Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Dusk Howler

Dusk Howler

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Drama , Fantasy , Sci-fi

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 55

Nguồn:

Lượt xem: 2856

Đánh giá truyện:

Loading...

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Dusk Howler

Game thực tế ảo – nhân vật chính bị bệnh sợ hãi! vào game để chưa bệnh, từ đó cuộc phiêu lưu bắt đầu!

Dusk Howler - TruyenTranhTop.Net
Bình luận Facebook

Danh sách chương Dusk Howler

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 DUSK HOWLER chap 55 20/10/2016 8
2 DUSK HOWLER chap 45 20/10/2016 7
3 DUSK HOWLER chap 44 20/10/2016 10
4 DUSK HOWLER chap 43 20/10/2016 8
5 DUSK HOWLER chap 42 20/10/2016 12
6 DUSK HOWLER chap 41 20/10/2016 12
7 DUSK HOWLER chap 40 20/10/2016 15
8 DUSK HOWLER chap 39 20/10/2016 10
9 DUSK HOWLER chap 38 20/10/2016 8
10 DUSK HOWLER chap 37 20/10/2016 8
11 DUSK HOWLER chap 36 20/10/2016 8
12 DUSK HOWLER chap 35 20/10/2016 11
13 DUSK HOWLER chap 34 19/10/2016 8
14 DUSK HOWLER chap 33 19/10/2016 13
15 DUSK HOWLER chap 32 19/10/2016 9
16 DUSK HOWLER chap 31 19/10/2016 11
17 DUSK HOWLER chap 30 19/10/2016 10
18 DUSK HOWLER chap 29 19/10/2016 12
19 DUSK HOWLER chap 28 19/10/2016 11
20 DUSK HOWLER chap 27 19/10/2016 10
21 DUSK HOWLER chap 26 19/10/2016 10
22 DUSK HOWLER chap 25 19/10/2016 9
23 DUSK HOWLER chap 24 19/10/2016 9
24 DUSK HOWLER chap 23 19/10/2016 9
25 DUSK HOWLER chap 22 19/10/2016 11
26 DUSK HOWLER chap 21 19/10/2016 10
27 DUSK HOWLER chap 20 19/10/2016 11
28 DUSK HOWLER chap 19 19/10/2016 8
29 DUSK HOWLER chap 18 19/10/2016 13
30 DUSK HOWLER chap 17 19/10/2016 10
31 DUSK HOWLER chap 16 19/10/2016 10
32 DUSK HOWLER chap 15 19/10/2016 11
33 DUSK HOWLER chap 14 19/10/2016 9
34 DUSK HOWLER chap 13 19/10/2016 11
35 DUSK HOWLER chap 12 19/10/2016 8
36 DUSK HOWLER chap 11 18/10/2016 8
37 DUSK HOWLER chap 10 18/10/2016 13
38 DUSK HOWLER chap 9 18/10/2016 13
39 DUSK HOWLER chap 8 18/10/2016 11
40 DUSK HOWLER chap 7 18/10/2016 16
41 DUSK HOWLER chap 6 18/10/2016 12
42 DUSK HOWLER chap 5 18/10/2016 12
43 DUSK HOWLER chap 4 18/10/2016 14
44 DUSK HOWLER chap 3 18/10/2016 11
45 DUSK HOWLER chap 2 18/10/2016 11
46 DUSK HOWLER chap 1 18/10/2016 15
47 Dusk Howler Chap 54 09/10/2016 12
48 Dusk Howler Chap 53 09/10/2016 14
49 Dusk Howler Chap 52 09/10/2016 15
50 Dusk Howler Chap 51 09/10/2016 11
51 Dusk Howler Chap 50 09/10/2016 10
52 Dusk Howler Chap 49 09/10/2016 14
53 Dusk Howler Chap 48 02/08/2016 20
54 Dusk Howler Chap 47 02/08/2016 27
55 Dusk Howler Chap 46 02/08/2016 29
56 Dusk Howler Chap 45: 29/06/2016 38
57 Dusk Howler Chap 44: 29/06/2016 40
58 Dusk Howler Chap 43: 29/06/2016 25
59 Dusk Howler Chap 42: 29/06/2016 38
60 Dusk Howler Chap 41: 29/06/2016 36
61 Dusk Howler Chap 40: 29/06/2016 39
62 Dusk Howler Chap 39: 29/06/2016 39
63 Dusk Howler Chap 38: 29/06/2016 39
64 Dusk Howler Chap 37: 29/06/2016 49
65 Dusk Howler Chap 36: 29/06/2016 43
66 Dusk Howler Chap 35: 29/06/2016 42
67 Dusk Howler Chap 34: 29/06/2016 42
68 Dusk Howler Chap 33: 29/06/2016 41
69 Dusk Howler Chap 32: 29/06/2016 41
70 Dusk Howler Chap 31: 29/06/2016 45
71 Dusk Howler Chap 30: 29/06/2016 37
72 Dusk Howler Chap 28: 29/06/2016 44
73 Dusk Howler Chap 29: 29/06/2016 42
74 Dusk Howler Chap 27: 29/06/2016 47
75 Dusk Howler Chap 26: 29/06/2016 41
76 Dusk Howler Chap 25: 29/06/2016 50
77 Dusk Howler Chap 24: 29/06/2016 50
78 Dusk Howler Chap 22: 29/06/2016 47
79 Dusk Howler Chap 21: 29/06/2016 44
80 Dusk Howler Chap 20: 29/06/2016 49
81 Dusk Howler Chap 19: 29/06/2016 40
82 Dusk Howler Chap 18: 29/06/2016 55
83 Dusk Howler Chap 17: 29/06/2016 47
84 Dusk Howler Chap 16: 29/06/2016 47
85 Dusk Howler Chap 15: 29/06/2016 36
86 Dusk Howler Chap 14: 29/06/2016 48
87 Dusk Howler Chap 13: 29/06/2016 39
88 Dusk Howler Chap 12: 29/06/2016 48
89 Dusk Howler Chap 11: 29/06/2016 55
90 Dusk Howler Chap 10: 29/06/2016 57
91 Dusk Howler Chap 9: 29/06/2016 48
92 Dusk Howler Chap 8: 29/06/2016 56
93 Dusk Howler Chap 7: 29/06/2016 51
94 Dusk Howler Chap 6: 29/06/2016 59
95 Dusk Howler Chap 5: 29/06/2016 60
96 Dusk Howler Chap 4: 29/06/2016 54
97 Dusk Howler Chap 3: 29/06/2016 55
98 Dusk Howler Chap 2: 29/06/2016 55
99 Dusk Howler Chap 1: 29/06/2016 65
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing