Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Công Tử ! Không nên a !

Công Tử ! Không nên a !

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Manhua , Romance

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 46

Nguồn:

Lượt xem: 8042

Đánh giá truyện:

  • 5.2/10
  • 5 ratings
5 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
20% 20% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 20% 20%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing

Danh sách chương Công Tử ! Không nên a !

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Công Tử ! Không nên a ! chap 46 26/10/2016 258
2 Công Tử ! Không nên a ! chap 45 26/10/2016 142
3 Công Tử ! Không nên a ! chap 44 26/10/2016 116
4 Công Tử ! Không nên a ! chap 43 26/10/2016 121
5 Công Tử ! Không nên a ! chap 42 26/10/2016 119
6 Công Tử ! Không nên a ! chap 41 26/10/2016 110
7 Công Tử ! Không nên a ! chap 40 26/10/2016 118
8 Công Tử ! Không nên a ! chap 39 26/10/2016 104
9 Công Tử ! Không nên a ! chap 38 26/10/2016 117
10 Công Tử ! Không nên a ! chap 37 26/10/2016 103
11 Công Tử ! Không nên a ! chap 36 26/10/2016 104
12 Công Tử ! Không nên a ! chap 35 26/10/2016 112
13 Công Tử ! Không nên a ! chap 34 26/10/2016 108
14 Công Tử ! Không nên a ! chap 33 26/10/2016 106
15 Công Tử ! Không nên a ! chap 32 26/10/2016 103
16 Công Tử ! Không nên a ! chap 31 26/10/2016 115
17 Công Tử ! Không nên a ! chap 30 26/10/2016 121
18 Công Tử ! Không nên a ! chap 29 26/10/2016 113
19 Công Tử ! Không nên a ! chap 28 26/10/2016 124
20 Công Tử ! Không nên a ! chap 27 26/10/2016 127
21 Công Tử ! Không nên a ! chap 26 26/10/2016 127
22 Công Tử ! Không nên a ! chap 25 26/10/2016 119
23 Công Tử ! Không nên a ! chap 24 26/10/2016 118
24 Công Tử ! Không nên a ! chap 23 26/10/2016 117
25 Công Tử ! Không nên a ! chap 22 26/10/2016 122
26 Công Tử ! Không nên a ! chap 21 26/10/2016 125
27 Công Tử ! Không nên a ! chap 20 26/10/2016 144
28 Công Tử ! Không nên a ! chap 19 26/10/2016 136
29 Công Tử ! Không nên a ! chap 18 26/10/2016 131
30 Công Tử ! Không nên a ! chap 17 26/10/2016 132
31 Công Tử ! Không nên a ! chap 16 26/10/2016 143
32 Công Tử ! Không nên a ! chap 15 26/10/2016 135
33 Công Tử ! Không nên a ! chap 14 26/10/2016 160
34 Công Tử ! Không nên a ! chap 13 26/10/2016 152
35 Công Tử ! Không nên a ! chap 12 26/10/2016 172
36 Công Tử ! Không nên a ! chap 11 26/10/2016 157
37 Công Tử ! Không nên a ! chap 10 26/10/2016 165
38 Công Tử ! Không nên a ! chap 9 26/10/2016 160
39 Công Tử ! Không nên a ! chap 8 26/10/2016 170
40 Công Tử ! Không nên a ! chap 7 26/10/2016 196
41 Công Tử ! Không nên a ! chap 6 26/10/2016 208
42 Công Tử ! Không nên a ! chap 5 26/10/2016 202
43 Công Tử ! Không nên a ! chap 4 26/10/2016 218
44 Công Tử ! Không nên a ! chap 3 26/10/2016 239
45 Công Tử ! Không nên a ! chap 2 26/10/2016 279
46 Công Tử ! Không nên a ! chap 1 26/10/2016 471
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing