Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

I Am a Hero

I Am a Hero

Tác giả:

Thể loại: Drama , Horror , Mature , Psychological , Seinen , Slice of Life , Tragedy

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 118

Nguồn:

Lượt xem: 4767

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện I Am a Hero

Tôi là người hùng ~ pj kinh dị

I Am a Hero - TruyenTranhTop.Net

Bảo đảm không dở, dù 10 chap đầu cực nhảm


Bình luận Facebook

Danh sách chương I Am a Hero

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 I Am a Hero Chap 118 28/03/2017 4
2 I Am a Hero Chap 117 27/03/2017 6
3 I Am a Hero Chap 116 03/09/2016 52
4 I Am a Hero Chap 115 03/09/2016 56
5 I Am a Hero Chap 114 03/09/2016 51
6 I Am a Hero Chap 113 12/08/2016 42
7 I Am a Hero Chap 112 12/08/2016 41
8 I Am a Hero Chap 111 19/07/2016 50
9 I Am a Hero Chap 110: 11/07/2016 68
10 I Am a Hero Chap 109: 11/07/2016 79
11 I Am a Hero Chap 108: 11/07/2016 57
12 I Am a Hero Chap 107: 11/07/2016 55
13 I Am a Hero Chap 106: 11/07/2016 88
14 I Am a Hero Chap 105: 11/07/2016 28
15 I Am a Hero Chap 104: 11/07/2016 28
16 I Am a Hero Chap 103: 11/07/2016 31
17 I Am a Hero Chap 102: 11/07/2016 32
18 I Am a Hero Chap 100: 11/07/2016 31
19 I Am a Hero Chap 101: 11/07/2016 25
20 I Am a Hero Chap 99: 11/07/2016 24
21 I Am a Hero Chap 98: 11/07/2016 25
22 I Am a Hero Chap 97: 11/07/2016 29
23 I Am a Hero Chap 96: 11/07/2016 25
24 I Am a Hero Chap 95: 11/07/2016 27
25 I Am a Hero Chap 94: 11/07/2016 28
26 I Am a Hero Chap 93: 11/07/2016 26
27 I Am a Hero Chap 92: 11/07/2016 21
28 I Am a Hero Chap 91: 11/07/2016 28
29 I Am a Hero Chap 90: 11/07/2016 29
30 I Am a Hero Chap 89: 11/07/2016 27
31 I Am a Hero Chap 88: 11/07/2016 23
32 I Am a Hero Chap 87: 11/07/2016 21
33 I Am a Hero Chap 86: 11/07/2016 21
34 I Am a Hero Chap 85: 11/07/2016 25
35 I Am a Hero Chap 84: 11/07/2016 20
36 I Am a Hero Chap 83: 11/07/2016 20
37 I Am a Hero Chap 82: 11/07/2016 24
38 I Am a Hero Chap 81: 11/07/2016 26
39 I Am a Hero Chap 80: 11/07/2016 22
40 I Am a Hero Chap 79: 11/07/2016 20
41 I Am a Hero Chap 78: 11/07/2016 46
42 I Am a Hero Chap 77: 11/07/2016 36
43 I Am a Hero Chap 76: 11/07/2016 38
44 I Am a Hero Chap 75: 11/07/2016 37
45 I Am a Hero Chap 74: 11/07/2016 35
46 I Am a Hero Chap 73: 11/07/2016 32
47 I Am a Hero Chap 72: 11/07/2016 31
48 I Am a Hero Chap 71: 11/07/2016 38
49 I Am a Hero Chap 70: 11/07/2016 31
50 I Am a Hero Chap 69: 11/07/2016 35
51 I Am a Hero Chap 68: 11/07/2016 37
52 I Am a Hero Chap 67: 11/07/2016 35
53 I Am a Hero Chap 66: 11/07/2016 33
54 I Am a Hero Chap 65: 11/07/2016 33
55 I Am a Hero Chap 64: 11/07/2016 35
56 I Am a Hero Chap 63: 11/07/2016 32
57 I Am a Hero Chap 62: 11/07/2016 28
58 I Am a Hero Chap 61: 11/07/2016 29
59 I Am a Hero Chap 60: 11/07/2016 28
60 I Am a Hero Chap 59: 11/07/2016 34
61 I Am a Hero Chap 58: 11/07/2016 27
62 I Am a Hero Chap 57: 11/07/2016 34
63 I Am a Hero Chap 56: 11/07/2016 30
64 I Am a Hero Chap 55: 11/07/2016 34
65 I Am a Hero Chap 54: 11/07/2016 30
66 I Am a Hero Chap 53: 11/07/2016 33
67 I Am a Hero Chap 52: 11/07/2016 32
68 I Am a Hero Chap 51: 11/07/2016 31
69 I Am a Hero Chap 50: 11/07/2016 33
70 I Am a Hero Chap 49: 11/07/2016 37
71 I Am a Hero Chap 48: 11/07/2016 36
72 I Am a Hero Chap 47: 11/07/2016 36
73 I Am a Hero Chap 46: 11/07/2016 38
74 I Am a Hero Chap 45: 11/07/2016 34
75 I Am a Hero Chap 44: 11/07/2016 38
76 I Am a Hero Chap 43: 11/07/2016 37
77 I Am a Hero Chap 42: 11/07/2016 32
78 I Am a Hero Chap 41: 11/07/2016 42
79 I Am a Hero Chap 40: 11/07/2016 36
80 I Am a Hero Chap 39: 11/07/2016 36
81 I Am a Hero Chap 38: 11/07/2016 33
82 I Am a Hero Chap 37: 11/07/2016 38
83 I Am a Hero Chap 36: 11/07/2016 33
84 I Am a Hero Chap 35: 11/07/2016 34
85 I Am a Hero Chap 34: 11/07/2016 40
86 I Am a Hero Chap 33: 11/07/2016 43
87 I Am a Hero Chap 32: 11/07/2016 42
88 I Am a Hero Chap 31: 11/07/2016 46
89 I Am a Hero Chap 30: 11/07/2016 93
90 I Am a Hero Chap 29: 11/07/2016 36
91 I Am a Hero Chap 28: 11/07/2016 28
92 I Am a Hero Chap 27: 11/07/2016 28
93 I Am a Hero Chap 26: 11/07/2016 32
94 I Am a Hero Chap 25: 11/07/2016 33
95 I Am a Hero Chap 24: 11/07/2016 33
96 I Am a Hero Chap 23: 11/07/2016 29
97 I Am a Hero Chap 22: 11/07/2016 27
98 I Am a Hero Chap 21: 11/07/2016 30
99 I Am a Hero Chap 20: 11/07/2016 39
100 I Am a Hero Chap 19: 11/07/2016 41
101 I Am a Hero Chap 18: 11/07/2016 39
102 I Am a Hero Chap 17: 11/07/2016 36
103 I Am a Hero Chap 16: 11/07/2016 38
104 I Am a Hero Chap 15: 11/07/2016 34
105 I Am a Hero Chap 14: 11/07/2016 38
106 I Am a Hero Chap 13: 11/07/2016 38
107 I Am a Hero Chap 12: 11/07/2016 59
108 I Am a Hero Chap 11: 11/07/2016 39
109 I Am a Hero Chap 10: 11/07/2016 104
110 I Am a Hero Chap 9: 11/07/2016 42
111 I Am a Hero Chap 8: 11/07/2016 43
112 I Am a Hero Chap 7: 11/07/2016 46
113 I Am a Hero Chap 6: 11/07/2016 39
114 I Am a Hero Chap 5: 11/07/2016 43
115 I Am a Hero Chap 4: 11/07/2016 40
116 I Am a Hero Chap 3: 11/07/2016 37
117 I Am a Hero Chap 2: 11/07/2016 53
118 I Am a Hero Chap 1: 11/07/2016 94
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing