Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Chú Thoong

Chú Thoong

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Manhua

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 214

Nguồn:

Lượt xem: 7686

Đánh giá truyện:

  • 8/10
  • 1 lượt đánh giá
1 lượt đánh giáX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Chú Thoong

Chắc khỏi nói là các bô lão thế hệ 8~9X~cuối 9X đều bik qua bộ này rồi nên mình khỏi giải thích thêm ha.

Chú Thoong - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook
Truyện này được tìm thấy bởi từ khóa: truyện tranh ngôn tình trung quốc, truyện tranh đam mỹ trung quốc, chu thoong vuong trach, chu thoong, chú thoong chap 197, đọc truyện chú thoong full

Danh sách chương Chú Thoong

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Chú Thoong Chap 219 22/02/2017 0
2 Chú Thoong Chap 219 22/02/2017 0
3 Chú Thoong chap 218 20/02/2017 2
4 Chú Thoong chap 217 19/02/2017 1
5 Chú Thoong chap 216 17/02/2017 3
6 Chú Thoong chap 215 15/02/2017 2
7 Chú Thoong chap 215 15/02/2017 3
8 Chú Thoong chap 214 13/02/2017 8
9 Chú Thoong chap 213 13/02/2017 8
10 Chú Thoòng chap 212 10/02/2017 5
11 Chú Thoòng chap 211 08/02/2017 7
12 Chú Thoòng chap 210 08/02/2017 8
13 Chú Thoòng chap 209 05/02/2017 3
14 Chú Thoòng chap 208 05/02/2017 6
15 Chú Thoòng chap 207 05/02/2017 6
16 Chú Thoòng chap 206 05/02/2017 5
17 Chú Thoòng chap 205 05/02/2017 5
18 Chú Thoòng chap 204 05/02/2017 6
19 Chú Thoòng chap 203 05/02/2017 4
20 Chú Thoòng chap 202 04/02/2017 4
21 Chú Thoòng chap 201 04/02/2017 7
22 Chú Thoòng chap 200 04/02/2017 9
23 Chú Thoòng chap 199 04/02/2017 6
24 Chú Thoòng chap 198 04/02/2017 5
25 Chú Thoòng chap 197 04/02/2017 6
26 Chú Thoòng chap 196 04/02/2017 7
27 Chú Thoòng chap 195 04/02/2017 5
28 Chú Thoòng chap 194 04/02/2017 5
29 Chú Thoòng chap 193 04/02/2017 4
30 Chú Thoòng chap 192 04/02/2017 5
31 Chú Thoòng chap 191 04/01/2017 17
32 Chú Thoòng chap 191 04/01/2017 15
33 Chú Thoòng chap 190 02/01/2017 8
34 Chú Thoòng chap 189 01/01/2017 8
35 Chú Thoòng chap 188 30/12/2016 9
36 Chú Thoòng chap 187 28/12/2016 10
37 Chú Thoòng chap 186 26/12/2016 15
38 Chú Thoòng chap 185 25/12/2016 12
39 Chú Thoòng chap 185 25/12/2016 13
40 Chú Thoòng chap 184 23/12/2016 18
41 Chú Thoòng chap 184 23/12/2016 20
42 Chú Thoòng chap 184 23/12/2016 16
43 Chú Thoòng chap 183 21/12/2016 14
44 Chú Thoòng chap 182 19/12/2016 15
45 Chú Thoòng chap 182 19/12/2016 14
46 Chú Thoòng chap 182 19/12/2016 15
47 Chú Thoòng chap 182 19/12/2016 19
48 Chú Thoòng chap 181 18/12/2016 13
49 Chú Thoòng chap 180 16/12/2016 10
50 Chú Thoòng chap 179 14/12/2016 12
51 Chú Thoòng chap 178 12/12/2016 17
52 Chú Thoòng chap 177 11/12/2016 13
53 Chú Thoòng chap 176 09/12/2016 18
54 Chú Thoòng chap 175 07/12/2016 16
55 Chú Thoòng chap 174 05/12/2016 12
56 Chú Thoòng chap 173 04/12/2016 22
57 Chú Thoòng chap 173 04/12/2016 21
58 Chú Thoòng chap 172 02/12/2016 14
59 Chú Thoòng chap 171 30/11/2016 12
60 Chú Thoòng chap 170 29/11/2016 12
61 Chú Thoòng chap 169 28/11/2016 12
62 Chú Thoòng chap 168 28/11/2016 10
63 Chú Thoòng chap 167 28/11/2016 6
64 Chú Thoòng chap 166 28/11/2016 12
65 Chú Thoòng chap 165 28/11/2016 8
66 Chú Thoòng chap 164 28/11/2016 39
67 Chú Thoòng chap 163 28/11/2016 11
68 Chú Thoòng chap 162 28/11/2016 14
69 Chú Thoòng chap 161 28/11/2016 8
70 Chú Thoòng chap 160 28/11/2016 10
71 Chú Thoòng chap 159 28/11/2016 13
72 Chú Thoòng chap 158 28/11/2016 10
73 Chú Thoòng chap 157 28/11/2016 14
74 Chú Thoòng chap 156 28/11/2016 17
75 Chú Thoòng chap 155 28/11/2016 15
76 Chú Thoòng chap 154 28/11/2016 11
77 Chú Thoòng chap 153 28/11/2016 8
78 Chú Thoòng chap 152 28/11/2016 19
79 Chú Thoòng chap 151 26/10/2016 10
80 Chú Thoòng chap 150 24/10/2016 14
81 Chú Thoòng chap 149 23/10/2016 19
82 Chú Thoòng chap 148 21/10/2016 9
83 Chú Thoòng chap 147 19/10/2016 12
84 Chú Thoòng chap 146 17/10/2016 15
85 Chú Thoong Chap 145 16/10/2016 15
86 Chú Thoong Chap 144 14/10/2016 23
87 Chú Thoong Chap 143 14/10/2016 24
88 Chú Thoong Chap 142 10/10/2016 16
89 Chú Thoong Chap 141 10/10/2016 13
90 Chú Thoong Chap 140 10/10/2016 17
91 Chú Thoong Chap 139 10/10/2016 21
92 Chú Thoong Chap 138 10/10/2016 20
93 Chú Thoong Chap 137 10/10/2016 22
94 Chú Thoong Chap 136 10/10/2016 25
95 Chú Thoong Chap 135 10/10/2016 17
96 Chú Thoong Chap 134 10/10/2016 21
97 Chú Thoong Chap 133 10/10/2016 21
98 Chú Thoong Chap 132 10/10/2016 25
99 Chú Thoong Chap 131 10/10/2016 21
100 Chú Thoong Chap 130 19/09/2016 28
101 Chú Thoong Chap 129 18/09/2016 23
102 Chú Thoong Chap 128 16/09/2016 17
103 Chú Thoong Chap 127 16/09/2016 25
104 Chú Thoong Chap 126 12/09/2016 26
105 Chú Thoong Chap 125 11/09/2016 24
106 Chú Thoong Chap 124 09/09/2016 19
107 Chú Thoong Chap 123 07/09/2016 32
108 Chú Thoong Chap 122 05/09/2016 25
109 Chú Thoong Chap 121 04/09/2016 24
110 Chú Thoong Chap 120 02/09/2016 29
111 Chú Thoong Chap 119 31/08/2016 27
112 Chú Thoong Chap 118 29/08/2016 29
113 Chú Thoong Chap 117 28/08/2016 26
114 Chú Thoong Chap 116 26/08/2016 32
115 Chú Thoong Chap 115 24/08/2016 26
116 Chú Thoong Chap 114 24/08/2016 30
117 Chú Thoong Chap 113 22/08/2016 37
118 Chú Thoong Chap 112 19/08/2016 32
119 Chú Thoong Chap 111 17/08/2016 40
120 Chú Thoong Chap 110 17/08/2016 21
121 Chú Thoong Chap 109 17/08/2016 29
122 Chú Thoong Chap 108 17/08/2016 25
123 Chú Thoong Chap 107 17/08/2016 31
124 Chú Thoong Chap 106 17/08/2016 33
125 Chú Thoong Chap 105 17/08/2016 23
126 Chú Thoong Chap 104 17/08/2016 29
127 Chú Thoong Chap 103 17/08/2016 35
128 Chú Thoong Chap 102 17/08/2016 25
129 Chú Thoong Chap 101 17/08/2016 26
130 Chú Thoong Chap 100 17/08/2016 29
131 Chú Thoong Chap 99 17/08/2016 30
132 Chú Thoong Chap 98 17/08/2016 34
133 Chú Thoong Chap 97 17/08/2016 33
134 Chú Thoong Chap 96 17/08/2016 32
135 Chú Thoong Chap 95 17/08/2016 27
136 Chú Thoong Chap 94 17/08/2016 36
137 Chú Thoong Chap 93 17/08/2016 33
138 Chú Thoong Chap 92 17/08/2016 28
139 Chú Thoong Chap 91 17/08/2016 29
140 Chú Thoong Chap 90 17/08/2016 29
141 Chú Thoong Chap 89 17/08/2016 26
142 Chú Thoong Chap 88 17/08/2016 30
143 Chú Thoong Chap 87 17/08/2016 29
144 Chú Thoong Chap 86 17/08/2016 27
145 Chú Thoong Chap 85 17/08/2016 31
146 Chú Thoong Chap 84 17/08/2016 27
147 Chú Thoong Chap 83 17/08/2016 34
148 Chú Thoong Chap 82 27/06/2016 51
149 Chú Thoong Chap 81 27/06/2016 61
150 Chú Thoong Chap 80 27/06/2016 62
151 Chú Thoong Chap 79 27/06/2016 40
152 Chú Thoong Chap 78 27/06/2016 52
153 Chú Thoong Chap 77 27/06/2016 44
154 Chú Thoong Chap 76 27/06/2016 52
155 Chú Thoong Chap 75 27/06/2016 56
156 Chú Thoong Chap 74 27/06/2016 48
157 Chú Thoong Chap 73 27/06/2016 48
158 Chú Thoong Chap 72 27/06/2016 55
159 Chú Thoong Chap 71 27/06/2016 44
160 Chú Thoong Chap 70 27/06/2016 38
161 Chú Thoong Chap 69 27/06/2016 53
162 Chú Thoong Chap 68 27/06/2016 44
163 Chú Thoong Chap 67 27/06/2016 45
164 Chú Thoong Chap 66 27/06/2016 38
165 Chú Thoong Chap 65 27/06/2016 51
166 Chú Thoong Chap 64 27/06/2016 55
167 Chú Thoong Chap 63 27/06/2016 67
168 Chú Thoong Chap 62 27/06/2016 45
169 Chú Thoong Chap 61 27/06/2016 59
170 Chú Thoong Chap 60 27/06/2016 59
171 Chú Thoong Chap 59 27/06/2016 58
172 Chú Thoong Chap 58 27/06/2016 43
173 Chú Thoong Chap 57 27/06/2016 47
174 Chú Thoong Chap 56 27/06/2016 58
175 Chú Thoong Chap 55 27/06/2016 49
176 Chú Thoong Chap 54 27/06/2016 44
177 Chú Thoong Chap 53 27/06/2016 49
178 Chú Thoong Chap 52 27/06/2016 51
179 Chú Thoong Chap 51 27/06/2016 66
180 Chú Thoong Chap 50 27/06/2016 48
181 Chú Thoong Chap 49 27/06/2016 47
182 Chú Thoong Chap 48 27/06/2016 50
183 Chú Thoong Chap 47 27/06/2016 48
184 Chú Thoong Chap 46 27/06/2016 51
185 Chú Thoong Chap 45 27/06/2016 46
186 Chú Thoong Chap 44 27/06/2016 55
187 Chú Thoong Chap 43 27/06/2016 54
188 Chú Thoong Chap 42 27/06/2016 56
189 Chú Thoong Chap 41 27/06/2016 58
190 Chú Thoong Chap 40 27/06/2016 32
191 Chú Thoong Chap 39 27/06/2016 50
192 Chú Thoong Chap 38 27/06/2016 49
193 Chú Thoong Chap 37 27/06/2016 44
194 Chú Thoong Chap 36 27/06/2016 50
195 Chú Thoong Chap 35 27/06/2016 47
196 Chú Thoong Chap 34 27/06/2016 43
197 Chú Thoong Chap 33 27/06/2016 46
198 Chú Thoong Chap 32 27/06/2016 42
199 Chú Thoong Chap 31 27/06/2016 47
200 Chú Thoong Chap 30 27/06/2016 55
201 Chú Thoong Chap 29 27/06/2016 33
202 Chú Thoong Chap 28 27/06/2016 52
203 Chú Thoong Chap 27 27/06/2016 50
204 Chú Thoong Chap 26 27/06/2016 58
205 Chú Thoong Chap 25 27/06/2016 47
206 Chú Thoong Chap 24 27/06/2016 60
207 Chú Thoong Chap 23 27/06/2016 51
208 Chú Thoong Chap 22 27/06/2016 52
209 Chú Thoong Chap 21 27/06/2016 46
210 Chú Thoong Chap 20 27/06/2016 40
211 Chú Thoong Chap 19 27/06/2016 58
212 Chú Thoong Chap 18 27/06/2016 52
213 Chú Thoong Chap 17 27/06/2016 50
214 Chú Thoong Chap 16 27/06/2016 52
215 Chú Thoong Chap 15 27/06/2016 51
216 Chú Thoong Chap 14 27/06/2016 51
217 Chú Thoong Chap 13 27/06/2016 57
218 Chú Thoong Chap 12 27/06/2016 25
219 Chú Thoong Chap 11 27/06/2016 50
220 Chú Thoong Chap 10 27/06/2016 57
221 Chú Thoong Chap 9 27/06/2016 64
222 Chú Thoong Chap 8 27/06/2016 76
223 Chú Thoong Chap 7 27/06/2016 70
224 Chú Thoong Chap 6 27/06/2016 114
225 Chú Thoong Chap 5 27/06/2016 84
226 Chú Thoong Chap 4 27/06/2016 79
227 Chú Thoong Chap 3 27/06/2016 84
228 Chú Thoong Chap 2 27/06/2016 90
229 Chú Thoong Chap 1 27/06/2016 152
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing