Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Danshi Koukousei no Nichijou

Danshi Koukousei no Nichijou

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Shounen , Slice of Life

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 107.8

Nguồn:

Lượt xem: 20594

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Danshi Koukousei no Nichijou

Bộ truyện kể về cuộc sống-học đường của những anh chàng học sinh cấp 3 đầy hài hước,vui vẻ.

Danshi Koukousei no Nichijou - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook

Danh sách chương Danshi Koukousei no Nichijou

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 107.8 12/11/2015 147
2 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 107.7 12/11/2015 118
3 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 107.6 08/11/2015 169
4 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 107.5 08/11/2015 173
5 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 107.4 08/11/2015 174
6 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 107.3 08/11/2015 136
7 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 107.2 07/11/2015 118
8 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 107.1 07/11/2015 152
9 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 107 06/11/2015 144
10 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 106 06/11/2015 155
11 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 105 06/11/2015 128
12 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 16 06/11/2015 130
13 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 15 06/11/2015 158
14 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 14 06/11/2015 122
15 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 13 06/11/2015 149
16 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 12 06/11/2015 120
17 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 11 06/11/2015 192
18 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 10 06/11/2015 125
19 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 9 06/11/2015 151
20 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 8 06/11/2015 155
21 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 7 06/11/2015 126
22 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 6 06/11/2015 148
23 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 5 06/11/2015 173
24 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 4 06/11/2015 153
25 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 3 06/11/2015 142
26 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 2 06/11/2015 151
27 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 1 06/11/2015 131
28 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 0 06/11/2015 133
29 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 104 06/11/2015 183
30 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 103 06/11/2015 166
31 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 102 06/11/2015 130
32 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 101 06/11/2015 149
33 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 100 06/11/2015 197
34 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 99 06/11/2015 152
35 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 98 06/11/2015 184
36 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 97 06/11/2015 181
37 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 96 06/11/2015 165
38 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 95.4 06/11/2015 117
39 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 95.3 06/11/2015 140
40 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 95.2 06/11/2015 167
41 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 95.1 06/11/2015 129
42 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 95 06/11/2015 128
43 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 94 06/11/2015 136
44 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 93 06/11/2015 129
45 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 92 06/11/2015 172
46 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 91 06/11/2015 126
47 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 90 06/11/2015 136
48 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 89 06/11/2015 160
49 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 88 06/11/2015 125
50 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 87 06/11/2015 131
51 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 86 06/11/2015 117
52 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 85 06/11/2015 125
53 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 84 06/11/2015 122
54 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 83 06/11/2015 127
55 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 82 06/11/2015 144
56 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 81 06/11/2015 128
57 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 80 06/11/2015 128
58 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 79 06/11/2015 127
59 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 78 06/11/2015 140
60 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 77 06/11/2015 129
61 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 76 06/11/2015 141
62 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 75 06/11/2015 130
63 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 74 06/11/2015 176
64 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 73 06/11/2015 145
65 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 72 06/11/2015 178
66 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 71 06/11/2015 136
67 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 70 06/11/2015 129
68 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 69 06/11/2015 141
69 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 68 06/11/2015 130
70 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 67 06/11/2015 130
71 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 66 06/11/2015 148
72 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 65 06/11/2015 132
73 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 64 06/11/2015 149
74 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 63 06/11/2015 174
75 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 62 06/11/2015 133
76 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 61 06/11/2015 152
77 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 60 06/11/2015 149
78 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 59 06/11/2015 132
79 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 58 06/11/2015 147
80 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 57 06/11/2015 189
81 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 56 06/11/2015 141
82 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 55 06/11/2015 133
83 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 54 06/11/2015 151
84 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 53 06/11/2015 122
85 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 52 06/11/2015 156
86 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 51 06/11/2015 157
87 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 50 06/11/2015 125
88 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 49 06/11/2015 175
89 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 48 06/11/2015 122
90 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 47 06/11/2015 163
91 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 46 06/11/2015 121
92 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 45 06/11/2015 127
93 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 44 06/11/2015 110
94 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 43 06/11/2015 133
95 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 42 06/11/2015 133
96 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 41 06/11/2015 174
97 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 40 06/11/2015 123
98 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 39 06/11/2015 126
99 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 38 06/11/2015 142
100 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 37 06/11/2015 158
101 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 36 06/11/2015 129
102 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 35 06/11/2015 123
103 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 34 06/11/2015 180
104 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 33 06/11/2015 168
105 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 32 06/11/2015 132
106 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 31 06/11/2015 124
107 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 30 06/11/2015 198
108 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 29 06/11/2015 126
109 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 28 06/11/2015 152
110 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 27 06/11/2015 166
111 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 26 06/11/2015 126
112 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 25 06/11/2015 138
113 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 24 06/11/2015 118
114 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 23 06/11/2015 149
115 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 22 06/11/2015 129
116 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 21 06/11/2015 144
117 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 20 06/11/2015 147
118 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 19 06/11/2015 129
119 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 18 06/11/2015 134
120 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 17 06/11/2015 155
121 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 16 06/11/2015 128
122 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 15 06/11/2015 153
123 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 14 06/11/2015 151
124 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 13 06/11/2015 135
125 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 12 06/11/2015 144
126 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 11 06/11/2015 164
127 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 10 06/11/2015 162
128 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 9 06/11/2015 205
129 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 8 06/11/2015 165
130 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 7 06/11/2015 187
131 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 6 06/11/2015 180
132 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 5 06/11/2015 156
133 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 4 06/11/2015 143
134 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 3 06/11/2015 179
135 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 2 06/11/2015 199
136 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 1 06/11/2015 258
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing

Loading...