Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Higanjima

Higanjima

Tác giả:

Thể loại: 18+ , Adult , Ecchi , Fantasy , Horror , Mature , Seinen , Smut

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 371

Nguồn: ,

Lượt xem: 10427

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Higanjima

Cuộc chiến chống lại ma cà rồng của một nhóm người…

Higanjima - TruyenTranhTop.Net
Bình luận

Danh sách chương Higanjima

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Higanjima Chap 371 20/09/2016 18
2 Higanjima Chap 370 19/08/2016 27
3 Higanjima Chap 369 18/08/2016 27
4 Higanjima Chap 368 16/08/2016 20
5 Higanjima Chap 367 15/08/2016 24
6 Higanjima Chap 366 15/08/2016 24
7 Higanjima Chap 365 14/08/2016 33
8 Higanjima Chap 364 14/08/2016 21
9 Higanjima Chap 363 12/08/2016 21
10 Higanjima Chap 362 10/08/2016 26
11 Higanjima Chap 361 09/08/2016 27
12 Higanjima Chap 360 07/08/2016 30
13 Higanjima Chap 359 19/07/2016 22
14 Higanjima Chap 358 16/07/2016 54
15 Higanjima Chap 357 15/07/2016 28
16 Higanjima Chap 356 14/07/2016 22
17 Higanjima Chap 355 12/07/2016 26
18 Higanjima Chap 354 12/07/2016 19
19 Higanjima Chap 353 11/07/2016 32
20 Higanjima Chap 352 09/07/2016 21
21 Higanjima Chap 351 09/07/2016 27
22 Higanjima Chap 350 07/07/2016 25
23 Higanjima Chap 349 26/06/2016 53
24 Higanjima Chap 348 26/06/2016 41
25 Higanjima Chap 347 22/06/2016 46
26 Higanjima Chap 346 22/06/2016 38
27 Higanjima Chap 345 22/06/2016 31
28 Higanjima Chap 344 22/06/2016 31
29 Higanjima Chap 343 22/06/2016 24
30 Higanjima Chap 342 18/06/2016 40
31 Higanjima Chap 341 18/06/2016 29
32 Higanjima Chap 340 18/06/2016 25
33 Higanjima Chap 339 18/06/2016 33
34 Higanjima Chap 338 18/06/2016 48
35 Higanjima Chap 337 18/06/2016 39
36 Higanjima Chap 336 18/06/2016 25
37 Higanjima Chap 335 18/06/2016 28
38 Higanjima Chap 334 18/06/2016 26
39 Higanjima Chap 333 18/06/2016 34
40 Higanjima Chap 332 18/06/2016 34
41 Higanjima Chap 331 18/06/2016 26
42 Higanjima Chap 330 18/06/2016 24
43 Higanjima Chap 329 18/06/2016 33
44 Higanjima Chap 328 18/06/2016 30
45 Higanjima Chap 327 18/06/2016 37
46 Higanjima Chap 326 18/06/2016 25
47 Higanjima Chap 325 18/06/2016 38
48 Higanjima Chap 324 18/06/2016 24
49 Higanjima Chap 323 18/06/2016 28
50 Higanjima Chap 322 18/06/2016 27
51 Higanjima Chap 321 18/06/2016 32
52 Higanjima Chap 320 18/06/2016 29
53 Higanjima Chap 319 18/06/2016 26
54 Higanjima Chap 318 18/06/2016 31
55 Higanjima Chap 317 18/06/2016 32
56 Higanjima Chap 316 18/06/2016 29
57 Higanjima Chap 315 18/06/2016 30
58 Higanjima Chap 314 18/06/2016 24
59 Higanjima Chap 313 18/06/2016 25
60 Higanjima Chap 312 18/06/2016 34
61 Higanjima Chap 311 18/06/2016 32
62 Higanjima Chap 310 18/06/2016 25
63 Higanjima Chap 309 18/06/2016 23
64 Higanjima Chap 308 18/06/2016 22
65 Higanjima Chap 307 18/06/2016 22
66 Higanjima Chap 306 18/06/2016 32
67 Higanjima Chap 305 18/06/2016 23
68 Higanjima Chap 304 18/06/2016 16
69 Higanjima Chap 303 18/06/2016 34
70 Higanjima Chap 302 18/06/2016 21
71 Higanjima Chap 301 18/06/2016 23
72 Higanjima Chap 300: Mariko tấn công 18/06/2016 27
73 Higanjima Chap 299 18/06/2016 20
74 Higanjima Chap 298 18/06/2016 17
75 Higanjima Chap 297 18/06/2016 25
76 Higanjima Chap 296 18/06/2016 82
77 Higanjima Chap 295 18/06/2016 20
78 Higanjima Chap 294 18/06/2016 18
79 Higanjima Chap 293 18/06/2016 20
80 Higanjima Chap 292 18/06/2016 21
81 Higanjima Chap 291 18/06/2016 23
82 Higanjima Chap 290 18/06/2016 24
83 Higanjima Chap 289 18/06/2016 18
84 Higanjima Chap 288 18/06/2016 23
85 Higanjima Chap 287 18/06/2016 17
86 Higanjima Chap 286 18/06/2016 28
87 Higanjima Chap 285 18/06/2016 20
88 Higanjima Chap 284 18/06/2016 28
89 Higanjima Chap 283 18/06/2016 54
90 Higanjima Chap 282 18/06/2016 19
91 Higanjima Chap 281 18/06/2016 60
92 Higanjima Chap 280 18/06/2016 18
93 Higanjima Chap 279 18/06/2016 22
94 Higanjima Chap 278 18/06/2016 22
95 Higanjima Chap 277 18/06/2016 22
96 Higanjima Chap 276 18/06/2016 23
97 Higanjima Chap 275 18/06/2016 20
98 Higanjima Chap 274 18/06/2016 28
99 Higanjima Chap 273 18/06/2016 19
100 Higanjima Chap 272 18/06/2016 18
101 Higanjima Chap 271 18/06/2016 18
102 Higanjima Chap 270 18/06/2016 24
103 Higanjima Chap 269 18/06/2016 15
104 Higanjima Chap 268 18/06/2016 21
105 Higanjima Chap 267 18/06/2016 14
106 Higanjima Chap 266 18/06/2016 24
107 Higanjima Chap 265 18/06/2016 35
108 Higanjima Chap 264 18/06/2016 20
109 Higanjima Chap 263 18/06/2016 25
110 Higanjima Chap 262 18/06/2016 27
111 Higanjima Chap 261: Lều 18/06/2016 21
112 Higanjima Chap 260: Rừng rậm 18/06/2016 16
113 Higanjima Chap 259 18/06/2016 18
114 Higanjima Chap 258 18/06/2016 27
115 Higanjima Chap 257 18/06/2016 20
116 Higanjima Chap 256 18/06/2016 18
117 Higanjima Chap 255 18/06/2016 17
118 Higanjima Chap 254: Cuộc chiến không mong đợi 18/06/2016 20
119 Higanjima Chap 253: Đồng minh tạm thời 18/06/2016 20
120 Higanjima Chap 252 18/06/2016 32
121 Higanjima Chap 251 18/06/2016 17
122 Higanjima Chap 250 18/06/2016 19
123 Higanjima Chap 249 18/06/2016 23
124 Higanjima Chap 248 18/06/2016 20
125 Higanjima Chap 247 18/06/2016 22
126 Higanjima Chap 246 18/06/2016 16
127 Higanjima Chap 245 18/06/2016 18
128 Higanjima Chap 244 18/06/2016 20
129 Higanjima Chap 243 18/06/2016 21
130 Higanjima Chap 242 18/06/2016 19
131 Higanjima Chap 241 18/06/2016 24
132 Higanjima Chap 240 18/06/2016 34
133 Higanjima Chap 239 18/06/2016 19
134 Higanjima Chap 238 18/06/2016 19
135 Higanjima Chap 237 18/06/2016 33
136 Higanjima Chap 236 18/06/2016 21
137 Higanjima Chap 235 18/06/2016 28
138 Higanjima Chap 234 18/06/2016 21
139 Higanjima Chap 233 18/06/2016 21
140 Higanjima Chap 232 18/06/2016 22
141 Higanjima Chap 231 18/06/2016 23
142 Higanjima Chap 230 18/06/2016 20
143 Higanjima Chap 229: Xe 18/06/2016 18
144 Higanjima Chap 228: Đáy giếng 18/06/2016 33
145 Higanjima Chap 227: Đạn pháo 18/06/2016 18
146 Higanjima Chap 226: Đuôi 18/06/2016 17
147 Higanjima Chap 225: Vòi rồng 18/06/2016 34
148 Higanjima Chap 224:Thuyền 18/06/2016 16
149 Higanjima Chap 223: Giải thoát 18/06/2016 19
150 Higanjima Chap 222: Tiếng gọi của Akira 18/06/2016 25
151 Higanjima Chap 221: Người trong lao 18/06/2016 24
152 Higanjima Chap 220: Mãng xà 18/06/2016 20
153 Higanjima Chap 219: Căn nhà kho giữa ốc đảo 18/06/2016 21
154 Higanjima Chap 218: Ngôi làng trên sông 18/06/2016 30
155 Higanjima Chap 217: Người sống sót 18/06/2016 22
156 Higanjima Chap 216: Máu thề 18/06/2016 21
157 Higanjima Chap 215: Nhát chém toàn lực 18/06/2016 19
158 Higanjima Chap 214: Ngạ thủ tân binh 18/06/2016 23
159 Higanjima Chap 213: Ván cược 18/06/2016 35
160 Higanjima Chap 212: Biển lửa 18/06/2016 32
161 Higanjima Chap 211: Tấn công 18/06/2016 29
162 Higanjima Chap 210: Momiji 18/06/2016 25
163 Higanjima Chap 209: Mõm Tengu 18/06/2016 22
164 Higanjima Chap 208: Bí Mật 18/06/2016 17
165 Higanjima Chap 207: Giấu 18/06/2016 17
166 Higanjima Chap 206: Lệnh Thư 18/06/2016 34
167 Higanjima Chap 205: Dưới mộ 18/06/2016 31
168 Higanjima Chap 204: Ngọn cờ hồng 18/06/2016 19
169 Higanjima Chap 203: Lưng 18/06/2016 18
170 Higanjima Chap 202: Mẹ 18/06/2016 19
171 Higanjima Chap 201: Kẻ phản bội 18/06/2016 18
172 Higanjima Chap 200 18/06/2016 17
173 Higanjima Chap 199 18/06/2016 19
174 Higanjima Chap 198 18/06/2016 32
175 Higanjima Chap 197 18/06/2016 29
176 Higanjima Chap 196 18/06/2016 17
177 Higanjima Chap 195 18/06/2016 18
178 Higanjima Chap 194 18/06/2016 18
179 Higanjima Chap 193: Kho Tích Trữ 18/06/2016 22
180 Higanjima Chap 192 18/06/2016 25
181 Higanjima Chap 191 18/06/2016 16
182 Higanjima Chap 190 18/06/2016 23
183 Higanjima Chap 189: Tơ Nhện 18/06/2016 20
184 Higanjima Chap 188: Bà Chân Dài 18/06/2016 27
185 Higanjima Chap 187 18/06/2016 17
186 Higanjima Chap 186 18/06/2016 34
187 Higanjima Chap 185 18/06/2016 23
188 Higanjima Chap 184 18/06/2016 19
189 Higanjima Chap 183 18/06/2016 27
190 Higanjima Chap 182 18/06/2016 42
191 Higanjima Chap 181 18/06/2016 19
192 Higanjima Chap 180 18/06/2016 21
193 Higanjima Chap 179 18/06/2016 33
194 Higanjima Chap 178 18/06/2016 23
195 Higanjima Chap 177 18/06/2016 36
196 Higanjima Chap 176 18/06/2016 21
197 Higanjima Chap 175 18/06/2016 34
198 Higanjima Chap 174 18/06/2016 37
199 Higanjima Chap 173 18/06/2016 25
200 Higanjima Chap 172 18/06/2016 29
201 Higanjima Chap 171 18/06/2016 34
202 Higanjima Chap 170 18/06/2016 31
203 Higanjima Chap 169 18/06/2016 21
204 Higanjima Chap 168 18/06/2016 23
205 Higanjima Chap 167 18/06/2016 28
206 Higanjima Chap 166 18/06/2016 19
207 Higanjima Chap 165 18/06/2016 22
208 Higanjima Chap 164 18/06/2016 32
209 Higanjima Chap 163 18/06/2016 26
210 Higanjima Chap 162 18/06/2016 36
211 Higanjima Chap 161 18/06/2016 24
212 Higanjima Chap 160 18/06/2016 26
213 Higanjima Chap 159 18/06/2016 20
214 Higanjima Chap 158 18/06/2016 33
215 Higanjima Chap 157 18/06/2016 27
216 Higanjima Chap 156 18/06/2016 26
217 Higanjima Chap 155 18/06/2016 32
218 Higanjima Chap 154 18/06/2016 22
219 Higanjima Chap 153 18/06/2016 22
220 Higanjima Chap 152 18/06/2016 35
221 Higanjima Chap 151 18/06/2016 28
222 Higanjima Chap 150 18/06/2016 32
223 Higanjima Chap 149 18/06/2016 28
224 Higanjima Chap 148 18/06/2016 28
225 Higanjima Chap 147 18/06/2016 32
226 Higanjima Chap 146 18/06/2016 27
227 Higanjima Chap 145 18/06/2016 35
228 Higanjima Chap 144 18/06/2016 31
229 Higanjima Chap 143 18/06/2016 48
230 Higanjima Chap 142 18/06/2016 30
231 Higanjima Chap 141 18/06/2016 28
232 Higanjima Chap 140 18/06/2016 43
233 Higanjima Chap 139 18/06/2016 77
234 Higanjima Chap 138 18/06/2016 38
235 Higanjima Chap 137 18/06/2016 29
236 Higanjima Chap 136 18/06/2016 43
237 Higanjima Chap 134 18/06/2016 26
238 Higanjima Chap 133 18/06/2016 27
239 Higanjima Chap 132 18/06/2016 32
240 Higanjima Chap 131 18/06/2016 32
241 Higanjima Chap 130 18/06/2016 31
242 Higanjima Chap 129 18/06/2016 28
243 Higanjima Chap 128 18/06/2016 33
244 Higanjima Chap 127 18/06/2016 43
245 Higanjima Chap 126 18/06/2016 26
246 Higanjima Chap 125 18/06/2016 41
247 Higanjima Chap 124 18/06/2016 33
248 Higanjima Chap 123 18/06/2016 31
249 Higanjima Chap 122 18/06/2016 34
250 Higanjima Chap 121 18/06/2016 40
251 Higanjima Chap 120 18/06/2016 31
252 Higanjima Chap 119 18/06/2016 24
253 Higanjima Chap 118 18/06/2016 37
254 Higanjima Chap 117 18/06/2016 39
255 Higanjima Chap 116 18/06/2016 23
256 Higanjima Chap 115 18/06/2016 42
257 Higanjima Chap 114 18/06/2016 36
258 Higanjima Chap 113 18/06/2016 26
259 Higanjima Chap 112 18/06/2016 32
260 Higanjima Chap 111 18/06/2016 27
261 Higanjima Chap 110 18/06/2016 40
262 Higanjima chap 109 18/06/2016 27
263 Higanjima chap 108 18/06/2016 32
264 Higanjima chap 107 18/06/2016 31
265 Higanjima chap 106 18/06/2016 20
266 Higanjima chap 105 18/06/2016 26
267 Higanjima chap 104 18/06/2016 21
268 Higanjima chap 103 18/06/2016 34
269 Higanjima chap 102 18/06/2016 27
270 Higanjima chap 101 18/06/2016 37
271 Higanjima chap 100 18/06/2016 35
272 Higanjima chap 99 18/06/2016 19
273 Higanjima chap 98 18/06/2016 31
274 Higanjima chap 97 18/06/2016 30
275 Higanjima chap 96 18/06/2016 34
276 Higanjima chap 95 18/06/2016 19
277 Higanjima chap 94 18/06/2016 34
278 Higanjima chap 93 18/06/2016 40
279 Higanjima chap 92 18/06/2016 23
280 Higanjima chap 91 18/06/2016 21
281 Higanjima chap 90 18/06/2016 19
282 Higanjima chap 89 18/06/2016 23
283 Higanjima chap 88 18/06/2016 28
284 Higanjima chap 87 18/06/2016 28
285 Higanjima chap 86 18/06/2016 17
286 Higanjima chap 85 18/06/2016 28
287 Higanjima chap 84 18/06/2016 25
288 Higanjima chap 83 18/06/2016 38
289 Higanjima chap 82 18/06/2016 48
290 Higanjima chap 81 18/06/2016 29
291 Higanjima chap 80 18/06/2016 30
292 Higanjima chap 79 18/06/2016 33
293 Higanjima chap 78 18/06/2016 24
294 Higanjima chap 77 18/06/2016 24
295 Higanjima chap 76 18/06/2016 23
296 Higanjima chap 75 18/06/2016 26
297 Higanjima chap 74 18/06/2016 37
298 Higanjima chap 73 18/06/2016 22
299 Higanjima chap 72 18/06/2016 23
300 Higanjima chap 71 18/06/2016 36
301 Higanjima chap 70 18/06/2016 21
302 Higanjima chap 69 18/06/2016 25
303 Higanjima chap 68 18/06/2016 32
304 Higanjima chap 67 18/06/2016 19
305 Higanjima chap 66 18/06/2016 23
306 Higanjima chap 65 18/06/2016 30
307 Higanjima chap 64 18/06/2016 30
308 Higanjima chap 63 18/06/2016 32
309 Higanjima chap 62 18/06/2016 30
310 Higanjima chap 61 18/06/2016 21
311 Higanjima chap 60 18/06/2016 24
312 Higanjima chap 59 18/06/2016 34
313 Higanjima chap 58 18/06/2016 26
314 Higanjima chap 57 18/06/2016 24
315 Higanjima chap 56 18/06/2016 39
316 Higanjima chap 55 18/06/2016 41
317 Higanjima chap 54 18/06/2016 29
318 Higanjima chap 53 18/06/2016 28
319 Higanjima chap 52 18/06/2016 28
320 Higanjima chap 51 18/06/2016 23
321 Higanjima chap 50 18/06/2016 20
322 Higanjima chap 49 18/06/2016 25
323 Higanjima chap 48 18/06/2016 18
324 Higanjima chap 47 18/06/2016 19
325 Higanjima chap 46 18/06/2016 30
326 Higanjima chap 45 18/06/2016 22
327 Higanjima chap 44 18/06/2016 21
328 Higanjima chap 43 18/06/2016 18
329 Higanjima chap 42 18/06/2016 25
330 Higanjima chap 41 18/06/2016 18
331 Higanjima chap 40 18/06/2016 26
332 Higanjima chap 39 18/06/2016 18
333 Higanjima chap 38 18/06/2016 26
334 Higanjima chap 37 18/06/2016 33
335 Higanjima chap 36 18/06/2016 30
336 Higanjima chap 35 18/06/2016 23
337 Higanjima chap 34 18/06/2016 22
338 Higanjima chap 33 18/06/2016 31
339 Higanjima chap 32 18/06/2016 22
340 Higanjima chap 31 18/06/2016 30
341 Higanjima chap 30 18/06/2016 30
342 Higanjima chap 29 18/06/2016 16
343 Higanjima chap 28 18/06/2016 24
344 Higanjima chap 27 18/06/2016 20
345 Higanjima chap 26 18/06/2016 20
346 Higanjima chap 25 18/06/2016 34
347 Higanjima chap 24 18/06/2016 24
348 Higanjima chap 23 18/06/2016 27
349 Higanjima chap 22 18/06/2016 21
350 Higanjima chap 21 18/06/2016 18
351 Higanjima chap 20 18/06/2016 25
352 Higanjima chap 19 18/06/2016 16
353 Higanjima chap 18 18/06/2016 32
354 Higanjima chap 17 18/06/2016 25
355 Higanjima chap 16 18/06/2016 21
356 Higanjima chap 15 18/06/2016 32
357 Higanjima chap 14 18/06/2016 30
358 Higanjima chap 13 18/06/2016 26
359 Higanjima chap 12 18/06/2016 23
360 Higanjima chap 11 18/06/2016 22
361 Higanjima chap 10 18/06/2016 32
362 Higanjima chap 9 18/06/2016 31
363 Higanjima chap 8 18/06/2016 23
364 Higanjima chap 7 18/06/2016 27
365 Higanjima chap 6 18/06/2016 25
366 Higanjima chap 5 18/06/2016 24
367 Higanjima chap 4 18/06/2016 42
368 Higanjima chap 3 18/06/2016 33
369 Higanjima chap 2 18/06/2016 30
370 Higanjima chap 1 18/06/2016 83
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan