Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Get Backers

Get Backers

Tác giả: ,

Thể loại: Action , Comedy , Drama , Ecchi , Mystery , Sci-fi , Shounen , Supernatural

Tình trạng: Hoàn Thành

Chương: Full

Nguồn: ,

Lượt xem: 7266

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Get Backers

Tham gia vào cuộc phiêu lưu của bộ đôi GETBACKERS, với phương châm “Mất cắp thứ gì, chúng tôi có thể đòi lại”, với xác suất thành công 100% co thể đòi lại bất cứ thứ gì.

Get Backers - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook

Danh sách chương Get Backers

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Get Backers Chap 344 Bonus 15/08/2016 20
2 Get Backers Chap 344 – END 15/08/2016 32
3 Get Backers Chap 343 15/08/2016 13
4 Get Backers Chap 342 15/08/2016 11
5 Get Backers Chap 341 15/08/2016 10
6 Get Backers Chap 340 15/08/2016 10
7 Get Backers Chap 339 15/08/2016 12
8 Get Backers Chap 338 15/08/2016 11
9 Get Backers Chap 337 15/08/2016 8
10 Get Backers Chap 336 15/08/2016 11
11 Get Backers Chap 335 14/08/2016 10
12 Get Backers Chap 334 14/08/2016 11
13 Get Backers Chap 333 14/08/2016 9
14 Get Backers Chap 332 14/08/2016 12
15 Get Backers Chap 331 14/08/2016 8
16 Get Backers Chap 330 13/08/2016 13
17 Get Backers Chap 329 13/08/2016 12
18 Get Backers Chap 328 13/08/2016 13
19 Get Backers Chap 327 12/08/2016 13
20 Get Backers Chap 326 12/08/2016 7
21 Get Backers Chap 325 12/08/2016 9
22 Get Backers Chap 324 11/08/2016 11
23 Get Backers Chap 323 11/08/2016 10
24 Get Backers Chap 322 11/08/2016 7
25 Get Backers Chap 321 10/08/2016 11
26 Get Backers Chap 320 10/08/2016 12
27 Get Backers Chap 319 10/08/2016 4
28 Get Backers Chap 318 10/08/2016 11
29 Get Backers Chap 317 10/08/2016 6
30 Get Backers Chap 316 10/08/2016 9
31 Get Backers Chap 315 08/08/2016 16
32 Get Backers Chap 314 08/08/2016 8
33 Get Backers Chap 313 08/08/2016 5
34 Get Backers Chap 312 07/08/2016 9
35 Get Backers Chap 311 07/08/2016 10
36 Get Backers Chap 310 07/08/2016 8
37 Get Backers Chap 309 06/08/2016 9
38 Get Backers Chap 308 06/08/2016 11
39 Get Backers Chap 307 06/08/2016 10
40 Get Backers Chap 306 05/08/2016 9
41 Get Backers Chap 305 05/08/2016 11
42 Get Backers Chap 304 05/08/2016 11
43 Get Backers Chap 303 04/08/2016 10
44 Get Backers Chap 302 04/08/2016 7
45 Get Backers Chap 301 04/08/2016 10
46 Get Backers Chap 300 03/08/2016 11
47 Get Backers Chap 299 03/08/2016 13
48 Get Backers Chap 298 02/08/2016 13
49 Get Backers Chap 297 02/08/2016 10
50 Get Backers Chap 296 01/08/2016 10
51 Get Backers Chap 295 01/08/2016 12
52 Get Backers Chap 294 01/08/2016 13
53 Get Backers Chap 293 01/08/2016 10
54 Get Backers Chap 292 31/07/2016 10
55 Get Backers Chap 291 31/07/2016 11
56 Get Backers Chap 290 31/07/2016 12
57 Get Backers Chap 289 31/07/2016 11
58 Get Backers Chap 288 30/07/2016 17
59 Get Backers Chap 287 30/07/2016 13
60 Get Backers Chap 286 30/07/2016 13
61 Get Backers Chap 285 30/07/2016 9
62 Get Backers Chap 284 30/07/2016 14
63 Get Backers Chap 283 30/07/2016 8
64 Get Backers Chap 282 29/07/2016 8
65 Get Backers Chap 281 29/07/2016 10
66 Get Backers Chap 280 28/07/2016 10
67 Get Backers Chap 279 28/07/2016 12
68 Get Backers Chap 278 28/07/2016 12
69 Get Backers Chap 277 28/07/2016 13
70 Get Backers Chap 276 27/07/2016 11
71 Get Backers Chap 275 27/07/2016 13
72 Get Backers Chap 274 27/07/2016 11
73 Get Backers Chap 273 27/07/2016 12
74 Get Backers Chap 272 27/07/2016 16
75 Get Backers Chap 271 27/07/2016 13
76 Get Backers Chap 270 26/07/2016 20
77 Get Backers Chap 269 26/07/2016 15
78 Get Backers Chap 268 25/07/2016 12
79 Get Backers Chap 267 25/07/2016 16
80 Get Backers Chap 266 25/07/2016 11
81 Get Backers Chap 265 25/07/2016 16
82 Get Backers Chap 264 24/07/2016 18
83 Get Backers Chap 263 24/07/2016 19
84 Get Backers Chap 262 24/07/2016 21
85 Get Backers Chap 261 24/07/2016 20
86 Get Backers Chap 260 23/07/2016 12
87 Get Backers Chap 259 23/07/2016 13
88 Get Backers Chap 258 23/07/2016 19
89 Get Backers Chap 257 22/07/2016 12
90 Get Backers Chap 256 22/07/2016 12
91 Get Backers Chap 255 22/07/2016 11
92 Get Backers Chap 254 22/07/2016 13
93 Get Backers Chap 253 21/07/2016 11
94 Get Backers Chap 252 21/07/2016 11
95 Get Backers Chap 251 21/07/2016 14
96 Get Backers Chap 250 21/07/2016 13
97 Get Backers Chap 249 20/07/2016 19
98 Get Backers Chap 248 20/07/2016 15
99 Get Backers Chap 247 20/07/2016 15
100 Get Backers Chap 246 20/07/2016 11
101 Get Backers Chap 245 20/07/2016 12
102 Get Backers Chap 244 20/07/2016 11
103 Get Backers Chap 243 19/07/2016 13
104 Get Backers Chap 242 19/07/2016 13
105 Get Backers Chap 241 19/07/2016 11
106 Get Backers Chap 240 19/07/2016 14
107 Get Backers Chap 239 16/07/2016 13
108 Get Backers Chap 238 16/07/2016 12
109 Get Backers Chap 237 16/07/2016 11
110 Get Backers Chap 236 16/07/2016 9
111 Get Backers Chap 235 16/07/2016 21
112 Get Backers Chap 234 15/07/2016 13
113 Get Backers Chap 233 15/07/2016 19
114 Get Backers Chap 232 15/07/2016 17
115 Get Backers Chap 231 13/07/2016 20
116 Get Backers Chap 230 13/07/2016 19
117 Get Backers Chap 229 13/07/2016 18
118 Get Backers Chap 228 13/07/2016 17
119 Get Backers Chap 227 12/07/2016 18
120 Get Backers Chap 226 12/07/2016 17
121 Get Backers Chap 225 12/07/2016 14
122 Get Backers Chap 224 12/07/2016 18
123 Get Backers Chap 223 11/07/2016 15
124 Get Backers Chap 222 11/07/2016 16
125 Get Backers Chap 221 11/07/2016 16
126 Get Backers Chap 220 11/07/2016 19
127 Get Backers Chap 219 11/07/2016 26
128 Get Backers Chap 218 11/07/2016 19
129 Get Backers Chap 217 11/07/2016 18
130 Get Backers Chap 216 10/07/2016 17
131 Get Backers Chap 215 10/07/2016 13
132 Get Backers Chap 214 09/07/2016 19
133 Get Backers Chap 213 09/07/2016 18
134 Get Backers Chap 212 09/07/2016 21
135 Get Backers Chap 211 07/07/2016 22
136 Get Backers Chap 210 07/07/2016 19
137 Get Backers Chap 209 07/07/2016 20
138 Get Backers Chap 208 07/07/2016 21
139 Get Backers Chap 207 07/07/2016 17
140 Get Backers Chap 206 07/07/2016 21
141 Get Backers Chap 205 07/07/2016 22
142 Get Backers Chap 204 06/07/2016 17
143 Get Backers Chap 203 06/07/2016 21
144 Get Backers Chap 202 06/07/2016 18
145 Get Backers Chap 201 06/07/2016 21
146 Get Backers Chap 200 06/07/2016 19
147 Get Backers Chap 199 05/07/2016 16
148 Get Backers Chap 198 05/07/2016 20
149 Get Backers Chap 197 05/07/2016 19
150 Get Backers Chap 196 05/07/2016 19
151 Get Backers Chap 195 05/07/2016 18
152 Get Backers Chap 194 05/07/2016 16
153 Get Backers Chap 193 05/07/2016 17
154 Get Backers Chap 192 02/07/2016 17
155 Get Backers Chap 191 02/07/2016 19
156 Get Backers Chap 190 02/07/2016 17
157 Get Backers Chap 189 02/07/2016 19
158 Get Backers Chap 188 01/07/2016 18
159 Get Backers Chap 187 01/07/2016 18
160 Get Backers Chap 186 01/07/2016 18
161 Get Backers Chap 185 01/07/2016 18
162 Get Backers Chap 184 30/06/2016 16
163 Get Backers Chap 183 30/06/2016 19
164 Get Backers Chap 182 30/06/2016 19
165 Get Backers Chap 181 30/06/2016 25
166 Get Backers Chap 180 30/06/2016 18
167 Get Backers Chap 179 29/06/2016 22
168 Get Backers Chap 178 29/06/2016 23
169 Get Backers Chap 177 29/06/2016 20
170 Get Backers Chap 176 29/06/2016 22
171 Get Backers Chap 175 29/06/2016 19
172 Get Backers Chap 174 29/06/2016 22
173 Get Backers Chap 173 29/06/2016 22
174 Get Backers Chap 172 29/06/2016 18
175 Get Backers Chap 171 29/06/2016 22
176 Get Backers Chap 170 27/06/2016 23
177 Get Backers Chap 169 26/06/2016 19
178 Get Backers Chap 168 26/06/2016 20
179 Get Backers Chap 167 26/06/2016 22
180 Get Backers Chap 166 26/06/2016 19
181 Get Backers Chap 165 26/06/2016 25
182 Get Backers Chap 164 26/06/2016 22
183 Get Backers Chap 163 26/06/2016 20
184 Get Backers Chap 162 26/06/2016 18
185 Get Backers Chap 161 26/06/2016 20
186 Get Backers Chap 160 26/06/2016 21
187 Get Backers Chap 159 26/06/2016 22
188 Get Backers Chap 158 26/06/2016 22
189 Get Backers Chap 157 26/06/2016 19
190 Get Backers Chap 156 26/06/2016 26
191 Get Backers Chap 155 26/06/2016 19
192 Get Backers Chap 154 22/06/2016 26
193 Get Backers Chap 153 22/06/2016 23
194 Get Backers Chap 152 22/06/2016 25
195 Get Backers Chap 151 22/06/2016 29
196 Get Backers Chap 150 22/06/2016 28
197 Get Backers Chap 149 22/06/2016 20
198 Get Backers Chap 148 22/06/2016 23
199 Get Backers Chap 147 22/06/2016 23
200 Get Backers Chap 146 22/06/2016 23
201 Get Backers Chap 145 22/06/2016 20
202 Get Backers Chap 144 21/06/2016 23
203 Get Backers Chap 143 19/06/2016 17
204 Get Backers Chap 142 19/06/2016 18
205 Get Backers Chap 141 19/06/2016 20
206 Get Backers Chap 140 19/06/2016 16
207 Get Backers Chap 139 19/06/2016 22
208 Get Backers Chap 138 19/06/2016 22
209 Get Backers Chap 137 17/06/2016 18
210 Get Backers Chap 136 16/06/2016 18
211 Get Backers Chap 135 16/06/2016 16
212 Get Backers Chap 134 16/06/2016 15
213 Get Backers Chap 133 16/06/2016 19
214 Get Backers Chap 132 16/06/2016 23
215 Get Backers Chap 131 16/06/2016 23
216 Get Backers Chap 130 16/06/2016 28
217 Get Backers Chap 129 16/06/2016 23
218 Get Backers Chap 128 16/06/2016 29
219 Get Backers Chap 127 16/06/2016 26
220 Get Backers Chap 126 16/06/2016 27
221 Get Backers Chap 125 16/06/2016 23
222 Get Backers Chap 124 16/06/2016 23
223 Get Backers Chap 123 16/06/2016 20
224 Get Backers Chap 122 16/06/2016 27
225 Get Backers Chap 121 16/06/2016 25
226 Get Backers Chap 120 16/06/2016 27
227 Get Backers Chap 119 16/06/2016 27
228 Get Backers Chap 118 16/06/2016 23
229 Get Backers Chap 117 16/06/2016 22
230 Get Backers Chap 116 16/06/2016 23
231 Get Backers Chap 115 16/06/2016 23
232 Get Backers Chap 114 16/06/2016 26
233 Get Backers Chap 113 16/06/2016 21
234 Get Backers Chap 112 16/06/2016 26
235 Get Backers Chap 111 16/06/2016 23
236 Get Backers Chap 110 16/06/2016 18
237 Get Backers Chap 109 16/06/2016 24
238 Get Backers Chap 108 16/06/2016 21
239 Get Backers Chap 107 16/06/2016 25
240 Get Backers Chap 106 16/06/2016 28
241 Get Backers Chap 105 16/06/2016 26
242 Get Backers Chap 104 16/06/2016 24
243 Get Backers Chap 103 16/06/2016 25
244 Get Backers Chap 102 16/06/2016 25
245 Get Backers Chap 101 16/06/2016 23
246 Get Backers Chap 100 16/06/2016 19
247 Get Backers Chap 99 16/06/2016 20
248 Get Backers Chap 98 16/06/2016 25
249 Get Backers Chap 97 16/06/2016 27
250 Get Backers Chap 96 16/06/2016 25
251 Get Backers Chap 95 16/06/2016 23
252 Get Backers Chap 94 16/06/2016 30
253 Get Backers Chap 93 16/06/2016 20
254 Get Backers Chap 92 16/06/2016 21
255 Get Backers Chap 91 16/06/2016 29
256 Get Backers Chap 90 16/06/2016 22
257 Get Backers Chap 89 16/06/2016 24
258 Get Backers Chap 88 16/06/2016 21
259 Get Backers Chap 87 16/06/2016 19
260 Get Backers Chap 86 16/06/2016 20
261 Get Backers Chap 85 16/06/2016 23
262 Get Backers Chap 84 16/06/2016 26
263 Get Backers Chap 83 16/06/2016 23
264 Get Backers Chap 82 16/06/2016 21
265 Get Backers Chap 81 16/06/2016 21
266 Get Backers Chap 80 16/06/2016 28
267 Get Backers Chap 79 16/06/2016 21
268 Get Backers Chap 78 16/06/2016 20
269 Get Backers Chap 77 16/06/2016 21
270 Get Backers Chap 76 16/06/2016 24
271 Get Backers Chap 75 16/06/2016 23
272 Get Backers Chap 74 16/06/2016 23
273 Get Backers Chap 73 16/06/2016 20
274 Get Backers Chap 72 16/06/2016 22
275 Get Backers Chap 71 16/06/2016 27
276 Get Backers Chap 70 16/06/2016 21
277 Get Backers Chap 69 16/06/2016 25
278 Get Backers Chap 68 16/06/2016 23
279 Get Backers Chap 67 16/06/2016 22
280 Get Backers Chap 66 16/06/2016 27
281 Get Backers Chap 65 16/06/2016 23
282 Get Backers Chap 64 16/06/2016 27
283 Get Backers Chap 63 16/06/2016 29
284 Get Backers Chap 62 16/06/2016 24
285 Get Backers Chap 61 16/06/2016 26
286 Get Backers Chap 60 16/06/2016 28
287 Get Backers Chap 59 16/06/2016 21
288 Get Backers Chap 58 16/06/2016 23
289 Get Backers Chap 57 16/06/2016 28
290 Get Backers Chap 56 16/06/2016 22
291 Get Backers Chap 55 16/06/2016 24
292 Get Backers Chap 54 16/06/2016 20
293 Get Backers Chap 53 16/06/2016 20
294 Get Backers Chap 52 16/06/2016 25
295 Get Backers Chap 51 16/06/2016 25
296 Get Backers Chap 50 16/06/2016 23
297 Get Backers Chap 49 16/06/2016 30
298 Get Backers Chap 48 16/06/2016 36
299 Get Backers Chap 47 16/06/2016 30
300 Get Backers Chap 46 16/06/2016 34
301 Get Backers Chap 45 16/06/2016 29
302 Get Backers Chap 44 16/06/2016 22
303 Get Backers Chap 43 16/06/2016 31
304 Get Backers Chap 42 16/06/2016 26
305 Get Backers Chap 41 16/06/2016 24
306 Get Backers Chap 40 16/06/2016 28
307 Get Backers Chap 39 16/06/2016 25
308 Get Backers Chap 38 16/06/2016 25
309 Get Backers Chap 37 16/06/2016 21
310 Get Backers Chap 36 16/06/2016 40
311 Get Backers Chap 35 16/06/2016 33
312 Get Backers Chap 34 16/06/2016 43
313 Get Backers Chap 33 16/06/2016 22
314 Get Backers Chap 32 16/06/2016 26
315 Get Backers Chap 31 16/06/2016 27
316 Get Backers Chap 30 16/06/2016 26
317 Get Backers Chap 29 16/06/2016 23
318 Get Backers Chap 28 16/06/2016 27
319 Get Backers Chap 27 16/06/2016 35
320 Get Backers Chap 26 16/06/2016 26
321 Get Backers Chap 25 16/06/2016 24
322 Get Backers Chap 24 16/06/2016 23
323 Get Backers Chap 23 16/06/2016 29
324 Get Backers Chap 22 16/06/2016 26
325 Get Backers Chap 21 16/06/2016 24
326 Get Backers Chap 20 16/06/2016 32
327 Get Backers Chap 19 16/06/2016 26
328 Get Backers Chap 18 16/06/2016 29
329 Get Backers Chap 17 16/06/2016 32
330 Get Backers Chap 16 16/06/2016 29
331 Get Backers Chap 15 16/06/2016 30
332 Get Backers Chap 14 16/06/2016 29
333 Get Backers Chap 13 16/06/2016 34
334 Get Backers Chap 12 16/06/2016 28
335 Get Backers Chap 11 16/06/2016 29
336 Get Backers Chap 10 16/06/2016 32
337 Get Backers Chap 9 16/06/2016 43
338 Get Backers Chap 8 16/06/2016 41
339 Get Backers Chap 7 16/06/2016 31
340 Get Backers Chap 6 16/06/2016 35
341 Get Backers Chap 5 16/06/2016 31
342 Get Backers Chap 4 16/06/2016 41
343 Get Backers Chap 3 16/06/2016 44
344 Get Backers Chap 2 16/06/2016 41
345 Get Backers Chap 1 16/06/2016 72
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing