Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Loading...
Full Metal Alchemist – Giả Kim Thuật

Full Metal Alchemist – Giả Kim Thuật

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Drama , Fantasy , Sci-fi , Shounen , Supernatural

Tình trạng: Hoàn Thành

Chương: Full

Nguồn:

Lượt xem: 9260

Đánh giá truyện:

  • 9/10
  • 1 lượt đánh giá
1 lượt đánh giáX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Nội dung truyện Full Metal Alchemist – Giả Kim Thuật

Full Metal Alchemist – Giả Kim Thuật: “‘Nhân loại không thể đạt được một cái gì đó mà không có thứ gì để trả lại. Để có được một thứ gì thì cần phải trao đổi một thứ gì đó có giá trị tương đương.’ Đó là nguyên tắc đầu tiên của quy luật hoán đổi cân bằng của giả kim thuật. Ngày nay, tất cả chúng ta đều tin tưởng rằng đó là sự thật đầu tiên và duy nhất trên thế giới.”

Full Metal Alchemist - Giả Kim Thuật - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook
Truyện này được tìm thấy bởi từ khóa: truyện chữ giả kim thuật sư

Danh sách chương Full Metal Alchemist – Giả Kim Thuật

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Full Metal Alchemist – Giả Kim Thuật Chap 109 – Ngoại truyện 26/06/2016 229
2 Fullmetal Alchemist Chap 108 Part 002 26/06/2016 107
3 Fullmetal Alchemist Chap 108 Part 001 26/06/2016 96
4 Fullmetal Alchemist Chap 107 26/06/2016 88
5 Fullmetal Alchemist Chap 106 26/06/2016 67
6 Fullmetal Alchemist Chap 105 26/06/2016 53
7 Fullmetal Alchemist Chap 104 26/06/2016 56
8 Fullmetal Alchemist Chap 103 26/06/2016 72
9 Fullmetal Alchemist Chap 102 26/06/2016 75
10 Fullmetal Alchemist Chap 101 26/06/2016 65
11 Fullmetal Alchemist Chap 100 26/06/2016 62
12 Fullmetal Alchemist Chap 099 26/06/2016 67
13 Fullmetal Alchemist Chap 098 26/06/2016 63
14 Fullmetal Alchemist Chap 097 26/06/2016 62
15 Fullmetal Alchemist Chap 096 26/06/2016 56
16 Fullmetal Alchemist Chap 095 26/06/2016 80
17 Fullmetal Alchemist Chap 094 26/06/2016 63
18 Fullmetal Alchemist Chap 092 26/06/2016 61
19 Fullmetal Alchemist Chap 091 26/06/2016 59
20 Fullmetal Alchemist Chap 090 26/06/2016 67
21 Fullmetal Alchemist Chap 089 26/06/2016 72
22 Fullmetal Alchemist Chap 088 26/06/2016 55
23 Fullmetal Alchemist Chap 087 26/06/2016 56
24 Fullmetal Alchemist Chap 086 26/06/2016 64
25 Fullmetal Alchemist Chap 085 26/06/2016 61
26 Fullmetal Alchemist Chap 084 26/06/2016 63
27 Fullmetal Alchemist Chap 083 26/06/2016 76
28 Fullmetal Alchemist Chap 082 26/06/2016 58
29 Fullmetal Alchemist Chap 081 26/06/2016 63
30 Fullmetal Alchemist Chap 080 26/06/2016 54
31 Fullmetal Alchemist Chap 079 26/06/2016 65
32 Fullmetal Alchemist Chap 077 26/06/2016 69
33 Fullmetal Alchemist Chap 078 26/06/2016 63
34 Fullmetal Alchemist Chap 076 26/06/2016 56
35 Fullmetal Alchemist Chap 075 26/06/2016 60
36 Fullmetal Alchemist Chap 074 26/06/2016 54
37 Fullmetal Alchemist Chap 073 26/06/2016 62
38 Fullmetal Alchemist Chap 072 26/06/2016 64
39 Fullmetal Alchemist Chap 071 26/06/2016 60
40 Fullmetal Alchemist Chap 070 26/06/2016 60
41 Fullmetal Alchemist Chap 069 26/06/2016 90
42 Fullmetal Alchemist Chap 068 26/06/2016 60
43 Fullmetal Alchemist Chap 067 26/06/2016 65
44 Fullmetal Alchemist Chap 066 26/06/2016 61
45 Fullmetal Alchemist Chap 065 26/06/2016 69
46 Fullmetal Alchemist Chap 064 26/06/2016 68
47 Fullmetal Alchemist Chap 063 26/06/2016 57
48 Fullmetal Alchemist Chap 062 26/06/2016 70
49 Fullmetal Alchemist Chap 061 26/06/2016 76
50 Fullmetal Alchemist Chap 060 26/06/2016 74
51 Fullmetal Alchemist Chap 059 26/06/2016 66
52 Fullmetal Alchemist Chap 058 26/06/2016 75
53 Fullmetal Alchemist Chap 057 26/06/2016 72
54 Fullmetal Alchemist Chap 056 26/06/2016 70
55 Fullmetal Alchemist Chap 055 26/06/2016 67
56 Fullmetal Alchemist Chap 054 26/06/2016 73
57 Fullmetal Alchemist Chap 053 26/06/2016 80
58 Fullmetal Alchemist Chap 052 26/06/2016 70
59 Fullmetal Alchemist Chap 051 26/06/2016 78
60 Fullmetal Alchemist Chap 050 26/06/2016 92
61 Fullmetal Alchemist Chap 049 26/06/2016 124
62 Fullmetal Alchemist Chap 048 26/06/2016 64
63 Fullmetal Alchemist Chap 047 26/06/2016 65
64 Fullmetal Alchemist Chap 046 26/06/2016 63
65 Fullmetal Alchemist Chap 045 26/06/2016 65
66 Fullmetal Alchemist Chap 043 26/06/2016 79
67 Fullmetal Alchemist Chap 042 26/06/2016 86
68 Fullmetal Alchemist Chap 040 26/06/2016 80
69 Fullmetal Alchemist Chap 039 26/06/2016 75
70 Fullmetal Alchemist Chap 038 26/06/2016 67
71 Fullmetal Alchemist Chap 037 26/06/2016 79
72 Fullmetal Alchemist Chap 036 26/06/2016 80
73 Fullmetal Alchemist Chap 035 26/06/2016 75
74 Fullmetal Alchemist Chap 034 26/06/2016 92
75 Fullmetal Alchemist Chap 033 26/06/2016 79
76 Fullmetal Alchemist Chap 032 26/06/2016 72
77 Fullmetal Alchemist Chap 031 26/06/2016 77
78 Fullmetal Alchemist Chap 030 26/06/2016 84
79 Fullmetal Alchemist Chap 028 26/06/2016 86
80 Fullmetal Alchemist Chap 026 26/06/2016 80
81 Fullmetal Alchemist Chap 025 26/06/2016 75
82 Fullmetal Alchemist Chap 024 26/06/2016 75
83 Fullmetal Alchemist Chap 023 26/06/2016 75
84 Fullmetal Alchemist Chap 022 26/06/2016 85
85 Fullmetal Alchemist Chap 021 26/06/2016 90
86 Fullmetal Alchemist Chap 020 26/06/2016 78
87 Fullmetal Alchemist Chap 019 26/06/2016 85
88 Fullmetal Alchemist Chap 018 26/06/2016 76
89 Fullmetal Alchemist Chap 017 26/06/2016 93
90 Fullmetal Alchemist Chap 016 26/06/2016 74
91 Fullmetal Alchemist Chap 015 26/06/2016 83
92 Fullmetal Alchemist Chap 014 26/06/2016 84
93 Fullmetal Alchemist Chap 013 26/06/2016 74
94 Fullmetal Alchemist Chap 012 26/06/2016 85
95 Fullmetal Alchemist Chap 011 26/06/2016 89
96 Fullmetal Alchemist Chap 010 26/06/2016 81
97 Fullmetal Alchemist Chap 009 26/06/2016 85
98 Fullmetal Alchemist Chap 008 26/06/2016 98
99 Fullmetal Alchemist Chap 007 26/06/2016 86
100 Fullmetal Alchemist Chap 006 26/06/2016 95
101 Fullmetal Alchemist Chap 005 26/06/2016 100
102 Fullmetal Alchemist Chap 004 26/06/2016 129
103 Fullmetal Alchemist Chap 003 26/06/2016 144
104 Fullmetal Alchemist Chap 002 26/06/2016 153
105 Fullmetal Alchemist Chap 001 26/06/2016 284
106 Full Metal Alchemist Ngoại truyện Thêm một cái kết cho cuộc hành trình 26/06/2016 141
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing

Loading...