29
71 I Am a Hero Chap 46: 11/07/2016 29
72 I Am a Hero Chap 45: 11/07/2016 27
73 I Am a Hero Chap 44: 11/07/2016 31
74 I Am a Hero Chap 43: 11/07/2016 30
75 I Am a Hero Chap 42: 11/07/2016 24
76 I Am a Hero Chap 41: 11/07/2016 33
77 I Am a Hero Chap 40: 11/07/2016 31
78 I Am a Hero Chap 39: 11/07/2016 25
79 I Am a Hero Chap 38: 11/07/2016 25
80 I Am a Hero Chap 37: 11/07/2016 29
81 I Am a Hero Chap 36: 11/07/2016 24
82 I Am a Hero Chap 35: 11/07/2016 24
83 I Am a Hero Chap 34: 11/07/2016 28
84 I Am a Hero Chap 33: 11/07/2016 31
85 I Am a Hero Chap 32: 11/07/2016 30
86 I Am a Hero Chap 31: 11/07/2016 34
87 I Am a Hero Chap 30: 11/07/2016 71
88 I Am a Hero Chap 29: 11/07/2016 28
89 I Am a Hero Chap 28: 11/07/2016 20
90 I Am a Hero Chap 27: 11/07/2016 20
91 I Am a Hero Chap 26: 11/07/2016 27
92 I Am a Hero Chap 25: 11/07/2016 26
93 I Am a Hero Chap 24: 11/07/2016 25
94 I Am a Hero Chap 23: 11/07/2016 22
95 I Am a Hero Chap 22: 11/07/2016 19
96 I Am a Hero Chap 21: 11/07/2016 23
97 I Am a Hero Chap 20: 11/07/2016 31
98 I Am a Hero Chap 19: 11/07/2016 34
99 I Am a Hero Chap 18: 11/07/2016 29
100 I Am a Hero Chap 17: 11/07/2016 26
101 I Am a Hero Chap 16: 11/07/2016 31
102 I Am a Hero Chap 15: 11/07/2016 28
103 I Am a Hero Chap 14: 11/07/2016 31
104 I Am a Hero Chap 13: 11/07/2016 30
105 I Am a Hero Chap 12: 11/07/2016 34
106 I Am a Hero Chap 11: 11/07/2016 30
107 I Am a Hero Chap 10: 11/07/2016 29
108 I Am a Hero Chap 9: 11/07/2016 35
109 I Am a Hero Chap 8: 11/07/2016 35
110 I Am a Hero Chap 7: 11/07/2016 39
111 I Am a Hero Chap 6: 11/07/2016 31
112 I Am a Hero Chap 5: 11/07/2016 35
113 I Am a Hero Chap 4: 11/07/2016 33
114 I Am a Hero Chap 3: 11/07/2016 30
115 I Am a Hero Chap 2: 11/07/2016 44
116 I Am a Hero Chap 1: 11/07/2016 74
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan