Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

I Am a Hero

I Am a Hero

Tác giả:

Thể loại: Drama , Horror , Mature , Psychological , Seinen , Slice of Life , Tragedy

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 116

Nguồn:

Lượt xem: 2250

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện I Am a Hero

Tôi là người hùng ~ pj kinh dị

I Am a Hero - TruyenTranhTop.Net

Bảo đảm không dở, dù 10 chap đầu cực nhảm


Bình luận Facebook

Danh sách chương I Am a Hero

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 I Am a Hero Chap 116 03/09/2016 10
2 I Am a Hero Chap 115 03/09/2016 15
3 I Am a Hero Chap 114 03/09/2016 14
4 I Am a Hero Chap 113 12/08/2016 11
5 I Am a Hero Chap 112 12/08/2016 9
6 I Am a Hero Chap 111 19/07/2016 17
7 I Am a Hero Chap 110: 11/07/2016 22
8 I Am a Hero Chap 109: 11/07/2016 22
9 I Am a Hero Chap 108: 11/07/2016 14
10 I Am a Hero Chap 107: 11/07/2016 18
11 I Am a Hero Chap 106: 11/07/2016 25
12 I Am a Hero Chap 105: 11/07/2016 10
13 I Am a Hero Chap 104: 11/07/2016 12
14 I Am a Hero Chap 103: 11/07/2016 16
15 I Am a Hero Chap 102: 11/07/2016 12
16 I Am a Hero Chap 100: 11/07/2016 14
17 I Am a Hero Chap 101: 11/07/2016 10
18 I Am a Hero Chap 99: 11/07/2016 8
19 I Am a Hero Chap 98: 11/07/2016 11
20 I Am a Hero Chap 97: 11/07/2016 9
21 I Am a Hero Chap 96: 11/07/2016 10
22 I Am a Hero Chap 95: 11/07/2016 9
23 I Am a Hero Chap 94: 11/07/2016 14
24 I Am a Hero Chap 93: 11/07/2016 10
25 I Am a Hero Chap 92: 11/07/2016 9
26 I Am a Hero Chap 91: 11/07/2016 13
27 I Am a Hero Chap 90: 11/07/2016 11
28 I Am a Hero Chap 89: 11/07/2016 15
29 I Am a Hero Chap 88: 11/07/2016 10
30 I Am a Hero Chap 87: 11/07/2016 10
31 I Am a Hero Chap 86: 11/07/2016 7
32 I Am a Hero Chap 85: 11/07/2016 12
33 I Am a Hero Chap 84: 11/07/2016 8
34 I Am a Hero Chap 83: 11/07/2016 6
35 I Am a Hero Chap 82: 11/07/2016 11
36 I Am a Hero Chap 81: 11/07/2016 11
37 I Am a Hero Chap 80: 11/07/2016 9
38 I Am a Hero Chap 79: 11/07/2016 10
39 I Am a Hero Chap 78: 11/07/2016 18
40 I Am a Hero Chap 77: 11/07/2016 11
41 I Am a Hero Chap 76: 11/07/2016 13
42 I Am a Hero Chap 75: 11/07/2016 11
43 I Am a Hero Chap 74: 11/07/2016 11
44 I Am a Hero Chap 73: 11/07/2016 13
45 I Am a Hero Chap 72: 11/07/2016 14
46 I Am a Hero Chap 71: 11/07/2016 14
47 I Am a Hero Chap 70: 11/07/2016 13
48 I Am a Hero Chap 69: 11/07/2016 16
49 I Am a Hero Chap 68: 11/07/2016 16
50 I Am a Hero Chap 67: 11/07/2016 16
51 I Am a Hero Chap 66: 11/07/2016 16
52 I Am a Hero Chap 65: 11/07/2016 16
53 I Am a Hero Chap 64: 11/07/2016 15
54 I Am a Hero Chap 63: 11/07/2016 15
55 I Am a Hero Chap 62: 11/07/2016 13
56 I Am a Hero Chap 61: 11/07/2016 15
57 I Am a Hero Chap 60: 11/07/2016 12
58 I Am a Hero Chap 59: 11/07/2016 14
59 I Am a Hero Chap 58: 11/07/2016 12
60 I Am a Hero Chap 57: 11/07/2016 16
61 I Am a Hero Chap 56: 11/07/2016 16
62 I Am a Hero Chap 55: 11/07/2016 12
63 I Am a Hero Chap 54: 11/07/2016 15
64 I Am a Hero Chap 53: 11/07/2016 15
65 I Am a Hero Chap 52: 11/07/2016 15
66 I Am a Hero Chap 51: 11/07/2016 16
67 I Am a Hero Chap 50: 11/07/2016 19
68 I Am a Hero Chap 49: 11/07/2016 22
69 I Am a Hero Chap 48: 11/07/2016 21
70 I Am a Hero Chap 47: 11/07/2016 21
71 I Am a Hero Chap 46: 11/07/2016 23
72 I Am a Hero Chap 45: 11/07/2016 21
73 I Am a Hero Chap 44: 11/07/2016 22
74 I Am a Hero Chap 43: 11/07/2016 21
75 I Am a Hero Chap 42: 11/07/2016 18
76 I Am a Hero Chap 41: 11/07/2016 22
77 I Am a Hero Chap 40: 11/07/2016 24
78 I Am a Hero Chap 39: 11/07/2016 18
79 I Am a Hero Chap 38: 11/07/2016 19
80 I Am a Hero Chap 37: 11/07/2016 22
81 I Am a Hero Chap 36: 11/07/2016 19
82 I Am a Hero Chap 35: 11/07/2016 19
83 I Am a Hero Chap 34: 11/07/2016 22
84 I Am a Hero Chap 33: 11/07/2016 23
85 I Am a Hero Chap 32: 11/07/2016 21
86 I Am a Hero Chap 31: 11/07/2016 20
87 I Am a Hero Chap 30: 11/07/2016 31
88 I Am a Hero Chap 29: 11/07/2016 21
89 I Am a Hero Chap 28: 11/07/2016 14
90 I Am a Hero Chap 27: 11/07/2016 13
91 I Am a Hero Chap 26: 11/07/2016 17
92 I Am a Hero Chap 25: 11/07/2016 18
93 I Am a Hero Chap 24: 11/07/2016 16
94 I Am a Hero Chap 23: 11/07/2016 15
95 I Am a Hero Chap 22: 11/07/2016 15
96 I Am a Hero Chap 21: 11/07/2016 19
97 I Am a Hero Chap 20: 11/07/2016 24
98 I Am a Hero Chap 19: 11/07/2016 18
99 I Am a Hero Chap 18: 11/07/2016 23
100 I Am a Hero Chap 17: 11/07/2016 20
101 I Am a Hero Chap 16: 11/07/2016 22
102 I Am a Hero Chap 15: 11/07/2016 21
103 I Am a Hero Chap 14: 11/07/2016 22
104 I Am a Hero Chap 13: 11/07/2016 24
105 I Am a Hero Chap 12: 11/07/2016 27
106 I Am a Hero Chap 11: 11/07/2016 24
107 I Am a Hero Chap 10: 11/07/2016 22
108 I Am a Hero Chap 9: 11/07/2016 23
109 I Am a Hero Chap 8: 11/07/2016 23
110 I Am a Hero Chap 7: 11/07/2016 26
111 I Am a Hero Chap 6: 11/07/2016 23
112 I Am a Hero Chap 5: 11/07/2016 28
113 I Am a Hero Chap 4: 11/07/2016 25
114 I Am a Hero Chap 3: 11/07/2016 24
115 I Am a Hero Chap 2: 11/07/2016 32
116 I Am a Hero Chap 1: 11/07/2016 37
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan