Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Chú Thoong

Chú Thoong

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Manhua

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 151

Nguồn:

Lượt xem: 4589

Đánh giá truyện:

  • 8/10
  • 1 lượt đánh giá
1 lượt đánh giáX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Chú Thoong

Chắc khỏi nói là các bô lão thế hệ 8~9X~cuối 9X đều bik qua bộ này rồi nên mình khỏi giải thích thêm ha.

Chú Thoong - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook
Truyện này được tìm thấy bởi từ khóa: truyện tranh ngôn tình trung quốc, truyện tranh đam mỹ trung quốc, đọc truyện tranh trung quốc full, chu thoong, chú thoong full

Danh sách chương Chú Thoong

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Chú Thoòng chap 174 05/12/2016 3
2 Chú Thoòng chap 173 04/12/2016 3
3 Chú Thoòng chap 173 04/12/2016 3
4 Chú Thoòng chap 172 02/12/2016 3
5 Chú Thoòng chap 171 30/11/2016 6
6 Chú Thoòng chap 170 29/11/2016 3
7 Chú Thoòng chap 169 28/11/2016 3
8 Chú Thoòng chap 168 28/11/2016 1
9 Chú Thoòng chap 167 28/11/2016 0
10 Chú Thoòng chap 166 28/11/2016 0
11 Chú Thoòng chap 165 28/11/2016 1
12 Chú Thoòng chap 164 28/11/2016 0
13 Chú Thoòng chap 163 28/11/2016 0
14 Chú Thoòng chap 162 28/11/2016 1
15 Chú Thoòng chap 161 28/11/2016 0
16 Chú Thoòng chap 160 28/11/2016 1
17 Chú Thoòng chap 159 28/11/2016 0
18 Chú Thoòng chap 158 28/11/2016 0
19 Chú Thoòng chap 157 28/11/2016 0
20 Chú Thoòng chap 156 28/11/2016 1
21 Chú Thoòng chap 155 28/11/2016 1
22 Chú Thoòng chap 154 28/11/2016 1
23 Chú Thoòng chap 153 28/11/2016 1
24 Chú Thoòng chap 152 28/11/2016 6
25 Chú Thoòng chap 151 26/10/2016 4
26 Chú Thoòng chap 150 24/10/2016 6
27 Chú Thoòng chap 149 23/10/2016 6
28 Chú Thoòng chap 148 21/10/2016 2
29 Chú Thoòng chap 147 19/10/2016 3
30 Chú Thoòng chap 146 17/10/2016 5
31 Chú Thoong Chap 145 16/10/2016 8
32 Chú Thoong Chap 144 14/10/2016 8
33 Chú Thoong Chap 143 14/10/2016 8
34 Chú Thoong Chap 142 10/10/2016 6
35 Chú Thoong Chap 141 10/10/2016 6
36 Chú Thoong Chap 140 10/10/2016 7
37 Chú Thoong Chap 139 10/10/2016 7
38 Chú Thoong Chap 138 10/10/2016 6
39 Chú Thoong Chap 137 10/10/2016 8
40 Chú Thoong Chap 136 10/10/2016 7
41 Chú Thoong Chap 135 10/10/2016 5
42 Chú Thoong Chap 134 10/10/2016 6
43 Chú Thoong Chap 133 10/10/2016 6
44 Chú Thoong Chap 132 10/10/2016 9
45 Chú Thoong Chap 131 10/10/2016 5
46 Chú Thoong Chap 130 19/09/2016 13
47 Chú Thoong Chap 129 18/09/2016 13
48 Chú Thoong Chap 128 16/09/2016 7
49 Chú Thoong Chap 127 16/09/2016 14
50 Chú Thoong Chap 126 12/09/2016 13
51 Chú Thoong Chap 125 11/09/2016 11
52 Chú Thoong Chap 124 09/09/2016 10
53 Chú Thoong Chap 123 07/09/2016 15
54 Chú Thoong Chap 122 05/09/2016 14
55 Chú Thoong Chap 121 04/09/2016 10
56 Chú Thoong Chap 120 02/09/2016 15
57 Chú Thoong Chap 119 31/08/2016 12
58 Chú Thoong Chap 118 29/08/2016 13
59 Chú Thoong Chap 117 28/08/2016 13
60 Chú Thoong Chap 116 26/08/2016 17
61 Chú Thoong Chap 115 24/08/2016 11
62 Chú Thoong Chap 114 24/08/2016 15
63 Chú Thoong Chap 113 22/08/2016 20
64 Chú Thoong Chap 112 19/08/2016 15
65 Chú Thoong Chap 111 17/08/2016 25
66 Chú Thoong Chap 110 17/08/2016 12
67 Chú Thoong Chap 109 17/08/2016 16
68 Chú Thoong Chap 108 17/08/2016 14
69 Chú Thoong Chap 107 17/08/2016 15
70 Chú Thoong Chap 106 17/08/2016 22
71 Chú Thoong Chap 105 17/08/2016 12
72 Chú Thoong Chap 104 17/08/2016 15
73 Chú Thoong Chap 103 17/08/2016 24
74 Chú Thoong Chap 102 17/08/2016 14
75 Chú Thoong Chap 101 17/08/2016 15
76 Chú Thoong Chap 100 17/08/2016 17
77 Chú Thoong Chap 99 17/08/2016 19
78 Chú Thoong Chap 98 17/08/2016 22
79 Chú Thoong Chap 97 17/08/2016 23
80 Chú Thoong Chap 96 17/08/2016 23
81 Chú Thoong Chap 95 17/08/2016 19
82 Chú Thoong Chap 94 17/08/2016 25
83 Chú Thoong Chap 93 17/08/2016 21
84 Chú Thoong Chap 92 17/08/2016 17
85 Chú Thoong Chap 91 17/08/2016 19
86 Chú Thoong Chap 90 17/08/2016 20
87 Chú Thoong Chap 89 17/08/2016 16
88 Chú Thoong Chap 88 17/08/2016 20
89 Chú Thoong Chap 87 17/08/2016 19
90 Chú Thoong Chap 86 17/08/2016 18
91 Chú Thoong Chap 85 17/08/2016 18
92 Chú Thoong Chap 84 17/08/2016 18
93 Chú Thoong Chap 83 17/08/2016 22
94 Chú Thoong Chap 82 27/06/2016 39
95 Chú Thoong Chap 81 27/06/2016 48
96 Chú Thoong Chap 80 27/06/2016 49
97 Chú Thoong Chap 79 27/06/2016 28
98 Chú Thoong Chap 78 27/06/2016 38
99 Chú Thoong Chap 77 27/06/2016 29
100 Chú Thoong Chap 76 27/06/2016 36
101 Chú Thoong Chap 75 27/06/2016 45
102 Chú Thoong Chap 74 27/06/2016 32
103 Chú Thoong Chap 73 27/06/2016 33
104 Chú Thoong Chap 72 27/06/2016 36
105 Chú Thoong Chap 71 27/06/2016 33
106 Chú Thoong Chap 70 27/06/2016 26
107 Chú Thoong Chap 69 27/06/2016 40
108 Chú Thoong Chap 68 27/06/2016 35
109 Chú Thoong Chap 67 27/06/2016 35
110 Chú Thoong Chap 66 27/06/2016 26
111 Chú Thoong Chap 65 27/06/2016 37
112 Chú Thoong Chap 64 27/06/2016 37
113 Chú Thoong Chap 63 27/06/2016 42
114 Chú Thoong Chap 62 27/06/2016 31
115 Chú Thoong Chap 61 27/06/2016 41
116 Chú Thoong Chap 60 27/06/2016 43
117 Chú Thoong Chap 59 27/06/2016 33
118 Chú Thoong Chap 58 27/06/2016 30
119 Chú Thoong Chap 57 27/06/2016 37
120 Chú Thoong Chap 56 27/06/2016 39
121 Chú Thoong Chap 55 27/06/2016 37
122 Chú Thoong Chap 54 27/06/2016 31
123 Chú Thoong Chap 53 27/06/2016 35
124 Chú Thoong Chap 52 27/06/2016 36
125 Chú Thoong Chap 51 27/06/2016 49
126 Chú Thoong Chap 50 27/06/2016 39
127 Chú Thoong Chap 49 27/06/2016 35
128 Chú Thoong Chap 48 27/06/2016 38
129 Chú Thoong Chap 47 27/06/2016 32
130 Chú Thoong Chap 46 27/06/2016 42
131 Chú Thoong Chap 45 27/06/2016 34
132 Chú Thoong Chap 44 27/06/2016 36
133 Chú Thoong Chap 43 27/06/2016 37
134 Chú Thoong Chap 42 27/06/2016 41
135 Chú Thoong Chap 41 27/06/2016 38
136 Chú Thoong Chap 40 27/06/2016 23
137 Chú Thoong Chap 39 27/06/2016 38
138 Chú Thoong Chap 38 27/06/2016 36
139 Chú Thoong Chap 37 27/06/2016 35
140 Chú Thoong Chap 36 27/06/2016 35
141 Chú Thoong Chap 35 27/06/2016 33
142 Chú Thoong Chap 34 27/06/2016 31
143 Chú Thoong Chap 33 27/06/2016 36
144 Chú Thoong Chap 32 27/06/2016 33
145 Chú Thoong Chap 31 27/06/2016 32
146 Chú Thoong Chap 30 27/06/2016 37
147 Chú Thoong Chap 29 27/06/2016 26
148 Chú Thoong Chap 28 27/06/2016 37
149 Chú Thoong Chap 27 27/06/2016 36
150 Chú Thoong Chap 26 27/06/2016 41
151 Chú Thoong Chap 25 27/06/2016 33
152 Chú Thoong Chap 24 27/06/2016 43
153 Chú Thoong Chap 23 27/06/2016 39
154 Chú Thoong Chap 22 27/06/2016 39
155 Chú Thoong Chap 21 27/06/2016 31
156 Chú Thoong Chap 20 27/06/2016 27
157 Chú Thoong Chap 19 27/06/2016 43
158 Chú Thoong Chap 18 27/06/2016 38
159 Chú Thoong Chap 17 27/06/2016 35
160 Chú Thoong Chap 16 27/06/2016 41
161 Chú Thoong Chap 15 27/06/2016 40
162 Chú Thoong Chap 14 27/06/2016 34
163 Chú Thoong Chap 13 27/06/2016 42
164 Chú Thoong Chap 12 27/06/2016 14
165 Chú Thoong Chap 11 27/06/2016 34
166 Chú Thoong Chap 10 27/06/2016 42
167 Chú Thoong Chap 9 27/06/2016 44
168 Chú Thoong Chap 8 27/06/2016 52
169 Chú Thoong Chap 7 27/06/2016 49
170 Chú Thoong Chap 6 27/06/2016 69
171 Chú Thoong Chap 5 27/06/2016 57
172 Chú Thoong Chap 4 27/06/2016 56
173 Chú Thoong Chap 3 27/06/2016 49
174 Chú Thoong Chap 2 27/06/2016 62
175 Chú Thoong Chap 1 27/06/2016 107
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Truyện hay liên quan