Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Full Metal Alchemist – Giả Kim Thuật

Full Metal Alchemist – Giả Kim Thuật

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Drama , Fantasy , Sci-fi , Shounen , Supernatural

Tình trạng: Hoàn Thành

Chương: Full

Nguồn:

Lượt xem: 3743

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Full Metal Alchemist – Giả Kim Thuật

Full Metal Alchemist – Giả Kim Thuật: “‘Nhân loại không thể đạt được một cái gì đó mà không có thứ gì để trả lại. Để có được một thứ gì thì cần phải trao đổi một thứ gì đó có giá trị tương đương.’ Đó là nguyên tắc đầu tiên của quy luật hoán đổi cân bằng của giả kim thuật. Ngày nay, tất cả chúng ta đều tin tưởng rằng đó là sự thật đầu tiên và duy nhất trên thế giới.”

Full Metal Alchemist - Giả Kim Thuật - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook

Danh sách chương Full Metal Alchemist – Giả Kim Thuật

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Full Metal Alchemist – Giả Kim Thuật Chap 109 – Ngoại truyện 26/06/2016 52
2 Fullmetal Alchemist Chap 108 Part 002 26/06/2016 39
3 Fullmetal Alchemist Chap 108 Part 001 26/06/2016 27
4 Fullmetal Alchemist Chap 107 26/06/2016 30
5 Fullmetal Alchemist Chap 106 26/06/2016 19
6 Fullmetal Alchemist Chap 105 26/06/2016 19
7 Fullmetal Alchemist Chap 104 26/06/2016 23
8 Fullmetal Alchemist Chap 103 26/06/2016 30
9 Fullmetal Alchemist Chap 102 26/06/2016 39
10 Fullmetal Alchemist Chap 101 26/06/2016 20
11 Fullmetal Alchemist Chap 100 26/06/2016 24
12 Fullmetal Alchemist Chap 099 26/06/2016 36
13 Fullmetal Alchemist Chap 098 26/06/2016 25
14 Fullmetal Alchemist Chap 097 26/06/2016 26
15 Fullmetal Alchemist Chap 096 26/06/2016 25
16 Fullmetal Alchemist Chap 095 26/06/2016 39
17 Fullmetal Alchemist Chap 094 26/06/2016 28
18 Fullmetal Alchemist Chap 092 26/06/2016 31
19 Fullmetal Alchemist Chap 091 26/06/2016 28
20 Fullmetal Alchemist Chap 090 26/06/2016 27
21 Fullmetal Alchemist Chap 089 26/06/2016 38
22 Fullmetal Alchemist Chap 088 26/06/2016 25
23 Fullmetal Alchemist Chap 087 26/06/2016 27
24 Fullmetal Alchemist Chap 086 26/06/2016 28
25 Fullmetal Alchemist Chap 085 26/06/2016 26
26 Fullmetal Alchemist Chap 084 26/06/2016 31
27 Fullmetal Alchemist Chap 083 26/06/2016 40
28 Fullmetal Alchemist Chap 082 26/06/2016 28
29 Fullmetal Alchemist Chap 081 26/06/2016 26
30 Fullmetal Alchemist Chap 080 26/06/2016 23
31 Fullmetal Alchemist Chap 079 26/06/2016 31
32 Fullmetal Alchemist Chap 077 26/06/2016 33
33 Fullmetal Alchemist Chap 078 26/06/2016 31
34 Fullmetal Alchemist Chap 076 26/06/2016 27
35 Fullmetal Alchemist Chap 075 26/06/2016 31
36 Fullmetal Alchemist Chap 074 26/06/2016 25
37 Fullmetal Alchemist Chap 073 26/06/2016 24
38 Fullmetal Alchemist Chap 072 26/06/2016 27
39 Fullmetal Alchemist Chap 071 26/06/2016 25
40 Fullmetal Alchemist Chap 070 26/06/2016 28
41 Fullmetal Alchemist Chap 069 26/06/2016 44
42 Fullmetal Alchemist Chap 068 26/06/2016 26
43 Fullmetal Alchemist Chap 067 26/06/2016 31
44 Fullmetal Alchemist Chap 066 26/06/2016 25
45 Fullmetal Alchemist Chap 065 26/06/2016 30
46 Fullmetal Alchemist Chap 064 26/06/2016 33
47 Fullmetal Alchemist Chap 063 26/06/2016 22
48 Fullmetal Alchemist Chap 062 26/06/2016 34
49 Fullmetal Alchemist Chap 061 26/06/2016 23
50 Fullmetal Alchemist Chap 060 26/06/2016 26
51 Fullmetal Alchemist Chap 059 26/06/2016 29
52 Fullmetal Alchemist Chap 058 26/06/2016 36
53 Fullmetal Alchemist Chap 057 26/06/2016 30
54 Fullmetal Alchemist Chap 056 26/06/2016 25
55 Fullmetal Alchemist Chap 055 26/06/2016 24
56 Fullmetal Alchemist Chap 054 26/06/2016 25
57 Fullmetal Alchemist Chap 053 26/06/2016 27
58 Fullmetal Alchemist Chap 052 26/06/2016 25
59 Fullmetal Alchemist Chap 051 26/06/2016 29
60 Fullmetal Alchemist Chap 050 26/06/2016 34
61 Fullmetal Alchemist Chap 049 26/06/2016 41
62 Fullmetal Alchemist Chap 048 26/06/2016 36
63 Fullmetal Alchemist Chap 047 26/06/2016 38
64 Fullmetal Alchemist Chap 046 26/06/2016 33
65 Fullmetal Alchemist Chap 045 26/06/2016 23
66 Fullmetal Alchemist Chap 043 26/06/2016 29
67 Fullmetal Alchemist Chap 042 26/06/2016 42
68 Fullmetal Alchemist Chap 040 26/06/2016 36
69 Fullmetal Alchemist Chap 039 26/06/2016 33
70 Fullmetal Alchemist Chap 038 26/06/2016 27
71 Fullmetal Alchemist Chap 037 26/06/2016 37
72 Fullmetal Alchemist Chap 036 26/06/2016 36
73 Fullmetal Alchemist Chap 035 26/06/2016 29
74 Fullmetal Alchemist Chap 034 26/06/2016 42
75 Fullmetal Alchemist Chap 033 26/06/2016 33
76 Fullmetal Alchemist Chap 032 26/06/2016 32
77 Fullmetal Alchemist Chap 031 26/06/2016 34
78 Fullmetal Alchemist Chap 030 26/06/2016 34
79 Fullmetal Alchemist Chap 028 26/06/2016 38
80 Fullmetal Alchemist Chap 026 26/06/2016 33
81 Fullmetal Alchemist Chap 025 26/06/2016 30
82 Fullmetal Alchemist Chap 024 26/06/2016 34
83 Fullmetal Alchemist Chap 023 26/06/2016 31
84 Fullmetal Alchemist Chap 022 26/06/2016 30
85 Fullmetal Alchemist Chap 021 26/06/2016 35
86 Fullmetal Alchemist Chap 020 26/06/2016 31
87 Fullmetal Alchemist Chap 019 26/06/2016 41
88 Fullmetal Alchemist Chap 018 26/06/2016 24
89 Fullmetal Alchemist Chap 017 26/06/2016 42
90 Fullmetal Alchemist Chap 016 26/06/2016 29
91 Fullmetal Alchemist Chap 015 26/06/2016 30
92 Fullmetal Alchemist Chap 014 26/06/2016 29
93 Fullmetal Alchemist Chap 013 26/06/2016 25
94 Fullmetal Alchemist Chap 012 26/06/2016 26
95 Fullmetal Alchemist Chap 011 26/06/2016 35
96 Fullmetal Alchemist Chap 010 26/06/2016 26
97 Fullmetal Alchemist Chap 009 26/06/2016 33
98 Fullmetal Alchemist Chap 008 26/06/2016 30
99 Fullmetal Alchemist Chap 007 26/06/2016 29
100 Fullmetal Alchemist Chap 006 26/06/2016 31
101 Fullmetal Alchemist Chap 005 26/06/2016 33
102 Fullmetal Alchemist Chap 004 26/06/2016 50
103 Fullmetal Alchemist Chap 003 26/06/2016 60
104 Fullmetal Alchemist Chap 002 26/06/2016 52
105 Fullmetal Alchemist Chap 001 26/06/2016 103
106 Full Metal Alchemist Ngoại truyện Thêm một cái kết cho cuộc hành trình 26/06/2016 45
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan