Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Loading...
Huyết Tộc Cấm Vực

Huyết Tộc Cấm Vực

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Romance , Truyện Màu

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 95 SPOILER

Nguồn:

Lượt xem: 63682

Đánh giá truyện:

  • 7/10
  • 42 ratings
42 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
11.9% 9.5% 0% 4.8% 4.8% 4.8% 7.1% 2.4% 21.4% 33.3%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Nội dung truyện Huyết Tộc Cấm Vực

9 năm trước gieo trồng đã nở ra 3 đóa hoa hồng. Phía sau những cô gái được lựa chọn đôi cánh của số phận đã được mở ra. Huyết tộc và các thợ săn, hoa hồng và ma quỷ, tình yêu như một bản giao hưởng ngân lên những điệu nhạc u uất!

Huyết Tộc Cấm Vực - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook
Truyện này được tìm thấy bởi từ khóa: truyện chữ huyết tộc cấm vực, huyết tộc cấm vực truyện chữ full, tác giả aki 7, huyết tộc cấm vực

Danh sách chương Huyết Tộc Cấm Vực

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Huyết Tộc Cấm Vực chap 95 23/06/2017 63
2 Huyết Tộc Cấm Vực chap 94 22/06/2017 60
3 Huyết Tộc Cấm Vực chap 93 28/05/2017 211
4 Huyết Tộc Cấm Vực chap 92 19/05/2017 154
5 Huyết Tộc Cấm Vực chap 91 04/05/2017 162
6 Huyết Tộc Cấm Vực chap 90 24/04/2017 152
7 Huyết Tộc Cấm Vực chap 89 03/04/2017 204
8 Huyết Tộc Cấm Vực chap 88 08/03/2017 270
9 Huyết Tộc Cấm Vực chap 87 08/03/2017 182
10 Huyết Tộc Cấm Vực chap 86 08/03/2017 148
11 Huyết Tộc Cấm Vực chap 85 08/03/2017 146
12 Huyết Tộc Cấm Vực chap 84.5 08/03/2017 119
13 Huyết Tộc Cấm Vực chap 84 08/03/2017 125
14 Huyết Tộc Cấm Vực chap 83.5 08/03/2017 130
15 Huyết Tộc Cấm Vực chap 83 08/03/2017 131
16 Huyết Tộc Cấm Vực chap 82.5 07/12/2016 833
17 Huyết Tộc Cấm Vực chap 82 07/12/2016 430
18 Huyết Tộc Cấm Vực chap 81 07/12/2016 348
19 Huyết Tộc Cấm Vực chap 80.5 07/12/2016 320
20 Huyết Tộc Cấm Vực chap 80 07/12/2016 343
21 Huyết Tộc Cấm Vực chap 79.5 21/10/2016 342
22 Huyết Tộc Cấm Vực chap 79 14/10/2016 405
23 Huyết Tộc Cấm Vực chap 78.2 14/10/2016 325
24 Huyết Tộc Cấm Vực chap 78.1 14/10/2016 382
25 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 77 18/09/2016 398
26 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 76 04/09/2016 394
27 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 75 21/08/2016 389
28 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 74 27/07/2016 502
29 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 73 19/07/2016 388
30 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 72 05/07/2016 396
31 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 71 05/07/2016 390
32 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 70 08/06/2016 483
33 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 69 08/06/2016 394
34 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 68 08/06/2016 368
35 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 67 08/06/2016 460
36 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 66 08/06/2016 350
37 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 65 08/06/2016 386
38 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 64 08/06/2016 410
39 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 63 08/06/2016 396
40 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 62 08/06/2016 385
41 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 61 08/06/2016 374
42 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 60 08/06/2016 398
43 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 59 08/06/2016 381
44 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 58 08/06/2016 386
45 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 57 29/11/2015 665
46 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 56 27/10/2015 649
47 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 55 19/10/2015 593
48 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 54 03/10/2015 631
49 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 53 03/10/2015 665
50 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 52 03/10/2015 720
51 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 51 03/10/2015 604
52 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 50 03/10/2015 694
53 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 49 03/10/2015 634
54 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 48 03/10/2015 581
55 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 47 03/10/2015 621
56 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 46 03/10/2015 607
57 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 45 03/10/2015 604
58 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 44 03/10/2015 610
59 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 43 03/10/2015 601
60 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 42 03/10/2015 610
61 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 41 03/10/2015 649
62 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 40 03/10/2015 645
63 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 39 03/10/2015 657
64 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 38 03/10/2015 758
65 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 37 03/10/2015 959
66 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 36 03/10/2015 677
67 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 35 03/10/2015 790
68 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 34 03/10/2015 726
69 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 33 03/10/2015 711
70 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 32 03/10/2015 1060
71 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 31 03/10/2015 661
72 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 30 03/10/2015 670
73 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 29 03/10/2015 637
74 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 28 03/10/2015 638
75 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 27 03/10/2015 683
76 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 26 03/10/2015 686
77 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 25 03/10/2015 663
78 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 24 03/10/2015 768
79 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 23 03/10/2015 646
80 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 22 03/10/2015 728
81 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 21 03/10/2015 746
82 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 20 03/10/2015 709
83 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 19 03/10/2015 668
84 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 18 03/10/2015 715
85 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 17 03/10/2015 716
86 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 16 03/10/2015 713
87 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 15 03/10/2015 702
88 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 14 03/10/2015 746
89 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 13 03/10/2015 737
90 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 12 03/10/2015 725
91 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 11 03/10/2015 746
92 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 10 03/10/2015 750
93 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 9 03/10/2015 830
94 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 8 03/10/2015 725
95 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 7 03/10/2015 1248
96 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 6 03/10/2015 788
97 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 5 03/10/2015 857
98 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 4 03/10/2015 904
99 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 3 03/10/2015 989
100 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 2 03/10/2015 1074
101 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 1 03/10/2015 1616
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan

Loading...