Cách sửa lỗi khi không xem được truyện (hình ảnh)

Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981

Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981

Tác giả:

Thể loại: Action , Fantasy , Manhua , Truyện Màu

Tình trạng: Đang cập nhật

Chương: 90

Nguồn:

Lượt xem: 4881

Đánh giá truyện:

  • 8.7/10
  • 3 ratings
3 ratingsX
Rất tệ! Dở Không hay Không hay lắm Bình thường Tàm tạm Có vẻ hay Hay Rất hay Tuyệt vời!
0% 0% 0% 0% 0% 33.3% 0% 0% 0% 66.7%

HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing
Tóm tắt truyện Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981

Chín Chín Tám Mươi Mốt - 9981 - TruyenTranhTop.Net

Bình luận Facebook
Truyện này được tìm thấy bởi từ khóa: truyện tranh cổ đại 18, Top truyện manhua hay

Danh sách chương Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981

STT CHƯƠNG CẬP NHẬT LƯỢT XEM
1 Chín Chín Tám Mươi Một – 9981 chap 91 28/11/2016 19
2 Chín Chín Tám Mươi Một – 9981 chap 90 16/10/2016 19
3 Chín Chín Tám Mươi Một – 9981 chap 89 16/10/2016 12
4 Chín Chín Tám Mươi Một – 9981 chap 89 16/10/2016 16
5 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 88 08/09/2016 33
6 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 87 26/08/2016 42
7 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 86 12/08/2016 33
8 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 85 30/07/2016 39
9 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 84 15/07/2016 46
10 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 83 30/06/2016 52
11 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 82 30/06/2016 48
12 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 81 30/06/2016 47
13 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 80 30/06/2016 40
14 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 79 30/06/2016 48
15 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 78 30/06/2016 46
16 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 77 30/06/2016 46
17 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 76 30/06/2016 48
18 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 75 30/06/2016 31
19 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 74 30/06/2016 49
20 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 73 30/06/2016 47
21 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 72 30/06/2016 48
22 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 71 30/06/2016 40
23 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 70 30/06/2016 32
24 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 69 30/06/2016 53
25 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 68 30/06/2016 40
26 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 67 30/06/2016 47
27 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 66 30/06/2016 46
28 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 65 30/06/2016 65
29 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 64 30/06/2016 57
30 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 63 30/06/2016 41
31 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 62 30/06/2016 36
32 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 61 30/06/2016 51
33 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 60 30/06/2016 44
34 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 59 30/06/2016 39
35 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 58 30/06/2016 53
36 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 57 30/06/2016 50
37 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 56 30/06/2016 48
38 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 55 30/06/2016 39
39 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 54 30/06/2016 44
40 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 53 30/06/2016 28
41 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 52 30/06/2016 44
42 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 51 30/06/2016 48
43 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 50 30/06/2016 50
44 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 49 30/06/2016 45
45 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 48 30/06/2016 47
46 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 47 30/06/2016 44
47 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 46 30/06/2016 44
48 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 45 30/06/2016 46
49 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 44 30/06/2016 45
50 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 43 30/06/2016 42
51 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 42 30/06/2016 40
52 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 41 30/06/2016 51
53 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 40 30/06/2016 33
54 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 39 30/06/2016 43
55 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 38 30/06/2016 69
56 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 37 30/06/2016 35
57 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 36 30/06/2016 43
58 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 35 30/06/2016 52
59 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 34 30/06/2016 39
60 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 33 30/06/2016 54
61 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 32 30/06/2016 46
62 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 31 30/06/2016 56
63 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 30 30/06/2016 47
64 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 29 30/06/2016 57
65 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 28 30/06/2016 46
66 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 27 30/06/2016 65
67 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 26 30/06/2016 50
68 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 25 30/06/2016 59
69 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 24 30/06/2016 50
70 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 23 30/06/2016 63
71 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 22 30/06/2016 49
72 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 21 30/06/2016 48
73 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 20 30/06/2016 54
74 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 19 30/06/2016 50
75 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 18 30/06/2016 50
76 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 17 30/06/2016 45
77 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 16 30/06/2016 44
78 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 15 30/06/2016 54
79 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 14 30/06/2016 51
80 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 13 30/06/2016 69
81 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 12 30/06/2016 54
82 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 11 30/06/2016 58
83 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 10 30/06/2016 52
84 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 9 30/06/2016 57
85 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 8 30/06/2016 66
86 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 7 30/06/2016 65
87 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 6 30/06/2016 61
88 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 5 30/06/2016 53
89 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 4 30/06/2016 59
90 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 3 30/06/2016 72
91 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 2 30/06/2016 85
92 Chín Chín Tám Mươi Mốt – 9981 Chap 1 30/06/2016 168
HÃY CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ: Facebook Google+ Twitter Zing