Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Claymore

Claymore

Tác giả:

Thể loại: Action , Fantasy , Shounen , Tragedy

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 155

Nguồn: , , , ,

Lượt xem: 2469

Đánh giá truyện:

  • 0/10
  • 0 ratings
0 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Claymore

Yoma! Quái vật ăn phủ tạng con người. Chúng sống dưới lốt nạn nhân trà trộn vào thế giới loài người. Không ai hay cũng ko ai biết duy chỉ có Claymore – Những thiếu nữ mang trong mình máu thịt của loài quái vật sở hữu đôi mắt làm thành danh tiếng của họ. Phù Thủy Mắt Bạc! Những thiếu nữ mất đi hạnh phúc, mất đi tương lai và liệu Clare – Teresa có bảo vệ họ trước loài Awakened Beings hay với cái tên là loài Thức Tỉnh.

Claymore - TruyenTranhTop.Net
Bình luận Facebook

Danh sách chương Claymore

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Claymore Chap 155: 13/09/2016 32
2 Claymore Chap 154: 13/09/2016 16
3 Claymore Chap 153: 13/09/2016 12
4 Claymore Chap 152: 13/09/2016 13
5 Claymore Chap 151: 13/09/2016 13
6 Claymore Chap 150: 13/09/2016 12
7 Claymore Chap 149: 13/09/2016 11
8 Claymore Chap 148: 13/09/2016 12
9 Claymore Chap 147: 13/09/2016 12
10 Claymore Chap 146: 13/09/2016 11
11 Claymore Chap 145: 13/09/2016 11
12 Claymore Chap 144: 13/09/2016 11
13 Claymore Chap 143: 13/09/2016 13
14 Claymore Chap 143-Extra-03: 13/09/2016 11
15 Claymore Chap 143-Extra-02: 13/09/2016 11
16 Claymore Chap 143-Extra-01: 13/09/2016 11
17 Claymore Chap 142: 13/09/2016 13
18 Claymore Chap 142-Extra-04: 13/09/2016 11
19 Claymore Chap 141: 13/09/2016 19
20 Claymore Chap 140: 13/09/2016 13
21 Claymore Chap 139: 13/09/2016 17
22 Claymore Chap 138: 13/09/2016 11
23 Claymore Chap 137: 13/09/2016 13
24 Claymore Chap 136: 13/09/2016 24
25 Claymore Chap 136-Extra-05: 13/09/2016 16
26 Claymore Chap 135: 13/09/2016 15
27 Claymore Chap 134: 13/09/2016 12
28 Claymore Chap 133: 13/09/2016 13
29 Claymore Chap 132: 13/09/2016 22
30 Claymore Chap 131: 13/09/2016 18
31 Claymore Chap 130: 13/09/2016 16
32 Claymore Chap 129: 13/09/2016 20
33 Claymore Chap 128: 13/09/2016 28
34 Claymore Chap 127: 13/09/2016 14
35 Claymore Chap 126: 13/09/2016 18
36 Claymore Chap 125.5: 13/09/2016 13
37 Claymore Chap 125: 13/09/2016 20
38 Claymore Chap 124: 13/09/2016 15
39 Claymore Chap 123: 13/09/2016 15
40 Claymore Chap 122: 13/09/2016 13
41 Claymore Chap 121: 13/09/2016 14
42 Claymore Chap 120: 13/09/2016 17
43 Claymore Chap 119: 13/09/2016 16
44 Claymore Chap 118: 13/09/2016 18
45 Claymore Chap 117: 13/09/2016 13
46 Claymore Chap 116: 13/09/2016 14
47 Claymore Chap 115: 13/09/2016 12
48 Claymore Chap 114: 13/09/2016 14
49 Claymore Chap 113: 13/09/2016 16
50 Claymore Chap 112: 13/09/2016 13
51 Claymore Chap 110: 13/09/2016 20
52 Claymore Chap 109: 13/09/2016 16
53 Claymore Chap 108: 13/09/2016 14
54 Claymore Chap 107: 13/09/2016 15
55 Claymore Chap 106: 13/09/2016 17
56 Claymore Chap 105: 13/09/2016 16
57 Claymore Chap 104: 13/09/2016 15
58 Claymore Chap 103: 13/09/2016 15
59 Claymore Chap 102: 13/09/2016 14
60 Claymore Chap 101: 13/09/2016 14
61 Claymore Chap 100: 13/09/2016 16
62 Claymore Chap 99: 13/09/2016 14
63 Claymore Chap 98: 13/09/2016 23
64 Claymore Chap 97: 13/09/2016 30
65 Claymore Chap 96: 13/09/2016 14
66 Claymore Chap 95: 13/09/2016 14
67 Claymore Chap 94: 13/09/2016 16
68 Claymore Chap 93: 13/09/2016 19
69 Claymore Chap 92: 13/09/2016 23
70 Claymore Chap 91: 13/09/2016 15
71 Claymore Chap 90: 13/09/2016 17
72 Claymore Chap 89: 13/09/2016 10
73 Claymore Chap 88: 13/09/2016 14
74 Claymore Chap 87: 13/09/2016 13
75 Claymore Chap 86: 13/09/2016 9
76 Claymore Chap 85: 13/09/2016 14
77 Claymore Chap 84: 13/09/2016 11
78 Claymore Chap 83: 13/09/2016 10
79 Claymore Chap 82: 13/09/2016 10
80 Claymore Chap 81: 13/09/2016 11
81 Claymore Chap 80: 13/09/2016 18
82 Claymore Chap 79: 13/09/2016 13
83 Claymore Chap 78: 13/09/2016 11
84 Claymore Chap 77: 13/09/2016 22
85 Claymore Chap 76: 13/09/2016 16
86 Claymore Chap 75: 13/09/2016 12
87 Claymore Chap 74: 13/09/2016 15
88 Claymore Chap 73: 13/09/2016 12
89 Claymore Chap 72: 13/09/2016 18
90 Claymore Chap 71: 13/09/2016 12
91 Claymore Chap 70: 13/09/2016 13
92 Claymore Chap 69: 13/09/2016 11
93 Claymore Chap 68: 13/09/2016 13
94 Claymore Chap 67: 13/09/2016 13
95 Claymore Chap 66: 13/09/2016 14
96 Claymore Chap 65: 13/09/2016 16
97 Claymore Chap 64: 13/09/2016 13
98 Claymore Chap 63: 13/09/2016 18
99 Claymore Chap 62: 13/09/2016 18
100 Claymore Chap 61: 13/09/2016 11
101 Claymore Chap 60: 13/09/2016 16
102 Claymore Chap 59: 13/09/2016 16
103 Claymore Chap 58: 13/09/2016 13
104 Claymore Chap 57: 13/09/2016 22
105 Claymore Chap 56: 13/09/2016 11
106 Claymore Chap 55: 13/09/2016 14
107 Claymore Chap 54: 13/09/2016 12
108 Claymore Chap 53: 13/09/2016 11
109 Claymore Chap 52: 13/09/2016 15
110 Claymore Chap 51: 13/09/2016 20
111 Claymore Chap 50: 13/09/2016 11
112 Claymore Chap 49: 13/09/2016 15
113 Claymore Chap 48: 13/09/2016 11
114 Claymore Chap 47: 13/09/2016 11
115 Claymore Chap 46: 13/09/2016 16
116 Claymore Chap 45: 13/09/2016 19
117 Claymore Chap 44: 13/09/2016 11
118 Claymore Chap 43: 13/09/2016 24
119 Claymore Chap 42: 13/09/2016 12
120 Claymore Chap 41: 13/09/2016 13
121 Claymore Chap 40: 13/09/2016 15
122 Claymore Chap 39: 13/09/2016 11
123 Claymore Chap 38: 13/09/2016 14
124 Claymore Chap 37: 13/09/2016 13
125 Claymore Chap 36: 13/09/2016 21
126 Claymore Chap 35: 13/09/2016 20
127 Claymore Chap 34: 13/09/2016 20
128 Claymore Chap 33: 13/09/2016 17
129 Claymore Chap 32: 13/09/2016 19
130 Claymore Chap 31: 13/09/2016 14
131 Claymore Chap 30: 13/09/2016 13
132 Claymore Chap 29: 13/09/2016 13
133 Claymore Chap 28: 13/09/2016 16
134 Claymore Chap 27: 13/09/2016 16
135 Claymore Chap 26: 13/09/2016 21
136 Claymore Chap 25: 13/09/2016 24
137 Claymore Chap 24: 13/09/2016 15
138 Claymore Chap 23: 13/09/2016 12
139 Claymore Chap 22: 13/09/2016 12
140 Claymore Chap 21: 13/09/2016 15
141 Claymore Chap 20: 13/09/2016 18
142 Claymore Chap 19: 13/09/2016 13
143 Claymore Chap 18: 13/09/2016 13
144 Claymore Chap 17: 13/09/2016 15
145 Claymore Chap 16: 13/09/2016 14
146 Claymore Chap 15: 13/09/2016 26
147 Claymore Chap 14: 13/09/2016 12
148 Claymore Chap 13: 13/09/2016 14
149 Claymore Chap 12: 13/09/2016 14
150 Claymore Chap 11: 13/09/2016 13
151 Claymore Chap 10: 13/09/2016 14
152 Claymore Chap 9: 13/09/2016 19
153 Claymore Chap 8: 13/09/2016 16
154 Claymore Chap 7: 13/09/2016 14
155 Claymore Chap 6: 13/09/2016 13
156 Claymore Chap 5: 13/09/2016 22
157 Claymore Chap 4: 13/09/2016 20
158 Claymore Chap 3: 13/09/2016 12
159 Claymore Chap 2: 13/09/2016 10
160 Claymore Chap 1: 13/09/2016 11
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing