Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Chú Thoong

Chú Thoong

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Manhua

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 151

Nguồn:

Lượt xem: 6434

Đánh giá truyện:

Loading...

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Chú Thoong

Chắc khỏi nói là các bô lão thế hệ 8~9X~cuối 9X đều bik qua bộ này rồi nên mình khỏi giải thích thêm ha.

Chú Thoong - TruyenTranhTop.Net
Bình luận Facebook
Truyện này được tìm thấy bởi từ khóa: truyện tranh ngôn tình trung quốc, truyện tranh đam mỹ trung quốc, chu thoong vuong trach, chu thoong, chú thoong chap 197, chú thoong full, đọc truyện chú thoong full

Danh sách chương Chú Thoong

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Chú Thoòng chap 191 04/01/2017 10
2 Chú Thoòng chap 191 04/01/2017 8
3 Chú Thoòng chap 190 02/01/2017 6
4 Chú Thoòng chap 189 01/01/2017 6
5 Chú Thoòng chap 188 30/12/2016 6
6 Chú Thoòng chap 187 28/12/2016 6
7 Chú Thoòng chap 186 26/12/2016 9
8 Chú Thoòng chap 185 25/12/2016 9
9 Chú Thoòng chap 185 25/12/2016 10
10 Chú Thoòng chap 184 23/12/2016 13
11 Chú Thoòng chap 184 23/12/2016 14
12 Chú Thoòng chap 184 23/12/2016 11
13 Chú Thoòng chap 183 21/12/2016 9
14 Chú Thoòng chap 182 19/12/2016 8
15 Chú Thoòng chap 182 19/12/2016 8
16 Chú Thoòng chap 182 19/12/2016 8
17 Chú Thoòng chap 182 19/12/2016 10
18 Chú Thoòng chap 181 18/12/2016 9
19 Chú Thoòng chap 180 16/12/2016 8
20 Chú Thoòng chap 179 14/12/2016 8
21 Chú Thoòng chap 178 12/12/2016 12
22 Chú Thoòng chap 177 11/12/2016 8
23 Chú Thoòng chap 176 09/12/2016 12
24 Chú Thoòng chap 175 07/12/2016 10
25 Chú Thoòng chap 174 05/12/2016 7
26 Chú Thoòng chap 173 04/12/2016 13
27 Chú Thoòng chap 173 04/12/2016 12
28 Chú Thoòng chap 172 02/12/2016 8
29 Chú Thoòng chap 171 30/11/2016 10
30 Chú Thoòng chap 170 29/11/2016 6
31 Chú Thoòng chap 169 28/11/2016 6
32 Chú Thoòng chap 168 28/11/2016 5
33 Chú Thoòng chap 167 28/11/2016 3
34 Chú Thoòng chap 166 28/11/2016 9
35 Chú Thoòng chap 165 28/11/2016 5
36 Chú Thoòng chap 164 28/11/2016 24
37 Chú Thoòng chap 163 28/11/2016 5
38 Chú Thoòng chap 162 28/11/2016 10
39 Chú Thoòng chap 161 28/11/2016 6
40 Chú Thoòng chap 160 28/11/2016 6
41 Chú Thoòng chap 159 28/11/2016 7
42 Chú Thoòng chap 158 28/11/2016 6
43 Chú Thoòng chap 157 28/11/2016 6
44 Chú Thoòng chap 156 28/11/2016 12
45 Chú Thoòng chap 155 28/11/2016 9
46 Chú Thoòng chap 154 28/11/2016 8
47 Chú Thoòng chap 153 28/11/2016 4
48 Chú Thoòng chap 152 28/11/2016 13
49 Chú Thoòng chap 151 26/10/2016 9
50 Chú Thoòng chap 150 24/10/2016 10
51 Chú Thoòng chap 149 23/10/2016 13
52 Chú Thoòng chap 148 21/10/2016 7
53 Chú Thoòng chap 147 19/10/2016 8
54 Chú Thoòng chap 146 17/10/2016 10
55 Chú Thoong Chap 145 16/10/2016 11
56 Chú Thoong Chap 144 14/10/2016 17
57 Chú Thoong Chap 143 14/10/2016 18
58 Chú Thoong Chap 142 10/10/2016 11
59 Chú Thoong Chap 141 10/10/2016 10
60 Chú Thoong Chap 140 10/10/2016 12
61 Chú Thoong Chap 139 10/10/2016 14
62 Chú Thoong Chap 138 10/10/2016 14
63 Chú Thoong Chap 137 10/10/2016 16
64 Chú Thoong Chap 136 10/10/2016 15
65 Chú Thoong Chap 135 10/10/2016 13
66 Chú Thoong Chap 134 10/10/2016 17
67 Chú Thoong Chap 133 10/10/2016 14
68 Chú Thoong Chap 132 10/10/2016 18
69 Chú Thoong Chap 131 10/10/2016 12
70 Chú Thoong Chap 130 19/09/2016 22
71 Chú Thoong Chap 129 18/09/2016 21
72 Chú Thoong Chap 128 16/09/2016 14
73 Chú Thoong Chap 127 16/09/2016 23
74 Chú Thoong Chap 126 12/09/2016 21
75 Chú Thoong Chap 125 11/09/2016 20
76 Chú Thoong Chap 124 09/09/2016 16
77 Chú Thoong Chap 123 07/09/2016 26
78 Chú Thoong Chap 122 05/09/2016 22
79 Chú Thoong Chap 121 04/09/2016 20
80 Chú Thoong Chap 120 02/09/2016 24
81 Chú Thoong Chap 119 31/08/2016 22
82 Chú Thoong Chap 118 29/08/2016 23
83 Chú Thoong Chap 117 28/08/2016 20
84 Chú Thoong Chap 116 26/08/2016 26
85 Chú Thoong Chap 115 24/08/2016 20
86 Chú Thoong Chap 114 24/08/2016 26
87 Chú Thoong Chap 113 22/08/2016 32
88 Chú Thoong Chap 112 19/08/2016 25
89 Chú Thoong Chap 111 17/08/2016 38
90 Chú Thoong Chap 110 17/08/2016 18
91 Chú Thoong Chap 109 17/08/2016 25
92 Chú Thoong Chap 108 17/08/2016 21
93 Chú Thoong Chap 107 17/08/2016 27
94 Chú Thoong Chap 106 17/08/2016 30
95 Chú Thoong Chap 105 17/08/2016 19
96 Chú Thoong Chap 104 17/08/2016 26
97 Chú Thoong Chap 103 17/08/2016 32
98 Chú Thoong Chap 102 17/08/2016 22
99 Chú Thoong Chap 101 17/08/2016 23
100 Chú Thoong Chap 100 17/08/2016 26
101 Chú Thoong Chap 99 17/08/2016 28
102 Chú Thoong Chap 98 17/08/2016 29
103 Chú Thoong Chap 97 17/08/2016 30
104 Chú Thoong Chap 96 17/08/2016 28
105 Chú Thoong Chap 95 17/08/2016 26
106 Chú Thoong Chap 94 17/08/2016 32
107 Chú Thoong Chap 93 17/08/2016 30
108 Chú Thoong Chap 92 17/08/2016 23
109 Chú Thoong Chap 91 17/08/2016 25
110 Chú Thoong Chap 90 17/08/2016 26
111 Chú Thoong Chap 89 17/08/2016 22
112 Chú Thoong Chap 88 17/08/2016 27
113 Chú Thoong Chap 87 17/08/2016 28
114 Chú Thoong Chap 86 17/08/2016 24
115 Chú Thoong Chap 85 17/08/2016 25
116 Chú Thoong Chap 84 17/08/2016 22
117 Chú Thoong Chap 83 17/08/2016 30
118 Chú Thoong Chap 82 27/06/2016 47
119 Chú Thoong Chap 81 27/06/2016 57
120 Chú Thoong Chap 80 27/06/2016 58
121 Chú Thoong Chap 79 27/06/2016 35
122 Chú Thoong Chap 78 27/06/2016 47
123 Chú Thoong Chap 77 27/06/2016 38
124 Chú Thoong Chap 76 27/06/2016 47
125 Chú Thoong Chap 75 27/06/2016 51
126 Chú Thoong Chap 74 27/06/2016 41
127 Chú Thoong Chap 73 27/06/2016 41
128 Chú Thoong Chap 72 27/06/2016 50
129 Chú Thoong Chap 71 27/06/2016 40
130 Chú Thoong Chap 70 27/06/2016 35
131 Chú Thoong Chap 69 27/06/2016 48
132 Chú Thoong Chap 68 27/06/2016 43
133 Chú Thoong Chap 67 27/06/2016 41
134 Chú Thoong Chap 66 27/06/2016 32
135 Chú Thoong Chap 65 27/06/2016 46
136 Chú Thoong Chap 64 27/06/2016 51
137 Chú Thoong Chap 63 27/06/2016 58
138 Chú Thoong Chap 62 27/06/2016 38
139 Chú Thoong Chap 61 27/06/2016 54
140 Chú Thoong Chap 60 27/06/2016 54
141 Chú Thoong Chap 59 27/06/2016 50
142 Chú Thoong Chap 58 27/06/2016 37
143 Chú Thoong Chap 57 27/06/2016 42
144 Chú Thoong Chap 56 27/06/2016 52
145 Chú Thoong Chap 55 27/06/2016 46
146 Chú Thoong Chap 54 27/06/2016 40
147 Chú Thoong Chap 53 27/06/2016 42
148 Chú Thoong Chap 52 27/06/2016 44
149 Chú Thoong Chap 51 27/06/2016 61
150 Chú Thoong Chap 50 27/06/2016 47
151 Chú Thoong Chap 49 27/06/2016 42
152 Chú Thoong Chap 48 27/06/2016 46
153 Chú Thoong Chap 47 27/06/2016 42
154 Chú Thoong Chap 46 27/06/2016 48
155 Chú Thoong Chap 45 27/06/2016 43
156 Chú Thoong Chap 44 27/06/2016 52
157 Chú Thoong Chap 43 27/06/2016 48
158 Chú Thoong Chap 42 27/06/2016 52
159 Chú Thoong Chap 41 27/06/2016 52
160 Chú Thoong Chap 40 27/06/2016 28
161 Chú Thoong Chap 39 27/06/2016 47
162 Chú Thoong Chap 38 27/06/2016 46
163 Chú Thoong Chap 37 27/06/2016 41
164 Chú Thoong Chap 36 27/06/2016 45
165 Chú Thoong Chap 35 27/06/2016 42
166 Chú Thoong Chap 34 27/06/2016 38
167 Chú Thoong Chap 33 27/06/2016 42
168 Chú Thoong Chap 32 27/06/2016 36
169 Chú Thoong Chap 31 27/06/2016 39
170 Chú Thoong Chap 30 27/06/2016 47
171 Chú Thoong Chap 29 27/06/2016 29
172 Chú Thoong Chap 28 27/06/2016 48
173 Chú Thoong Chap 27 27/06/2016 45
174 Chú Thoong Chap 26 27/06/2016 54
175 Chú Thoong Chap 25 27/06/2016 41
176 Chú Thoong Chap 24 27/06/2016 55
177 Chú Thoong Chap 23 27/06/2016 48
178 Chú Thoong Chap 22 27/06/2016 48
179 Chú Thoong Chap 21 27/06/2016 41
180 Chú Thoong Chap 20 27/06/2016 38
181 Chú Thoong Chap 19 27/06/2016 55
182 Chú Thoong Chap 18 27/06/2016 45
183 Chú Thoong Chap 17 27/06/2016 39
184 Chú Thoong Chap 16 27/06/2016 49
185 Chú Thoong Chap 15 27/06/2016 45
186 Chú Thoong Chap 14 27/06/2016 42
187 Chú Thoong Chap 13 27/06/2016 48
188 Chú Thoong Chap 12 27/06/2016 17
189 Chú Thoong Chap 11 27/06/2016 41
190 Chú Thoong Chap 10 27/06/2016 52
191 Chú Thoong Chap 9 27/06/2016 55
192 Chú Thoong Chap 8 27/06/2016 68
193 Chú Thoong Chap 7 27/06/2016 61
194 Chú Thoong Chap 6 27/06/2016 105
195 Chú Thoong Chap 5 27/06/2016 76
196 Chú Thoong Chap 4 27/06/2016 74
197 Chú Thoong Chap 3 27/06/2016 70
198 Chú Thoong Chap 2 27/06/2016 80
199 Chú Thoong Chap 1 27/06/2016 133
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing