Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Loading...
Đại Đường Song Long Truyện

Đại Đường Song Long Truyện

Tác giả: ,

Thể loại: Action , Manhua , Martial Arts , Sci-fi

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 252

Nguồn: ,

Lượt xem: 18846

Đánh giá truyện:

  • 5.7/10
  • 3 ratings
3 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 33.3% 0% 33.3% 0% 0% 0% 33.3% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Nội dung truyện Đại Đường Song Long Truyện

Câu chuyện xảy ra vào đời nhà Tùy. Tùy Dạng Đế hoan dâm vô độ khiến khắp nơi bá tánh lầm than, khổ không kễ xiết thiên hạ lọan lạc. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng 2 thanh niên mồ côi từ nhỏ vô tình có đuợc bí kíp Truờng Sing Quyết. Họ sau khi luyện thành, đã thành cao thủ vỏ lâm và 1 lòng cứu bá tánh khỏi cảnh đói khổ này.

Đại Đường Song Long Truyện - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook

Danh sách chương Đại Đường Song Long Truyện

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Đại Đường Song Long Truyện Chap 252: 05/08/2016 85
2 Đại Đường Song Long Truyện Chap 251: 05/08/2016 77
3 Đại Đường Song Long Truyện Chap 250: 05/08/2016 84
4 Đại Đường Song Long Truyện Chap 249: 05/08/2016 84
5 Đại Đường Song Long Truyện Chap 248: 05/08/2016 76
6 Đại Đường Song Long Truyện Chap 247: 05/08/2016 72
7 Đại Đường Song Long Truyện Chap 246: 05/08/2016 67
8 Đại Đường Song Long Truyện Chap 245: 05/08/2016 78
9 Đại Đường Song Long Truyện Chap 244: 05/08/2016 77
10 Đại Đường Song Long Truyện Chap 243: 05/08/2016 80
11 Đại Đường Song Long Truyện Chap 242: 05/08/2016 76
12 Đại Đường Song Long Truyện Chap 241: 05/08/2016 66
13 Đại Đường Song Long Truyện Chap 240: 05/08/2016 108
14 Đại Đường Song Long Truyện Chap 239: 05/08/2016 69
15 Đại Đường Song Long Truyện Chap 238: 05/08/2016 83
16 Đại Đường Song Long Truyện Chap 237: 05/08/2016 77
17 Đại Đường Song Long Truyện Chap 236: 05/08/2016 84
18 Đại Đường Song Long Truyện Chap 235: 05/08/2016 82
19 Đại Đường Song Long Truyện Chap 234: 05/08/2016 67
20 Đại Đường Song Long Truyện Chap 233: 05/08/2016 73
21 Đại Đường Song Long Truyện Chap 232: 05/08/2016 118
22 Đại Đường Song Long Truyện Chap 231: 05/08/2016 79
23 Đại Đường Song Long Truyện Chap 230: 05/08/2016 88
24 Đại Đường Song Long Truyện Chap 229: 05/08/2016 68
25 Đại Đường Song Long Truyện Chap 228: 05/08/2016 93
26 Đại Đường Song Long Truyện Chap 227: 05/08/2016 82
27 Đại Đường Song Long Truyện Chap 226: 05/08/2016 92
28 Đại Đường Song Long Truyện Chap 225: 05/08/2016 90
29 Đại Đường Song Long Truyện Chap 224: 05/08/2016 76
30 Đại Đường Song Long Truyện Chap 223: 05/08/2016 65
31 Đại Đường Song Long Truyện Chap 222: 05/08/2016 73
32 Đại Đường Song Long Truyện Chap 221: 05/08/2016 90
33 Đại Đường Song Long Truyện Chap 220: 05/08/2016 86
34 Đại Đường Song Long Truyện Chap 219: 05/08/2016 87
35 Đại Đường Song Long Truyện Chap 218: 05/08/2016 79
36 Đại Đường Song Long Truyện Chap 217: 05/08/2016 66
37 Đại Đường Song Long Truyện Chap 216: 05/08/2016 81
38 Đại Đường Song Long Truyện Chap 215: 05/08/2016 74
39 Đại Đường Song Long Truyện Chap 214: 05/08/2016 81
40 Đại Đường Song Long Truyện Chap 213: 05/08/2016 72
41 Đại Đường Song Long Truyện Chap 212: 05/08/2016 74
42 Đại Đường Song Long Truyện Chap 211: 05/08/2016 82
43 Đại Đường Song Long Truyện Chap 210: 05/08/2016 93
44 Đại Đường Song Long Truyện Chap 209: 05/08/2016 87
45 Đại Đường Song Long Truyện Chap 208: 05/08/2016 89
46 Đại Đường Song Long Truyện Chap 207: 05/08/2016 100
47 Đại Đường Song Long Truyện Chap 206: 05/08/2016 95
48 Đại Đường Song Long Truyện Chap 205: 05/08/2016 108
49 Đại Đường Song Long Truyện Chap 204: 05/08/2016 101
50 Đại Đường Song Long Truyện Chap 203: 05/08/2016 100
51 Đại Đường Song Long Truyện Chap 202: 05/08/2016 112
52 Đại Đường Song Long Truyện Chap 201: 05/08/2016 112
53 Đại Đường Song Long Truyện Chap 200: 05/08/2016 124
54 Đại Đường Song Long Truyện Chap 199: 05/08/2016 96
55 Đại Đường Song Long Truyện Chap 198: 05/08/2016 114
56 Đại Đường Song Long Truyện Chap 197: 05/08/2016 108
57 Đại Đường Song Long Truyện Chap 196: 05/08/2016 104
58 Đại Đường Song Long Truyện Chap 195: 05/08/2016 105
59 Đại Đường Song Long Truyện Chap 194: 05/08/2016 96
60 Đại Đường Song Long Truyện Chap 193: 05/08/2016 106
61 Đại Đường Song Long Truyện Chap 192: 05/08/2016 105
62 Đại Đường Song Long Truyện Chap 191: 05/08/2016 106
63 Đại Đường Song Long Truyện Chap 190: 05/08/2016 126
64 Đại Đường Song Long Truyện Chap 189: 05/08/2016 104
65 Đại Đường Song Long Truyện Chap 188: 05/08/2016 108
66 Đại Đường Song Long Truyện Chap 187: 05/08/2016 109
67 Đại Đường Song Long Truyện Chap 186: 05/08/2016 121
68 Đại Đường Song Long Truyện Chap 185: 05/08/2016 112
69 Đại Đường Song Long Truyện Chap 184: 05/08/2016 111
70 Đại Đường Song Long Truyện Chap 183: 05/08/2016 109
71 Đại Đường Song Long Truyện Chap 182: 05/08/2016 68
72 Đại Đường Song Long Truyện Chap 181: 05/08/2016 117
73 Đại Đường Song Long Truyện Chap 180: 05/08/2016 93
74 Đại Đường Song Long Truyện Chap 179: 05/08/2016 114
75 Đại Đường Song Long Truyện Chap 178: 05/08/2016 94
76 Đại Đường Song Long Truyện Chap 177: 05/08/2016 93
77 Đại Đường Song Long Truyện Chap 176: 05/08/2016 103
78 Đại Đường Song Long Truyện Chap 175: 05/08/2016 102
79 Đại Đường Song Long Truyện Chap 174: 05/08/2016 80
80 Đại Đường Song Long Truyện Chap 173: 05/08/2016 102
81 Đại Đường Song Long Truyện Chap 172: 05/08/2016 90
82 Đại Đường Song Long Truyện Chap 171: 05/08/2016 103
83 Đại Đường Song Long Truyện Chap 170: 05/08/2016 123
84 Đại Đường Song Long Truyện Chap 169: 05/08/2016 87
85 Đại Đường Song Long Truyện Chap 168: 05/08/2016 82
86 Đại Đường Song Long Truyện Chap 167: 05/08/2016 93
87 Đại Đường Song Long Truyện Chap 166: 05/08/2016 109
88 Đại Đường Song Long Truyện Chap 165: 05/08/2016 76
89 Đại Đường Song Long Truyện Chap 164: 05/08/2016 79
90 Đại Đường Song Long Truyện Chap 163: 05/08/2016 91
91 Đại Đường Song Long Truyện Chap 162: 05/08/2016 77
92 Đại Đường Song Long Truyện Chap 161: 05/08/2016 93
93 Đại Đường Song Long Truyện Chap 160: 05/08/2016 105
94 Đại Đường Song Long Truyện Chap 158: 05/08/2016 105
95 Đại Đường Song Long Truyện Chap 159: 05/08/2016 106
96 Đại Đường Song Long Truyện Chap 157: 05/08/2016 117
97 Đại Đường Song Long Truyện Chap 156: 05/08/2016 89
98 Đại Đường Song Long Truyện Chap 155: 05/08/2016 82
99 Đại Đường Song Long Truyện Chap 154: 05/08/2016 97
100 Đại Đường Song Long Truyện Chap 152: 05/08/2016 96
101 Đại Đường Song Long Truyện Chap 153: 05/08/2016 88
102 Đại Đường Song Long Truyện Chap 151: 05/08/2016 91
103 Đại Đường Song Long Truyện Chap 150: 05/08/2016 88
104 Đại Đường Song Long Truyện Chap 149: 05/08/2016 110
105 Đại Đường Song Long Truyện Chap 148: 05/08/2016 73
106 Đại Đường Song Long Truyện Chap 147: 05/08/2016 100
107 Đại Đường Song Long Truyện Chap 146: 05/08/2016 83
108 Đại Đường Song Long Truyện Chap 145: 05/08/2016 93
109 Đại Đường Song Long Truyện Chap 144: 05/08/2016 123
110 Đại Đường Song Long Truyện Chap 143: 05/08/2016 72
111 Đại Đường Song Long Truyện Chap 142: 05/08/2016 69
112 Đại Đường Song Long Truyện Chap 141: 05/08/2016 57
113 Đại Đường Song Long Truyện Chap 140: 05/08/2016 83
114 Đại Đường Song Long Truyện Chap 139: 05/08/2016 56
115 Đại Đường Song Long Truyện Chap 138: 05/08/2016 87
116 Đại Đường Song Long Truyện Chap 137: 05/08/2016 57
117 Đại Đường Song Long Truyện Chap 136: 05/08/2016 59
118 Đại Đường Song Long Truyện Chap 135: 05/08/2016 91
119 Đại Đường Song Long Truyện Chap 134: 05/08/2016 49
120 Đại Đường Song Long Truyện Chap 133: 05/08/2016 47
121 Đại Đường Song Long Truyện Chap 132: 05/08/2016 79
122 Đại Đường Song Long Truyện Chap 131: 05/08/2016 64
123 Đại Đường Song Long Truyện Chap 130: 05/08/2016 81
124 Đại Đường Song Long Truyện Chap 129: 05/08/2016 101
125 Đại Đường Song Long Truyện Chap 128: 05/08/2016 59
126 Đại Đường Song Long Truyện Chap 127: 05/08/2016 50
127 Đại Đường Song Long Truyện Chap 126: 05/08/2016 56
128 Đại Đường Song Long Truyện Chap 125: 05/08/2016 58
129 Đại Đường Song Long Truyện Chap 124: 05/08/2016 59
130 Đại Đường Song Long Truyện Chap 123: 05/08/2016 51
131 Đại Đường Song Long Truyện Chap 122: 05/08/2016 66
132 Đại Đường Song Long Truyện Chap 121: 05/08/2016 72
133 Đại Đường Song Long Truyện Chap 120: 05/08/2016 58
134 Đại Đường Song Long Truyện Chap 119: 05/08/2016 62
135 Đại Đường Song Long Truyện Chap 118: 05/08/2016 62
136 Đại Đường Song Long Truyện Chap 117: 05/08/2016 66
137 Đại Đường Song Long Truyện Chap 116: 05/08/2016 52
138 Đại Đường Song Long Truyện Chap 115: 05/08/2016 64
139 Đại Đường Song Long Truyện Chap 114: 05/08/2016 59
140 Đại Đường Song Long Truyện Chap 113: 05/08/2016 53
141 Đại Đường Song Long Truyện Chap 112: 05/08/2016 54
142 Đại Đường Song Long Truyện Chap 111: 05/08/2016 59
143 Đại Đường Song Long Truyện Chap 110: 05/08/2016 78
144 Đại Đường Song Long Truyện Chap 109: 05/08/2016 50
145 Đại Đường Song Long Truyện Chap 108: 05/08/2016 61
146 Đại Đường Song Long Truyện Chap 107: 05/08/2016 62
147 Đại Đường Song Long Truyện Chap 106: 05/08/2016 43
148 Đại Đường Song Long Truyện Chap 105: 05/08/2016 55
149 Đại Đường Song Long Truyện Chap 104: 05/08/2016 42
150 Đại Đường Song Long Truyện Chap 103: 05/08/2016 49
151 Đại Đường Song Long Truyện Chap 102: 05/08/2016 44
152 Đại Đường Song Long Truyện Chap 101: Tứ đại thánh tăng 05/08/2016 124
153 Đại Đường Song Long Truyện Chap 100: 05/08/2016 61
154 Đại Đường Song Long Truyện Chap 99: 05/08/2016 61
155 Đại Đường Song Long Truyện Chap 98: 05/08/2016 59
156 Đại Đường Song Long Truyện Chap 97: 05/08/2016 71
157 Đại Đường Song Long Truyện Chap 96: 05/08/2016 52
158 Đại Đường Song Long Truyện Chap 95: 05/08/2016 64
159 Đại Đường Song Long Truyện Chap 94: 05/08/2016 54
160 Đại Đường Song Long Truyện Chap 93: 05/08/2016 70
161 Đại Đường Song Long Truyện Chap 92: 05/08/2016 68
162 Đại Đường Song Long Truyện Chap 91: 05/08/2016 84
163 Đại Đường Song Long Truyện Chap 90: 05/08/2016 67
164 Đại Đường Song Long Truyện Chap 89: 05/08/2016 91
165 Đại Đường Song Long Truyện Chap 88: 05/08/2016 83
166 Đại Đường Song Long Truyện Chap 87: 05/08/2016 74
167 Đại Đường Song Long Truyện Chap 86: 05/08/2016 53
168 Đại Đường Song Long Truyện Chap 85: 05/08/2016 51
169 Đại Đường Song Long Truyện Chap 84: 05/08/2016 57
170 Đại Đường Song Long Truyện Chap 83: 05/08/2016 42
171 Đại Đường Song Long Truyện Chap 82: 05/08/2016 66
172 Đại Đường Song Long Truyện Chap 81: 05/08/2016 57
173 Đại Đường Song Long Truyện Chap 80: 05/08/2016 73
174 Đại Đường Song Long Truyện Chap 79: 05/08/2016 62
175 Đại Đường Song Long Truyện Chap 78: 05/08/2016 51
176 Đại Đường Song Long Truyện Chap 77: 05/08/2016 51
177 Đại Đường Song Long Truyện Chap 76: 05/08/2016 53
178 Đại Đường Song Long Truyện Chap 75: 05/08/2016 56
179 Đại Đường Song Long Truyện Chap 74: 05/08/2016 50
180 Đại Đường Song Long Truyện Chap 73: 05/08/2016 53
181 Đại Đường Song Long Truyện Chap 72: 05/08/2016 70
182 Đại Đường Song Long Truyện Chap 71: 05/08/2016 58
183 Đại Đường Song Long Truyện Chap 70: 05/08/2016 55
184 Đại Đường Song Long Truyện Chap 69: 05/08/2016 58
185 Đại Đường Song Long Truyện Chap 68: 05/08/2016 49
186 Đại Đường Song Long Truyện Chap 67: 05/08/2016 58
187 Đại Đường Song Long Truyện Chap 66: 05/08/2016 52
188 Đại Đường Song Long Truyện Chap 65: 05/08/2016 57
189 Đại Đường Song Long Truyện Chap 64: 05/08/2016 55
190 Đại Đường Song Long Truyện Chap 63: 05/08/2016 54
191 Đại Đường Song Long Truyện Chap 62: 05/08/2016 55
192 Đại Đường Song Long Truyện Chap 61: 05/08/2016 53
193 Đại Đường Song Long Truyện Chap 60: 05/08/2016 87
194 Đại Đường Song Long Truyện Chap 59: 05/08/2016 50
195 Đại Đường Song Long Truyện Chap 58: 05/08/2016 53
196 Đại Đường Song Long Truyện Chap 57: 05/08/2016 49
197 Đại Đường Song Long Truyện Chap 56: 05/08/2016 55
198 Đại Đường Song Long Truyện Chap 55: 05/08/2016 47
199 Đại Đường Song Long Truyện Chap 54: 05/08/2016 47
200 Đại Đường Song Long Truyện Chap 53: 05/08/2016 52
201 Đại Đường Song Long Truyện Chap 52: 05/08/2016 50
202 Đại Đường Song Long Truyện Chap 51: 05/08/2016 52
203 Đại Đường Song Long Truyện Chap 50: 05/08/2016 79
204 Đại Đường Song Long Truyện Chap 49: 05/08/2016 58
205 Đại Đường Song Long Truyện Chap 48: 05/08/2016 74
206 Đại Đường Song Long Truyện Chap 47: 05/08/2016 51
207 Đại Đường Song Long Truyện Chap 46: 05/08/2016 75
208 Đại Đường Song Long Truyện Chap 45: 05/08/2016 53
209 Đại Đường Song Long Truyện Chap 44: 05/08/2016 38
210 Đại Đường Song Long Truyện Chap 43: 05/08/2016 39
211 Đại Đường Song Long Truyện Chap 42: 05/08/2016 37
212 Đại Đường Song Long Truyện Chap 41: 05/08/2016 41
213 Đại Đường Song Long Truyện Chap 40: 05/08/2016 46
214 Đại Đường Song Long Truyện Chap 39: 05/08/2016 50
215 Đại Đường Song Long Truyện Chap 38: 05/08/2016 70
216 Đại Đường Song Long Truyện Chap 37: 05/08/2016 53
217 Đại Đường Song Long Truyện Chap 36: 05/08/2016 59
218 Đại Đường Song Long Truyện Chap 35: 05/08/2016 44
219 Đại Đường Song Long Truyện Chap 34: 05/08/2016 41
220 Đại Đường Song Long Truyện Chap 33: 05/08/2016 43
221 Đại Đường Song Long Truyện Chap 32: 05/08/2016 36
222 Đại Đường Song Long Truyện Chap 31: 05/08/2016 40
223 Đại Đường Song Long Truyện Chap 029-30a: 05/08/2016 58
224 Đại Đường Song Long Truyện Chap 28: 05/08/2016 49
225 Đại Đường Song Long Truyện Chap 029-30b: 05/08/2016 55
226 Đại Đường Song Long Truyện Chap 27: 05/08/2016 59
227 Đại Đường Song Long Truyện Chap 26: 05/08/2016 49
228 Đại Đường Song Long Truyện Chap 25: 05/08/2016 54
229 Đại Đường Song Long Truyện Chap 24: 05/08/2016 63
230 Đại Đường Song Long Truyện Chap 23: 05/08/2016 54
231 Đại Đường Song Long Truyện Chap 22: 05/08/2016 56
232 Đại Đường Song Long Truyện Chap 21: 05/08/2016 61
233 Đại Đường Song Long Truyện Chap 20: 05/08/2016 86
234 Đại Đường Song Long Truyện Chap 19: 05/08/2016 54
235 Đại Đường Song Long Truyện Chap 18: 05/08/2016 54
236 Đại Đường Song Long Truyện Chap 17: 05/08/2016 55
237 Đại Đường Song Long Truyện Chap 16: 05/08/2016 67
238 Đại Đường Song Long Truyện Chap 15: 05/08/2016 54
239 Đại Đường Song Long Truyện Chap 14: 05/08/2016 87
240 Đại Đường Song Long Truyện Chap 13: 05/08/2016 43
241 Đại Đường Song Long Truyện Chap 12: 05/08/2016 66
242 Đại Đường Song Long Truyện Chap 11: 05/08/2016 48
243 Đại Đường Song Long Truyện Chap 10: 05/08/2016 65
244 Đại Đường Song Long Truyện Chap 9: 05/08/2016 56
245 Đại Đường Song Long Truyện Chap 7: 05/08/2016 58
246 Đại Đường Song Long Truyện Chap 8: 05/08/2016 47
247 Đại Đường Song Long Truyện Chap 6: 05/08/2016 59
248 Đại Đường Song Long Truyện Chap 5: 05/08/2016 55
249 Đại Đường Song Long Truyện Chap 4: 05/08/2016 50
250 Đại Đường Song Long Truyện Chap 3: 05/08/2016 46
251 Đại Đường Song Long Truyện Chap 2: 05/08/2016 45
252 Đại Đường Song Long Truyện Chap 1: 05/08/2016 89
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing

Loading...