Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Dusk Howler

Dusk Howler

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Drama , Fantasy , Sci-fi

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 55

Nguồn:

Lượt xem: 3841

Đánh giá truyện:

  • 10/10
  • 1 lượt đánh giá
1 lượt đánh giáX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Dusk Howler

Game thực tế ảo – nhân vật chính bị bệnh sợ hãi! vào game để chưa bệnh, từ đó cuộc phiêu lưu bắt đầu!

Dusk Howler - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook

Danh sách chương Dusk Howler

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 DUSK HOWLER chap 55 20/10/2016 14
2 DUSK HOWLER chap 45 20/10/2016 12
3 DUSK HOWLER chap 44 20/10/2016 14
4 DUSK HOWLER chap 43 20/10/2016 13
5 DUSK HOWLER chap 42 20/10/2016 15
6 DUSK HOWLER chap 41 20/10/2016 15
7 DUSK HOWLER chap 40 20/10/2016 19
8 DUSK HOWLER chap 39 20/10/2016 15
9 DUSK HOWLER chap 38 20/10/2016 13
10 DUSK HOWLER chap 37 20/10/2016 13
11 DUSK HOWLER chap 36 20/10/2016 12
12 DUSK HOWLER chap 35 20/10/2016 15
13 DUSK HOWLER chap 34 19/10/2016 12
14 DUSK HOWLER chap 33 19/10/2016 18
15 DUSK HOWLER chap 32 19/10/2016 14
16 DUSK HOWLER chap 31 19/10/2016 15
17 DUSK HOWLER chap 30 19/10/2016 14
18 DUSK HOWLER chap 29 19/10/2016 16
19 DUSK HOWLER chap 28 19/10/2016 17
20 DUSK HOWLER chap 27 19/10/2016 14
21 DUSK HOWLER chap 26 19/10/2016 15
22 DUSK HOWLER chap 25 19/10/2016 14
23 DUSK HOWLER chap 24 19/10/2016 13
24 DUSK HOWLER chap 23 19/10/2016 14
25 DUSK HOWLER chap 22 19/10/2016 16
26 DUSK HOWLER chap 21 19/10/2016 16
27 DUSK HOWLER chap 20 19/10/2016 18
28 DUSK HOWLER chap 19 19/10/2016 14
29 DUSK HOWLER chap 18 19/10/2016 21
30 DUSK HOWLER chap 17 19/10/2016 17
31 DUSK HOWLER chap 16 19/10/2016 16
32 DUSK HOWLER chap 15 19/10/2016 18
33 DUSK HOWLER chap 14 19/10/2016 16
34 DUSK HOWLER chap 13 19/10/2016 18
35 DUSK HOWLER chap 12 19/10/2016 14
36 DUSK HOWLER chap 11 18/10/2016 16
37 DUSK HOWLER chap 10 18/10/2016 18
38 DUSK HOWLER chap 9 18/10/2016 21
39 DUSK HOWLER chap 8 18/10/2016 19
40 DUSK HOWLER chap 7 18/10/2016 25
41 DUSK HOWLER chap 6 18/10/2016 20
42 DUSK HOWLER chap 5 18/10/2016 20
43 DUSK HOWLER chap 4 18/10/2016 25
44 DUSK HOWLER chap 3 18/10/2016 19
45 DUSK HOWLER chap 2 18/10/2016 22
46 DUSK HOWLER chap 1 18/10/2016 27
47 Dusk Howler Chap 54 09/10/2016 19
48 Dusk Howler Chap 53 09/10/2016 22
49 Dusk Howler Chap 52 09/10/2016 25
50 Dusk Howler Chap 51 09/10/2016 20
51 Dusk Howler Chap 50 09/10/2016 20
52 Dusk Howler Chap 49 09/10/2016 20
53 Dusk Howler Chap 48 02/08/2016 27
54 Dusk Howler Chap 47 02/08/2016 37
55 Dusk Howler Chap 46 02/08/2016 37
56 Dusk Howler Chap 45: 29/06/2016 45
57 Dusk Howler Chap 44: 29/06/2016 47
58 Dusk Howler Chap 43: 29/06/2016 38
59 Dusk Howler Chap 42: 29/06/2016 45
60 Dusk Howler Chap 41: 29/06/2016 45
61 Dusk Howler Chap 40: 29/06/2016 52
62 Dusk Howler Chap 39: 29/06/2016 47
63 Dusk Howler Chap 38: 29/06/2016 52
64 Dusk Howler Chap 37: 29/06/2016 58
65 Dusk Howler Chap 36: 29/06/2016 51
66 Dusk Howler Chap 35: 29/06/2016 52
67 Dusk Howler Chap 34: 29/06/2016 53
68 Dusk Howler Chap 33: 29/06/2016 58
69 Dusk Howler Chap 32: 29/06/2016 51
70 Dusk Howler Chap 31: 29/06/2016 59
71 Dusk Howler Chap 30: 29/06/2016 47
72 Dusk Howler Chap 28: 29/06/2016 54
73 Dusk Howler Chap 29: 29/06/2016 52
74 Dusk Howler Chap 27: 29/06/2016 59
75 Dusk Howler Chap 26: 29/06/2016 52
76 Dusk Howler Chap 25: 29/06/2016 60
77 Dusk Howler Chap 24: 29/06/2016 61
78 Dusk Howler Chap 22: 29/06/2016 60
79 Dusk Howler Chap 21: 29/06/2016 58
80 Dusk Howler Chap 20: 29/06/2016 59
81 Dusk Howler Chap 19: 29/06/2016 51
82 Dusk Howler Chap 18: 29/06/2016 68
83 Dusk Howler Chap 17: 29/06/2016 60
84 Dusk Howler Chap 16: 29/06/2016 58
85 Dusk Howler Chap 15: 29/06/2016 50
86 Dusk Howler Chap 14: 29/06/2016 63
87 Dusk Howler Chap 13: 29/06/2016 52
88 Dusk Howler Chap 12: 29/06/2016 60
89 Dusk Howler Chap 11: 29/06/2016 69
90 Dusk Howler Chap 10: 29/06/2016 69
91 Dusk Howler Chap 9: 29/06/2016 64
92 Dusk Howler Chap 8: 29/06/2016 70
93 Dusk Howler Chap 7: 29/06/2016 72
94 Dusk Howler Chap 6: 29/06/2016 74
95 Dusk Howler Chap 5: 29/06/2016 75
96 Dusk Howler Chap 4: 29/06/2016 71
97 Dusk Howler Chap 3: 29/06/2016 69
98 Dusk Howler Chap 2: 29/06/2016 73
99 Dusk Howler Chap 1: 29/06/2016 94
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan