Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Loading...
Helck

Helck

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Shounen

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 96.2

Nguồn:

Lượt xem: 6904

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Nội dung truyện Helck

hờ hờ. đơn giản là làm một chap chơi, vẫn cái kiểu dịch " lạc loài " của ta từ trước giờ. đừng để ý

Helck - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook

Danh sách chương Helck

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Helck Chap 96.2 24/06/2017 2
2 Helck Chap 96.1 10/06/2017 9
3 Helck Chap 95.2 30/05/2017 6
4 Helck Chap 95.1 30/05/2017 6
5 Helck Chap 94.2 30/05/2017 7
6 Helck Chap 94.1 15/05/2017 13
7 Helck Chap 93.2 07/05/2017 18
8 Helck Chap 93 24/04/2017 26
9 Helck Chap 92 16/04/2017 18
10 Helck Chap 91.2 09/04/2017 17
11 Helck Chap 91.1 08/04/2017 18
12 Helck Chap 90 07/04/2017 19
13 Helck Chap 89.2 02/04/2017 13
14 Helck Chap 89.1 02/04/2017 18
15 Helck Chap 88.2 20/03/2017 16
16 Helck Chap 88.1 20/03/2017 21
17 Helck Chap 87 13/03/2017 16
18 Helck Chap 86.2 13/03/2017 22
19 Helck Chap 86.1 05/03/2017 18
20 Helck Chap 85 05/03/2017 24
21 Helck Chap 84.2 05/03/2017 22
22 Helck Chap 84.1 05/03/2017 21
23 Helck Chap 83 05/03/2017 21
24 Helck Chap 82.2 05/03/2017 25
25 Helck Chap 82.1 05/03/2017 23
26 Helck Chap 81 05/03/2017 19
27 Helck Chap 80.2 05/03/2017 19
28 Helck Chap 80.1 05/03/2017 26
29 Helck Chap 79.2 05/03/2017 23
30 Helck Chap 79.1 05/03/2017 23
31 Helck Chap 78 05/03/2017 23
32 Helck Chap 77.2 05/03/2017 22
33 Helck Chap 77.1 05/03/2017 26
34 Helck Chap 76.2 05/03/2017 21
35 Helck Chap 76.1 05/03/2017 23
36 Helck Chap 75.2 05/03/2017 22
37 Helck Chap 75 05/03/2017 23
38 Helck Chap 74 05/03/2017 29
39 Helck Chap 73 05/03/2017 24
40 Helck Chap 72 26/06/2016 78
41 Helck Chap bonus-volum5: 26/06/2016 59
42 Helck Chap bonus-volum4: 26/06/2016 69
43 Helck Chap bonus-volum3: 26/06/2016 56
44 Helck Chap bonus-volum2: 26/06/2016 57
45 Helck Chap bonus-volum1: 26/06/2016 49
46 Helck Chap bonus-omakevol5: 26/06/2016 61
47 Helck Chap bonus-omakevol4: 26/06/2016 64
48 Helck Chap bonus-omake: 26/06/2016 61
49 Helck Chap bonus-omake2: 26/06/2016 68
50 Helck Chap 71: 26/06/2016 44
51 Helck Chap 70: 26/06/2016 68
52 Helck Chap 69: 26/06/2016 63
53 Helck Chap 68: 26/06/2016 70
54 Helck Chap 67: 26/06/2016 53
55 Helck Chap 66: 26/06/2016 67
56 Helck Chap 65: 26/06/2016 49
57 Helck Chap 064b: 26/06/2016 42
58 Helck Chap 64: 26/06/2016 298
59 Helck Chap 063c: 26/06/2016 53
60 Helck Chap 063b: 26/06/2016 49
61 Helck Chap 063a: 26/06/2016 52
62 Helck Chap 62: 26/06/2016 58
63 Helck Chap 61.2: 26/06/2016 61
64 Helck Chap 61: 26/06/2016 56
65 Helck Chap 60: 26/06/2016 50
66 Helck Chap 59: 26/06/2016 67
67 Helck Chap 57: 26/06/2016 54
68 Helck Chap 58: 26/06/2016 50
69 Helck Chap 55: 26/06/2016 49
70 Helck Chap 56: 26/06/2016 45
71 Helck Chap 54: 26/06/2016 69
72 Helck Chap 053B: 26/06/2016 49
73 Helck Chap 053A: 26/06/2016 49
74 Helck Chap 052B: 26/06/2016 44
75 Helck Chap 052A: 26/06/2016 39
76 Helck Chap 51: 26/06/2016 47
77 Helck Chap 50: 26/06/2016 44
78 Helck Chap 49: 26/06/2016 41
79 Helck Chap 48: 26/06/2016 61
80 Helck Chap 47: 26/06/2016 39
81 Helck Chap 46: 26/06/2016 41
82 Helck Chap 45: 26/06/2016 62
83 Helck Chap 44: 26/06/2016 62
84 Helck Chap 43: 26/06/2016 57
85 Helck Chap 42: 26/06/2016 52
86 Helck Chap 41: 26/06/2016 56
87 Helck Chap 40: 26/06/2016 50
88 Helck Chap 39: 26/06/2016 43
89 Helck Chap 38: 26/06/2016 46
90 Helck Chap 37: 26/06/2016 51
91 Helck Chap 36: 26/06/2016 58
92 Helck Chap 35: 26/06/2016 53
93 Helck Chap 34: 26/06/2016 49
94 Helck Chap 33: 26/06/2016 59
95 Helck Chap 32: 26/06/2016 66
96 Helck Chap 31: 26/06/2016 51
97 Helck Chap 30: 26/06/2016 63
98 Helck Chap 29: 26/06/2016 55
99 Helck Chap 28: 26/06/2016 64
100 Helck Chap 27: 26/06/2016 63
101 Helck Chap 26: 26/06/2016 57
102 Helck Chap 25: 26/06/2016 36
103 Helck Chap 24: 26/06/2016 53
104 Helck Chap 23: 26/06/2016 54
105 Helck Chap 22: 26/06/2016 67
106 Helck Chap 21: 26/06/2016 69
107 Helck Chap 20: 26/06/2016 125
108 Helck Chap 19: 26/06/2016 69
109 Helck Chap 18: 26/06/2016 44
110 Helck Chap 17: 26/06/2016 61
111 Helck Chap 16: 26/06/2016 53
112 Helck Chap 15: 26/06/2016 58
113 Helck Chap 14: 26/06/2016 64
114 Helck Chap 13: 26/06/2016 58
115 Helck Chap 12: 26/06/2016 58
116 Helck Chap 11: 26/06/2016 55
117 Helck Chap 10: 26/06/2016 50
118 Helck Chap 9: 26/06/2016 73
119 Helck Chap 8: 26/06/2016 70
120 Helck Chap 7: 26/06/2016 98
121 Helck Chap 6.5: 26/06/2016 64
122 Helck Chap 6: 26/06/2016 59
123 Helck Chap 5: 26/06/2016 69
124 Helck Chap 4: 26/06/2016 71
125 Helck Chap 3: 26/06/2016 88
126 Helck Chap 2: 26/06/2016 81
127 Helck Chap 1: 26/06/2016 173
128 Helck Chap 1.5: 26/06/2016 98
129 Helck Chap 0: 26/06/2016 134
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan

Loading...