Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

D.gray-Man

D.gray-Man

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Historical , Horror , Shounen , Supernatural , Tragedy

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 221

Nguồn:

Lượt xem: 12673

Đánh giá truyện:

  • 10/10
  • 1 lượt đánh giá
1 lượt đánh giáX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện D.gray-Man

Bình luận Facebook

D.gray-Man - TruyenTranhTop.Net

Danh sách chương D.gray-Man

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 D.gray-Man Chap 221: 08/08/2016 123
2 D.gray-Man Chap 220: 08/08/2016 53
3 D.gray-Man Chap 219: Ngày thứ 2219 chờ đợi một ngày nào đó 08/08/2016 58
4 D.gray-Man Chap 218: 08/08/2016 60
5 D.gray-Man Chap 217: 08/08/2016 47
6 D.gray-Man Chap 216: Truy tìm A.W – Đột kích 08/08/2016 54
7 D.gray-Man Chap 215: 08/08/2016 46
8 D.gray-Man Chap 214: 08/08/2016 51
9 D.gray-Man Chap 213: Người ẩn mặt hỏi về A.W 08/08/2016 52
10 D.gray-Man Chap 212: 08/08/2016 51
11 D.gray-Man Chap 211: 08/08/2016 62
12 D.gray-Man Chap 210: 08/08/2016 53
13 D.gray-Man Chap 209: 08/08/2016 44
14 D.gray-Man Chap 208: 08/08/2016 56
15 D.gray-Man Chap 207: 08/08/2016 42
16 D.gray-Man Chap 206: Tầm nhìn của Maria 08/08/2016 49
17 D.gray-Man Chap 205: 08/08/2016 53
18 D.gray-Man Chap 204: Premonitions Of Separation 08/08/2016 53
19 D.gray-Man Chap 203: Fateconsciousness 08/08/2016 51
20 D.gray-Man Chap 202: A Changing World 08/08/2016 63
21 D.gray-Man Chap 201: A Sinner In Despair 08/08/2016 47
22 D.gray-Man Chap 199: Little Goodbye 08/08/2016 61
23 D.gray-Man Chap 200: Seed Of Destruction Tiếng Việt Online 08/08/2016 132
24 D.gray-Man Chap 198: Unfruitful Truth 08/08/2016 51
25 D.gray-Man Chap 197: Passing, Each Other 08/08/2016 46
26 D.gray-Man Chap 196: Go!! 08/08/2016 52
27 D.gray-Man Chap 195: Repercussions 08/08/2016 53
28 D.gray-Man Chap 194: Alma Karma 08/08/2016 70
29 D.gray-Man Chap 193: Friend 08/08/2016 46
30 D.gray-Man Chap 192: The Apostle Revealed 08/08/2016 48
31 D.gray-Man Chap 191: 08/08/2016 52
32 D.gray-Man Chap 190: 08/08/2016 54
33 D.gray-Man Chap 189: 08/08/2016 56
34 D.gray-Man Chap 188: 08/08/2016 61
35 D.gray-Man Chap 187: 08/08/2016 44
36 D.gray-Man Chap 186: 08/08/2016 50
37 D.gray-Man Chap 185: 08/08/2016 49
38 D.gray-Man Chap 184: 08/08/2016 51
39 D.gray-Man Chap 183: 08/08/2016 41
40 D.gray-Man Chap 182: 08/08/2016 50
41 D.gray-Man Chap 181: 08/08/2016 42
42 D.gray-Man Chap 180: 08/08/2016 51
43 D.gray-Man Chap 179: 08/08/2016 55
44 D.gray-Man Chap 178: 08/08/2016 45
45 D.gray-Man Chap 177: 08/08/2016 49
46 D.gray-Man Chap 176: 08/08/2016 51
47 D.gray-Man Chap 175: 08/08/2016 52
48 D.gray-Man Chap 174: 08/08/2016 51
49 D.gray-Man Chap 173: 08/08/2016 46
50 D.gray-Man Chap 172: 08/08/2016 52
51 D.gray-Man Chap 171: 08/08/2016 43
52 D.gray-Man Chap 170: 08/08/2016 51
53 D.gray-Man Chap 169: 08/08/2016 54
54 D.gray-Man Chap 168: 08/08/2016 58
55 D.gray-Man Chap 167: 08/08/2016 63
56 D.gray-Man Chap 166: 08/08/2016 55
57 D.gray-Man Chap 165: 08/08/2016 60
58 D.gray-Man Chap 164: 08/08/2016 56
59 D.gray-Man Chap 163: 08/08/2016 45
60 D.gray-Man Chap 162: 08/08/2016 49
61 D.gray-Man Chap 161: 08/08/2016 57
62 D.gray-Man Chap 160: 08/08/2016 49
63 D.gray-Man Chap 159: 08/08/2016 56
64 D.gray-Man Chap 158: 08/08/2016 49
65 D.gray-Man Chap 157: 08/08/2016 50
66 D.gray-Man Chap 156: 08/08/2016 42
67 D.gray-Man Chap 155: 08/08/2016 43
68 D.gray-Man Chap 154: 08/08/2016 58
69 D.gray-Man Chap 153: 08/08/2016 48
70 D.gray-Man Chap 152: 08/08/2016 47
71 D.gray-Man Chap 151: 08/08/2016 48
72 D.gray-Man Chap 150: 08/08/2016 57
73 D.gray-Man Chap 149: 08/08/2016 46
74 D.gray-Man Chap 148: 08/08/2016 46
75 D.gray-Man Chap 147: 08/08/2016 50
76 D.gray-Man Chap 146: 08/08/2016 50
77 D.gray-Man Chap 145: 08/08/2016 50
78 D.gray-Man Chap 144: 08/08/2016 51
79 D.gray-Man Chap 143: 08/08/2016 46
80 D.gray-Man Chap 142: 08/08/2016 49
81 D.gray-Man Chap 141: 08/08/2016 55
82 D.gray-Man Chap 140: 08/08/2016 58
83 D.gray-Man Chap 139: 08/08/2016 59
84 D.gray-Man Chap 138: 08/08/2016 50
85 D.gray-Man Chap 137: 08/08/2016 49
86 D.gray-Man Chap 136: 08/08/2016 48
87 D.gray-Man Chap 135: 08/08/2016 53
88 D.gray-Man Chap 134: 08/08/2016 48
89 D.gray-Man Chap 133: 08/08/2016 53
90 D.gray-Man Chap 132: 08/08/2016 52
91 D.gray-Man Chap 131: 08/08/2016 48
92 D.gray-Man Chap 130: 08/08/2016 58
93 D.gray-Man Chap 129: 08/08/2016 56
94 D.gray-Man Chap 128: 08/08/2016 48
95 D.gray-Man Chap 127: 08/08/2016 47
96 D.gray-Man Chap 126: 08/08/2016 52
97 D.gray-Man Chap 125: 08/08/2016 55
98 D.gray-Man Chap 124: 08/08/2016 52
99 D.gray-Man Chap 123: 08/08/2016 55
100 D.gray-Man Chap 122: 08/08/2016 56
101 D.gray-Man Chap 121: 08/08/2016 50
102 D.gray-Man Chap 120: 08/08/2016 52
103 D.gray-Man Chap 119: 08/08/2016 56
104 D.gray-Man Chap 118: 08/08/2016 52
105 D.gray-Man Chap 117: 08/08/2016 48
106 D.gray-Man Chap 116: 08/08/2016 54
107 D.gray-Man Chap 115: 08/08/2016 58
108 D.gray-Man Chap 114: 08/08/2016 50
109 D.gray-Man Chap 113: 08/08/2016 54
110 D.gray-Man Chap 112: 08/08/2016 50
111 D.gray-Man Chap 111: 08/08/2016 49
112 D.gray-Man Chap 110: 08/08/2016 53
113 D.gray-Man Chap 109: 08/08/2016 57
114 D.gray-Man Chap 108: 08/08/2016 60
115 D.gray-Man Chap 107: 08/08/2016 66
116 D.gray-Man Chap 106: 08/08/2016 52
117 D.gray-Man Chap 105: 08/08/2016 52
118 D.gray-Man Chap 104: 08/08/2016 73
119 D.gray-Man Chap 103: 08/08/2016 52
120 D.gray-Man Chap 102: 08/08/2016 56
121 D.gray-Man Chap 101: 08/08/2016 55
122 D.gray-Man Chap 100: 08/08/2016 65
123 D.gray-Man Chap 99: 08/08/2016 52
124 D.gray-Man Chap 98: 08/08/2016 54
125 D.gray-Man Chap 97: 08/08/2016 60
126 D.gray-Man Chap 96: 08/08/2016 61
127 D.gray-Man Chap 95: 08/08/2016 63
128 D.gray-Man Chap 94: 08/08/2016 58
129 D.gray-Man Chap 93: 08/08/2016 66
130 D.gray-Man Chap 92: 08/08/2016 64
131 D.gray-Man Chap 91: 08/08/2016 58
132 D.gray-Man Chap 90: 08/08/2016 62
133 D.gray-Man Chap 89: 08/08/2016 69
134 D.gray-Man Chap 88: 08/08/2016 58
135 D.gray-Man Chap 87: 08/08/2016 73
136 D.gray-Man Chap 86: 08/08/2016 58
137 D.gray-Man Chap 85: 08/08/2016 64
138 D.gray-Man Chap 84: 08/08/2016 55
139 D.gray-Man Chap 83: 08/08/2016 64
140 D.gray-Man Chap 82: 08/08/2016 59
141 D.gray-Man Chap 81: 08/08/2016 65
142 D.gray-Man Chap 80: 08/08/2016 62
143 D.gray-Man Chap 79: 08/08/2016 62
144 D.gray-Man Chap 78: 08/08/2016 65
145 D.gray-Man Chap 77: 08/08/2016 71
146 D.gray-Man Chap 76: 08/08/2016 70
147 D.gray-Man Chap 75: 08/08/2016 74
148 D.gray-Man Chap 74: 08/08/2016 69
149 D.gray-Man Chap 73: 08/08/2016 72
150 D.gray-Man Chap 72: 08/08/2016 69
151 D.gray-Man Chap 71: 08/08/2016 66
152 D.gray-Man Chap 70: 08/08/2016 73
153 D.gray-Man Chap 69: 08/08/2016 69
154 D.gray-Man Chap 68: 08/08/2016 68
155 D.gray-Man Chap 67: 08/08/2016 60
156 D.gray-Man Chap 66: 08/08/2016 53
157 D.gray-Man Chap 65: 08/08/2016 54
158 D.gray-Man Chap 64: 08/08/2016 54
159 D.gray-Man Chap 63: 08/08/2016 57
160 D.gray-Man Chap 62: 08/08/2016 59
161 D.gray-Man Chap 61: 08/08/2016 59
162 D.gray-Man Chap 60: 08/08/2016 67
163 D.gray-Man Chap 59: 08/08/2016 57
164 D.gray-Man Chap 58: 08/08/2016 55
165 D.gray-Man Chap 57: 08/08/2016 54
166 D.gray-Man Chap 56: 08/08/2016 54
167 D.gray-Man Chap 55: 08/08/2016 52
168 D.gray-Man Chap 54: 08/08/2016 71
169 D.gray-Man Chap 53: 08/08/2016 48
170 D.gray-Man Chap 52: 08/08/2016 53
171 D.gray-Man Chap 51: 08/08/2016 46
172 D.gray-Man Chap 50: 08/08/2016 51
173 D.gray-Man Chap 49: 08/08/2016 54
174 D.gray-Man Chap 48: 08/08/2016 59
175 D.gray-Man Chap 47: 08/08/2016 58
176 D.gray-Man Chap 46: 08/08/2016 53
177 D.gray-Man Chap 45: 08/08/2016 56
178 D.gray-Man Chap 44: 08/08/2016 56
179 D.gray-Man Chap 43: 08/08/2016 50
180 D.gray-Man Chap 42: 08/08/2016 49
181 D.gray-Man Chap 41: 08/08/2016 55
182 D.gray-Man Chap 40: 08/08/2016 56
183 D.gray-Man Chap 39: 08/08/2016 47
184 D.gray-Man Chap 38: 08/08/2016 54
185 D.gray-Man Chap 37: 08/08/2016 53
186 D.gray-Man Chap 36: 08/08/2016 51
187 D.gray-Man Chap 35: 08/08/2016 54
188 D.gray-Man Chap 34: 08/08/2016 61
189 D.gray-Man Chap 33: 08/08/2016 56
190 D.gray-Man Chap 32: 08/08/2016 61
191 D.gray-Man Chap 31: 08/08/2016 49
192 D.gray-Man Chap 30: 08/08/2016 53
193 D.gray-Man Chap 29: 08/08/2016 46
194 D.gray-Man Chap 28: 08/08/2016 51
195 D.gray-Man Chap 27: 08/08/2016 57
196 D.gray-Man Chap 26: 08/08/2016 56
197 D.gray-Man Chap 25: 08/08/2016 57
198 D.gray-Man Chap 24: 08/08/2016 57
199 D.gray-Man Chap 23: 08/08/2016 63
200 D.gray-Man Chap 22: 08/08/2016 53
201 D.gray-Man Chap 21: 08/08/2016 51
202 D.gray-Man Chap 20: 08/08/2016 52
203 D.gray-Man Chap 19: 08/08/2016 64
204 D.gray-Man Chap 18: 08/08/2016 65
205 D.gray-Man Chap 17: 08/08/2016 63
206 D.gray-Man Chap 16: 08/08/2016 66
207 D.gray-Man Chap 15: 08/08/2016 68
208 D.gray-Man Chap 14: 08/08/2016 74
209 D.gray-Man Chap 13: 08/08/2016 69
210 D.gray-Man Chap 12: 08/08/2016 86
211 D.gray-Man Chap 11: 08/08/2016 39
212 D.gray-Man Chap 10: 08/08/2016 31
213 D.gray-Man Chap 9: 08/08/2016 40
214 D.gray-Man Chap 8: 08/08/2016 29
215 D.gray-Man Chap 7: 08/08/2016 35
216 D.gray-Man Chap 6: 08/08/2016 37
217 D.gray-Man Chap 5: 08/08/2016 41
218 D.gray-Man Chap 4: 08/08/2016 36
219 D.gray-Man Chap 3: 08/08/2016 38
220 D.gray-Man Chap 2: 08/08/2016 54
221 D.gray-Man Chap 1: Opening – Khúc dạo đầu 08/08/2016 91
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing

Loading...