Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Dr.slump

Dr.slump

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Sci-fi

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 118

Nguồn:

Lượt xem: 2050

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Dr.slump

Dr.Slump là một manga hài hước nhưng thật sự là nó ko hoàn toàn chỉ có như vậy. Dr. Slump có cốt truyện rõ ràng. Truyện nói về những khám phá khôi hài của Arale trong cuộc sống thực và về các phát minh “khùng khùng” của Senbei Norimaki (Tiến sĩ Slump) như việc chế tạo robot Arale-chan “con gái” Tiến sĩ.

Dr.slump - TruyenTranhTop.Net
Bình luận

Danh sách chương Dr.slump

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Dr.slump Chap 118 18/10/2016 0
2 Dr.slump Chap 117 18/10/2016 2
3 Dr.slump Chap 116 18/10/2016 2
4 Dr.slump Chap 115 18/10/2016 1
5 Dr.slump Chap 114 18/10/2016 1
6 Dr.slump Chap 113 18/10/2016 1
7 Dr.slump Chap 112 18/10/2016 2
8 Dr.slump Chap 111 18/10/2016 1
9 Dr.slump Chap 110 18/10/2016 1
10 Dr.slump Chap 109 18/10/2016 2
11 Dr.slump Chap 108 18/10/2016 0
12 Dr.slump Chap 107 18/10/2016 2
13 Dr.slump Chap 106 18/10/2016 2
14 Dr.slump Chap 105 18/10/2016 1
15 Dr.slump Chap 104.5 18/10/2016 2
16 Dr.slump Chap 104.2 18/10/2016 2
17 Dr.slump Chap 104 18/10/2016 1
18 Dr.slump Chap 103 18/10/2016 2
19 Dr.slump Chap 102 18/10/2016 0
20 Dr.slump Chap 101 18/10/2016 2
21 Dr.slump Chap 100 18/10/2016 2
22 Dr.slump Chap 99 18/10/2016 3
23 Dr.slump Chap 98 18/10/2016 2
24 Dr.slump Chap 97 17/09/2016 3
25 Dr.slump Chap 96 17/09/2016 5
26 Dr.slump Chap 95 13/09/2016 7
27 Dr.slump Chap 94 10/09/2016 11
28 Dr.slump Chap 93 08/09/2016 6
29 Dr.slump Chap 92 06/09/2016 14
30 Dr.slump Chap 91 03/09/2016 11
31 Dr.slump Chap 90 01/09/2016 17
32 Dr.slump Chap 89 31/08/2016 14
33 Dr.slump Chap 88 27/08/2016 15
34 Dr.slump Chap 87 25/08/2016 18
35 Dr.slump Chap 86 23/08/2016 24
36 Dr.slump (Tt8) Chap 85: 20/08/2016 33
37 Dr.slump (Tt8) Chap 84: 20/08/2016 19
38 Dr.slump (Tt8) Chap 83: 20/08/2016 10
39 Dr.slump (Tt8) Chap 82: 20/08/2016 15
40 Dr.slump (Tt8) Chap 81: 20/08/2016 15
41 Dr.slump (Tt8) Chap 80: 20/08/2016 14
42 Dr.slump (Tt8) Chap 79: 20/08/2016 18
43 Dr.slump (Tt8) Chap 78: 20/08/2016 17
44 Dr.slump (Tt8) Chap 77: 20/08/2016 21
45 Dr.slump (Tt8) Chap 76: 20/08/2016 19
46 Dr.slump (Tt8) Chap 75: 20/08/2016 13
47 Dr.slump (Tt8) Chap 74: 20/08/2016 15
48 Dr.slump (Tt8) Chap 73: 20/08/2016 22
49 Dr.slump (Tt8) Chap 72: 20/08/2016 12
50 Dr.slump (Tt8) Chap 71: 20/08/2016 17
51 Dr.slump (Tt8) Chap 70: 20/08/2016 18
52 Dr.slump (Tt8) Chap 69: 20/08/2016 11
53 Dr.slump (Tt8) Chap 68: 20/08/2016 21
54 Dr.slump (Tt8) Chap 67: 20/08/2016 22
55 Dr.slump (Tt8) Chap 66: 20/08/2016 17
56 Dr.slump (Tt8) Chap 65: 20/08/2016 16
57 Dr.slump (Tt8) Chap 64: 20/08/2016 28
58 Dr.slump (Tt8) Chap 63: 20/08/2016 23
59 Dr.slump (Tt8) Chap 62: 20/08/2016 13
60 Dr.slump (Tt8) Chap 61: 20/08/2016 17
61 Dr.slump (Tt8) Chap 60: 20/08/2016 15
62 Dr.slump (Tt8) Chap 59: 20/08/2016 24
63 Dr.slump (Tt8) Chap 58: 20/08/2016 17
64 Dr.slump (Tt8) Chap 57: 20/08/2016 17
65 Dr.slump (Tt8) Chap 56: 20/08/2016 15
66 Dr.slump (Tt8) Chap 55: 20/08/2016 23
67 Dr.slump (Tt8) Chap 54: 20/08/2016 14
68 Dr.slump (Tt8) Chap 53: 20/08/2016 25
69 Dr.slump (Tt8) Chap 52: 20/08/2016 22
70 Dr.slump (Tt8) Chap 51: 20/08/2016 24
71 Dr.slump (Tt8) Chap 50: 20/08/2016 23
72 Dr.slump (Tt8) Chap 49: 20/08/2016 18
73 Dr.slump (Tt8) Chap 48: 20/08/2016 23
74 Dr.slump (Tt8) Chap 47: 20/08/2016 21
75 Dr.slump (Tt8) Chap 46: 20/08/2016 22
76 Dr.slump (Tt8) Chap 45: 20/08/2016 22
77 Dr.slump (Tt8) Chap 44: 20/08/2016 22
78 Dr.slump (Tt8) Chap 43: 20/08/2016 23
79 Dr.slump (Tt8) Chap 42: 20/08/2016 24
80 Dr.slump (Tt8) Chap 41: 20/08/2016 22
81 Dr.slump (Tt8) Chap 40: 20/08/2016 20
82 Dr.slump (Tt8) Chap 39: 20/08/2016 18
83 Dr.slump (Tt8) Chap 38: 20/08/2016 16
84 Dr.slump (Tt8) Chap 37: 20/08/2016 20
85 Dr.slump (Tt8) Chap 36: 20/08/2016 27
86 Dr.slump (Tt8) Chap 35: 20/08/2016 22
87 Dr.slump (Tt8) Chap 34: 20/08/2016 23
88 Dr.slump (Tt8) Chap 33: 20/08/2016 21
89 Dr.slump (Tt8) Chap 32: 20/08/2016 19
90 Dr.slump (Tt8) Chap 31: 20/08/2016 24
91 Dr.slump (Tt8) Chap 30: 20/08/2016 28
92 Dr.slump (Tt8) Chap 29: 20/08/2016 23
93 Dr.slump (Tt8) Chap 28: 20/08/2016 20
94 Dr.slump (Tt8) Chap 27: 20/08/2016 19
95 Dr.slump (Tt8) Chap 26: 20/08/2016 19
96 Dr.slump (Tt8) Chap 25: 20/08/2016 23
97 Dr.slump (Tt8) Chap 24: 20/08/2016 21
98 Dr.slump (Tt8) Chap 23: 20/08/2016 19
99 Dr.slump (Tt8) Chap 22: 20/08/2016 20
100 Dr.slump (Tt8) Chap 21: 20/08/2016 19
101 Dr.slump (Tt8) Chap 20: 20/08/2016 18
102 Dr.slump (Tt8) Chap 19: 20/08/2016 22
103 Dr.slump (Tt8) Chap 18: 20/08/2016 24
104 Dr.slump (Tt8) Chap 17: 20/08/2016 21
105 Dr.slump (Tt8) Chap 16: 20/08/2016 22
106 Dr.slump (Tt8) Chap 15: 20/08/2016 20
107 Dr.slump (Tt8) Chap 14: 20/08/2016 20
108 Dr.slump (Tt8) Chap 13: 20/08/2016 24
109 Dr.slump (Tt8) Chap 12: 20/08/2016 44
110 Dr.slump (Tt8) Chap 11: 20/08/2016 30
111 Dr.slump (Tt8) Chap 10: 20/08/2016 13
112 Dr.slump (Tt8) Chap 9: 20/08/2016 20
113 Dr.slump (Tt8) Chap 8: 20/08/2016 15
114 Dr.slump (Tt8) Chap 7: 20/08/2016 15
115 Dr.slump (Tt8) Chap 6: 20/08/2016 15
116 Dr.slump (Tt8) Chap 5: 20/08/2016 25
117 Dr.slump (Tt8) Chap 4: 20/08/2016 20
118 Dr.slump (Tt8) Chap 3: 20/08/2016 20
119 Dr.slump (Tt8) Chap 2: 20/08/2016 14
120 Dr.slump (Tt8) Chap 1: 20/08/2016 21
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing