Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Công Tử ! Không nên a !

Công Tử ! Không nên a !

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Manhua , Romance

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 46

Nguồn:

Lượt xem: 10510

Đánh giá truyện:

  • 6.4/10
  • 7 ratings
7 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
14.3% 14.3% 0% 14.3% 0% 0% 0% 0% 28.6% 28.6%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing

Danh sách chương Công Tử ! Không nên a !

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Công Tử ! Không nên a ! chap 46 26/10/2016 346
2 Công Tử ! Không nên a ! chap 45 26/10/2016 186
3 Công Tử ! Không nên a ! chap 44 26/10/2016 151
4 Công Tử ! Không nên a ! chap 43 26/10/2016 160
5 Công Tử ! Không nên a ! chap 42 26/10/2016 172
6 Công Tử ! Không nên a ! chap 41 26/10/2016 151
7 Công Tử ! Không nên a ! chap 40 26/10/2016 161
8 Công Tử ! Không nên a ! chap 39 26/10/2016 144
9 Công Tử ! Không nên a ! chap 38 26/10/2016 154
10 Công Tử ! Không nên a ! chap 37 26/10/2016 139
11 Công Tử ! Không nên a ! chap 36 26/10/2016 141
12 Công Tử ! Không nên a ! chap 35 26/10/2016 150
13 Công Tử ! Không nên a ! chap 34 26/10/2016 142
14 Công Tử ! Không nên a ! chap 33 26/10/2016 143
15 Công Tử ! Không nên a ! chap 32 26/10/2016 143
16 Công Tử ! Không nên a ! chap 31 26/10/2016 152
17 Công Tử ! Không nên a ! chap 30 26/10/2016 164
18 Công Tử ! Không nên a ! chap 29 26/10/2016 153
19 Công Tử ! Không nên a ! chap 28 26/10/2016 162
20 Công Tử ! Không nên a ! chap 27 26/10/2016 169
21 Công Tử ! Không nên a ! chap 26 26/10/2016 171
22 Công Tử ! Không nên a ! chap 25 26/10/2016 157
23 Công Tử ! Không nên a ! chap 24 26/10/2016 156
24 Công Tử ! Không nên a ! chap 23 26/10/2016 155
25 Công Tử ! Không nên a ! chap 22 26/10/2016 162
26 Công Tử ! Không nên a ! chap 21 26/10/2016 174
27 Công Tử ! Không nên a ! chap 20 26/10/2016 193
28 Công Tử ! Không nên a ! chap 19 26/10/2016 178
29 Công Tử ! Không nên a ! chap 18 26/10/2016 172
30 Công Tử ! Không nên a ! chap 17 26/10/2016 174
31 Công Tử ! Không nên a ! chap 16 26/10/2016 188
32 Công Tử ! Không nên a ! chap 15 26/10/2016 187
33 Công Tử ! Không nên a ! chap 14 26/10/2016 208
34 Công Tử ! Không nên a ! chap 13 26/10/2016 202
35 Công Tử ! Không nên a ! chap 12 26/10/2016 219
36 Công Tử ! Không nên a ! chap 11 26/10/2016 203
37 Công Tử ! Không nên a ! chap 10 26/10/2016 212
38 Công Tử ! Không nên a ! chap 9 26/10/2016 208
39 Công Tử ! Không nên a ! chap 8 26/10/2016 217
40 Công Tử ! Không nên a ! chap 7 26/10/2016 246
41 Công Tử ! Không nên a ! chap 6 26/10/2016 259
42 Công Tử ! Không nên a ! chap 5 26/10/2016 257
43 Công Tử ! Không nên a ! chap 4 26/10/2016 276
44 Công Tử ! Không nên a ! chap 3 26/10/2016 305
45 Công Tử ! Không nên a ! chap 2 26/10/2016 366
46 Công Tử ! Không nên a ! chap 1 26/10/2016 597
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing