Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

I Am a Hero

I Am a Hero

Tác giả:

Thể loại: Drama , Horror , Mature , Psychological , Seinen , Slice of Life , Tragedy

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 116

Nguồn:

Lượt xem: 2683

Đánh giá truyện:

Loading...

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện I Am a Hero

Tôi là người hùng ~ pj kinh dị

I Am a Hero - TruyenTranhTop.Net

Bảo đảm không dở, dù 10 chap đầu cực nhảm

Bình luận Facebook

Danh sách chương I Am a Hero

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 I Am a Hero Chap 116 03/09/2016 13
2 I Am a Hero Chap 115 03/09/2016 22
3 I Am a Hero Chap 114 03/09/2016 22
4 I Am a Hero Chap 113 12/08/2016 15
5 I Am a Hero Chap 112 12/08/2016 12
6 I Am a Hero Chap 111 19/07/2016 20
7 I Am a Hero Chap 110: 11/07/2016 30
8 I Am a Hero Chap 109: 11/07/2016 33
9 I Am a Hero Chap 108: 11/07/2016 20
10 I Am a Hero Chap 107: 11/07/2016 24
11 I Am a Hero Chap 106: 11/07/2016 35
12 I Am a Hero Chap 105: 11/07/2016 13
13 I Am a Hero Chap 104: 11/07/2016 15
14 I Am a Hero Chap 103: 11/07/2016 19
15 I Am a Hero Chap 102: 11/07/2016 16
16 I Am a Hero Chap 100: 11/07/2016 17
17 I Am a Hero Chap 101: 11/07/2016 14
18 I Am a Hero Chap 99: 11/07/2016 13
19 I Am a Hero Chap 98: 11/07/2016 13
20 I Am a Hero Chap 97: 11/07/2016 15
21 I Am a Hero Chap 96: 11/07/2016 13
22 I Am a Hero Chap 95: 11/07/2016 12
23 I Am a Hero Chap 94: 11/07/2016 17
24 I Am a Hero Chap 93: 11/07/2016 13
25 I Am a Hero Chap 92: 11/07/2016 12
26 I Am a Hero Chap 91: 11/07/2016 15
27 I Am a Hero Chap 90: 11/07/2016 14
28 I Am a Hero Chap 89: 11/07/2016 17
29 I Am a Hero Chap 88: 11/07/2016 13
30 I Am a Hero Chap 87: 11/07/2016 13
31 I Am a Hero Chap 86: 11/07/2016 10
32 I Am a Hero Chap 85: 11/07/2016 15
33 I Am a Hero Chap 84: 11/07/2016 11
34 I Am a Hero Chap 83: 11/07/2016 8
35 I Am a Hero Chap 82: 11/07/2016 15
36 I Am a Hero Chap 81: 11/07/2016 14
37 I Am a Hero Chap 80: 11/07/2016 13
38 I Am a Hero Chap 79: 11/07/2016 12
39 I Am a Hero Chap 78: 11/07/2016 22
40 I Am a Hero Chap 77: 11/07/2016 16
41 I Am a Hero Chap 76: 11/07/2016 17
42 I Am a Hero Chap 75: 11/07/2016 13
43 I Am a Hero Chap 74: 11/07/2016 15
44 I Am a Hero Chap 73: 11/07/2016 14
45 I Am a Hero Chap 72: 11/07/2016 16
46 I Am a Hero Chap 71: 11/07/2016 19
47 I Am a Hero Chap 70: 11/07/2016 17
48 I Am a Hero Chap 69: 11/07/2016 20
49 I Am a Hero Chap 68: 11/07/2016 23
50 I Am a Hero Chap 67: 11/07/2016 19
51 I Am a Hero Chap 66: 11/07/2016 20
52 I Am a Hero Chap 65: 11/07/2016 20
53 I Am a Hero Chap 64: 11/07/2016 19
54 I Am a Hero Chap 63: 11/07/2016 18
55 I Am a Hero Chap 62: 11/07/2016 16
56 I Am a Hero Chap 61: 11/07/2016 16
57 I Am a Hero Chap 60: 11/07/2016 14
58 I Am a Hero Chap 59: 11/07/2016 17
59 I Am a Hero Chap 58: 11/07/2016 15
60 I Am a Hero Chap 57: 11/07/2016 19
61 I Am a Hero Chap 56: 11/07/2016 19
62 I Am a Hero Chap 55: 11/07/2016 14
63 I Am a Hero Chap 54: 11/07/2016 17
64 I Am a Hero Chap 53: 11/07/2016 18
65 I Am a Hero Chap 52: 11/07/2016 18
66 I Am a Hero Chap 51: 11/07/2016 19
67 I Am a Hero Chap 50: 11/07/2016 21
68 I Am a Hero Chap 49: 11/07/2016 24
69 I Am a Hero Chap 48: 11/07/2016 24
70 I Am a Hero Chap 47: 11/07/2016 25
71 I Am a Hero Chap 46: 11/07/2016 25
72 I Am a Hero Chap 45: 11/07/2016 23
73 I Am a Hero Chap 44: 11/07/2016 27
74 I Am a Hero Chap 43: 11/07/2016 25
75 I Am a Hero Chap 42: 11/07/2016 21
76 I Am a Hero Chap 41: 11/07/2016 27
77 I Am a Hero Chap 40: 11/07/2016 27
78 I Am a Hero Chap 39: 11/07/2016 21
79 I Am a Hero Chap 38: 11/07/2016 22
80 I Am a Hero Chap 37: 11/07/2016 24
81 I Am a Hero Chap 36: 11/07/2016 21
82 I Am a Hero Chap 35: 11/07/2016 21
83 I Am a Hero Chap 34: 11/07/2016 26
84 I Am a Hero Chap 33: 11/07/2016 24
85 I Am a Hero Chap 32: 11/07/2016 25
86 I Am a Hero Chap 31: 11/07/2016 23
87 I Am a Hero Chap 30: 11/07/2016 50
88 I Am a Hero Chap 29: 11/07/2016 25
89 I Am a Hero Chap 28: 11/07/2016 16
90 I Am a Hero Chap 27: 11/07/2016 17
91 I Am a Hero Chap 26: 11/07/2016 22
92 I Am a Hero Chap 25: 11/07/2016 20
93 I Am a Hero Chap 24: 11/07/2016 19
94 I Am a Hero Chap 23: 11/07/2016 17
95 I Am a Hero Chap 22: 11/07/2016 16
96 I Am a Hero Chap 21: 11/07/2016 20
97 I Am a Hero Chap 20: 11/07/2016 27
98 I Am a Hero Chap 19: 11/07/2016 18
99 I Am a Hero Chap 18: 11/07/2016 25
100 I Am a Hero Chap 17: 11/07/2016 21
101 I Am a Hero Chap 16: 11/07/2016 24
102 I Am a Hero Chap 15: 11/07/2016 23
103 I Am a Hero Chap 14: 11/07/2016 25
104 I Am a Hero Chap 13: 11/07/2016 26
105 I Am a Hero Chap 12: 11/07/2016 30
106 I Am a Hero Chap 11: 11/07/2016 26
107 I Am a Hero Chap 10: 11/07/2016 23
108 I Am a Hero Chap 9: 11/07/2016 29
109 I Am a Hero Chap 8: 11/07/2016 29
110 I Am a Hero Chap 7: 11/07/2016 30
111 I Am a Hero Chap 6: 11/07/2016 25
112 I Am a Hero Chap 5: 11/07/2016 31
113 I Am a Hero Chap 4: 11/07/2016 28
114 I Am a Hero Chap 3: 11/07/2016 27
115 I Am a Hero Chap 2: 11/07/2016 38
116 I Am a Hero Chap 1: 11/07/2016 51
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing