Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Danshi Koukousei no Nichijou

Danshi Koukousei no Nichijou

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Shounen , Slice of Life

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 107.8

Nguồn:

Lượt xem: 19362

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Danshi Koukousei no Nichijou

Bộ truyện kể về cuộc sống-học đường của những anh chàng học sinh cấp 3 đầy hài hước,vui vẻ.

Danshi Koukousei no Nichijou - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook

Danh sách chương Danshi Koukousei no Nichijou

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 107.8 12/11/2015 138
2 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 107.7 12/11/2015 110
3 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 107.6 08/11/2015 161
4 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 107.5 08/11/2015 167
5 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 107.4 08/11/2015 165
6 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 107.3 08/11/2015 128
7 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 107.2 07/11/2015 108
8 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 107.1 07/11/2015 141
9 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 107 06/11/2015 139
10 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 106 06/11/2015 147
11 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 105 06/11/2015 120
12 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 16 06/11/2015 124
13 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 15 06/11/2015 148
14 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 14 06/11/2015 113
15 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 13 06/11/2015 142
16 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 12 06/11/2015 114
17 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 11 06/11/2015 184
18 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 10 06/11/2015 118
19 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 9 06/11/2015 142
20 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 8 06/11/2015 145
21 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 7 06/11/2015 117
22 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 6 06/11/2015 138
23 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 5 06/11/2015 164
24 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 4 06/11/2015 146
25 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 3 06/11/2015 131
26 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 2 06/11/2015 144
27 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 1 06/11/2015 122
28 Danshi Koukousei no Nichijou Extra 0 06/11/2015 122
29 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 104 06/11/2015 163
30 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 103 06/11/2015 159
31 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 102 06/11/2015 120
32 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 101 06/11/2015 141
33 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 100 06/11/2015 187
34 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 99 06/11/2015 142
35 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 98 06/11/2015 175
36 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 97 06/11/2015 173
37 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 96 06/11/2015 157
38 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 95.4 06/11/2015 111
39 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 95.3 06/11/2015 133
40 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 95.2 06/11/2015 158
41 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 95.1 06/11/2015 125
42 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 95 06/11/2015 117
43 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 94 06/11/2015 127
44 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 93 06/11/2015 123
45 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 92 06/11/2015 161
46 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 91 06/11/2015 118
47 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 90 06/11/2015 127
48 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 89 06/11/2015 154
49 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 88 06/11/2015 119
50 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 87 06/11/2015 124
51 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 86 06/11/2015 110
52 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 85 06/11/2015 119
53 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 84 06/11/2015 116
54 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 83 06/11/2015 123
55 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 82 06/11/2015 138
56 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 81 06/11/2015 122
57 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 80 06/11/2015 124
58 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 79 06/11/2015 122
59 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 78 06/11/2015 133
60 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 77 06/11/2015 120
61 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 76 06/11/2015 133
62 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 75 06/11/2015 120
63 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 74 06/11/2015 167
64 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 73 06/11/2015 136
65 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 72 06/11/2015 170
66 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 71 06/11/2015 123
67 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 70 06/11/2015 123
68 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 69 06/11/2015 130
69 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 68 06/11/2015 119
70 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 67 06/11/2015 123
71 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 66 06/11/2015 138
72 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 65 06/11/2015 126
73 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 64 06/11/2015 139
74 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 63 06/11/2015 168
75 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 62 06/11/2015 127
76 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 61 06/11/2015 145
77 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 60 06/11/2015 135
78 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 59 06/11/2015 123
79 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 58 06/11/2015 137
80 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 57 06/11/2015 176
81 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 56 06/11/2015 135
82 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 55 06/11/2015 128
83 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 54 06/11/2015 143
84 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 53 06/11/2015 116
85 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 52 06/11/2015 146
86 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 51 06/11/2015 148
87 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 50 06/11/2015 115
88 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 49 06/11/2015 168
89 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 48 06/11/2015 115
90 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 47 06/11/2015 153
91 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 46 06/11/2015 113
92 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 45 06/11/2015 119
93 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 44 06/11/2015 104
94 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 43 06/11/2015 123
95 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 42 06/11/2015 128
96 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 41 06/11/2015 165
97 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 40 06/11/2015 116
98 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 39 06/11/2015 119
99 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 38 06/11/2015 131
100 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 37 06/11/2015 150
101 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 36 06/11/2015 120
102 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 35 06/11/2015 112
103 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 34 06/11/2015 174
104 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 33 06/11/2015 159
105 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 32 06/11/2015 126
106 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 31 06/11/2015 116
107 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 30 06/11/2015 186
108 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 29 06/11/2015 119
109 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 28 06/11/2015 142
110 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 27 06/11/2015 158
111 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 26 06/11/2015 117
112 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 25 06/11/2015 128
113 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 24 06/11/2015 112
114 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 23 06/11/2015 137
115 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 22 06/11/2015 120
116 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 21 06/11/2015 131
117 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 20 06/11/2015 134
118 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 19 06/11/2015 120
119 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 18 06/11/2015 128
120 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 17 06/11/2015 146
121 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 16 06/11/2015 120
122 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 15 06/11/2015 143
123 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 14 06/11/2015 145
124 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 13 06/11/2015 125
125 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 12 06/11/2015 137
126 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 11 06/11/2015 157
127 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 10 06/11/2015 152
128 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 9 06/11/2015 196
129 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 8 06/11/2015 153
130 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 7 06/11/2015 177
131 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 6 06/11/2015 166
132 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 5 06/11/2015 150
133 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 4 06/11/2015 130
134 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 3 06/11/2015 161
135 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 2 06/11/2015 189
136 Danshi Koukousei no Nichijou Chap 1 06/11/2015 240
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing