Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Huyết Tộc Cấm Vực

Huyết Tộc Cấm Vực

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Romance , Truyện Màu

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 90

Nguồn:

Lượt xem: 54725

Đánh giá truyện:

  • 6.6/10
  • 34 ratings
34 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
11.8% 11.8% 0% 5.9% 5.9% 5.9% 8.8% 0% 23.5% 26.5%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Huyết Tộc Cấm Vực

9 năm trước gieo trồng đã nở ra 3 đóa hoa hồng. Phía sau những cô gái được lựa chọn đôi cánh của số phận đã được mở ra. Huyết tộc và các thợ săn, hoa hồng và ma quỷ, tình yêu như một bản giao hưởng ngân lên những điệu nhạc u uất!

Huyết Tộc Cấm Vực - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook
Truyện này được tìm thấy bởi từ khóa: truyện chữ huyết tộc cấm vực, huyết tộc cấm vực truyện chữ full, tác giả aki 7

Danh sách chương Huyết Tộc Cấm Vực

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Huyết Tộc Cấm Vực chap 90 24/04/2017 62
2 Huyết Tộc Cấm Vực chap 89 03/04/2017 138
3 Huyết Tộc Cấm Vực chap 88 08/03/2017 217
4 Huyết Tộc Cấm Vực chap 87 08/03/2017 123
5 Huyết Tộc Cấm Vực chap 86 08/03/2017 98
6 Huyết Tộc Cấm Vực chap 85 08/03/2017 81
7 Huyết Tộc Cấm Vực chap 84.5 08/03/2017 76
8 Huyết Tộc Cấm Vực chap 84 08/03/2017 83
9 Huyết Tộc Cấm Vực chap 83.5 08/03/2017 89
10 Huyết Tộc Cấm Vực chap 83 08/03/2017 87
11 Huyết Tộc Cấm Vực chap 82.5 07/12/2016 786
12 Huyết Tộc Cấm Vực chap 82 07/12/2016 380
13 Huyết Tộc Cấm Vực chap 81 07/12/2016 286
14 Huyết Tộc Cấm Vực chap 80.5 07/12/2016 271
15 Huyết Tộc Cấm Vực chap 80 07/12/2016 281
16 Huyết Tộc Cấm Vực chap 79.5 21/10/2016 296
17 Huyết Tộc Cấm Vực chap 79 14/10/2016 334
18 Huyết Tộc Cấm Vực chap 78.2 14/10/2016 276
19 Huyết Tộc Cấm Vực chap 78.1 14/10/2016 313
20 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 77 18/09/2016 350
21 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 76 04/09/2016 338
22 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 75 21/08/2016 329
23 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 74 27/07/2016 430
24 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 73 19/07/2016 334
25 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 72 05/07/2016 337
26 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 71 05/07/2016 340
27 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 70 08/06/2016 412
28 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 69 08/06/2016 346
29 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 68 08/06/2016 320
30 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 67 08/06/2016 374
31 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 66 08/06/2016 301
32 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 65 08/06/2016 329
33 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 64 08/06/2016 349
34 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 63 08/06/2016 345
35 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 62 08/06/2016 328
36 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 61 08/06/2016 326
37 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 60 08/06/2016 346
38 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 59 08/06/2016 329
39 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 58 08/06/2016 329
40 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 57 29/11/2015 598
41 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 56 27/10/2015 583
42 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 55 19/10/2015 539
43 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 54 03/10/2015 565
44 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 53 03/10/2015 586
45 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 52 03/10/2015 615
46 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 51 03/10/2015 532
47 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 50 03/10/2015 626
48 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 49 03/10/2015 579
49 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 48 03/10/2015 518
50 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 47 03/10/2015 556
51 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 46 03/10/2015 550
52 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 45 03/10/2015 544
53 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 44 03/10/2015 543
54 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 43 03/10/2015 513
55 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 42 03/10/2015 543
56 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 41 03/10/2015 588
57 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 40 03/10/2015 570
58 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 39 03/10/2015 596
59 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 38 03/10/2015 682
60 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 37 03/10/2015 866
61 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 36 03/10/2015 609
62 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 35 03/10/2015 722
63 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 34 03/10/2015 644
64 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 33 03/10/2015 620
65 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 32 03/10/2015 942
66 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 31 03/10/2015 587
67 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 30 03/10/2015 596
68 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 29 03/10/2015 556
69 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 28 03/10/2015 563
70 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 27 03/10/2015 614
71 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 26 03/10/2015 620
72 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 25 03/10/2015 584
73 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 24 03/10/2015 672
74 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 23 03/10/2015 574
75 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 22 03/10/2015 642
76 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 21 03/10/2015 658
77 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 20 03/10/2015 623
78 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 19 03/10/2015 590
79 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 18 03/10/2015 632
80 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 17 03/10/2015 634
81 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 16 03/10/2015 625
82 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 15 03/10/2015 613
83 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 14 03/10/2015 662
84 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 13 03/10/2015 648
85 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 12 03/10/2015 635
86 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 11 03/10/2015 663
87 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 10 03/10/2015 646
88 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 9 03/10/2015 720
89 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 8 03/10/2015 616
90 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 7 03/10/2015 1035
91 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 6 03/10/2015 672
92 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 5 03/10/2015 733
93 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 4 03/10/2015 775
94 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 3 03/10/2015 833
95 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 2 03/10/2015 920
96 Huyết Tộc Cấm Vực Chap 1 03/10/2015 1396
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan

Loading...