Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Dusk Howler

Dusk Howler

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Drama , Fantasy , Sci-fi

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 55

Nguồn:

Lượt xem: 1621

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Dusk Howler

Game thực tế ảo – nhân vật chính bị bệnh sợ hãi! vào game để chưa bệnh, từ đó cuộc phiêu lưu bắt đầu!

Dusk Howler - TruyenTranhTop.Net
Bình luận

Danh sách chương Dusk Howler

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 DUSK HOWLER chap 55 20/10/2016 2
2 DUSK HOWLER chap 45 20/10/2016 2
3 DUSK HOWLER chap 44 20/10/2016 3
4 DUSK HOWLER chap 43 20/10/2016 2
5 DUSK HOWLER chap 42 20/10/2016 2
6 DUSK HOWLER chap 41 20/10/2016 3
7 DUSK HOWLER chap 40 20/10/2016 3
8 DUSK HOWLER chap 39 20/10/2016 2
9 DUSK HOWLER chap 38 20/10/2016 2
10 DUSK HOWLER chap 37 20/10/2016 2
11 DUSK HOWLER chap 36 20/10/2016 2
12 DUSK HOWLER chap 35 20/10/2016 3
13 DUSK HOWLER chap 34 19/10/2016 4
14 DUSK HOWLER chap 33 19/10/2016 6
15 DUSK HOWLER chap 32 19/10/2016 4
16 DUSK HOWLER chap 31 19/10/2016 5
17 DUSK HOWLER chap 30 19/10/2016 4
18 DUSK HOWLER chap 29 19/10/2016 5
19 DUSK HOWLER chap 28 19/10/2016 5
20 DUSK HOWLER chap 27 19/10/2016 3
21 DUSK HOWLER chap 26 19/10/2016 3
22 DUSK HOWLER chap 25 19/10/2016 3
23 DUSK HOWLER chap 24 19/10/2016 4
24 DUSK HOWLER chap 23 19/10/2016 4
25 DUSK HOWLER chap 22 19/10/2016 4
26 DUSK HOWLER chap 21 19/10/2016 3
27 DUSK HOWLER chap 20 19/10/2016 4
28 DUSK HOWLER chap 19 19/10/2016 3
29 DUSK HOWLER chap 18 19/10/2016 4
30 DUSK HOWLER chap 17 19/10/2016 3
31 DUSK HOWLER chap 16 19/10/2016 3
32 DUSK HOWLER chap 15 19/10/2016 3
33 DUSK HOWLER chap 14 19/10/2016 3
34 DUSK HOWLER chap 13 19/10/2016 3
35 DUSK HOWLER chap 12 19/10/2016 3
36 DUSK HOWLER chap 11 18/10/2016 3
37 DUSK HOWLER chap 10 18/10/2016 3
38 DUSK HOWLER chap 9 18/10/2016 3
39 DUSK HOWLER chap 8 18/10/2016 3
40 DUSK HOWLER chap 7 18/10/2016 3
41 DUSK HOWLER chap 6 18/10/2016 4
42 DUSK HOWLER chap 5 18/10/2016 4
43 DUSK HOWLER chap 4 18/10/2016 4
44 DUSK HOWLER chap 3 18/10/2016 3
45 DUSK HOWLER chap 2 18/10/2016 4
46 DUSK HOWLER chap 1 18/10/2016 4
47 Dusk Howler Chap 54 09/10/2016 5
48 Dusk Howler Chap 53 09/10/2016 6
49 Dusk Howler Chap 52 09/10/2016 7
50 Dusk Howler Chap 51 09/10/2016 2
51 Dusk Howler Chap 50 09/10/2016 4
52 Dusk Howler Chap 49 09/10/2016 4
53 Dusk Howler Chap 48 02/08/2016 12
54 Dusk Howler Chap 47 02/08/2016 17
55 Dusk Howler Chap 46 02/08/2016 19
56 Dusk Howler Chap 45: 29/06/2016 20
57 Dusk Howler Chap 44: 29/06/2016 21
58 Dusk Howler Chap 43: 29/06/2016 12
59 Dusk Howler Chap 42: 29/06/2016 20
60 Dusk Howler Chap 41: 29/06/2016 19
61 Dusk Howler Chap 40: 29/06/2016 23
62 Dusk Howler Chap 39: 29/06/2016 22
63 Dusk Howler Chap 38: 29/06/2016 21
64 Dusk Howler Chap 37: 29/06/2016 26
65 Dusk Howler Chap 36: 29/06/2016 22
66 Dusk Howler Chap 35: 29/06/2016 21
67 Dusk Howler Chap 34: 29/06/2016 26
68 Dusk Howler Chap 33: 29/06/2016 23
69 Dusk Howler Chap 32: 29/06/2016 21
70 Dusk Howler Chap 31: 29/06/2016 26
71 Dusk Howler Chap 30: 29/06/2016 22
72 Dusk Howler Chap 28: 29/06/2016 25
73 Dusk Howler Chap 29: 29/06/2016 23
74 Dusk Howler Chap 27: 29/06/2016 26
75 Dusk Howler Chap 26: 29/06/2016 26
76 Dusk Howler Chap 25: 29/06/2016 32
77 Dusk Howler Chap 24: 29/06/2016 32
78 Dusk Howler Chap 22: 29/06/2016 28
79 Dusk Howler Chap 21: 29/06/2016 29
80 Dusk Howler Chap 20: 29/06/2016 31
81 Dusk Howler Chap 19: 29/06/2016 24
82 Dusk Howler Chap 18: 29/06/2016 34
83 Dusk Howler Chap 17: 29/06/2016 30
84 Dusk Howler Chap 16: 29/06/2016 30
85 Dusk Howler Chap 15: 29/06/2016 22
86 Dusk Howler Chap 14: 29/06/2016 29
87 Dusk Howler Chap 13: 29/06/2016 22
88 Dusk Howler Chap 12: 29/06/2016 32
89 Dusk Howler Chap 11: 29/06/2016 35
90 Dusk Howler Chap 10: 29/06/2016 38
91 Dusk Howler Chap 9: 29/06/2016 32
92 Dusk Howler Chap 8: 29/06/2016 34
93 Dusk Howler Chap 7: 29/06/2016 33
94 Dusk Howler Chap 6: 29/06/2016 40
95 Dusk Howler Chap 5: 29/06/2016 40
96 Dusk Howler Chap 4: 29/06/2016 38
97 Dusk Howler Chap 3: 29/06/2016 36
98 Dusk Howler Chap 2: 29/06/2016 39
99 Dusk Howler Chap 1: 29/06/2016 44
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing