Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Loading...
Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não

Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Manhua , Mystery , Truyện Màu

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 150

Nguồn: , , ,

Lượt xem: 17087

Đánh giá truyện:

  • 9.3/10
  • 6 ratings
6 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16.7% 33.3% 50%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Nội dung truyện Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não

Tên khác: Đầu Óc Đại Sư Huynh Của Ta Rất Đen Tối

Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não - TruyenTranhTop.Net

Cứ tưởng mình là vai chính, đến sau khi về thế giới thực mới biết là chẳng phải! Đây chả phải là lừa bịp sao T.T? Đánh quái tăng cấp chả quan trọng! Làm sao để sống mới là vấn đề!


Bình luận Facebook
Truyện này được tìm thấy bởi từ khóa: lạc thiên nhóm, đại sư huynh nhà tui bị não, truyen tranh lac nguyet

Danh sách chương Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 150 07/04/2017 30
2 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 149 07/04/2017 25
3 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 148 05/04/2017 19
4 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 147 05/04/2017 21
5 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 146 04/04/2017 19
6 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 145 02/04/2017 28
7 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 144 31/03/2017 32
8 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 143 31/03/2017 24
9 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 142 30/03/2017 15
10 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 141 30/03/2017 16
11 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 140 28/03/2017 17
12 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 139 27/03/2017 46
13 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 138 26/03/2017 16
14 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 137 25/03/2017 21
15 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 135 23/03/2017 30
16 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 134 22/03/2017 23
17 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 133 21/03/2017 21
18 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 132 20/03/2017 24
19 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 131 19/03/2017 47
20 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 130 25/02/2017 52
21 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 129 23/02/2017 66
22 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 128 21/02/2017 81
23 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 127 05/02/2017 59
24 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 126 05/02/2017 60
25 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 125 05/02/2017 60
26 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 124 05/02/2017 57
27 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 123 05/02/2017 65
28 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 122 04/02/2017 59
29 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 121 04/02/2017 54
30 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 120 04/02/2017 58
31 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 119 04/02/2017 54
32 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 118 04/02/2017 66
33 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 117 04/02/2017 58
34 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 116 04/02/2017 66
35 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 115 04/02/2017 52
36 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 114 04/02/2017 54
37 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 113 03/01/2017 74
38 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 112 01/01/2017 57
39 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 111 30/12/2016 63
40 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 110 30/12/2016 82
41 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 109 28/12/2016 63
42 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 108 24/12/2016 104
43 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 107 22/12/2016 99
44 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 105 20/12/2016 229
45 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 106 20/12/2016 106
46 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 104 18/12/2016 211
47 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 103 16/12/2016 77
48 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 102 14/12/2016 69
49 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 101 12/12/2016 70
50 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 100 10/12/2016 68
51 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 99 08/12/2016 68
52 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 98 06/12/2016 83
53 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 97 04/12/2016 91
54 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 96 02/12/2016 88
55 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 95 30/11/2016 71
56 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 94 29/11/2016 74
57 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 93 29/11/2016 67
58 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 92 28/11/2016 56
59 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 91 28/11/2016 55
60 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 90 28/11/2016 62
61 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 89 28/11/2016 79
62 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 88 28/11/2016 73
63 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 87 28/11/2016 68
64 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 86 28/11/2016 69
65 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 85 28/11/2016 65
66 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 84 28/11/2016 71
67 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 83 28/11/2016 62
68 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 82 28/11/2016 70
69 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 81 28/11/2016 84
70 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 80 28/11/2016 65
71 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 79 28/11/2016 74
72 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 78 26/10/2016 77
73 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 77 24/10/2016 80
74 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 76 22/10/2016 79
75 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 75 20/10/2016 96
76 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não chap 74 18/10/2016 220
77 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 73 19/09/2016 368
78 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 72 19/09/2016 114
79 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 71 19/09/2016 132
80 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 70 19/09/2016 151
81 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 69 19/09/2016 116
82 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 68 19/09/2016 79
83 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 67 19/09/2016 164
84 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 66 19/09/2016 176
85 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 65 19/09/2016 137
86 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 64 19/09/2016 116
87 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 63 19/09/2016 83
88 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 62 19/09/2016 96
89 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 61 19/09/2016 75
90 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 60 19/09/2016 80
91 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 59 19/09/2016 131
92 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 58 19/09/2016 84
93 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 57 17/09/2016 127
94 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 56 15/09/2016 91
95 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 55 13/09/2016 91
96 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 54 11/09/2016 111
97 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 53 09/09/2016 153
98 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 52 24/08/2016 80
99 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 51 24/08/2016 73
100 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 50 24/08/2016 147
101 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 49.5 24/08/2016 74
102 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 49 24/08/2016 72
103 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 48 24/08/2016 82
104 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 47 24/08/2016 87
105 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 46 24/08/2016 117
106 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 45 24/08/2016 96
107 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 44 24/08/2016 82
108 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 43 23/08/2016 88
109 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 42 23/08/2016 73
110 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 41 21/08/2016 81
111 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 40 19/08/2016 67
112 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 39 17/08/2016 110
113 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 38 17/08/2016 64
114 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 37 17/08/2016 84
115 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 36 13/08/2016 90
116 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 35 12/08/2016 216
117 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 34 10/08/2016 69
118 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 33 10/08/2016 70
119 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 32 10/08/2016 76
120 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 31 10/08/2016 69
121 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 30 03/08/2016 85
122 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 29 03/08/2016 61
123 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 28 01/08/2016 74
124 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 27 01/08/2016 121
125 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 26 30/07/2016 143
126 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 25 29/07/2016 382
127 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 24 29/07/2016 751
128 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 23 27/07/2016 185
129 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 22 27/07/2016 256
130 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 21 27/07/2016 210
131 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 20 27/07/2016 103
132 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 19 27/07/2016 104
133 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 18 27/07/2016 172
134 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 17 27/07/2016 100
135 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 16 27/07/2016 122
136 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 15 27/07/2016 182
137 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 14 27/07/2016 124
138 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 13 27/07/2016 125
139 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 12 27/07/2016 107
140 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 11 27/07/2016 116
141 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 10 27/07/2016 126
142 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 9 27/07/2016 123
143 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 8 27/07/2016 162
144 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 7 27/07/2016 145
145 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 6 27/07/2016 148
146 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 5 27/07/2016 186
147 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 4 27/07/2016 212
148 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 3 27/07/2016 200
149 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 2 27/07/2016 268
150 Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 1 27/07/2016 452
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing

Loading...